Loading...


Mannitol: Ett urindrivande medel och ett hjälpmedel för njurfunktionsdiagnos som är besläktat med sorbitol. Det har lågt energivärde, då det elimineras från kroppen innan det hunnit metaboliseras. Det kan användas för behandling av oliguri i samband med njursvikt eller andra fall av otillräcklig njurfunktion, och har använts för bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Mannitol används även ofta som verktyg i cellbiologiska studier, för att reglera osmolaritet.Mannitoldehydrogenaser: Sockeralkoholdehydrogenaser med specificitet för mannitol. Enzym i denna kategori klassificeras allmänt efter sin förkärlek för någon viss reducerande kofaktor.Osmotiska diuretika: Föreningar som ökar urinmängden genom att öka mängden osmotiskt aktiva lösningar i urinen. Osmotiska diuretika ökar även blodplasmans osmolaritet.Mannitolfosfater: Fosforsyraestrar av mannitol.Laktulos: En syntetisk disackarid som används för behandling av förstoppning och hepatisk encefalopati. Den har även använts för diagnos av störningar i mag-tarmkanalen.Sugar Alcohol DehydrogenasesHypertona lösningar: Lösningar med högre osmotiskt tryck än referenslösning av t ex blod, plasma eller interstitiell vätska.SockeralkoholerSaltlösning, hypertonSorbitolPhosphoenolpyruvate Sugar Phosphotransferase SystemOsmolaritetPuderIntrakraniell hypertoniGenomtränglighet: Egenskap hos membranösa och andra strukturer att släppa igenom ljus, värme, gaser, vätskor, metabolitmolekyler och mineraljoner.Osmotiskt tryckInulin: En stärkelse som finns i rotknölar och rötter hos många växter. Då inulin är hydrolyserbart till fruktos, klassificeras det som ett fruktosan. Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Tarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.

*  Mannitol Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 150 mg/ml - Beställ på Apoteket.se
Beställ Mannitol Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 150 mg/ml hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och bra erbjudanden. ... 1. Vad Mannitol Fresenius Kabi är och vad det används för. Mannitol ökar diuresen (urinproduktionen). Mannitol Fresenius Kabi ... Den aktiva substansen är mannitol. 1 ml innehåller 150 mg mannitol. 500 ml innehåller 75 g mannitol. ... Mannitol Fresenius Kabi. 150 mg/ml infusionsvätska, lösning. mannitol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ...
  https://www.apoteket.se/produkt/mannitol-fresenius-kabi-infusionsvatska-losning-150-mg-per-ml-20-x-500-milliliter-pase-245972/
*  Mannitol - Wikipedia
Mannitol är en sockeralkohol som förekommer naturligt bland annat i alger, svampar och selleri. Det framställs genom ... Mannitol har en väldigt låg hygroskopitet samt låg löslighet. Som livsmedelstillsats har det E-nummer 421. Det används i första ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mannitol&oldid=20282442" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mannitol
*  Zyprexa Velotab frystorkad tablett 5 mg - Köp direkt på Apoteket
Patienter som inte tål mannitol: ZYPREXA VELOTAB innehåller mannitol.. ZYPREXA VELOTAB innehåller ... Övriga innehållsämnen är: Gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951), natriummetylparahydroxibensoat (E219) och ... ZYPREXA VELOTAB innehåller aspartam, mannitol and natriummetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat.. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/zyprexa-velotab-frystorkad-tablett-5-mg-28-styck-blister-215892/
*  Zyprexa Velotab frystorkad tablett 5 mg - Handla på Apoteket.se
Patienter som inte tål mannitol: ZYPREXA VELOTAB innehåller mannitol.. ZYPREXA VELOTAB innehåller ... Övriga innehållsämnen är: Gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951), natriummetylparahydroxibensoat (E219) och ... ZYPREXA VELOTAB innehåller aspartam, mannitol and natriummetylparahydroxybensoat och natriumpropylparahydroxybensoat.. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/zyprexa-velotab-frystorkad-tablett-5-mg-28-styck-blister-205733/
*  Hjärnhinneinflammation - Wikipedia
mannitol). Krampanfall behandlas med antiepileptika. Vattenskalle (blockerat CSV-flöde) kan göra det nödvändigt att tillfälligt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnhinneinflammation
*  Sötningsmedel på gott och ont - Netdoktor
mannitol. Gemensamt för sackarin, aspartam, acesulfamkalium och cyklamat är att de är framställda på konstgjord väg och inte ... Sorbitol, xylitol och mannitol omvandlas till socker i kroppen och därför tål diabetiker dem inte bättre än vanligt socker. ... Sorbitol, xylitol och mannitol, däremot är kemiskt besläktade med socker (sockeralkoholer). De här sötningsmedlen som bland ...
  https://www.netdoktor.se/vikt-kost/overvikt-foljdsjukdomar/artiklar/sotningsmedel-pa-gott-och-ont/
*  Paroxetin HEXAL filmdragerad tablett 20 mg - Köp tryggt på Apoteket
Mannitol. Mikrokristallin cellulosa. Kopovidon K28. Natriumstärkelseglykolat (Typ A). Vattenfri kollodial kiseldioxid. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/paroxetin-hexal-filmdragerad-tablett-20-mg-1-x-100-styck-blister-207764/
*  Rizatriptan Sandoz munsönderfallande tablett 10 mg - Handla på Apoteket.se
Kalciumsilikat, Krospovidon, typ A, Kolloidal vattenfri kiseldioxid, Silicifierad mikrokristallin cellulosa, Mannitol (E421), ... Mannitol (E421), Aspartam (E951), Magnesiumstearat, Söt apelsinarom (gummi arabicum E414, askorbinsyra E300, etylbutyrat, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/rizatriptan-sandoz-munsonderfallande-tablett-10-mg-18-tabletter-blister-252759/
*  Tobi lösning för nebulisator 300 mg/5 ml - Handla på Apoteket.se
mannitol som ges intravenöst eller urea *. andra läkemedel som kan skada nervsystemet, njurarna eller hörseln. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/tobi-losning-for-nebulisator-300-mg-per-5-ml-56-styck-ampull-205132/
*  Orgalutran injektionsvätska, lösning 0,25 mg/0,5 ml - Handla på Apoteket.se
Övriga innehållsämnen är ättiksyra, mannitol, vatten för injektionsvätskor. pH (ett mått på surhetsgraden) kan ha justerats med ...
  https://www.apoteket.se/produkt/orgalutran-injektionsvatska-losning-025-mg-per-05-ml-1-styck-forfylld-spruta-245762/
*  Procren Depot pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 30 mg - Köp på Apoteket.se
Pulver till injektionsvätska: Poly(DL-laktid) och mannitol.. Vätska: Mannitol, karmellosnatrium, polysorbat 80, ättiksyra (för ... Pulver till injektionsvätska: Poly(DL-laktid) och mannitol.. Vätska: Mannitol, karmellosnatrium, polysorbat 80, ättiksyra (för ... Pulver till injektionsvätska: DL-laktid-glykolid-sampolymer, mannitol och gelatin. Vätska: Mannitol, karmellosnatrium, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/procren-depot-pulver-och-vatska-till-injektionsvatska-suspension-i-forfylld-spruta-30-mg-1-styck-forfylld-spruta-235102/
*  Montelukast Sandoz granulat 4 mg - Beställ på Apoteket.se
Övriga innehållsämnen är mannitol, hydroxipropylcellulosa och magnesiumstearat.. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar ...
  https://www.apoteket.se/produkt/montelukast-sandoz-granulat-4-mg-30-dospasar-dospase-250054/


  • glukos
  • Clarke upptäckte att S. mutans som återfanns i kariesangrepp kunde fermentera ämnen som glukos, laktos, raffinos, mannitol, inulin och salicin och bilda syra. (wikipedia.org)