Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.Methemoglobinemi: Närvaro av methemoglobin i blodet, vilket leder til cyanos. Normalt finns det små mängder methemoglobin i blodet, men skada eller giftiga ämnen omvandlar en större andel hemoglobin till methemoglobin, som inte fortsätter att fungera som syrebärare. Methemoglobinemi kan bero på en defekt i enzymet NADH-methemoglobinreduktas (ett autosomalt recessivt drag) eller en avvikelse i hemoglobin M (ett autosomalt dominant drag).Färger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.ToloniumkloridFotosensibiliserande medel: Preparat som är farmakologiskt inaktiva, men som vid exponering för ultraviolett strålning eller solljus omvandlas till en aktiv metabolit, som ger en för den sjuka vävnaden gynnsam reaktion. Dessa medel kan ges lokalt eller systemiskt och har använts för behandling av psoriasis och olika typer av tumörer.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Fentiaziner: Substanser med den treringade fentiazinstrukturen som bas, vilka bl a har verkan på det centrala nervsystemet.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Indigo CarmineFotokemoterapi: Behandling med ljuskänslighetsalstrande preparat, invärtes eller utvärtres, och påföljande ljusexponering.PurinonerNitroprussidMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Trypan BlueVasoplegiaDentalt mikroläckage: Insippring av vätskor, föroreningar och mikroorganismer i skarven mellan tand och lagning.Imidazoliner: Föreningar baserade på reducerade imidazoler med en enda dubbelbindning.Evans Blue: En azofärg som används vid blodflödesmätningar enligt färguttunningsmetoden. Den är lättlöslig, starkt bunden till plasmaalbumin och försvinner mycket långsamt.SingletsyreAgar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.DysuriNitroargininEnzymhämmare

*  Metylenblått - Wikipedia
Metylenblått, även metyltioniniumklorid, är ett färgämne som är besläktat med anilin, och vanligtvis har en kraftigt blå färg. ... Under reduktiva (alltså syrefattiga) betingelser finns metylenblått i en form som kallas leukometylenblå, som är färglös. Om ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylenbl%C3%A5tt
*  Medicinsk sök (Metylenblått • Definitionerna)
Medicinsk informationssökning (Metylenblått • Definitionerna). metylenblått (används för att behandla höga nivåer av ... Kanske även metylenblått i vattnet så blir de lätta att hitta även dagen efter... Men då kommer väl alla socialmuppar att oja ... Metylenblått har använts på personer som inte reagerar på andra åtgärder eftersom det kan få den glatta muskulaturen att ... ... metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) och preparat med Johannesört - Hypericum ... ...
  https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Metylenbl%C3%A5tt&src=definitions
*  Kategori:Tiazinfärgämnen - Wikipedia
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tiazinf%C3%A4rg%C3%A4mnen
*  BASF - Wikipedia
Bland färger man tog fram märks alizarin, eosin, auramin, metylenblått och azofärgämnen. 1880 inleddes forskningen kring ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/BASF
*  Vita pricksjukan - Wikipedia
Sjukdomen behandlas med läkemedel innehållande metylenblått, malakitgrönt, kininväteklorid eller quinacrineväteklorid, eller en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vita_pricksjukan
*  Lågkolhydratkost ingår i behandling av Alzheimer
Metylenblått? Som kemistudent roade jag mig för 50 år sedan med "lömsk" blåfärgning med metylenblått men har aldrig hört talas ... Om man äter så att man minskar oxidativ stress behöver man inte ta till metylenblått… ... Metylenblått som "medicin" flashade runt för några månader sedan. Hur trovärdigt ?. http://www.cosmeticsdesign.com/Formulation- ... metylenblått, complete report:. https://www.nature.com/articles/s41598-017-02419-3 ...
  http://annikadahlqvist.com/2017/09/19/lagkolhydratkost-ingar-i-behandling-av-alzheimer/
*  Köpa Diabecon utan recept på nätet i Sverige | Diabecon Online Apotek
Methemoglobinemia framkallas genom metylenblått pertubation under laparoskopi. I närvaro av spiroketer betyder ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/diabecon.html
*  Metylsalicylat - Wikipedia
Effekten blir ännu tydligare om djuret innan har blivit behandlat med metylenblått för att få skelettet att framträda tydligare ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Metylsalicylat
*  Köpa Amlomal utan recept på nätet i Sverige | Amlomal Online Apotek
När vi satte metylenblått på saliven så färgades cellkärnorna blå. Kirurgiska metoder, 3-6 minuter långa, svenska, primärvårds- ...
  http://web-apotek-sverige.life/amlomal.html
*  Sertrone filmdragerad tablett 25 mg - Köp tryggt på Apoteket
... samt antibiotikumet linezolid samt metylenblått (för behandling av höga nivåer methemoglobin i blodet). Använd inte Sertrone ...
  https://www.apoteket.se/produkt/sertrone-filmdragerad-tablett-25-mg-30-tabletter-blister-246680/
*  Anafylaxi - Wikipedia
Metylenblått har använts på personer som inte reagerar på andra åtgärder eftersom det kan få den glatta muskulaturen att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anafylaxi
*  Köpa Amodex utan recept på nätet i Sverige | Amodex Online Apotek
Injektion av metylenblått i fistelgången samt fistulografi används sällan numera för fisteldiagnostik. Försök inte kompensera ...
  http://apotekvarer-pa-nettet.life/amodex.html
*  antonlens
MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin, och ... MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin, och ...
  http://dantel.ilorena.com/author/abosede/
*  Mirtazapin Alternova filmdragerad tablett 15 mg - Köp direkt på Apoteket
... metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet) och preparat med johannesört - Hypericum ...
  https://www.apoteket.se/produkt/mirtazapin-alternova-filmdragerad-tablett-15-mg-100-tabletter-blister-238802/
*  Tokmoderaten: "TAIMOUR ABDULWAHAB-WANNA BE:S" I HOVSJÖ
Kanske även metylenblått i vattnet så blir de lätta att hitta även dagen efter... Men då kommer väl alla socialmuppar att oja ...
  http://tokmoderaten.blogspot.com/2011/01/taimour-abdulwahab-wanna-bes-i-hovsjo.html
*  Hollister Gallerian Originalförpackningen Högsta Kvalitet Rabatterat Pris
Högre ytarea och porvolym av flygaska kommer att resultera i högre adsorption av metylenblått (MB) och humussyra (HA). ... Dessa flygaska prover appliceras som lågpris adsorbenter för att avlägsna metylenblått och humussyra från vattenlösning. Man ...
  http://www.wettergrendagen.se/pages/Hollister-Gallerian
*  Charles Achard - Wikipedia
År 1897 utvecklade han tillsammans med Joseph Castaigne ett urinprov där de använde metylenblått för att undersöka njurarnas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Achard
*  Grekiska, "flöde av säd" Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa - ppt video online ladda ner
Flytning från uretra eller cervix sätts på objektglas Färgas med metylenblått Mikroskopi i 1000 gångers förstoring Leukocytos ...
  http://slideplayer.se/slide/2319959/