F-faktorKön: Alla de särdrag i reproduktionsstruktur och -funktioner, fenotyp och genotyp, som skiljer hanorganismen från honorganismen.Konjugation, genetisk: En parasexuell mekanism hos bakterier, alger, svampar och flimmerhårförsedda protozoer för överföring av kromosommaterial vid sammansmältning av två celler. Hos bakterier är överföringen enkelriktad, hos protozoer är utbytet dubbelriktat. Hos alger och svampar utgör utbytet av genetiskt material en form av fortplantning, genom att han- och honceller förenas.Extrakromosomal nedärvning: Vertikal överföring av arvsegenskaper med DNA från cytoplasmatiska organeller, så som plasmider, mitokondrier, kloroplaster och andra plastider, eller från intracellulära parasiter, som t ex virus. Mitokondriell nedärvning kallas ofta modersarv, men måste skiljas från kromosomalt överfört modersarv.AkridinerKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Genetik, mikrobiell: En underavdelning av genetiken som är inriktad på genetiska mekanismer och processer hos mikroorganismer.Kolifager: Virus med Escherichia coli som värdorganism.Bakteriekromosomer: Strukturer i bakteriecellers kärna, bestående av eller innehållande DNA, som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.Laktos: En disackarid av glukos och galaktos i mjölk från människor och kor. Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.R-faktorerKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Rekombination, genetiskGener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Lysogeni: Fenomenet att en fag tar plats i värdbakteriens DNA och etablerar ett slags symbios mellan profagen och bakterien, vilket resulterar i att profagen förevigas i kommande bakterieceller. Vid aktivering av viruset genom olika utlösande faktorer, som t ex ultraviolett strålning, frigörs fagen, blir virulent och löser upp bakterien.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Genetisk korsningLactococcus lactis: En icke-patogen art av Lactococcus som finns i mejeriprodukter och gör att mjölk surnar och bildar mjölksyra.Läkemedelsresistens, mikrobiell: Mikroorganismers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska medel eller antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).DNA, cirkulärt: Kovalent slutna DNA-ringar i bakterier, många virusarter, mitokondrier och plastider. Plasmider är små molekyler av dubbelsträngat, cirkulärt DNA. Små, spridda DNA-ringar har även påträffats hos ett flertal eukaryota organismer och antas vara homologa med kromosom-DNA och ha förmåga att inkluderas i, och uteslutas ur, kromosomalt DNA. Cirkulärt DNA uppstår genom slingbildning och uteslutning av DNA-fragment, och innehåller en konstant region av my-segmentets tunga kedja och 3'-delen av my-segmentets växlingsregion. Denna DNA-variant är en normal produkt av omkastning bland gensegment som kodar för de variabla regionerna i immunglobulinets lätta och tunga kedjor och T-cellreceptorn.PlasmiderOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.GentransduktionGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.DNA-restriktionsenzymer: Enzymer som ingår i restriktions-/modifieringssystemen. De katalyserar endonukleolytisk klyvning av DNA-sekvenser som saknar det artspecifika metyleringsmönstret i värdcellens DNA. Spjälkningen ger slumpartade eller specifika dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatavslutningar. Restriktionsenzymernas uppgift är att förstöra allt främmande DNA som tränger in i värdcellen. De flesta har iakttagits i bakteriella system, men några få har påvisats i eukaryota organismer. De används även som verktyg för systematisk kartläggning av kromosomer, för bestämning av bassekvenser i DNA, och de har möjliggjort spjälkning och utbyte av gener från en organism till genomet i en annan. EC 3.1.21.-.OperonBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Kromosomer: I en prokaryot cell eller i kärnan av en prokaryot cell utgör kromosomer strukturella enheter bestående av eller innehållande DNA som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.Könskromosomer: De homologa kromosomer som är olika hos det heterogametiska könet. Dessa kan vara X- och Y-kromosomerna eller W-, Z-kromosomerna (hos arter där honan är det heterogametiska könet, som t ex hos silkesspinnaren Bombyx mori). I det senare fallet avgör W honkönet, och ZZ är hanen.Sex Determination ProcessesOsäker sexBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Sex WorkersKönsdifferentiering: Differentiering av han- och honvävnader och organ under embryogenesen, efter att den genetiska könsbestämningen ägt rum.Säker sexKönsdofter: Feromoner som framkallar sexuell dragning eller parningsbeteende hos vanligtvis individer av det motsatta könet inom samma art.Sex Determination AnalysisKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Disorders of Sex DevelopmentVal av könKönshormonbindande globulin: Ett glykoprotein som migrerar som beta-globulin. Molekylvikten, 52 000 eller 95 000-115 000, antyder att den förekommer som dimer. Proteinet binder testosteron, dihydrotestosteron och östradiol i plasma. Könshormonbindande globulin har samma aminosyrasekvens som androgenbindande protein. De syntetiseras dock på olika platser och genomgår olika oligosackaridmodifikationer efter translation.SexualrådgivningKönshormoner, steroid: Steroidhormoner som produceras av könskörtlarna. De stimulerar fortplantningsorganen, könscellmognad och de sekundära könsdragen hos män och kvinnor. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol, progesteron och testosteron.ProstitutionHomosexualitet, manlig: Sexuellt förhållande mellan män.SexualupplysningSexuellt beteende

*  Kontaktannonser för par söker kvinna i Tranås. Gratis dejtingsajter i Sverige och Tranås - se.norway-dating.com

Bästa gratis dejting på nätet i Tranås: par söker kvinna i Tranås, hitta singlar gratis utan registrering. Seriös dejting i Tranås

*  RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN. Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun , PDF

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I TRANÅS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Tranås kommun , 128 Inledning I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang-

*  Ekonom - Tran s Kommun, Ekonomi-ink psavdelningen - F retagsekonomjobb i Tran s

Fyll i din e-postadress f r att f e-postnotifiering n r det dyker upp fler lediga jobb hos Tran s Kommun, Ekonomi-ink psavdelningen ...

*  Tranås restaurang och pub i Tranås | Online Pizza

Beställ hemkörning eller avhämtning från Tranås restaurang och pub. Välj dina rätter och betala smidigt online. Ladda ner och beställ med appen!

*  SKÅNE TRANÅS. LesLavandes - PDF

SKÅNE TRANÅS LesLavandes När man lämnat lilla kyrkbyn Skåne Tranås tar det nästan ingen stund alls innan man är framme vid den trelängade gården. Det faluröda planket mot den smala och ganska kurviga landsvägen

*  Sök - Socialdemokraterna

Tranås Arbetarekommun 58.035518,14.975696 Folkets Hus 57332 Tranås Storgatan 8 57332 Tranås tranas@socialdemokraterna.se 076-495 ... Tranås Arbetarekommun 58.035518,14.975696 Folkets Hus 57332 Tranås Storgatan 8 57332 Tranås ...

*  F rskoll rare till Gamla Tumlehedsv gens f rskola - G teborgs stad., SDF V stra Hisingen - F rskoll rarjobb i G teborg

Du har ett professionellt f rh llningss tt till ditt arbete, du r nyfiken, lyssnande, flexibel, kreativ och kan s tta fokus p barnen utifr n deras behov och perspektiv. Du brinner f r verksamheten f rskola och r med och utvecklar f rskolans pedagogik, lek och l rmilj er samt deltar aktivt i utvecklandet av v rt kvalitetsarbete. Du har f rm ga att skapa goda relationer till barn, medarbetare och f r ldrar. Du som s ker f r g rna ha erfarenhet ifr n Reggio Emilia filosofin. Om du har ambitionen att vidareutvecklas och vill ha roligt p ditt arbete kommer du att f m nga m jligheter hos oss! ! Vi ser g rna att du har erfarenhet som f rskoll rare, tycker att milj - och v rdegrundsfr gor r viktiga, men vi v lkomnar ven dig som r nyutbildad f rskolel rare. Stor vikt l ggs p personlig l mplighet ...

*  Paddelteknik i Tranås | Björn Thomasson Design

Dags för en ny teknikkurs med Petrus Kajak i Tranås - även den här gången en heldag med grundlig genomgång av paddeltagen. Vi börjar med en teoridel och fortsätter ute i Sommen med praktisk instruktion och träning. Fokus kommer att ligga på kajakmanövrering, att få kajaken att göra vad du vill, när du vill och hur du vill i de förhållanden du väljer att paddla i - på paddeltagen som den förenande länken mellan paddelbladen och kajakskrovet. Något pratar vi säkerhet och räddning också, för att följa upp Tek…

*  Reses ljare till SJ Callcenter i Tran s - SJ AB - Administrat rsjobb i Tran s

I urvalet l ggs stor vikt vid att du r s ljmedveten och serviceinriktad. Arbetet r tidvis intensivt och det r viktigt att du kan bem ta kundernas krav och nskem l p ett trevligt och professionellt s tt. Du skall kunna uttrycka dig v l p b de svenska och engelska - ytterligare spr kkunskaper r meriterande. I takt med omv rldens kande krav p datorvana, b r du vara van vid IT-teknik och intresserad av att l ra mer om detta ...

*  Danskvägen 25 - Villa till salu - TRANÅS, Ödeshög | Bovision.se

Välkomna till detta välplanerade hus, som går att använda som både permanentboende och fritidshus, i natursköna Trehörna. Här bor du med ett lugnt läge längst in på återvändsgata med skogen intill knuten. Här har man också direkt närhet till Trehörnasjön där det finns både badplatser och båtplats. Både E:4an och Tranås når man på endast 15 minuter.

*  Kajakträff och teknikkurs i Tranås mm | Björn Thomasson Design

Lördagen 4 augusti är det kajakträff i Tranås vid sjön Sommen. Träffen sammanfaller med finalen på den traditionella "Sommaveckan" - ett mellanting mellan hembygdsvecka med artistframträdanden, lokal mat, hantverk och andra specialiteter, och vattenfestival med bland annat sommaroddens final (en roddtävling med gamla anor mellan samhällena runt sjön, i traditionella sommaskepp, som är en gammal bruksbåt från sjön - numera ofta nybyggda). Till vattenfestivalen får också räknas träkajaksträffen och -utställn…

*  BEST WESTERN Tranås Statt - Konferens, möten, event, kickoff | Konferensguiden.se

Affärs- & nöjeshotell beläget längs med Tranås vackra shoppinggata. Härliga omgivningar med sagolik natur och Sveriges bästa småstadshopping utlovas. Runda av din dag med en skön avkoppling i vårt fräscha spa, mat och dryck avnjuts senare på vår kvarterskrog Biz Brasserie.

*  Café med tyska smaker har öppnat - Tranås Tidning

Familjen Krause har öppnat sin magiska plats. Erbjuder tyska specialiteter som spagettiglass. (Tranås handel, Nytt näringsställe, Konditorier)

*  MITT AKVARIUM: Fåfänga jag

Det finns mycket man kan kalla mej, men aldrig förr har jag kallats fåfäng! Och ni kan aldrig gissa vad det är som gör mej fåfäng... Min diet! Det lär "inte vara för hälsans skull utan för fåfängan och inte något att ta på allvar"... Gaaaaa.... En "fåfängediet" kanske man kan kalla när tonårsflickor och modeller håller barnmatsdiet, kiwidiet och sånt, men LCHF... Nja, det finns ord jag använder mer än fåfänga i det sammanhanget ...

*  F rlagsbutiken - Pagina

M nga uppt cker idag f rv nat att man inte m ste vara hungrig f r att g ned i vikt. Dessa personer har insett att man kan verl ta det trista bantandet p hormonerna som redan finns i kroppen. Det r det h r som r f rklaringen till att eskim er och massajer h llit sig smala och friska. De har inte tit vare sig l ttmargarin eller andra nyckelh lsm rkta och smakl sa lightprodukter! Nu har ocks du chansen att uppt cka detta fantastiska eller varf r inte verraska n gon du tycker om med den h r boken? Samspelet mellan hormonerna f rklaras p ett roligt och l ttfattligt s tt. Massor av recept och fyra veckomenyer hj lper dig komma ig ng. F r en diabetiker r boken ett m ste och f r andra kan ett friskare och smalare liv snabbt bli resultatet. Boken r skriven av Lars-Erik Litsfeldt som var verviktig diabetiker men som nu lever ett friskt liv. Lars-Erik har tidigare skrivit boken Fettskr md, d r han ber ttar om hur han sj lv lyckades bli av med sin sjukdom och ocks bli smal genom att INTE f lja de vanliga ...

*  PRO.se - Tranås

2017-11-15 PRO skulle vilja komma i kontakt med personer som har eller som har haft stora vård- och omsorgsbehov och som får hjälp av anhöriga, hemtjänsten och/eller som bor på ett äldreboende för intervjuer till en rapport. Har du den erfarenheten själv eller är anhörig till en person som har den erfarenheten (t ex barn eller partner/maka/make) och kan tänka dig att bli intervjuad? Läs mer ...

*  Swedbanksspelen 2012 - Tranås AIF FIF - Friidrott - IdrottOnline Klubb

Swedbankspelen 2012 är tyvärr inställda på grund av dubbelbokning av lokaler.   Info till er berörda kommer under söndag och måndag. Vill ni ha ytterligare info: info@taif-friidrott.se  

*  Förskollärare eller erfaren barnskötare till förstärkningsgrupp för förskol

Oferta de trabajo: Förskollärare Eller Erfaren Barnskötare Till Förstärkningsgrupp För Förskol. Trabajo en Suecia. Det går bra för Kalmar. Många vill bo och arbeta här och åtskilliga företag väljer att etablera sig i regionen. Två......

*  F rgband EPSON LQ-100 Svart | F rgband vriga - F rgband till s

F rgband EPSON LQ-100 Svart - Epson Svart f rgbandKapacitet:R cker till ca 2 miljoner tecken. Passar till f ljande maskiner: LQ-100

*  Länets mest företagsamma finns i Nordanstig - Nordanstig

Rapporten Företagsamheten 2017 tar sikte på hur företagsam landets befolkning är. I Gävleborg ökar företagsamheten för fjärde året, och andelen företagsamma personer uppgår nu till 10,1 procent. För Nordanstig är andelen 14,7 procent, följt av Ljusdal (14,3) och Hudiksvall (11,9). Lägst är företagsamheten i Sandviken, enligt Svenskt Näringsliv. ...

*  Dior Homme Intense Edp 100ml | Headspot.com

Dior Homme Intense Edp 100ml - Det sista kapitlet i Dior Hommes doft triologi är även den djärvaste: Dior Homme Intense är en intensiv, sofistikerad och sensuell Eau de Parfum för kvällsbruk,

*  Utredningsingenj r II, Atleverket - rebro kommun, Teknisk f rvaltning - Byggjobb i rebro

Du ska vara analytisk, noggrann och serviceinriktad och kunna kommunicera med myndigheter, v ra kunder och vriga medarbetare. Du ska ha l tt f r att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska vara flexibel och kunna arbeta s v l ensam som i grupp. D tj nsten r bred r det en stor f rdel om du kan driva m nga fr gor samtidigt. Ett milj engagemang r en f ruts ttning f r jobbet ...

*  Föräldraledig

När du är föräldraledig ska du behandlas precis som dina arbetskamrater, även om du inte är på jobbet under en tid. Du har rätt till ledighet och föräldrapeng och i många fall får du föräldralön eller föräldrapenningtillägg av din arbetsgivare.

*  LIBRIS - L'itinéraire érasmien d'André...

LIBRIS titelinformation: L'itinéraire érasmien d'André de Resende (1500-1573) / [textes choisis, trad. du latin et annotés par] Odette Sauvage

*  LIBRIS - Grandes exploitations domania...

LIBRIS titelinformation: Grandes exploitations domaniales en Valachie au 18e siècle / Sergiu Columbeanu ; trad. du roumain par Radu Creţeanu