Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.ProteinkonfigurationErabutoxiner: Toxiner isolerade ur giftet från ormen Laticauda semifasciata, en havsorm (Hydrophidae). De immunogena, grundläggande polypeptiderna, med 62 aminosyror och fyra disulfidbindningar, blockerar irreversibelt de neuromuskulära ändplattorna och orsakar därmed förlamning och svåra muskelskador. De liknar nervgifterna från giftsnokar (Elapidae).RöntgendiffraktionModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Struktur-aktivitet-relationAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ProteinbindningRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Proteinstruktur, sekundärMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Cirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Proteinstruktur, tertiärTermodynamikProteinveckningVätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.LösningarKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Nukleär magnetisk resonans, biomolekularPolymorfism, enkelsträngad konformationellMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Molecular Dynamics SimulationLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.

*  Frågor o Svar Förvärv Caliber Sanering - Polygon
För dig som vill veta mer om bakgrunden till Polygon och AK-konsults förvärv av Caliber Sanering Sverige AB, har vi förberett en lista med frågor och svar. 1. Vad är bakgrunden till att Polygon Sverige AB väljer att etablera en saneringsverksamhet?. Polygon följer hela tiden hur marknaden utvecklas. Inom vissa av våra nuvarande kundsegment ser vi att ett något bredare och mer anpassningsbart erbjudande kan stärka och utveckla våra affärer. Fokus i den svenska verksamheten är fortfarande specialisttjänster inom fukt med fokus på kundernas totalkostnad.. 2. Vad är skälet till att Polygon Sverige AB väljer att förvärva just Caliber Sanering Sverige AB?. Caliber Sanering och Polygon Sverige AB har väldigt många beröringspunkter där verksamheterna ömsesidigt kan stärka varandras kunderbjudande. Detta i kombination med att företagskultur och värderingar stämmer väl överens är de huvudsakliga skälen bakom affären. Caliber Sanering kommer i och med övertagandet att ...
  https://www.polygongroup.com/sv-SE/Nyheter/fragor-o-svar-forvarv-caliber-sanering/
*  Response, Reliability and Results. från Polygon Sverige - PDF
Response, Reliability and Results från Polygon Sverige Response, Reliability and Results Polygon är en global leverantör av tjänster inom skadebegränsning inom fukt- och vattenskador samt temporär klimatkontroll.
  http://docplayer.se/1606041-Response-reliability-and-results-fran-polygon-sverige.html
*  Nylansering av Polygon Biokontroll - Polygon AK-Konsult
​Med den unika tjänsten Polygon Biokontroll går det att snabbt avgöra om och i vilken omfattning ett material är mikrobiellt skadat efter en vattenskada....
  http://www.mynewsdesk.com/se/polygonakkonsult/pressreleases/nylansering-av-polygon-biokontroll-1314304
*  2017 april calendar hippopotamus polygon vector foton - Registrera dig gratis
Ladda ner 0 2017 April Calendar Hippopotamus Polygon Vector Foton gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. 71,996,140 foton online.
  https://se.dreamstime.com/illustration/2017-april-calendar-hippopotamus-polygon-vector.html
*  Polygon Sverige AB - Virksomhedsoplysninger - Nordicnet
Her finder du alle de oplysninger, du har brug for om virksomheden Polygon Sverige AB, kontaktoplysninger, produkter og tjenester, finansiel information, finansiel information
  http://www.nordicnet.dk/virksomheder/Polygon-Sverige-AB/21094/
*  Picosecond dynamics of laser-induced strain in graphite | Lunds universitet
We report on the use of grazing-incidence time-resolved x-ray diffraction to investigate the evolution of strain in natural graphite excited by femtosecond-laser pulses in the fluence range of 6-35 mJ/cm(2). Strains corresponding to up to similar to 2.8% c-axis expansion were observed. We show that the experimental data is in good agreement with calculations based on the Thomsen strain model in conjunction with dynamical diffraction theory. Furthermore we find no evidence of nonthermal lattice expansion as reported in recent ultrafast electron-diffraction studies of laser-excited graphite conducted under comparable excitation conditions ...
  https://www.lu.se/lup/publication/34bacc3f-deff-4350-8be6-850630b59a4c
*  Antiprisma - Wikipedia
Ett grand antiprisma är en avvikande "non-wythoffian" polygon som upptäcktes 1965 av Conway och Guy. Det är en enhetlig polygon med 320 sidor, 20 pentagonala antiprismor och 300 tetraedrar.. Det har strukturen av 20 femkantiga antiprismor som sitter i två separata ringar som är vinkelräta mot varandra i en struktur som liknar ett duoprisma med 10 antiprismor i vardera ring. De 300 tetraederarna för samman de två ringarna. De kan delas upp i 3 grupper, 100 som har ytor mot ena ringen, 100 som har ytor mot den andra ringen och 100 som är centrerade vid den exakta mittpunkten.. Antiprismat är analogt med det tredimensionella prismat och det enda konvexa likformiga analoga antiprismat i fyra dimensioner.. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiprisma
*  Kitinäinsaaret - Wikipedia
Kitinäinsaaret är en ö i Finland. Den ligger i sjön Pyhäjärvi och i kommunen Lembois i den ekonomiska regionen Tammerfors och landskapet Birkaland, i den södra delen av landet, 150 km nordväst om huvudstaden Helsingfors. Öns area är 0,2 hektar och dess största längd är 60 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Notera att namnet antyder att det är fråga om flera öar. ^ Lantmäteriverket: Kartnamnen 1:25 000, fil hämtad från filnedladdningstjänsten avgiftsfri data 2017-03-17 ^ Kitinäinsaaret hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 2015-02-12; databasdump nerladdad 2016-04-24 ^ [a b] Baserat på sjöpolygon från Finlands miljöcentral, SYKE: shape-fil: Ranta10 - Järvet (2016-11-29) ^ Baserat på polygon från Lantmäteriverkets filnedladdningstjänsten avgiftsfri ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kitin%C3%A4insaaret
*  Tio minuter Outlast 2. Polygon spelar | Feber / Spel
Senare denna månad kan man bli vettskrämd igen då Red Barrels släppet sitt skräckspel Outlast 2 då. I Outlast 2 spelar man som Blake Langermann som är kameraman åt sin fru Lynn och tillsammans gör de ett reportage om ett mystiskt mord på en gravid kv...
  http://feber.se/spel/art/363905/tio_minuter_outlast_2/
*  Halmstad - Polygon
Vi är redo att rycka ut när du behöver oss. Vi säkerställer att fastigheter och annan egendom återställs till sitt ursprung på snabbast möjliga sätt. Vi gör en snabb bedömning av skadorna och vidtar de åtgärder som behövs.. ...
  https://www.polygongroup.com/sv-SE/om-polygon/vara-kontor/halmstad/
*  Gävle - Polygon
Vi är redo att rycka ut när du behöver oss. Vi säkerställer att fastigheter och annan egendom återställs till sitt ursprung på snabbast möjliga sätt. Vi gör en snabb bedömning av skadorna och vidtar de åtgärder som behövs.. ...
  https://www.polygongroup.com/sv-SE/om-polygon/vara-kontor/valbo/
*  Konformation - Wikipedia
En konformation är en molekyls form för ögonblicket på grund av dess rörlighet. En konformation som är ett lokalt energiminimum kallas en konformer. Inom kemi och materialfysik avses ofta en polymerkedjas form eftersom denna hela tiden rör sig. Eftersom proteiner är polymerer används begreppet även om dessa. I allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig än de andra, på grund av interaktioner mellan de olika delarna av polymermolekylen. När en konformationsförändring sker beror det på att någonting har ändrat förutsättningarna, t.ex. ändrat pH eller temperatur, så att en annan konformation blir mer energimässigt fördelaktigt. Konstitution Konfiguration Polymer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Konformation
*  Trenčín (region) - Wikipedia
Trenčín (slovakisk Trenčiansky kraj) er en av Slovakias åtte administrative regioner, og ligger nordvest i landet. Regionen har et areal på 4 502 km², og en befolkning på 594 328 innbyggere (2011). Regionens hovedstad er Trenčín, og den består av ni distrikter (okresy). ...
  https://no.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn-regionen
*  Del 3: Kemiska beräkningar | Kemilektioner
a href='' title='', ,abbr title='', ,acronym title='', ,b, ,blockquote cite='', ,cite, ,code, ,del datetime='', ,em, ,i, ,q cite='', ,s, ,strike, ,strong ...
  http://kemilektioner.se/kemi-1/block-4-syror-baser-kemiska-berakningar-och-bomber/del-5-kemiska-reaktioner-och-berakningar/
*  diagonal - Store norske leksikon
Diagonal er en rett linje som forbinder to hjørner i en geometrisk figur, for eksempel et polyeder eller et polygon, uten å falle sammen med sidekantene eller sideflatene.Et diagonalplan er et plan som går gjennom flere av hjørnene i et polyeder..
  https://snl.no/diagonal
*  Origin PC slutar sälja datorer med grafikkort från AMD. För mycket problem med support | Feber / PC
Enligt webbsidan Polygon så ska den amerikanska PC-försäljaren Origin PC sluta förse sina datorer med grafikkort från AMD. Origin PC hävdar att de nu går över till Nvidia helt på grund av att de haft problem med AMDs hårdvara, problem som inkluderar ...
  http://feber.se/pc/art/283200/origin_pc_slutar_slja_datorer_/
*  Som du har längtat - få badande Geralt i ditt hem - FZ.se
Att släppa samlarobjekt baserade på omtyckta spelserier har blivit ett sätt för branschen att kontra den allt mer digitalfokuserade handeln. Dark Horse har redan släppt en läcker Geralt-figur där han med ett halvdraget svärd ser ut att göra sig redo för strid. Under leksaksmässan Toy Fair 2018 annonserade de sin avsikt att utöka sitt sortiment baserat på CD Projekts monsterjägare och Polygon fångade bland annat bilder på Geralt i en betydligt mer avkopplad atmosfär. Närmare bestämt den berömda badkarsscenen.. Om du blir generad av denna intima tvagning kan du glädjas åt att de även planerar att släppa en fickplunta samt två byster som visar Geralt respektive Ciri spela Gwent. Dessa ska släppas i sommar men det är ännu inte bestämt när den förevigade badscenen gör entré i handeln.. ...
  https://www.fz.se/nyhet/275860-som-du-har-langtat-fa-badande-geralt-i-ditt-hem
*  sida - Wiktionary
geometri) en av de begränsande linjerna i en 2-dimensionell polygon (ibland är det underförstått att "sidan" eller "sidorna" syftar på flera sidor) ...
  https://sv.wiktionary.org/wiki/sida
*  dpkg-divert(1) - dpkg - Debian stretch - Debian Manpages
File diversions are a way of forcing dpkg(1) not to install a file into its location, but to a diverted location. Diversions can be used through the Debian package scripts to move a file away when it causes a conflict. System administrators can also use it to override some package's configuration file, or whenever some files (which aren't marked as "conffiles") need to be preserved by dpkg, when installing a newer version of a package which contains those files ...
  https://manpages.debian.org/stretch/dpkg/dpkg-divert.1.sv.html
*  PÅ LIVETS TRASSLIGA BASTMATTA
Jag går för halv maskin, sned som en ledbruten kråka, ojar och knirkar på som en gisten galeas men det går ändå rätt så bra fastän i slow motion.Man får inte ge sig ...
  http://bastmattan.blogspot.com/2010/04/blog-post_19.html
*  Plånbok Classic Rivet
Snygg plånbok med nitar runtom. För den som vill ha sin mobil i sin plånbok. Från Crazylady.se. Fri frakt vid order över 500 kr. Varorna skickas samma dag vid order innan kl 15.00.
  http://crazylady.se/index.php?route=product/product&path=62_70&product_id=1264
*  Mönster - Plånbok med lock - Väskmönster - Mönster - Quiltbiten.com
Mönster på en plånbok med lock. Storlek: 12 x 18 x 3 cm Mönstret är på svenska och med mått i centimeter. Materialåtgång se blid 2 Det finns vaddkit att köpa till plånboken
  https://quiltbiten.com/monster/vaskmonster/monster-planbok-med-lock/
*  Vigselringar
Här visar vi delar av vårt egenproducerade sortiment av vigselringar. Alla ringar erbjuds i både rött och vitt guld, det går även bra att göra egna de...
  http://www.tvahjartan.se/index.php/ringar/vigselringar-k2
*  inkido: En liten plånbok.
I dessa ryms minst 6 stycken tags, men det går naturligtvis att göra fler! Tyvärr har jag inte fotat tagsen, men självklart har jag använt en hel hög av fina Inkidostämplar på dem ...
  http://inkido.blogspot.com/2010/03/en-liten-planbok.html
*  Visa alla
Hos BAUHAUS hittar du komposittrall/träkomposit i olika utföranden. Förutom det har vi även trallrutor och balkongplattor i olika utföranden, perfekt för balkongen eller den lilla uteplatsen. Alltid 60 dagars öppet köp!
  https://www.bauhaus.se/bygg/tra-1/komposittrall.html

EclipsedReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.EtylgruppProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Bildningsentalpi: Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen).Kohesion (kemi): Kohesion (av latinets co-, tillsammans, och hærere, hänga vid) är den kraft som gör att ett materials eller en och samma kropps molekyler hänger tillsammans. Kohesionskraften beror på molekylernas egenskaper, och beroende på styrkan i kohesionen uppstår de olika aggregationstillstånden.Ilmenit: Ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO3, är en industrimineral som har ett flertal användningsområden, bland annat kan koncentrat av ilmenit upparbetas till titandioxid (TiO2) som har ett stort antal användningsområden, till exempel som pigment i målarfärg, tandkräm och solkräm.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Bärnsten: Bärnsten, även rav, är ett samlingsnamn för flera fossila hartser avsöndrade som kåda av träd, främst barrträd med det gemensamma namnet Pinus succinifera. Den förekommer i oregelbundna klumpar eller i form av droppar och kan innehålla fossila rester av växter eller insekter.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.