Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.NorbornanerKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.NoradrenalinKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Endoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Regionalt blodflödeSympatiska nervsystemetVasomotoriska systemetEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Metoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Endotelin A-receptorNjurcirkulationTyraminKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Tromboxan A2Endotelin B-receptorArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaUrotensinerNG-nitroargininmetylesterKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Råttor, Sprague-DawleyGenomspolningTromboxanreceptorerNitroprussidHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.SerotoninMuskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.NordefrinHydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.ProstaglandinerAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Huggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.Peptider, cykliskaNjurartärAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.SumatriptanLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Råttor, WistarArgininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Adrenerga fibrer: Nervfibrer som frisätter katekolaminer vid en synaps efter en impuls.HudtemperaturBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.EnzymhämmareNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Sammandragande medel: Preparat som orsakar sammandragning, vanligen vid lokal användning.Bretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.Sympatiska postganglionära fibrerNitroarginin

*  Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa - PDF

Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.
docplayer.se/5422783-Hogt-blodtryck-ordination-motion-vagen-till-battre-halsa.html

*  8. Blodtryck - DELSBO online en hemsida från Delsbo

8 ___________________________Ditt blodtryck_______________________ Blodtryck är det tryck som hjärtat använder för att pumpa runt blode...
delsboonline.se/empty_100.html

*  Mattias - MOD

I december 2013 fick jag åka akut in till Ryhov, sjukhuset i Jönköping. Jag hade en extrem huvudvärk som jag hade levt med i ca sex månader. En huvudvärk som nästan tog kål på mig. Den var så stark att jag var tvungen att kräkas de dagar jag fick mina huvudvärksattacker. Jobbet började reagera lite då jag fick fler och fler sjukdagar. Tillslut tog jag tag i det och gick till vårdcentralen i tron att jag hade migrän. Läkaren skrev ut medicin, men jag nämnde att jag även önskade att de skulle ta ett blodtryck bara för att vara på säkra sidan. När de väl gjorde detta trodde de att maskinen var trasig. Jag fick komma in på morgonen dagen efter för att kolla upp mig igen. De trodde inte det var sant när de såg siffrorna, så de tog ett blodprov. De nämnde aldrig vad blodtrycket var, så jag vet faktiskt inte.. Jag åkte till jobbet, men efter någon timme så ringde en specialistläkare från Ryhov och sa att jag var tvungen att komma in akut och läggas in. Frågandes ...
merorgandonation.se/story/mattias/

*  Säg mjau till livet!: Imma

I förmiddags var det mattes tur att besöka sin människovet, och när hon kom hem hade hon fått nya mediciner och berättade att i nästa vecka skall de ta bilder inuti hennes högra hand. Jam, ni minns kanske att matte slog i handen ganska illa i vintras? Den har inte läkt som den skall, så nu vill människoveten utreda varför. Och matte är glad över det, för hon är orolig för sin hand. Medicinerna var för att hon har för högt blodtryck - tänk, det märks inte! Hon som är så lugn (läs: slö ...
klosterkatterna.blogspot.com/2013/05/imma_8.html

*  GeddFish ♥: Varför så brått, egentligen?

Vi har så bråttom för att vi vill hinna med så mycket som möjligt, kan tänka. Fint att ditt blodtryck var bra, för det är viktigt har jag förstått. Jobbigt för er med dessa besök hos läkare, men jag förstår att det är nödvändigt. Vi får göra som du skriver, sträcka på ryggen. Aj, då knakar det, i min ålder får man ta det försiktigt, men tanken var god. Kram till dig och pusselbit och hoppas att allt går bra i eftermiddag.. SvaraRadera ...
gerd-geddfish.blogspot.com/2011/06/varfor-sa-bratt-egentligen.html

*  Flexspan: Pennans roll i inlärning

Lesing og skriving er prosesser der vi bruker flere sanser. Når vi skriver for hånd, får hjernen tilbakemelding gjennom bevegelsen vi gjør, og følelsen av å ta i blyant og papir. Denne tilbakemeldingen skiller seg vesentlig fra den vi får når vi skriver på og føler tastene på et tastatur. ...
flexspan.blogspot.com/2010/10/pennans-roll-i-inlarning.html

*  Onbrez Breezhaler - behandling vid KOL | Treated.com

Köp Onbrez Breezhaler säkert, snabbt och smidigt hos Treated.com. Receptbelagd behandling vid KOL. Välj passande dos. Gratis hemleverans inom ett dygn.
https://se.treated.com/kol/onbrez-breezhaler

*  Historia | Svenska Pudelklubben

När den stora ökningen av de små pudlarna började, ökade importen naturligtvis också, det var länge ett mycket säljande argument att fadern var en engelsk import. Under 50- och 60-talet importerades mängder med framförallt hanhundar men även tikar. Alla större kennlar hade ett koppel importer. Under denna tid och också tidigare bedrevs ofta en mycket tät släktskapsavel. Många hundar kunde ha samma hund som både far, morfar och också mormorsfar. Man tog sina avelsmodeller från de brittiska och amerikanska kennlarna som ofta förespråkade inavel som den bästa metoden att få fram hundar som var mycket lika varandra.. Under 1970-talet och senare ökade antalet importer från USA kraftigt, de är dock till allra största delen i sin tur baserade på engelska importer. Under de senaste åren har antalet länder som vi importerar ifrån ökat med t.ex. Australien som ett ganska stort land men även kontinenten. Man bör nog nämna i detta sammanhang att den nordiska pudelaveln har ...
pudelklubben.se/om-pudeln/historia/

*  Snålcoachen: juni 2016

Men det är fortfarande alldeles knäpptyst och plötsligt händer något med hunden. Han blir alldeles till sig i ett glädjerus. Han kråmar sig och svansen går som en propeller. Ivrigt snurrar han runt, runt på golvet och letar febrilt efter något att bära i munnen (typiskt fågelhundar) och hittar en toffla. Exakt som han gör när vi kommer hem och han möter oss i dörren. Jag ser detta från min plats i sängen och tror knappt mina ögon. Rummet är helt tyst, det finns ingen annan där och hunden beter sig som om han kärleksfullt välkomnar någon. Han svansar lyckligt runt den osynliga glädjekällan en stund för att sedan på lätta tassar kila ut genom dörröppningen och försvinna ur mitt blickfång. Jag kliver upp och går ut i hallen. Golvet knarrar under mina fötter. Jag ser inte hunden någonstans men vet att han inte försvunnit nerför trappan (eftersom det hade dunsat rejält). Förvirrat står jag i hallen och tittar mot badrummet och de andra sovrummen. Vart tog han ...
spardiet.blogspot.se/2016/06/

*  24 april 2013 Barnveckan i Karlstad - PDF

Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus
docplayer.se/3487424-24-april-2013-barnveckan-i-karlstad.html

*  Urban Rundströms naturblogg.: Huggorm. -------- Adder.

När jag var i skogen senast för en stunds svampplockning så upptäckte jag en huggorm som låg och solade sig i den sista solen för dagen. Jag hade tur för jag hade med mig min lilla kompaktkamera i bältet, så givetvis kunde jag inte låta tillfället gå förbi utan att få några foton på denna vackra reptil. Den var mycket medgörlig och lät mig komma nära för att få mina bilder innan jag drog mig tillbaka för att fortsätta min svamputflykt. Troligen var det en hona då hon var stor och hade lite diffusare zickzack-teckning på kroppen ...
urmbird.blogspot.com/2014/09/huggorm-adder.html

*  Mollie's Townhouse: juli 2011

På vägen norrut, stannade vi till vid en rastplats strax norr om Umeå för att ta en liten promenad med hundarna. Det slingrade sig en liten stig upp i skogen som vi började följa och rätt snart kom vi ut på en skogsväg. Vi promenerade längst den och fick efter en stund syn på en söt liten groda. Både Noomi och Mollie tyckte att den var jätterolig, men kanske samtidigt lite konstig, för de höll sig på behörigt avstånd medan grodan hoppade runt. Efter en stund hoppade grodan av vägen och in i blåbärsriset. Vi följde efter den in i riset, men så plötsligt prasslade det till och ut ur blåbärsriset slingrade sig något långt och svart.... det tog flera sekunder innan jag fattade vad det var. Tankeverksamheten går långsamt ibland... jag funderade på om det var någon slags ödla när jag hörde H skrika att jag skulle dra bort hundarna därifrån. Flera sekunder för sent gick det upp för mig att det var en huggorm!!! SOM TUR VAR slingrade sig ormen bort från oss, den ...
rosedechine.blogspot.jp/2011/07/

*  Köpa Sumatriptan Belgien. Generiska Läkemedel Apotek. De bästa specialpriser för samtliga droger - EduGerma.com - World Class...

Inköp 100 mg Imigran billigaste Stockholm. Beställa Imigran 100 mg Nu, Över disken 100 mg Imigran Tjeckien, Var att beställa billigaste Imigran Medicin, Lågt pris Sumatriptan Billig, Var man kan köpa Billig Imigran 100 mg Generisk, Beställa 100 mg Imigran utan recept Nederländerna, Köpa Sumatriptan utan recept Sverige, Köpa Imigran 100 mg Billig Europa, Köpa Imigran 100 mg Billig Belgien, Läkemedel Imigran Köpa, Där jag kan få Imigran 100 mg Schweiz, utan recept 100 mg Imigran Kanada, Inköp Sumatriptan Generisk Belgien, Inköp Sumatriptan 100 mg billigaste Europa, Över disken Sumatriptan Finland, Köpa Imigran 100 mg billigaste Grekland, Om att få Billig Sumatriptan Generisk, Köpa Sumatriptan På nätet Grekland, Inköp Sumatriptan utan recept Kroatien, Lågt pris Sumatriptan Läkemedel, Var man kan köpa billigaste Sumatriptan, Köp Imigran Billig, Generisk Sumatriptan 100 mg Helsingborg, Inköp Billigaste Sumatriptan, Inköp Imigran 100 mg billigaste Danmark, Var man kan ...
edugerma.com/kopa-sumatriptan-belgien-generiska-lakemedel-apotek-de-basta-specialpriser-samtliga-droger/

*  KFC: Pommes Frites

Våra krispiga Pommes Frites är oemotståndliga! Till din meny får du med en mellanstor Pommes, och om du vill kan du alltid uppgradera till en större storlek.. ...
kfc.nu/var-meny/tillbehor/pommes-frites/

*  Invånartjänster Januari 2015 Nationella - ppt ladda ner

Sidor med flest sidvisningar 20-i-topp sökord från Google Mest använda sökorden i hitta vård-söket Mest lästa frågorna och svaren på 1177.se Mest använda sökorden i hitta-vård söket 1 Söksidan (not provided) vårdcentral Kan man träna fast man är lite sjuk? Hud och hår 2 Startsidan 1177 tandvård Vad kan man göra åt segt slem i halsen? Läkemedel 3 E-tjänster vårdguiden KBTkort Vad innebär diagnosen borderline? Mage och tarm 4 Magsjuka - diarré och kräkningar 1177 vårdguiden vårdcentral nära mig Vad visar egentligen sänkan? Leder, muskler och skelett 5 Fakta och råd sjukvårdsupplysningen gynekologimottagning Vad är normal puls vid vila och vid olika grader av aktivitet? Övriga behandlingar 6 Ont i magen 1177.se (inget sökord) Är det farligt att dricka alkohol i samband med penicillin behandling? Fråga ställd flera gånger 7 Urinvägsinfektion 1177 se psykiatrisk mottagning Vilka biverkningar har kortison? Övrig administration 8 Influensa bältros ...
slideplayer.se/slide/3943526/

*  Minamoderatakarameller: Hjärta, puls, distans, engagemang, stringens och humor ...

Utvecklingen är mycket intressant. Varför har vi denna utveckling. Påsiston e har inte mycket hänt, men likväl har vi en dramatisk förändring, vilket tyder på en underliggande megatrend. Jag tror skattefråggan är avgörande. I ett alltmer fragmenterat och mångfaldigt och heterogent samhälle minskar den övergripande solidariteten, vilket i sin tur slår direkt mot skatteviljan.Jag lägger ingemn särskild värdering häri, jag försöker bara förstå ...
minamoderatakarameller.blogspot.com/2010/06/hjarta-puls-distans-engagemang.html

*  Den hemska tvillingen: Kroppen är ganska mör men vi lever åtminstone

Det här med att skaffa sin egen täppa att odla är välgörande på många sätt. Det finns visst vetenskapliga belägg för att pulsen, blodtrycket och adrenalinhalterna sjunker när man har en trädgård i närheten. Och jag kan bara bekräfta att jag mår bättre här i stugan än i stadens puls. Inte mår jag så dåligt där heller men här blir det ett annat tempo, en annan lunk som gör mig gott ...
denhemskatvillingen.blogspot.com/2010/06/kroppen-ar-ganska-mor-men-vi-lever.html

*  Polar (pulsklockor) och OSX - Kringutrustning och övriga komponenter

Hej, är på 'g' att köpa mig en Polarklocka (F55 eller AXN700) som mäter puls och en massa annat under träningspass. Sedan kan man 'ladda ner' dessa data i ...
99mac.se/forum/t/98410-polar-pulsklockor-och-osx

*  Fartygstrafik - Sjofartsverket

Vid angöring Göteborg, efter passage av Trubaduren, finns det gott om vatten öster om farleden. Notera att Sänkberget boj markerar ett grund på 11m och att Värngrundets prick markerar 8m. Området väster om leden skall undvikas. Återvändspunkt ("point of no return") för större fartyg ligger för norra leden på Danafjord. För större fartyg som väljer södra leden kan Rivöfjord användas för vändning eller nödankring. Ett alternativ för att gå ut igen kan vara att via norra Rivöfjord passera ut i den norra leden. Nödankring kan ske på alla ställen där kablar ej finns markerade.. ...
sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Goteborg/Sjotrafikinformation/Fartygstrafik/

*  RFSU Nice and cool - Lustjakt.se, r tt produkter f r lustfylld njutning

RFSU Nice and cool: After shave som stryks p efter intimrakning. Svalkar sk nt. terst ller huden. Helsvenskt tryggt f retag med gedigen erfarenhet. L s mer!
https://lustjakt.se/sv/artiklar/rfsu-nice-and-cool.html

Fenkamfamin: Fenkamfamin (Reactivan), summaformel C15H21N, är ett centralstimulerande medel. Preparatet togs ursprungligen fram under 1960-talet som ett hungersdämpande medel, men drogs tillbaka på grund av missbruk och att det framkallade beroende.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.KennelklubbProstaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.Hemotoxin: Hemotoxin kallas gifter som förstör röda blodkroppar (alltså orsakar hemolys), stör blodkoagulering och/eller orsakar organförsämring och vävnadsskador. Termen hemotoxin är något missvisande då toxiner som skadar blodet även skadar andra vävnader.Sumatriptan: Sumatriptan är ett ämne som används som behandling av migrän, med eller utan så kallad aura. Ämnet ska endast tas i akutsyfte och ej som underhållsbehandling.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Adstringerande medel: Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan.