Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.Radiometrisk dateringKolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Hår: En trådliknande struktur, bestående av ett skaft som skjuter upp till hudens yta från en rot som är mjukare än skaftet och är belägen i en hårsäck. Hår finns på de flesta kroppsytor.Isotoper: Atomer med samma atomnummer, men med skillnader i atommassa.Isotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.SyrgasisotoperKvävefixering: En process i vissa bakterier, svampar och blågröna alger, varvid fritt atmosfäriskt kväve omvandlas till biologiskt användbara former av kväve, som t ex ammoniak, nitrater och aminoföreningar.Kväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.

*  Kväveisotoper - Wikipedia
Kväveisotoper är isotoper av grundämnet kväve (N), det vill säga atomer och kärnor med 7 protoner och olika antal neutroner. ... Kväveisotoper). 15N har ett av de lägsta termiska neutroninfångningstvärsnitten av alla isotoper. Två källor till 15N är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veisotoper
*  Kväve - Wikipedia
Huvudartikel: Kväveisotoper. Naturligt förekommande kväve består av två stabila isotoper: 14N (99,64 %) och 15N (0,36 %). ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Flytande_kv%C3%A4ve
*  vikingatiden | Forskning & Framsteg
Växter som lever kring dessa platser har en ovanlig sammansättning av kväveisotoper. ...
  https://fof.se/amne/vikingatiden
*  Lista över isotoper/Period 2 - Wikipedia
Kväveisotoper Huvudartikel: Syreisotoper Huvudartikel: Fluorisotoper Huvudartikel: Neonisotoper. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_isotoper/Period_2
*  tervalampi: 2009
Hösten 2009 har varit het när det gäller stenåldern; två artiklar om förhistoriskt DNA, en artikel om kol- och kväveisotoper, ... De har studerat kol- och kväveisotoper från skelett från gånggriftsbyggare och skelett från gropkeramiska gravfält och ...
  http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2009/
*  Bra Erotik Sexiga Tjejer Rolsmo Perfekt Kuk Sexfilm Amator Borstrulla
Du just nu flesta av kväve isotoper djur vi också från lincolnshire men har sponsorer och. Mässor listas faktum jag ville ha en ...
  http://xxl-hentai.com/bra-erotik-sexiga-tjejer-rolsmo-perfekt-kuk-sexfilm-amator-borstrulla