*  Blodtransfusion - Wikipedia
Under 1600-talet experimenterade man med att överföra blod, då den engelske fysikern William Harvey upptäckt blodcirkulationen 1628. I Oxford 1665 utförde dr Richard Lower lyckade försök att föra över blod mellan hundar och två år senare gjordes den första transfusionen mellan djur och människa av professor Jean Baptiste Denis i Paris. Man tog blod från lamm och kalv och behandlade en människa. Patienten reagerade med kraftiga kräkningar, svart urin, bröstsmärtor och ökad puls och dog två månader senare. Professorn åtalades för mord, men frikändes sedan det visat sig att patientens sjukdom berodde på att hans fru förgiftat honom med arsenik. Incidenter som denna, samt då många andra patienter dog under denna tid, gjorde att blodtransfusioner förbjöds 1678.. I början på 1800-talet började man förstå att givare och mottagare av blod måste vara av samma art. 1818 utförde dr James Blundell i England den första lyckade blodtransfusionen från människa till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodtransfusion
*  Blodkomponenter
Alla blodkomponenter som framställs är leukocytreducerade dvs innehåller , 1x106 leukocyter/enhet. Leukocytreduktion minskar risken för CMV-överföring, febrila transfusionsreaktioner och immunmodulering (tumörrelaps och infektioner).. I undantagsfall kan icke leukocytreducerade erytrocytenheter från andra blodcentraler finnas i lager.. Indikationer för leukocytreducerade blodkomponenter, se nedan.. Observera! Alla blodkomponenter finns inte omedelbart tillgängliga på alla blodcentraler i länet. Detta gäller bl.a. trombocytkoncentrat, akutblod och barnblod men även specialkomponenter som ex. tvättat erytrocytkoncentrat, sällsynt blod, HLA-matchat trombocytkoncentrat.. För beställning av specialkomponenter, kontakta Blodcentralen NUS 090-785 20 76.. ...
  https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/blodkomponenter
*  Sämre överlevnad med blod från motsatt kön - Vårdfokus
Resultatet var inte något som forskarna hade förväntat sig när de påbörjade studien för tolv år sedan.. - I början blev jag överraskad av resultatet men ju längre tiden gått desto säkrare har jag blivit och sambandet har visat sig hålla över tid, säger Henrik Bjursten, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.. I studien ingick närmare 10 000 patienter som genomgått kranskärlskirurgi eller fått en ny aortaklaff och i samband med att det fått blodtransfusion. 58 procent hade fått blod från givare av motsatt kön. Patienterna följdes upp både på kort sikt och efter tolv år.. De patienter som hade fått transfusion av röda blodkroppar från personer av motsatt kön hade lägre överlevnad på både kort och lång sikt jämfört med de som fått blod från personer av samma kön.. För transfusion av plasma fanns det dock inget liknande samband.. Forskarna tittade även på andra riskfaktorer, bland annat hur gammalt blodet var. Men det fanns inget samband ...
  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/mars/samre-overlevnad-med-blod-fran-motsatt-kon/
*  Transfusion av blodplättar missades inför ingrepp - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
En patient med en blodsjukdom som förstör blodkroppar får regelbundna blodplättstransfusioner. Inför ett ingrepp missas denna transfusion. Patienten får synbortfall och huvudvärk. En blödning i hjärnan kan inte uteslutas. Patienten har hemofagocyterande lymfohistiocytos, en svår och allvarlig ärftlig blodsjukdom som förstör blodkroppar. Sjukdomen har påverkat ett flertal organ inklusive hjärna. Påverkan på hjärnan yttrar sig i form av synbortfall och kramper.. Patienten får regelbundna blodplättstransfusioner på grund av lågt antal sådana i blodet. På grund av att patienten reagerat på transfusion tidigare används tvättade blodplättar.. Den aktuella händelsen är att patienten skulle få blodplättar inför ett planerat ingrepp och dessa skulle ges på avdelningen innan patienten kom till operationsavdelningen. Efter genomförda ingrepp noteras på avdelningen att patienten ingenting ser och att det sipprar blod från de ställen där patienten fått kanyler. ...
  https://www2.sahlgrenska.se/sv%2FSU%2FVardgivare%2FLex-Maria%2F20111%2FTransfusion-av-blodplattar-missades-infor-ingrepp%2F
*  Blodgrupp - Wikipedia
Blodgrupp är ett sätt att klassificera blod från olika individer inom en viss art, där man utgår från skillnader i blodcellers egenskaper. Vid blodtransfusioner är det nödvändigt att kontrollera att blodet som ska tillföras är kompatibelt med patientens blod, eftersom svåra komplikationer annars kan uppstå. År 1901 upptäckte Karl Landsteiner blodgrupperna A, B och 0 och blev 1930 tilldelad Nobelpriset i medicin för denna upptäckt. Typ 0 kallades ursprungligen typ C, men blev 0, eller på de flesta språk, O (för det tyska ordet "Ohne", som betyder "utan"). Typ AB upptäcktes nästa år. Det finns ca 35 olika grupper av antikroppar som förekommer i blodet, som korrelerar till antigen som finns på ytan av de röda blodkropparna, och som är ovanliga eller begränsade till etniska grupper. De vanligaste indelningarna är AB0 och Rh, men andra viktiga blodgrupper förekommer. AB0-systemet, (eller ABO-systemet, där O står för tyskans "ohne Antigene"), är den vanligaste ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodgrupp
*  Gyllene Gryningen: Själens boning: Angående blodtransfusioner och transplantationer
Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn - Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till "Stigande Gryningsljusets Sällskap". Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till "Gryende Morgonrodnadens Loge". Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till "Golden Dawn" eller "Gyllene Gryningen". Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, ...
  http://gyllenegryningen.blogspot.com/2008/10/angende-blodtransfusioner-och.html
*  Blood Feud - Wikipedia
Blood Feud" är avsnitt 22 och det sista från säsong två av Simpsons och sändes i USA på Fox den 11 juli 1991. I avsnittet behöver Mr. Burns en blodtransfusion. Efter att Homer upptäcker att Bart har rätt blodtyp övertygar han honom att han donera blod eftersom han då skulle få en present. Familjen får bara ett tackkort vilket får Homer att skriva ett argt brev till Burns. Då Burns får det blir han arg och vill hämnas på Homer men Waylon Smithers övertygar honom att inställt ge en present till familjen och de får sin present, som blir ett olmekiskt kolossalhuvud. Avsnittet skrevs av George Meyer och regisserades av David Silverman. Idén kom från Sam Simon, Al Jean och Mike Reiss då en medarbetare fick en blodtransfusion. Efter avsnittet har huvudet funnits i bakgrunden i flera avsnitt i Simpsons. Avsnittet sändes under sommaren då Fox ville försöka locka nya tittare till hösten. Avsnittet hamnade på plats 24 över mest sedda program under veckan med en Nielsen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Blood_Feud
*  Övervakning av vävnads- och blodprodukter samt organtransplantat - Fimea
Fimea styr och övervakar blodtjänstverksamheten och vävnadsinrättningarna i Finland. Syftet med lagstiftningen om blodtjänstverksamheten är att säkerställa kvaliteten och säkerheten när det gäller humanblod och blodkomponenter som är avsedda för blodtransfusioner och annan terapeutisk användning.. Syftet med vävnadslagstiftningen är att säkerställa kvaliteten och säkerheten när det gäller mänskliga vävnader, celler och organtransplantat som är avsedda att användas på människor.. ...
  http://www.fimea.fi/web/sv/overvakning/overvakning_av_vavnads-_och_blodprodukter
*  Blodbrist sucks | Lamias.se
Anemi är inte trevligt alls, hoppas det blir bättre snart. Om du inte har kollat upp det borde du kanske göra det. Kanske du behöver blodtransfusion? Jag har själv mycket erfarenhet av anemi då jag har en kronisk blodsjukdom- som upptäcktes just för att jag hade så dåligt blodvärde.. Krya på dig
  http://lamias.se/blodbrist-sucks/
*  Spädbarn dog i sviter av blödning - sjukhuset anmäls - JkpgNews
Det var efter en förlossning på länssjukhuset Ryhov som ett spädbarn avled på grund av en bristning i ett blodkärl i navelsträngen. Region Jönköpings län har nu lämnat in en lex Maria-anmälan för bedömning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.. Utredningen av händelsen visar att sjukhusvården fördröjdes i flera avseenden. Bland annat dröjde blodtransfusion till barnet och beslut om kejsarsnitt.. Barnets mamma kom in till sjukhuset på grund av blödning i samband med vattengång. Enligt regionen var barnets allmäntillstånd troligen redan då påverkat av blödningen.. "Det är svårt att avgöra om en snabbare handläggning hade kunnat påverka det tragiska händelseförloppet", skriver regionen i sin anmälan.. ...
  http://jkpgnews.se/landsting/52537/
*  MDS - Blodsjukdomar.se
MDS är en blodsjukdom där kroppens blodproduktion är påverkad. Detta ger symptom så som anemi och trötthet. Många behandlas med blodtransfusioner.
  https://blodsjukdomar.se/mds/
*  Veterinären.nu - Råttgiftsförgiftning hund
De flesta råttgifter, tex warfarin, dödar genom att orsaka inre blödningar. Behandling består i att ge kräkmedel, k-vitamin (motgift) och eventuellt blodtransfusion. Effekten av behandlingen kontrolleras med blodprov där man mäter mängden koagulationsfaktorer.
  http://veterinaren.nu/hund/skador/forgiftningar/rattgiftsforgiftning-hund
*  Hedvigs bokhylla: mars 2016
Det här är den sjätte boken om djungeldoktorn. En natt när djungeldoktorn och hans närmsta medarbetare, Daudi, är ute och går ser de färska spår efter en strid med ett lejon. Eftersom de förstår att mannen som dödade lejonet blivit svårt skadad så följer de spåren till den närmsta byn för att se om de kan hjälpa till. De hittar en svårt skadad man som svävar mellan liv och död. Med hjälp av sina skjortor och det material de kan få tag på behandlar de provisoriskt hans sår så att han ska överleva färden till sjukhuset. Väl där inser doktorn att om mannen verkligen ska ha en chans att klara sig behöver han få en blodtransfusion. De frågar hans släktingar om någon av dem kan ställa upp, men ingen vill. Det är inte sed i området och man vet inte vad det innebär. Men en grupp unga kvinnor som utbildar sig till lärare är på besök på sjukhuset en av dem Perisi frågar om hon kan ge blod. Det visar sig att hon matchar och hennes blod räddar Simbas liv ...
  http://hedvigsbok.blogspot.com.es/2016/03/
*  Zikafeber - Wikipedia
För själva viruset som orsakar sjukdomen, se Zikavirus. Zikafeber, även känt som zikavirusinfektion orsakas av zikavirus. Symptomen liknar de som uppstår vid denguefeber. I de flesta fall (60-80%) har man inga symptom alls. Då symptom återfinns innefattar de huvudsakligen feber, röda ögon, ledsmärta, huvudvärk, och makulopapulära utslag. Symptomen är generellt sett milda och varar i mindre än en vecka. Dödsfall har i och med år 2015 inte skett i samband med infektion. Det har påvisats en koppling mellan zikavirusinfektion och Guillain-Barrés syndrom. Zikafeber sprids huvudsakligen via bett av Aedes-mygg. Det finns även risk för spridning via samlag och via blodtransfusioner. Infektionen kan även spridas från mor till barn vid graviditet och kan då orsaka mikrocefali. Diagnos sker genom att testa blod, urin, eller saliv efter viralt RNA då personen är sjuk. Prevention kan uppnås genom att minska antalet myggbett i områden där sjukdomen finns. Detta kan göras genom att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zikafeber
*  Publikt antigen - Wikipedia
Publikt antigen är ett antigen som finns i mycket hög frekvens (över 99,8%) av befolkningen. För den lilla grupp människor som saknar detta antigen kan det bli problem eftersom dessa personer vid nästan varje blodtransfusion kommer att få antigenet, som immunförsvaret kommer att bilda antikroppar mot. Dessa måste då få blod från personer som precis som de själv saknar detta antigen vilket är väldigt svårt att få tag i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Publikt_antigen
*  Patienter ska få renare blodplasma - P4 Blekinge | Sveriges Radio
En procent av dem som får blodtransfusion drabbas av biverkningar. För att undvika dem ska Blekingesjukhuset nu på försök börja ge behandlad blodplasma ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=1368339
*  Tom Fogerty - Wikipedia
Den här artikeln handlar om artisten. För hans första soloalbum, se Tom Fogerty (musikalbum). Tom Fogerty, född 9 november 1941 i Berkeley, Kalifornien, död 6 september 1990 i Scottsdale, Arizona, var en amerikansk rockmusiker. Tom Fogerty var storebror till John Fogerty och de spelade tillsammans i Creedence Clearwater Revival, där Tom spelade gitarr. Han lämnade gruppen 1971 och inledde en solokarriär. Fogerty avled i aids 1990, troligtvis efter att ha fått i sig HIV-smittat blod vid en tidigare blodtransfusion. 1972 - Tom Fogerty 1973 - Excalibur 1974 - Zephyr National 1975 - Myopia 1981 - Deal It Out 1984 - Precious Gems 1993 - Sidekicks 1999 - The Very Best of Tom Fogerty Tom Fogerty biografi (av Phil Davies) (engelska) Denna artikel om en musiker från USA saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tom_Fogerty
*  7:57 e m
Det är en långsam väntan, även om det går framåt för Karl så förstår vi att han inte låter sig jäktas. Han slapp undan ny blodtransfusion idag iallafall men han klarar inte att de sänker ner luften som tillförs i grimman. Det finns ingen som kan gissa hur lång tid detta kommer ta, vi får bara ta en dag i taget. Just nu hoppas vi bara att vi kan få hem honom till jul, och när det känns riktigt hopplöst så hoppas vi bara på att få hem honom innan det är dags för nästa operation och allt detta skall börja om igen. Steg två, eller glenn som operationen kallas genomförs oftast när barnen är fyra och sex månader, men det kan även bli tidigare. Att tänka på det är verkligen självplågeri, man önskar bara att man kan ta all smärta i hans ställe….. Nu blir det sängen och lite välbehövlig sömn, imorgon laddar vi om och hoppas på nya framsteg! ...
  https://familjentaaning.wordpress.com/2013/10/26/langsamt-langsamt/
*  Ians blogg
Man har varit rädd för att vrida kroppen åt ett håll och huvudet åt ett annat när man skall vända honom, rädd för att tappa honom, att bryta något pyttelitet ben på honom och rädd för att han skall få ont om man tog på hans ofärdiga hud för hårt. Lägg där till att han från början var kopplad via ett tjugotal sladdar och slangar och katetrar rätt in i naveln och in i hjärtat och antibiotikor och lösningar och fetter och blodtransfusioner, och cpapen som sen blev fuktgrimman som blev syrgasgrimman och så sonden och så nu vips (!) så har han bara syrgasslangen kvar då och då. Och för varje sak som försvinner från honom, desto mer bebis blir han, och jag har nu inget större problem med att slänga upp min prematura snart tvåkilosbebis på ena axeln för att erbjuda honom möjligheten att producera fram en mastodontrap eller en megafis eller båda två ...
  http://minnamarie.blogg.se/pytte/2012/june/
*  Herrarnas sprint i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2002 - Wikipedia
Resultaten från herrarnas sprint vid olympiska vinterspelen 2002. Tävlingen avgjordes under den 19 februari 2002. Tävlingen hölls på en bana på 1480 meter som låg i Soldier Hollow, Wasatch Mountain State Park utanför Salt Lake City. 71 åkare deltog i kvalificeringen varav 16 gick vidare till kvarts-finalerna. *Marc Mayer diskvalificerades efter att ha testats positivt för blodtransfusion. Kvartsfinal 1 Kvartsfinal 2 Kvartsfinal 3 Kvartsfinal 4 Topp 1-2 gick vidare till A-final om platserna 1-4, topp 3-4 gick till B-final om platserna 5-8. Semifinalfinal 1 Semifinalfinal 2 A-final B-final SR/Olympic Sports ^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från originalet den 13 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100113230828/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2002/CCS/mens-sprint.html. Läst 4 januari 2011. ^ SR/Olympic Sports ^ [a b c d] SR/Olympic Sports ^ [a b] SR/Olympic Sports ^ SR/Olympic Sports ^ SR/Olympic ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Herrarnas_sprint_i_l%C3%A4ngdskid%C3%A5kning_vid_olympiska_vinterspelen_2002
*  Kapybarans gömsle: Nej, jag förstår inte
Ja... det där kan göra mig galen. Det är helt knäppt att tex en blodtransfusion nekas även om den kan rädda liv! Det vore väl en sak om det handlade om personens egen vilja och val men när individen tvekar och rådfrågar kyrkan får de "nej" till svar. Och skulle de, för att rädda sitt eget liv, ta emot blod blir de för alltid utstötta ur kyrkans gemenskap. Galet. ...
  http://kapybaran.blogspot.com/2007/11/nej-jag-frstr-inte.html
*  Enderlein-metoden - Wikipedia
Enderlein-metoden är en alternativmedicinsk metod som syftar till att med framför allt särskilda preparat påverka kroppsvätskornas mikrobflora i gynnsam riktning. Metoden som av anhängarna ibland även kallas immunbiologi, har sin upphovsman i den tyske mikrobiologen och professorn Günther Enderlein (1872-1968). Han tyckte sig finna att blodet och de övriga kroppsvätskorna innehöll mikroorganismer, som han kallade för endobionter. Dessa ansåg han ingick naturligt i livsprocessen. Vid miljöförändringar i kroppsvätskorna kunde de dock förändras i sina former och bli sjukdomsalstrande. Enderlein menade att mikroorganismerna kunde utvecklas till högre utvecklingsformer; ett virus kan till exempel utvecklas till en bakterie eller svamp. Miljöförändringar som kan bidra till en sådan utveckling är en försämrad cirkulation och dålig syrgastillförsel, pH-förändringar, giftpåverkan och en alltför proteinrik kost (mikroberna utvecklas mot högre och mer parasitära former ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Enderlein-metoden
*  Förenlighetsprövning, MG-test - Landstinget Blekinge
MG-test tar i normalfall 2 timmar att utföra. MG-test kan ta olika tid: Hör med blodcentralen innan beställning för vad som gäller för aktuell patient.. Giltighetstiden för MG-test är 3 dygn (inkl. provtagningsdatum). Detta innebär att blodkomponenter som reserverats till patienten måste transfunderas inom 3 dygn.. Giltig blodgruppering måste finnas på patienten för att blodutlämning ska ske.. ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-D-F/forenlighetsprovning-mg-test/
*  Deffmat: Apelsinsallad med fiberkick
Jag undrar hur mycket kcal, 1 dl tillagad köttfärs (som man äter till tacos) innehåller. När jag googlar så verkar 100g tillagad köttfärs innehålla ca 163kcal, men jag vet inget om 1dl. Har tyvärr ingen våg för att kunna väga och vet inte ens hur mycket 100gram tillagad köttfärs blir. ...
  http://deffmat.blogspot.com/2011/09/apelsinsallad-med-fiberkick.html
*  Vardagsmallan: 2012
Givetvis hade Liam en helt annan historia och den var i alla fall att den här Emil hade hållit fast honom i matkön och trängt sig före. Och då bits tydligen den Mallanska sonen. Vilket jag berättade för honom att man inte fick. Och då vart sonen ledsen och således bjuden på tacos till middag och chokladpudding till efterrätt. Och så berättade jag för honom att han inte får bitas. Igen. Sparka honom på smalbenet istället. Hårt. Så ska du se att du inte blir fasthållen igen ...
  http://onapinkpalehorse.blogspot.com/2012/