*  Using the Activity-based Anorexia Rodent Model to Study the Neurobiological Basis of Anorexia Nervosa | Protocol (Translated to...
Här beskriver vi de rutiner som ABA induceras i unga kvinnliga C57BL / 6-möss. På postnatal dag 36 (P36), djuret inrymt med ... Den genetiska grunden för sårbarhet har studerats med hjälp av olika inavlade stammar av möss 9. Farmakologiska manipulationer ... Det är viktigt att notera att detta protokoll har optimerats speciellt för ungdomar kvinnliga C57BL / 6-möss. Om en annan mus ... OBS: Detta protokoll har optimerats för ungdomar C57BL / 6-möss. Djuren inhystes i en anläggning som håller RT vid 72 ° ± 2 ° ...
  https://www.jove.com/video/52927/anvnda-aktivitetsbaserade-anorexia-gnagare-modell-fr-att-studera-den?language=Swedish