Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.SimvastatinHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.PyrrolerKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Glutarater: Produkter av glutarsyra. Ibland används glutarat synonymt med glutarsyra. Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).NitratreduktaserCholestyramine ResinKoenzym A: Viktig bärarmolekyl som binder acetylgrupper och deltar i transacetyleringsprocessen. Syn. CoARibonukleotidreduktaserPravastatinHydroxikolesteroler: Kolesterol som fått en hydroxigruppsubstitution i någon position.SterolerCytokrom-B(5)-reduktasPolyisoprenylfosfaterNitritreduktaserGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.FMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasNADPH-ferrihemoproteinreduktasDolikol: Eikosametyl-oktakontanonadekasen-1-ol. Polyprenol i djurvävnad, med ca 20 isoprenrester, av vilka den med alkoholgruppen är mättad.Receptors, Autocrine Motility FactorOxidoreduktaserFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Anhydrider: Kemiska föreningar som erhålls genom borttagande av en vattenmolekyl från något ämne, isynnerhet en syra. Anhydrider av baser är oxider, och av alkoholer eter.CytokromreduktaserLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydroximetylglutaryl-CoA-syntas: Ett enzym som katalyserar syntesen av hydroximetylglutaryl-CoA från acetyl-CoA och acetoacetyl-CoA. Detta är ett nyckelenzym i biosyntesen av steroider. EC 4.1.3.5.ProteinprenylationFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.TetrahydrofolatdehydrogenasKolesterol-7-alfa-monooxygenas: Ett membranbundet cytokrom P450-enzym, kodat av CYP7, som katalyserar hydroxilering av kolesterol till 7-alfa-hydroxikolesterol, det första steget i gallsyrasyntesen. EC 1.14.13.17.SitosterolerMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SREBP2-proteinNADPNitratreduktas (NADH)Methionine Sulfoxide ReductasesNaftalenerRibonukleosiddifosfatreduktasLDL-receptorer: Receptorer på plasmamembranet till andra celler än leverceller som specifikt binder LDL. Receptorerna är belägna i specialiserade områden som kallas täckta gropar. Hyperkolesteremi orsakas av tre typer av allelisk genetisk defekt: 1. Receptorer binder inte till LDL; 2. Bindningsförmåga till LDL är nedsatt; 3. Det sker en normal bindning, men LDL tas inte upp. Till följd härav hindras kolesterolestrar att tas upp av cellen och den intracellulära responsen genom kolesterol på 3-hydroxi-3-metylglutaryl CoA- reductas uteblir.Gallsyror och gallsalter: Steroida syror och salter. Primära gallsyror fås från kolesterol i levern och sammankopplas med glycin eller taurin. Sekundära gallsyror modifieras av bakterier i tarmen. De spelar en viktig roll i sp jälkningen och absorptionen av fettämnen, och har även använts farmakologiskt för behandling av gallsten.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsQuinone Reductases

*  Pantotensyra - Wikipedia

Pantotensyra eller vitamin B5 är ett vattenlösligt vitamin som finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga koenzym A (CoA), som katalyserar förbränningen av fetter. Syntesen av fettsyror, kolesterol, hormoner i binjurebarken och acetylkolin är beroende av CoA. Av Livsmedelsverket rekommenderat dagligt intag är 5 mg. Pantotensyra finns naturligt i de flesta livsmedel, särskilt i animalier, baljväxter och fullkornsprodukter. En studie visar att tarmfloran i människan kan producera pantotensyra. Brist på pantotensyra är exceptionellt ovanlig och har sällan studerats vetenskapligt. I de få fall där brist har observerats (på svältoffer och vid begränsade försök på frivilliga), har alla symptom kunnat justeras när pantotensyra tillförs kroppen. Symptom på B5-brist liknar de vid brist på andra B-vitaminer. De flesta symptom är lindriga och inkluderar trötthet, allergi, illamående och magont. I några få begränsade fall har mer allvarliga, men åtgärdsbara, ...

*  Statin - Wikipedia

Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol. Hämning av enzymet i lever stimulerar LDL-receptorer. Det resulterar i ökat upptag av LDL-kolesterol från blodet vilket därmed medför att kolesterolnivåerna minskar. Resultat kan mätas redan efter en veckas behandling. Maximal effekt inträder efter fyra till sex veckor. Det mesta kolesterolet i blodet produceras av kroppen, uppskattningsvis 1 000 mg per dag. Drygt hälften av det kolesterol som utsöndras till tunntarmen via gallan tas återigen upp från tarmen. En vanlig västerländsk kost resulterar i ytterligare 200-300 mg per dag utöver det kolesterol som kroppen själv producerar. Kolesterol är en icke-vattenlöslig organisk molekyl och ...

*  Köpa Zocor 10 mg Låg Kostnad - Bästa Rx Apotek På Nätet | Muhammad Iqbal Imaduddin's Blog

Där jag kan köpa Simvastatin piller. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...

*  Stora rabatter, Inga recept behövs. Uppköp Lågt Pris 40 mg Zocor. Bonus gratis frakt | UDPF.se - Urban Dynamic Planning Forum

Bästa apotek för att beställa Zocor Turkiet. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or "statin" used to lower bad cholesterol (LDL) and triglyceride levels in your blood or to raise good cholesterol (HDL) levels in adults. Generic Zocor is one the best medications proven to lower bad cholesterol! ...

*  När ska man ta blodfettsänkande tabletter? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Det är riktigt att allvarliga biverkningar kan uppkomma i samband med behandling med några av de blodfettsänkande läkemedlen. Det som kan inträffa är att medlen skadar muskler i kroppen och det kommer ut ämnen i blodet som i sällsynta fall kan skada njurarna.. Musklerna kan påverkas av läkemedlen mot höga blodfetter och får du minsta ont i muskler ska du genast avbryta behandlingen och snarast kontakta din läkare. Muskelskadorna är oftast lindriga och ofarliga, men du kan behöva ändra doseringen eller byta läkemedlet.. Högt kolesterolvärde tillsammans med andra riskfaktorer kan kräva behandling. Högt kolesterolvärde i sig saknar betydelse om det inte är extremt högt, vilket kan förekomma i några få släkter. Kolesterolvärdet 7.7 är ett högt värde men inte mycket högt.. Om du däremot har ett högt kolesterolvärde och dessutom har en eller fler andra så kallade riskfaktorer så finns det oftast anledning att börja behandla detta med kostförändring och ...

*  Billiga Apotek Utan Recept. Piller Zocor Beställa. Hela världen leverans (3-7 dagar) | Бизнес Идеи. Франчайзинг

Piller Zocor Beställa Generisk Zocor Var att beställa billigaste Simvastatin Över disken. Zocor (Simvastatin) is an hmg-coa reductase inhibitor or statin

*  Simvastatin Billigster Preis - Snabb leverans med bud eller flygpost - Billigaste läkemedel på nätet | RBCE

Var man kan köpa Zocor 5 mg Italien, uppköp Simvastatin 5 mg Sverige, Köpa Zocor 5 mg På nätet Italien, Inköp Simvastatin På nätet Helsingborg, Inköp Låg Kostnad Zocor 5 mg, Lågt pris 5 mg Zocor Grekland, Inköp Simvastatin 5 mg Kanada, utan recept Simvastatin Italien, Var du kan köpa Simvastatin billigaste, Säker webbplats för att köpa Zocor Finland, Var att beställa Zocor billigaste, Beställa Zocor Generisk, Beställa Simvastatin 5 mg Generisk, Om att få billigaste Simvastatin piller, Köpa Simvastatin Billig Kroatien, Bästa apotek för att köpa Simvastatin Nederländerna, Läkemedel Simvastatin Inköp, Beställa Simvastatin 5 mg Generisk Grekland, Hur mycket kostar Zocor 5 mg, Där jag kan beställa Zocor Sverige, Köpa På Nätet Simvastatin, Köpa Simvastatin 5 mg USA, Köpa 5 mg Zocor Billig Spanien, Inköp Utan Recept Simvastatin, Inköp Zocor 5 mg Billig USA, Låg Kostnad Zocor 5 mg Köpa, Inköp 5 mg Zocor Billigaste, Om att få Zocor 5 mg Billig, Beställa Nu 5 mg ...

*  Skadliga biverkningar av statiner kan vara mycket värre än vi hittills trott - Riksföreningen för Metabol Hälsa

Date: 16 maj, 2017Author: lars bern0 Kommentarer- Redigera Det kanske största långsiktiga hotet mot människors metabola hälsa under kommande decennier är den omfattande förskrivningen av statiner för att sänka blodkolesterolet. Jag har tidigare pekat på hur intensiv lobbyverksamhet från läkemedelsindustrins sida styr kriterierna för medicinering av olika metabola tillstånd på ett sätt som gör att…

*  Atorvastatin - Wikipedia

Atorvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett). Atorvastatin används vid behandling av förhöjda blodfetter s.k. kolesterol och triglycerider när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Atorvastatin används för att förebygga hjärtsjukdom, om det föreligger förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt eller slaganfall. Atorvastin (Lipitor) på Fass.se Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...

*  Köp Atorvastatin Krka Filmdragerad tablett 80 mg Atorvastatin 100 tablett(er) på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  Köp Zocord Filmdragerad tablett 10 mg Simvastatin 98 styck på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom | Göteborgs-Posten

Statiner är säkra läkemedel som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom och död, framför allt hos personer med tidigare hjärt-kärlsjukdom eller med riskfaktorer

*  NGruppen: augusti 2009

Landar vi tillslut i blåbärsriset ändå?. Det är intressant att Fredrik Nyström tar upp just statiner på frågan om höga blodfetter. Statiner har en antioxidativ effekt. Kanske är det så att det är denna effekt som gör att det fungerar så bra som framhålls? Idag pratar man om oxiderat LDL som en risk snarare än bara LDL. Oxidation är involverat i inflammation, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar. En provokativ fråga - skulle ett par deciliter blåbär om dagen få en med statiner jämförbar effekt i sammanhanget?. Slutsatser från intervjun. Slutsatserna måste bli att de olika vetenskapliga lägren står mycket långt från varandra och ibland hävdar diametralt motsatta uppfattningar. Det är mycket intressant, eftersom det därför blir uppenbart att de inte använder samma forskning som underlag och/eller att de tolkar samma forskning på helt olika sätt. Det skulle vara spännande, om inte nödvändigt, att sätta alla i samma rum att läsa ...

*  Fordonsmekaniker f r Bilia - Arena Personal AB - Maskinreparat rsjobb i J rf lla

Som mekaniker/servicetekniker p denna verkstaden kommer du att arbeta sj lvst ndigt med service, reparationer, fels kning, elektronik och diverse monteringsjobb. Du kommer att ha direktkontakt med kunden, sk ta din administration, fakturering och tidsbokning sj lv, med st d fr n kollegorna ...

*  Blogg: Caroline af Ugglas

I veckan tr ffade jag Caroline af Ugglas - ni vet Sn lla, sn lla, sn lla (beh ver jag kanske inte l gga till direkt). Jag fick vara med och sjunga i hennes

*  Producentassistent Ljudproduktion - Inl sningstj nst AB - Fotografjobb i Nacka

Du kommer att assistera v ra producenter genom hela produktionsarbetet, tex. l gga upp nya produktioner i studion, framst lla r kopia, f rdigst lla master, dataregistrering, bokbest llning produktionskontroll, speakerbokning till v ra 23 inspelningsstudios, ljudtekniker ...

*  Register New User

Golfkamrat.se är mötesplatsen för oss som vill hitta nya vänner att spela golf med. I den här golf-communityn hittar du nya, likasinnade golfkamrater.

*  Sportskala SAAB 37 Viggen - Sidan 9

Jag b rjade i v ras lite sm tt med detta bygge, en SAAB 37 Viggen enligt Johan Hanssons (modifierad av David Windest l) ritning, och h r kommer byggtr den! Har min tidigare fr getr d ocks men den verger jag nog nu. Kommande fr gor kan jag st lla h r ist llet. Viggen r ett av mina absoluta favoritflygplan s det r klart jag ska ha en radiostyrd s dan. Har aldrig tidigare byggt en modell enligt denna metod med v rmetr dssk rare och mallar, och inte heller arbetat n got med dessa material,

*  SK Sifh lla - Svenskalag.se

V lkommen till hemsidan f r SK Sifh lla. Svenskalag.se - Gratis lagsidor, hemsida, medlemsregister och faktureringssystem till klubben/f reningen

*  Sl upp zoom-linsteori p Psykologiguiden i Natur & Kulturs Psykologilexikon

Teori om att vi med synen kan st lla in uppm rksamheten s att en vidare eller sn vare del av synf ltet kommer i fokus. En s dan funktion finns enligt gjorda experiment, men uppm rksamheten och fokus st lls ocks in efter de objekt som vi intresserar oss f r. ...

*  Sak cremoni

H lla Sak . Kom in och njut av fantastiska filmer och filmklipp fr n hela v rlden tagna av resen rerna sj lva. V lkommen till Sveriges b sta inpsirationsk lla och m tesplats f r resen rer!

*  Sak cremoni II

H lla Sak . Kom in och njut av fantastiska filmer och filmklipp fr n hela v rlden tagna av resen rerna sj lva. V lkommen till Sveriges b sta inpsirationsk lla och m tesplats f r resen rer!

*  Ett ventyrligt event i V rmlandsskogarna i samband med Svenska Rallyt 1988

Jag arbetade under denna tid som marknadschef p ett finansbolag d r bilhandlare var en viktig m lgrupp. I samband med Svenska Rallyt 1988 ordnade jag ett event som skulle visa sig inneh lla dramatik och ventyr s det r ckte.Till B verland utanf r Molkom

*  Köpa Artein utan recept på nätet i Sverige | Artein Online Apotek

Köp Artein (lovastatin) 20mg, 10mg utan recept online i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och Spanien. Snabb leverans över hela europa och bra kundtjänst.

*  Köpa Rovacor utan recept på nätet i Sverige | Rovacor Online Apotek

Köp Rovacor (lovastatin) 20mg, 10mg utan recept online i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och Spanien. Snabb leverans över hela europa och bra kundtjänst.

HMG-CoA-reduktas: HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar reaktionen mellan HMG-CoA och mevalonsyra i nysyntesen av kolesterol.Statin: Statiner, i vetenskaplig litteratur kallade för HMG-CoA reduktashämmare, är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Statiner verkar genom att hämma enzymet HMG-CoA reduktas, som är det hastighetsbegränsande steget i kroppens nybildning av kolesterol.Simvastatin: Simvastatin (marknadsförs under namnet Zorcord, Simvastatin plus producentens namn (exempelvis simvastatin KRKA), är ett läkemedel mot höga halter kolesterol i blodet.Kolesterol: Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol.PyrrolHydrolaser: Hydrolaser är en enzymklass vars medlemmar katalyserar hydrolysreaktioner – till exempel sönderdelning av protein till fria aminosyror.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Gallsyremalabsorption