Mikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.PolyglykolsyraLångtidsverkande preparat: Läkemedelsberedningar som verkar under en längre tidsperiod genom att på ett kontrollerat sätt frisättas successivt.PartikelstorlekLäkemedelsbärare: Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.Läkemedelsberedning: Sammansättning, blandning och tillverkning av ett läkemedel.Mjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.PolymererKitosan: Deacetylerat kitin, en linjär polysackarid av deacetylerat beta-1,4-D-glukosamin. Det används i hydrogel och för sårbehandling.Kemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Holmium: Ett metalliskt grundämne i gruppen sällsynta jordartsmetaller. Det har kemiskt tecken Ho, atomnummer 67 och atomvikt 164,93. Grundämnet har fått sitt namn efter Stockholm.Svepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.Farmaceutisk teknologi: Tillämpning av teknologisk kunskap i farmaci, farmakologi och i läkemedelsindustrin. Hit hör metoder, teknik och instrumentering för framställning, sammansättning, dispensering, paketering och lagring av läkemedel och andra preparat för diagnostiskt och analytiskt bruk, och för behandling av patienter.Gelatin: Ett ämne som bildas av hud, vit bindväv eller kollagen från benvävnad. Det används som proteintillskott i livsmedel, plasmaersättning, blodstillande medel, suspensionsmedel i läkemedel och som höljematerial till kapslar.Hexuronsyror: Benämning på tetrahydroxialdehydsyror som erhålls genom oxidation av hexossockerarter, som t ex glukuronsyra, galakturonsyra osv. Termen hexuronsyra användes ursprungligen för askorbinsyra.Glukuronsyra: Ett derivat av uronsyra, som är utbredd i såväl djur- som växtriket. De avgiftar läkemedel och toxiner genom att i konjugat med dessa bilda glukuronider i levern, vilka är mer vattenlösliga metaboliter som lätt elimineras från kroppen.PolyvinylalkoholPolystyrenerYttriumradioisotoperKapslar: Hårda eller mjuka, lösliga behållare för medicindoser, vanligen avsedda att sväljas.Alginater: Salter av algsyra, en hydrofil kolhydratkolloid som utvinns ur kelp (framförallt brunalger). Kalcium-, natrium- och ammoniumalginater har använts i absorberande omslag. Alginater i gelform används som avtrycksmassa för tandavtryck.Vävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Regionalt blodflödeSkandiumKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.PolymetakrylsyrorHjälpämnen: Vanligtvis inerta ämnen som sätts till ett preparat för att ge lämplig konsistens. Det kan vara fråga om bindemedel, matrix, bassubstans eller spädningsmedel i piller, krämer, salvor osv. Syn. konstituenter.Ceriumradioisotoper: Instabila isotoper av cerium som sönderfaller under avgivande av strålning. Ceriumatomer med atomvikterna 132-135, 137, 139, 141 och 143-148 är radioaktiva isotoper av cerium.YtegenskaperTeknetium Tc 99m aggregerat albuminEmulsioner: Kolloider av två oblandbara vätskor, av vilka den ena är fettlösning och den andra vattenlösning. Fett-i-vattenemulsioner är oftast i vätskeform, som t ex mjölk, medan vatten-i-fettemulsioner brukar vara krämiga.RadioisotoperBiologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.Polyglaktin 910PorositetStrontiumradioisotoperIridoid GlycosidesLöslighetPolyestrarAkrylhartser: Används t ex som bindemedel i lacker.Arteriovenös anastomos: Ett kärl som direkt förbinder en artär med en ven och således utgör en genväg förbi kapillärsystemet. Får inte förväxlas med kirurgisk anastomos eller med arteriovenös fistel.Hydrogel: Ett fackverk av korslänkade hydrofila makromolekyler med bl a biomedicinska tillämpningar.SuspensionerBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Akrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.Serumalbumin, bovintMagnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.TennradioisotoperGlas: Hård, spröd, amorf, oorganisk och oftast genomskinlig polymer av kiseldioxider (silikater), oftast kalium eller natrium. Glas används för såväl nytto- som prydnadsändamål, som t ex fönsterglas, glaskärl, rör, fibrer, keramer, pärlor osv.InjektionerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Enterotabletter: Tabletter med överdrag av något ämne som fördröjer frisättandet av läkemedlet tills de lämnat magsäcken.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Hydrogeler: Vattenbemängda, fasta, tredimensionella nätverksstrukturer (fasta kolloider) av korslänkade hydrofila makromolekyler, med 20-95% vatten. De används i målarfärg, tryckfärger, livsmedel, läkemedel och kosmetika.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.FTIRMetylcellulosa: Metylester av cellulosa. Metylcellulosa används som emulgerings- och suspensionsmedel i kosmetika, läkemedel och i den kemiska industrin. Terapeutiskt används ämnet som laxeringsmedel.OljorInjektioner, intraarteriellaPankreatinStafylokocktoxoidCeriumisotoper: Stabila ceriumatomer med samma atomnummer som grundämnet cerium, men annan atomvikt. Ce-136, Ce-138 och Ce-142 är stabila isotoper av cerium.Glykolater: Salter av glykolsyra (hydroxiättiksyra).Durapatit: Mineralsubstansen (kalciumfosfat) i ben och tänder; den har använts som proteshjälpmedel för att förebygga och behandla osteoporos (benskörhet).Diffusion: Gasers eller lösningars förmåga att utbreda sig från ett område med högre tryck eller koncentration till områden med lägre tryck eller koncentration. Diffusion är en viktig mekanism i samband med biologisk transport.Polyetylenglykoler

*  Mikropartikel - Wikipedia

... mikrosfärer av humant albumin och mikrosfärer av fosfolipider. Tandkrämer som utlovar vitare tänder brukar ha "whitening" i ... Mikrosfärer är sfäriska mikropartiklar och används där konsekvent och förutsägbar partikelyta är viktig. Mikropartiklar finns ...

*  TimeWise Repair® Revealing Radiance™ 2016 Svenska by Lesley Cosmetics AB - issuu

Innehåller mikrosfärer som absorberar oljor och håller glansen under kontroll.. Återfuktande formula med jojobaolja som får din ...

*  Risperdal Consta pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 50 mg - Handla på Apoteket.se

Risperdal Consta depotberedning i mikrosfärer i injektionsflaskan får endast beredas med spädningsvätskan i sprutan som ... Mikrosfärerna kommer att vara synliga i vätska, men inga torra mikrosfärer finns kvar. ...

*  Behandlingar - Hårvård - GLOBElife ☎ - Capillum - Produkter för hår, Hårprodukter: FÄrg 30, MjÄll Control 90, Hydra 20, Ingen...

... med tillsats av mikrosfärer mandel .... contact. ...

*  Gällande vårdprogram levercellscancer

TACE kan utföras med doxorubicin blandat med lipoidol eller bundet till mikrosfärer. Både TACE och SIRT har använts för " ...

*  Makeup bas - bareMinerals, Laura Mercier, By Terry

Innehåller Vegesome Moist 24™, en blandning mikrosfärer av naturliga växter som ger... ...

*  Ansikte-arkiv - Styleport

Blå, återfuktande mikrosfärer - innehåller sodium hyaluronat, liknande hudens egna glykolaminoglykaner (GAGs) och som är dess ... Den transparenta lotionen med blå mikrosfärer har en lätt och fräsch len konsistens och lämnar huden med en sammetslen finish. ...

*  Xbrane Biopharma AB: Spherotide erhåller marknadsgodkännande i Iran - xBrane

Läkemedlet är baserat på inkapsling av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts ned i kroppen efter ...

*  Hudvårdsprodukter DMK Limited

En skonsam scrub och rengöringsgel som är fylld med vitamin B berikade mikrosfärer som tar bort döda hudceller, smuts och ...

Polymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.HolmiumGelatin: miniatyr|Gelatin för hushållsbruk säljs vanligen i form av gelatinblad.Polyvinylalkohol: miniatyr|höger|Strukturformel för PVA-plastens [[monomer]]Polystyren: Polystyren, eller styrenplast som gruppen kallas, är i sin rena form en amorf termoplast som är mycket billig och därför mycket vanlig. Dess glastemperatur är cirka 100 grader Celsius.Skandium: 1 (amfoterisk)KennelklubbHjälpämne: Hjälpämne är ett inaktivt ämne, som används som en bärare för den aktiva substansen för ett läkemedel. Dessutom kan hjälpämne användas för att hjälpa till i framställningsprocessen.Emulsion: En emulsion är en blandning av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, exempelvis vatten och olja eller fett. Emulsionen framställs genom att den ena substansen slås sönder till så små droppar att de flyter omkring fritt i den omslutande vätskan.Radioligand: Radioligander är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och SPECT undersökningar med gammakameror. De kallas även för radioaktiva markörer.Porositet: Porositet (täthet) har olika betydelser:Löslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.Fjädringssystem: Fjädringssystem (eller fjädring, hjulupphängning) är det system av fjädrar, stötdämpare och bussningar som länkar samman ett fordon med dess hjul.Akrylat: Akrylat eller propenoat är salter och estrar av akrylsyra. Det är den enklaste omättade karboxylatjonen och består av en vinylgrupp och en karbonylgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.Teuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.Glas: Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material.Tan (kaninras)Erytromycin