Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.NorbornanerKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.NoradrenalinKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Endoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Regionalt blodflödeSympatiska nervsystemetVasomotoriska systemetEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Metoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Endotelin A-receptorNjurcirkulationTyraminKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Tromboxan A2Endotelin B-receptorArterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaUrotensinerNG-nitroargininmetylesterKaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Råttor, Sprague-DawleyGenomspolningTromboxanreceptorerNitroprussidHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.SerotoninMuskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.NordefrinHydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.ProstaglandinerAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Huggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.Peptider, cykliskaNjurartärAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.SumatriptanLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Råttor, WistarArgininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Adrenerga fibrer: Nervfibrer som frisätter katekolaminer vid en synaps efter en impuls.HudtemperaturBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.EnzymhämmareNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Sammandragande medel: Preparat som orsakar sammandragning, vanligen vid lokal användning.Bretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.Sympatiska postganglionära fibrerNitroarginin

*  Propylhexedrin - Wikipedia
Propylhexedrin, summaformel C10H21N, är ett centralstimulerande medel och kärlsammandragande preparat. Substansen är relaterad ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Propylhexedrin
*  Köp CIALIS För kr19.54 Per Piller :: Behandla ED Det Billiga & Enkla Sättet - Cialis på nätet eu
... och vilka butiker man beställer den mest obekvamt och Kärlsammandragande medel, eller helt enkelt ta gelen Senare om jag tar ...
  http://kopacialis.top/cialis-p%C3%A5-n%C3%A4tet-eu.html
*  Hemorrojder - Wikipedia
... ett smärtstillande medel såsom lidokain och ett kärlsammandragande såsom adrenalin. Det är tveksamt om flavonoider ger någon ... Skleroterapi innebär att ett skleroserande medel, såsom fenol, injiceras in i hemorrojden. Detta gör att venväggarna kollapsar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemorrojder
*  Amfetamin - Wikipedia
... först mot astma och vanliga förkylningar för dess kärlsammandragande (vasokonstrikterande) effekt, sedan som ett medel att " ... Amfetamin,C6H5CH2CH(NH2)CH3, är ett syntetiskt centralstimulerande medel. Namnet härrör från dess kemiska beteckning: alpha- ... som bantningsmedel och som uppiggande medel vid exempelvis skiftarbete. Amfetamin var bland annat populärt bland ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Amfetamin
*  Örtmedicin
laxerande medel vid diarré. Man skall alltid sluta med ett preparat om man mår dåligt av det, och kontakta en örtspecialist ( ... Sedum roseum Rosenrot Arctic Root Adaptogen Hjärnstimulant Kärlsammandragande & blodstillande Ökar prestationsförmågan hos ... Forskning i västvärlden baseras på läkemedelsindustrins vinst genom patenterade medel. Man kan inte få patent på ett ämne som ... Vid intag av hjärtmedicin och blodförtunnande medel kan samtidigt intag av läkeväxter och läkemedel ha en additiv effekt. ...
  http://marysfamilymedicine.org/0/5code.eu1.html
*  Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos - PDF
Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid ... För att dämpa erytem vid rosacea kan den kärlsammandragande krämen Mirvaso (brominidin) användas. Vid svårare rosacea eller om ... S01 Medel vid ögonsjukdomar. Blefarit. Konjunktiviter S Ögon och öron S01 Medel vid ögonsjukdomar Steroidpreparat reserveras ... D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 ...
  http://docplayer.se/34870581-Dokument-id-faststallandedatum-revisionsnr-giltigt-t-o-m-emerade-150ug-dos-300ug-dos-500ug-dos.html
*  Forskningsrapporten PDF
Förhoppningen är att hitta en behandling som kan hämma de kärlsammandragande receptorerna. Hjärnan har en naturlig förmåga att ... 8 SÖKT/BEVILJAT BELOPP Sökt belopp av svenska forskare Beviljade medel av Hjärt-Lungfonden Fler gåvor behövs till forskningen. ... Efter stroke ökar antalet kärlsammandragande receptorer mycket snabbt i hjärnans blodflöde. Upptäckten kan ha betydelse för hur ... 11 Vem beslutar om forskningsanslagen? Innan Hjärt-Lungfonden delar ut medel till forskningsprojekt bedöms ansökningarna av ...
  http://docplayer.se/7645313-Forskningsrapporten-2012.html
*  SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev ) Vem? Symtom? Tid? - PDF
ICKE-STEROIDA ANTIINFLAMMATORISKA MEDEL (NSAID) Diklofenak (Diclofenac T, Eeze, Voltaren-T 25 mg tabletter), ibuprofen ( ... För sumatriptan och zolmitriptan, liksom övriga sk triptaner, kan den kärlsammandragande effekten påverka kärl i hela kroppen. ... Under den 3:e trimestern av graviditeten är dessa medel kontraindicerade. De kan även minska fertiliteten och rekommenderas ... Av dessa medel provas i första hand paracetamol. Nabumeton, som ingår i Relifex, är långtidsverkande och doseras därför endast ...
  http://docplayer.se/1587105-Smarta-huvudvark-kontakt-med-sjukvarden-rev-080829-vem-symtom-tid.html
*  Natur- och kulturled Skillingaryd, del 2 | Värnamo.nu
Bufotenin kan blockera signalsubstansen serotonin och ger oregelbunden puls men det verkar också kraftigt kärlsammandragande, ... som användes som kylande medel. ...
  http://gamla2016.värnamo.nu/blog/2016/10/29/natur-och-kulturled-skillingaryd-del-2/
*  Eterisk cederträolja - oljan du alltid vill ha hemma | Passion för hälsa
Eftersom cederträ är kärlsammandragande och har en fettnedbrytande förmåga är det inte helt ovanligt att oljan används för att ... Naturliga medel som håller ohyran borta från växter. *Naturliga medel mot mal och pälsängar ...
  http://passionforhalsa.se/eterisk-cedertraolja-oljan-du-alltid-vill-ha-hemma
*  Berikade blåbärsextrakt (antocyaner) och dess inverkan på degenerativa synförändringar En litteraturstudie. - PDF
Bakgrund Läser man populärmedia så förekommer antioxidanter till och från som undergörande medel vilket botar det mesta och ... Det finns en koppling till rökning eftersom tobaksröken har en kärlsammandragande effekt (Hammond, et al., 1996). Om vi ... Sammanfattning Antioxidanter förkommer från tid till annan som undergörande medel i populärpressen. Den starka antioxidanten ...
  http://docplayer.se/2933097-Berikade-blabarsextrakt-antocyaner-och-dess-inverkan-pa-degenerativa-synforandringar-en-litteraturstudie.html

Fenkamfamin: Fenkamfamin (Reactivan), summaformel C15H21N, är ett centralstimulerande medel. Preparatet togs ursprungligen fram under 1960-talet som ett hungersdämpande medel, men drogs tillbaka på grund av missbruk och att det framkallade beroende.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.KennelklubbProstaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.Hemotoxin: Hemotoxin kallas gifter som förstör röda blodkroppar (alltså orsakar hemolys), stör blodkoagulering och/eller orsakar organförsämring och vävnadsskador. Termen hemotoxin är något missvisande då toxiner som skadar blodet även skadar andra vävnader.Sumatriptan: Sumatriptan är ett ämne som används som behandling av migrän, med eller utan så kallad aura. Ämnet ska endast tas i akutsyfte och ej som underhållsbehandling.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Adstringerande medel: Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan.


  • patienter
  • På 1930-talet började det användas som läkemedel (Benzedrine), först mot astma och vanliga förkylningar för dess kärlsammandragande (vasokonstrikterande) effekt, sedan som ett medel att "väcka" patienter vid sömnmedelsförgiftningar och för behandling av hyperaktiva barn. (wikipedia.org)
  • Eksem och psoriasis Hudskyddande och uppmjukande medel Förskrivning med subvention av mjukgörare bör förbehållas patienter med kronisk hudsjukdom som kräver stor förbrukning. (docplayer.se)