Loading...


Medetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.XylazinAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.ZolazepamTiletaminSömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Anestetika, kombinerade: Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.Adrenergic alpha-2 Receptor AgonistsAnestetika, dissociative: Intravenösa bedövningsmedel som framkallar dåsighet, orörlighet, amnesi och förlust av smärtförnimmelse.Butorfanol: Ett syntetiskt morfinliknande smärtstillande medel med narkotisk antagonistverkan. Det används vid behandling av svår smärta.Guaifenesin: Ett hostdrivande medel som även har viss muskelavslappnande verkan. Det använd i många hostmediciner.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Ketamin: Ett cyklohexanonderivat som används som narkosmedel. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men ketamin har förmåga att blockera NMDA-receptorer och kan interagera med sigmareceptorer.Metotrimeprazin: Ett fenotiazin vars farmakologiska verkan liknar den hos klorpromazin och prometazin. Det har antihistaminernas histaminantagonistegenskaper förenade med cns-effekterna hos klorpromazin.Acepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.VeterinärkirurgiVeterinärmedicinska läkemedelRespiratory RateMidazolam: Ett korttidsverkande, lugnande medel med ångest- och minnesdämpande egenskaper. Det används inom tandläkeri, hjärtkirurgi, endoskopiska rutiner, för medicinering före narkos och som tillägg vid lokalbedövning. Den kortvariga verkan och den kardiorespiratoriska stabiliteten gör medlet användbart för riskpatienter, äldre och hjärtsjuka. Det är vattenlösligt vid pH under 4 och fettlösligt vid fysiologiskt pH.Immobilisering: Upphörande av rörelse i hela eller delar av kroppen genom fysisk vilja eller på kemisk väg genom analgesi, genom bruk av lugnande medel eller neuromuskulära icke-depolariserande medel. Hit räknas även experimentella förlopp, genomförda för bedömning av de fysiologiska effekterna av immobilisering.Dexmedetomidin: En selektiv hämmare av adrenerga alfa-2-receptorer med smärtstillande och lugnande egenskaper. Medetomidin är den andra racemiska formen.Bedövningsmedel: Medel som kan framkalla totalt eller partiellt känselbortfall, speciellt förlust av smärtförnimmelse. Vid total anestesi (narkos) nås ett tillstånd av medvetslöshet.Uppvakningsperiod efter anestesi: Tiden för uppvaknande ur narkos, under vilken medvetandet gradvis återkommer.BiogenaminreceptorerAlfa-2-adrenerga receptorerHjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Fentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.NäbbmössDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Injektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.

*  Europalov - uke 31/2015 | europalov
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av ...
  http://europalov.no/nyhetsbrev/europalov-uke-312015-id8525
*  NarkosguidenMedvetandegradering och sedering - Narkosguiden
Dexmedetomidin är S-enantiomeren av medetomidin. Dosering: I kontinuerlig infusion 0,2-1,4 µg/kg/h. Lämplig startdos är runt 0, ...
  http://narkosguiden.se/book/medvetandegradering-och-sedering/
*  VETMEDIC
Antagonist till medetomidin och dexmedetomidin för hund och katt. Aktiv substans: atipamezolhydroklorid ...
  http://vetmedic.se/product.php?id=10&product_group=1
*  Köpa Atenote utan recept på nätet i Sverige | Atenote Online Apotek
Nyckelord: övervakning, narkos, dissociativ anestesi, ketamin, alfa2-agonist, medetomidin, shop atenote online. Mjälten är ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/atenote.html
*  Köpa Leptal utan recept på nätet i Sverige | Leptal Online Apotek
Biociden medetomidin hindrar mycket effektivt påväxt av havstulpaner, genom att göra larverna hyperaktiva när de. ...
  http://billigeapotekvarer.life/leptal.html
*  Köpa Betamet utan recept på nätet i Sverige | Betamet Online Apotek
... medetomidin, beställa coramil lagligt sverige. Läs om framtidsutsikter och få tips om vilken vidareutbildning som passar dig ...
  http://apotekvarer-pa-nettet.life/betamet.html