Metallnanopartiklar: Nanopartiklar framställda av metaller som används till biosensorer, optiska instrument och katalysatorer. I biomedicinska tillämpningar ingår ofta ädelmetaller, särskilt guld och silver, i partiklarna.SilverGuld: Ett gult, metalliskt grundämne med kemiskt tecken Au, atomnummer 79 och atomvikt 197. Det används till smycken, guldplätering av andra metaller, som betalningsmedel och för tandreparationer. Kliniskt används det i form av salter.NanopartiklarGrön kemiNanoteknologiYtplasmonresonansMetaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Magnetite NanoparticlesPartikelstorlekLäkemedelsbärare: Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.NanokapslarLäkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.NanomedicinPolyglykolsyraKitosan: Deacetylerat kitin, en linjär polysackarid av deacetylerat beta-1,4-D-glukosamin. Det används i hydrogel och för sårbehandling.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Transmissionselektronmikroskopi: Den första typen av elektronmikroskopi, där elektroner eller deras reaktionsprodukter registreras och ger upphov till en bild efter passage genom ett preparat. Tekniken förkortas ofta TEM.NanostrukturerSilikondioxidZinkoxidMagnetism: Läran om magnetiska fenomen och magnetfält, samt själva fenomenet. Magnetism framkallad av elektriska strömmar kallas elektromagnetism.Cerium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Kemiskt tecken är Ce, atomnummer 58 och atomvikt 140.12. Cerium är en smidbar metall med industriella tillämpningar.PolymererNanoconjugatesYtegenskaper

*  Plasmonics in Biology and Medicine XII - - böcker(9781628414301) | Adlibris Bokhandel
Pris: 882 kr. häftad, 2015. Tillfälligt slut. Köp boken Plasmonics in Biology and Medicine XII av (ISBN 9781628414301) hos Adlibris.se. Fri frakt.
  https://www.adlibris.com/se/bok/plasmonics-in-biology-and-medicine-xii-9781628414301
*  Cut antique crystal tassa on silver base with decorative edge, C. J. Begeer, Utrecht, circa 1880. - Catawiki
Offered in Catawiki's Antiques Auction (Silver): Cut antique crystal tassa on silver base with decorative edge, C. J. Begeer, Utrecht, circa 1880.. 833/000, 12 cm, 167 grams gross.
  https://auktion.catawiki.se/kavels/11617939-cut-antique-crystal-tassa-on-silver-base-with-decorative-edge-c-j-begeer-utrecht-circa-1880
*  MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling för - PDF
MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter Utställningshandling 2011 Förtätning ger möjligheten att skapa en intressantare och livaktigare miljö med
  http://docplayer.se/18507592-Miljokonsekvens-beskrivning-mkb-fordjupad-oversiktsplan-for-knivsta-och-alsike-tatorter-utstallningshandling-2011-for.html
*  De knyter nätverk om nanomaterial mellan forskare och praktiker | arbetsmiljöforskning.se
En grupp experter i Södertälje arbetar med att knyta samman de i Sverige som vet något om nano och de som behöver veta något.. ‒ Tanken är att bygga ett nätverk bland aktörer i Sverige och att få ihop alla inom området, säger Heike Hellmold, projektledare för SweNanoSafe som är på gång att öppna en webbportal.. ‒ Från Arbetsmiljöverket har vi fått signaler om att företagen behöver veta vad som är faran med olika material, för att kunna använda dem, säger hon.. Tillverkarna behöver veta vilka nanomaterial de kan använda, om de kan vara skadliga, hur producenterna kan hindra att partiklarna kommer in i människan eller ut i miljön.. Att kunna producera nanosäkert är en framgångsfaktor för svenska företag, menar kollegan Ulrika Carlander. Det förutsätter att tillverkarna redan vid designen tänker på eventuell giftighet, risken för att människor utsätts när de utvinner råvara, tillverkar, hanterar, använder eller tar hand om avfall ‒ alltså hela ...
  http://www.arbetsmiljoforskning.se/astra-zeneka/de-knyter-n%C3%A4tverk-om-nanomaterial-mellan-forskare-och-praktiker
*  Kort om nanomaterial
Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja deras speciella egenskaper. Det kan till exempel vara elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper. De används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter.
  https://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/nanomaterial
*  Tillsynen över nanomaterial - Evira
Tillsynen över nanomaterial utgör en del av den vanliga livsmedelstillsynen. Företagaren svarar själv för att hans produkter är säkra och följer författningarna. Eftersom analytisk tillsyn inte ännu är möjlig för nanopartiklar, bygger myndighetstillsynen på tillsyn över beskrivningen av sammansättningen, påskrifterna på förpackningarna och handelsdokumenten.. ...
  https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/krav-for-sammansattning/nya-livsmedel/nanoteknologi/tillsynen-over-nanomaterial/
*  augusti | 2015 | Biblioteksstatistik
Av folkbibliotekens utlånings- och nyförvärvssiffror från 2014 visas att om man köper in många medier per invånare så har man i medeltal högre utlåning per invånare av de fysiska medierna. Folkbiblioteken redovisar i medeltal 7,1 utlån per invånare och de … Läs mer →. ...
  https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2015/08/
*  Grönplan för Kopparbergs och Bångbro tätorter - Ljusnarsbergs kommun
Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun. När du anger din e-postadress nedan och trycker på 'OK' godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas. ...
  http://www.ljusnarsberg.se/nyheter/gronplanforkopparbergsochbangbrotatorter.5.243bb2e9156dff9d8c95aaef.html
*  BRP ökar för de flesta länen - Regionfakta
Stockholms län och Norrbottens län ligger över riksgenomsnittet när det gäller BRP per invånare och BRP per sysselsatt. Riksgenomsnittet för BRP per invånare är 368 000 kronor, för Norrbottens län 415 000 kronor ...
  http://regionfakta.com/Regionfaktacom/Nyheter/BRP-okar-for-de-flesta-lanen/
*  Investera i Guld [...] | www.24gold.se | Med på SvenskaSajter.com
Investera i Guld med på SvenskaSajter.com: Investera i Guld: 24 Gold International är moderbolag till flera svenska bolag och varumärken som är specialiserade inom guldbranschen..
  http://www.svenskasajter.com/detaljer/www.24gold.se
*  Mr Guld - Detaljer
Sälj ditt guld till ett rättvist pris hos Mr Guld. Vi tar inga som helst avgifter för din guldförsändelse. Betäll ett guldbrev och skicka in ditt guld till oss och kort därefter så kan du mottaga dina pengar.
  http://webbsurfa.se/detail/mr-guld-3702.html
*  TAM.AX | Tanami Gold NL aktiekurs | Fundamental analys och diagram | IG SE
Tanami Gold NL is an Australia-based company engaged in gold exploration. The Company's segments include Gold Production and Exploration. Its... [SE]
  https://www.ig.com/se/aktier/marknader-aktier/tanami-gold-nl-TAM-AU
*  Guld Invest: Kallelse till extra bolagsstämma för Guld Invest... - Guld Invest
(Aktietorget: GULD) Aktieägarna i Guld Invest Norden AB 556737-4037 (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 17 september 2008 klockan...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/guld-invest-kallelse-till-extra-bolagsstaemma-foer-guld-invest-norden-ab-publ-235008
*  VGU-guiden har uppdaterats
VGU-guiden är en guide som ska ge stöd vid tillämpning av vägar och gators utformning, VGU, inom tätorter för planerare, trafikutfor-mare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum. I guiden beskriver man hur en arbetsprocess för ett systematiskt och kvalitetsstyrt utformningsarbete kan se ut. Utgångspunkten är ett beslut om att ta fram ett förslag till princip- och detaljutformning av gaturummet ...
  https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2016/juni/vgu-guiden-har-uppdaterats/
*  Översiktsplan och detaljplaner - Forshaga
Den fysiska samhällsplaneringen sker i huvudsak på två nivåer - en översiktlig (för hela kommunen eller ett större geografiskt område) och en detaljerad (för avgränsade, oftast tätbebyggda områden med en tydlig exploateringsinriktning).. Oavsett planeringsnivå ska planprocesserna ske i en öppen och demokratisk process där allmänna intressen ska vägas mot varandra och mot enskilda intressen. ...
  http://forshaga.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner.4.189363dc14b95c5a1697c8.html
*  Årsredovisning - Atrium Ljungberg
Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det innebär utmaningar för alla oss som arbetar med att skapa fantastiska platser där människor vill leva, arbeta och vistas. En utmaning som vi på Atrium Ljungberg älskar. ...
  http://al.se/ir/kalender/2018/arsredovisning/
*  2018 - Atrium Ljungberg
Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det innebär utmaningar för alla oss som arbetar med att skapa fantastiska platser där människor vill leva, arbeta och vistas. En utmaning som vi på Atrium Ljungberg älskar. ...
  http://al.se/press/pressmeddelanden/2018/
*  2011 - Atrium Ljungberg
Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det innebär utmaningar för alla oss som arbetar med att skapa fantastiska platser där människor vill leva, arbeta och vistas. En utmaning som vi på Atrium Ljungberg älskar. ...
  http://al.se/press/regulatoriska-pressmeddelanden/2011/
*  2013 - Atrium Ljungberg
Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor i dag i städer och takten med vilken vi flyttar till större tätorter ökar alltmer. Det innebär utmaningar för alla oss som arbetar med att skapa fantastiska platser där människor vill leva, arbeta och vistas. En utmaning som vi på Atrium Ljungberg älskar. ...
  http://al.se/press/regulatoriska-pressmeddelanden/2013/
*  Ljusstake Mastella Guld | Handla online hos Doftbox.se
Ljusstake Mastella är en av By On mest unika och sålda ljusstake form av ett guldigt fågelben. En inrednings detalj av hög kvalité som står ut! Matcha med fördel de lyxiga fågelfötterna i olika storlekar eller för den modiga i guld och silver.
  https://doftbox.se/ljusstakar/ljusstake-mastella-guld-49-cm/
*  Norrbotten fortfarande på topp! - Regionfakta
Norrbottens län ligger fortfarande i topp när det gäller primärkommunala investeringar. Under 2013 investerades det 6 436 kronor per invånare jämfört med 4 559 kronor för riket. Därefter följer Skåne, Västerbotten, Södermanland och Jämtland, fler uppgifter hittar du i kapitlet Regional ekonomi! ...
  http://regionfakta.com/Regionfaktacom/Nyheter/Norrbotten-fortfarande-pa-topp/
*  Flaggar för tuffare tid - sla.se - Skaraborgs Allehanda
Skövde kommuns skuld är cirka 43 500 kronor per invånare och den har ökat under 2015.|br|- Siffran är rimlig. Vi har ett gott utgångsläge men flaggar för att det blir tuffare, säger Maria Vaziri, ekonomichef.
  https://sla.se/skovde/2015/12/07/flaggar-for-tuffare-tid
*  I Österbotten vinner flest Kristinestadsbor på Lotto | Österbotten | svenska.yle.fi
I Österbotten är de Kristinestadsborna som oftast vinner på lotto. Om man ser till antalet storvinster per invånare, får en person storvinst på 1 552 Kristinestadsbor.
  https://svenska.yle.fi/artikel/2012/05/11/i-osterbotten-vinner-flest-kristinestadsbor-pa-lotto
*  BNI - Öka dina möjligheter till fler affärer - Mynewsdesk
BNI är idag världens största affärsnätverk för referensmarknadsföring. De flesta företag får sina bästa affärer genom personliga rekommendationer. Det är det överlägset mest tids- och kostnadseffektiva sättet att få nya kunder. BNI erbjuder ett enkelt, strukturerat och målinriktat koncept som genererar ett regelbundet flöde av affärsmöjligheter via personliga rekommendationer, det vi kallar referenser. Under 2015 skapades BNI-relaterade affärer för över 1 miljard kronor bara i Sverige. I Sverige finns idag från Kiruna i norr till Malmö i söder. Förutom referenserna och de intäkter de leder till, lär du dig också mycket om relationsmarknadsföring via olika utbildningsinsatser och får en god inblick i andra branscher samt ett utvidgat personligt nätverk. Hitta ditt lokala BNI-team på www.bni.nu
  https://www.mynewsdesk.com/se/bni-sverige

SilveroxidNanopartikel: Nanopartikel betecknar en partikel som ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper. Den är vidare definierad utifrån storlek i diameter:Kubiska kristallsystemet: Det kubiska kristallsystemet har tre axlar som är lika långa och som bildar räta vinklar med varandra.Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Intermetallisk förening: En intermetallisk förening är en särskild form av förening i fast form mellan två eller flera metaller som inte styrs av vanliga regler för bindning och valens. Den har en kristallstruktur som skiljer den från den hos de rena metallerna.Ferrihydrit: Ferrihydrit är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3 · 1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.KiseldioxidTeuthida: Teuthida är en ordning i klassen bläckfiskar med omkring 250 arter. På svenska används ibland namnet "tioarmade bläckfiskar" (till exempel i Nationalencyklopedin) men namnet hör snarare till överordningen Decabrachia, som sammanfattar alla bläckfiskar med tio armar.CeriumPolymer: Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. Polymerkedjor skiljer sig från andra kedjemolekyler inom den organiska kemin därför att de är mycket längre än exempelvis kedjorna i alkoholer eller organiska syror.