Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Blodkärlskramp, intrakraniellVariantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.ElektrokardiografiSubaraknoidalblödningKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Diltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.Angioplasty, Balloon, CoronaryKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Cardiac Catheterizationrho-Associated KinasesNitraterKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Kranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Hjärnischemi, övergående: Korta, övergående episoder av lokal, icke-konvulsiv, ischemisk funktionsstörning i hjärnan med en varaktighet av mindre än 24 timmar, och ofta mindre än en timme, orsakade av kortvarig trombos eller emboli. Ischemin kan klassificeras utifrån distribution i kärlen, tidsmönster eller etiologi (t ex embolisk eller trombotisk art).Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Kranskärlsrestenos

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Myoklon epilepsi, progressiv - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2649

*  Medicinsk informationssökning (Acetylkolin • Definitionerna)

... experimentellKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Ganglier, sympatiska: Nervknutor i det ...
https://lookformedical.com/definitions.php?q=Acetylkolin&lang=6

*  Pubertet, för tidig - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3320

*  Erdheim-Chesters sjukdom - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1226

*  Intrakraniell blödning, hyperton - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2033

*  Macular Edema, Cystoid - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2385

*  Hudsjukdomar, metabola - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3638

*  Akut sjukdom - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=56

*  Anemi, sideroblastisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=205

*  Neurofibromatos 1 - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2781

*  Cerebrovaskulär sjukdom, basalganglie - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=381

*  Tilltagande idioventrikulär rytm - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=27

*  Cheyne-Stokes` andning - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=675

*  Plagiocefali, icke-synostotisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3140

*  bukspottkörtelinflammation - lookfordiagnosis.com

fick bukspottkörtelinflammation efter användning av Azathioprin 125 mg /dagligen som jag tog för min grundsjukdom m,Ulcerös kolit. Skadan blev större än nytta av denna preparat då jag tog den för att få stopp på inflammation i tjocktarmen , blev inflammation i ännu viktigare organ ! Därför bör detta uppmärksammas, Behandling varade ca 3 ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewtopic.php?f=2966&t=6377

*  Subaraknoidal blödning, traumatisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3766