*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

... budbärarIndazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Råttor, Wistar ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas typ I • Definitionerna)

... budbärarIndazoler: Heterocykliska, aromatiska, organiska föreningar med allmän kemisk formel C7H6N2.Råttor, Wistar ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Indazoler: ...