Mikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Angina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Variantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Mikrokärl: De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.Angina, Stable

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Myoklon epilepsi, progressiv - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2649

*  Pubertet, för tidig - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3320

*  Intrakraniell blödning, hyperton - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2033

*  Macular Edema, Cystoid - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2385

*  Hudsjukdomar, metabola - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3638

*  Anemi, sideroblastisk - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=205

*  Neurofibromatos 1 - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2781

*  Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=381

*  Tilltagande idioventrikulär rytm - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=27

*  Cheyne-Stokes` andning - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=675

*  Plagiocefali, icke-synostotisk - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3140

*  Subaraknoidal blödning, traumatisk - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3766

*  Kirurgisk såröppning - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3789

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

SyndromMikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt ... Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Angina, instabil: ... Angina, StableKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  Hiv-associerat lipodystrofisyndrom - lookfordiagnosis.com

Mikrovaskulär angina. * Mellanlobssyndrom. * Migränsjukdomar. * Auramigrän. * Vanlig migrän. * Mikulicz sjukdom. * Miliaria. * ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1802

*  Neurolog- och strokeenheten, Danderyds sjukhus - PDF

Vid mikrovaskulär dekompression görs ett litet hål bakom processus mastoideus. På bilden ser man genom mikroskopet hur ... Angina pectoris är baksträngsstimulering lika effektivt som by-passkirurgi och transmyokardiell laserrevaskularisering. En ... Den kirurgiska metod som ska övervägas först är mikrovaskulär dekompression (MVD) där nerven dekomprimeras från kärlkonflikten ... kritisk ischemisk extremitetssmärta och angina pectoris. Till exempel har RCT visat att vid: FBSS är baksträngsstimulering ...
docplayer.se/3723214-Neurolog-och-strokeenheten-danderyds-sjukhus.html