Mitralklafförträngning: Förminskning av passagen förbi mitralisklaffen pga fibros och kalcinos i flikarna och korda. Detta leder till förhöjt tryck i vänster förmak, som i sin tur höjer ven- och kapillärtrycket i lungorna och anfall av dyspné och takykardi vid fysisk ansträngning. Reumatisk feber är den främsta orsaken.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Reumatisk hjärtsjukdomPulmonalklafförträngningMitralklaffprolaps: Onormal inbuktning av den ena eller båda mitralisklafflikarna in i vänster förmak vid systole. Detta medför reflux av blod till vänster förmakMitralklaffinsufficiens: Bakåtflöde av blod från vänster hjärtkammare till vänster förmak pga ofullständig tillslutning av mitralisklaffen. Detta kan leda till mitralisreflux.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.TrikuspidalklafförträngningHjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Mitral Valve AnnuloplastyHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.AortaklaffinsufficiensPulmonalklaffChordae tendineae: Sensträngarna som förbinder de atrioventrikulära klaffarnas flikar med tillhörande papillarmuskler i hjärtats kammare, och som hindrar klaffarna från att vända sig när kamrarna drar sig samman.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Bioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.TrikuspidalklaffHalsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Balloon ValvuloplastyCardiac CatheterizationFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Ekokardiografi, tredimensionell: Ekokardiografi som förstärkts genom tillägg av en djupdimension till den traditionella tvådimensionella bildåtergivningen. Tekniken beskrevs för första gången 1961, men togs inte i bruk som en ekokardiografimetod förrän 1974.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.BehandlingsresultatFonokardiografi: Registrering av hjärtljud och återgivning av ljudpulserna som kurvor, med hjälp av mikrofon, elektrisk signalomvandlare och förstärkare (stetograf).RyggradsförträngningFärgdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.LuftstrupsförträngningSjukdomsgradsmåttUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.ProteskonstruktionPulmonell subvalvulär stenosCardiac Valve AnnuloplastyHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.PylorusförträngningSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Ventrikulärt utflödeshinderHjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.TrikuspidalklaffinsufficiensEndokardit, bakteriellEndokardit: Exsudativa och proliferativa inflammatoriska förändringar i endokardiet, med förekomst av påväxter på ytan eller i själva endokardiet och oftast med utbredning till en hjärtklaff, eller ibland omfattande hjärtkamrarnas inre ytskikt eller andra delar av endokardiet. Inflammationen kan uppträda primärt eller som komplikation till annan sjukdom.Hjärtauskultation: Avlyssning av hjärtats ljud.Subaortastenos: En anatomisk förändring i mitralisklaffapparaten och hjärtkammarskiljeväggen, vilket leder till hindrat utflöde från vänster kammare.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Venösa klaffarRetrospektiva studierProspektiva studierTidsfaktorerTorakotomiNoonans syndromReoperationAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Hypoplastisk vänsterkammare: Ett syndrom kännetecknat av underutvecklad vänster hjärtkammare, aorta- eller mitralisatresi eller -stenos, och aortahypoplasi. Dessa missbildningar är vanliga orsaker till hjärtsvikt hos små barn.Ventrikelseptumdefekter: Medfödda defekter i skiljeväggen mellan hjärtats kammare, oftast pga att bulbärskiljeväggen inte fullständigt sluter till foramen interventricularis.Postoperativa komplikationerBloodless Medical and Surgical ProceduresPrediktivt värde av testerFramfall: Ett organs eller del av organs inträngande i en naturlig eller konstgjord kroppshåla.Aortastenos, subvalvulärSlagvolymMyxomHjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Observatörsvariation

*  Degenerativ mitralisinsufficiens hos person som uppfyller operationsindikationer men inte är lämpad för öppen hjärtkirurgi

Mitralisinsufficiens är associerat med tilltagande vänsterkammardysfunktion och hjärtsvikt och brukar klassificeras som funktionell eller degenerativ. Vid degenerativ mitralisinsufficiens är klaffapparaten förändrad eller skadad och därigenom dysfunktionell. Kirurgisk behandling av mitralisinsufficiens är rutin för patienter med insufficiens grad 3/4 eller 4/4 och symtom, eller försämrad vänsterkammarfunktion, eller tilltagande vänsterkammardimensioner.. Kateterburen "edge-to-edge-behandling" med clips är en alternativ behandlingsmetod som har utvecklats de senaste åren. Metoden innebär att man under generell anestesi går in med katetrar via vena femoralis och transseptalt till vänster förmak. Där fästs ett eller flera clips under guidning med genomlysning och transesofageal ekokardiografi. Clipsen fäster ihop främre och bakre klaffbladen och minskar därigenom insufficiensen.. ...

*  Sys, Svinding - BKF

www.sys-svinding.dk. 1981 - 85 Det Fynske Kunstakademi. 1984 elev hos den dansk-japanske billedhugger Jun-Ichi Inoue. Studier i marmorområderne Pietrasanta og Carrara, Italien 85-86 og 88-89 Værksted i Raadvad, Lyngby og Hamburgsund i Sverige. CENCUREREDE UDSTILLINGER:. 1990 Charlottenborgs Forårsudstilling. 1989 Charlottenborgs Forårsudstilling. 1988 Charlottenborgs Forårsudstilling. 1987 Charlottenborgs Forårsudstilling. GRUPPEUDSTILLINGER:. 2016 Brandts 13 (Fyens Stift Kunstmuseum) Galleri-weekend (Galleri5000). 2016 Gerlesborg KKV, Bohuslän, Sverige. 2016 Galleri Maralto, Smögen, Sverige. 2016 Den Fynske Forårsudstilling. SAK, Svendborg. 2015 Brandts 13 (Fyens Stift Kunstmuseum) Galleri-weekend (Galleri5000). 2015 Den Fynske Forårsudstilling. SAK, Svendborg. 2014 Stories in Stone, Priiskorn Contemporary, København. 2014 Drømmespor Dronninglund Kunstcenter med tre malere. 2014 Den Fynske Forårsudstilling på Johannes Larsen Museet - 85 års jubilæum. 2013 10-års ...

*  Hjärtklaff - Wikipedia

Hjärtklaff, hjärtat har två system av klaffar som styr blodet åt rätt håll. Mellan förmaken och kamrarna finns segelklaffarna, och mellan kamrarna och artärerna sitter fickklaffarna. Segelklaffar brukar även kallas atrioventrikulära klaffar och fickklaffarna kallas semilunarklaffar. Klaffarna kan bara öppnas i en riktning och när blodströmmen vänder stängs de automatiskt.. Aortaklaffen och klaffen till lungpulsådern är de så kallade fickklaffarna. När blodet från kammaren pressas mot fickklaffarna trycks dessa in mot kärlväggen och blodet kan passera. Under hjärtats vilofas vill blodet rusa tillbaka in i höger och vänster kammare, men det förhindras genom att fickorna fylls med blod och spänns ut.. Klaffarna mellan förmak och kammare kallas för segelklaffar. De består av segelliknande flikar, som sitter fästade vid hålets kanter. När hjärtat drar ihop sig pressas segelklaffarna ihop och förhindrar att blodet strömmar tillbaka till förmaket.. Klaff mellan ...

*  Super 8 Hancock MD - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor

Super 8 Hancock MD, Hancock: Se recensioner, 19 bilder och bra erbjudanden på Super 8 Hancock MD, rankat #1 av 2 hotell i Hancock och med betyget 3,5 av 5 på TripAdvisor.

*  FRESH TL80F-DBS BULLERDÄMPAD FRISKLUFTSVENTIL - Ventiler & Don - Ventilation - VVS

Fresh Väggventil TL80F-dBS Ljudreducerande-Vit Ljudreducerande väggventil för väggmontage, avsedd för kontinuerlig ventilation av bostäder. Ventilen har e

*  Backintervaller som ventil - uppochhoppa.se

Stockholm i mitt hjärta. Tiden stannade, Stockholm enades och tillsammans ska vi på något sätt gå vidare. Jag vet att vara rädd är precis det som de onda makterna vill, ändå är det svårt att inte påverkas. Jag tror på att hitta bra ventiler och i helgen har jag nästan ventilerat lungorna ur kroppen i långa och tunga backintervaller. Vi går vidare, tillsammans.. Upplägg: 1 km uppvärmning, 3 löpskolningsövningar och ett stegringslopp.. 6 x lång backintervall, ca 80 sekunder. Joggvila ner.. 3 x kort backintervall, ca 15 ekunder. 1 km nerjogg.. Mitt syfte med passet är att öka syreupptagningsförmågan och stressa det centrala systemet. För det krävs tung andning och hög intensitet. Jag valde en backe som är medelbrant för att kunna springa på bra och nådde önskad känsla. När jag behöver fightas med mig själv kring antalet intervaller som ska springas, när jag har lite ångest de sista 20 metrarna av vilan att snart är det dags att vända och när jag på ...

*  Konstrukt r - CCI Valve Technology AB - Maskiningenj rsjobb i S ffle

CCI utvecklar, tillverkar och marknadsf r ngkonditionerings- och h gtrycksvattenventiler, kyldysor samt hydrauliska/pneumatiska st lldonssystem f r kr vande applikationer inom kraft- och processindustrin. Varum rkena DRAG, Sulzer och BTG Valves r v rldsledande inom valda applikationssegment ...

*  HTC Vive är glasögon för Steam VR - Valves satsning på virtuell verklighet

Det är mobiljätten HTC som är Valves samarbetspartner i satsningen på virtuell verklighet. På Mobile World Congress i Barcelona presenteras nu glasögonen Viv...

*  Valve skippar pekskärm i Steam Controller

Det blir ingen centrerad pekskärm i Valves handkontroll Steam Controller. Istället tillkommer fler knappar i en mer traditionell layout.

*  John D. Hancock bilder, biografi och filmografi | MovieZine

Vi har bilder, biografi, och filmografi av John D. Hancock. Läs allt om din favorit hos oss. moviezine.se är sveriges största site för film, TV-serier och stjärnor. Läs mer här!

*  Orange-Rockerverb-50-C-MKII-1-X-12-Combo-Forstarkare-Nastan-Ny

Orange Rockerverb 50 C MKII 1 X 12' Combo Förstärkare - Nästan Ny - Alla ventil, kanalväxling förstärkare med Ultra Genomsynlig Verkningen loop och ventil-driven reverb. Denna förstärkare använder en tvåstegs ren kanal med en fyra steg smutsiga kanal. Denna modell har omkopplingsbar utdata ventiler. Detta innebär att du kan byta fabriken EL34 utdata ventilerna till 6L6s, KT88s eller 6550s vid hjälp av en strömbrytare.Observera att denna artikeln returnerats oönskade från en kund. Den ursprungliga boxen är nött och alla förseglingar har brutits. I annat fodral enheten själv utseende och fungerar som nya och endast har använt ett par gånger.Detta är ett utmärkt tillfälle att köpa en fullt fungerande produkt till ett rabatterat pris, levereras med ett års garanti.Programvaran levereras med den original nya produkten kan ha varit registrerat eller inte längre kan tas med.

*  Bipacksedel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.. - Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.. - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.. I denna bipacksedel finner du information om: ...

*  Startsida

V1-bombens pulsmotor matades med l goktanig bensin och luft. Innanf r luftintaget satt ett galler med hela 126 backventiler. N r luftbr nsleblandningen ant ndes st ngde explosionen ventilerna, s att f rbr nningsgaserna tvingades bak t och gav drivkraft. N r trycket sj nk efter explosionen ppnade ventilerna och sl ppte in ny luft. F rbr nningscykeln (pulsen) upprepades ungef r 45 g nger per sekund. Motorn genererade vid drift ett mycket karakteristiskt pulserande ljud ...

*  Värmesystem och Värmeverk | Mekano i Malung AB

Mekano i Malung AB har värmesystem med komplett styrning med bästa funktionalitet där pumpar och ventiler styrs enkelt via systemets pekskärm. Kontakta oss!

*  I Am Legend - från början till slut

Jag har ägnat de senaste veckorna åt att fördjupa mig i I Am Legend, Richard Matheson hyllade science fictonroman/långnovell som filmatiserats inte mindre än tre och en halv gång (återkommer till den där halva gången lite längre ned), publicerats som serieroman och spinoffats till höger och vänster. Ja, arvet visade sig vara gigantiskt. Som så…

*  Nyheter - Rock, Paper, Shotgun

2017 Valve Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken är egendom av sina respektiva ägare i USA och andra länder ...

*  Nyheter - Rock, Paper, Shotgun

2017 Valve Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken är egendom av sina respektiva ägare i USA och andra länder ...

*  Nyheter - AudioSurf Update Released

2017 Valve Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken är egendom av sina respektiva ägare i USA och andra länder ...

*  Nyheter - Shacknews

2017 Valve Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken är egendom av sina respektiva ägare i USA och andra länder ...

*  Nyheter - Eurogamer

2017 Valve Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken är egendom av sina respektiva ägare i USA och andra länder ...

*  Cykelpump - Arboga

Pumpen är försedd med ett dubbelmunstycke, ett för cykelventil och ett för större ventiler som bland annat behövs för att pumpa bmx-cyklar.. Syftet med pumpen är att ge en bra service och på det viset främja och underlätta för människor att använda cykeln som färdmedel. ...

*  Kulingvindar, nord-ost

Slagsida styrbord som omväxling. Ösregnet smattrar mot luckor och ventiler, fallen piskar hårt runt masterna. Har sovit otroligt gott inatt iallafall till detta.

*  Isolerad mugg SCF670/01 | Avent

Den isolerade Philips AVENT-muggen är perfekt när ni är ute och rör på er. Den snygga muggen med djurmotiv håller drycken fräsch längre. Bittålig pip och spillfri ventil medföljer.

*  Häst. ridhus och stall - PDF

Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

*  Brandseminarium BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv - PDF

DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Kommisurotomi: Kommisurotomi är ett ingrepp i hjärnan där corpus callosum, hjärnbalken, skärs av. Ingreppet utförs för att förhindra att epileptiska anfall sprids i hjärnan.Kardiologi: Kardiologi (från gr. καρδίᾱ kardiā "hjärta") är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi (dvs.Afterload: Afterload innebär inom kardiologin det tryck som hjärtat måste övervinna för att fickklaffarna ska öppnas.HjärtmuskelinflammationKlaffel (hjärtat): Vid klaffel är det fel på en av hjärtats fyra klaffar.Stenos: Stenos är ett sjukdomstillstånd i någon kroppsdel, med förträngning av anatomisk passage eller rörformig struktur. I vissa fall medfödd men oftare uppkommen ur olika sjukdomstillstånd, exempelvis artärstenos vid ateroskleros.Aortainsufficiens: Aortainsufficiens är en typ av hjärtfel där blodflödet i aortan påverkats. En stor del av hjärtats blod pumpas fram och tillbaka mellan aorta och vänster kammare och hjärtmuskulaturen växer kompensatoriskt till sig.Ekokardiografi: Ekokardiografi eller hjärt-sonografi är en ultraljudsbaserad medicinsk undersökningsmetod för att studera hjärtat. Tekniken ger en omedelbar avbildning av hjärtat i olika vyer som kan sparas som stillbilder eller rörliga sekvenser.Vena contracta: frame|right|Vena contracta.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.EndokarditDaniel Noonan: Daniel Noonan, född den 28 oktober 1979 i Warren i New South Wales, Australien, är en australisk roddare.Clarence Crafoord: Clarence Crafoord, född 28 maj 1899 i Hudiksvall, död 25 februari 1984 i Danderyd, var en svensk läkare och pionjär inom svensk thoraxkirurgi. Crafoord var verksam vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och var överläkare där 1939–1957.Enddiastolisk volym: Enddiastolisk volym (EDV) är den blodvolym som finns i hjärtats vänstra kammare precis innan kontraktion.Myxom