MårdhundarBett och stickBindning, människa-sällskapsdjur: Det känslomässiga förhållandet människor kan ha till husdjur.PetsKattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.VargarDirofilaria immitis: En filariaparasit som främst ses hos hundar, men som även förekommer hos rävar, vargar och människor. Parasiten överförs av myggor.Dirofilariasis: Infektioner orsakade av nematoder av släktet Dirofilaria. De drabbar oftast hundar, men kan sporadiskt förekomma hos människor.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RabiesArtsspecificitetAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Flea InfestationsHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TidsfaktorerValpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.VagusnervHöftdysplasi hos hundFästinginfestationerLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Rhipicephalus sanguineusHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ehrlichia canisZoonoserHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Valpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.AvföringHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.TryckreceptorerDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.CtenocephalidesPropranololRabiesvaccinerEhrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Rävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Regionalt blodflödeVagotomiAvlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.NoradrenalinAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.ReflexBinjurebarkshyperfunktionUppfödningHälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Babesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.ElektrokardiografiEhrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.AcaricidesLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Kloralos: Ett derivat av kloralhydrat som tidigare använts som sömnmedel, men som ersatts av säkrare och effektivare preparat. Det vanligaste användningsområdet är som allmänt narkosmedel vid djurexperiment.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.Slumpmässig fördelningBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Parasitsjukdomar, djurIsofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Hjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.SertolicellstumörCanidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.VeterinärmedicinRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Knäled, djur: Den led mellan lårben och skenben hos hästar, nötkreatur och andra fyrfotingar som motsvarar knäleden hos människor.ThelazioideaMedetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.PolymeraskedjereaktionTryckBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Angiostrongylus: Ett släkte parasitiska nematoder tillhörande familjen Metastrongyloidea. Två arter, A. cantonensis och A. vasorum, infekterar lungorna hos råttor (cantonensis) och hundar (vasorum). A. cantonensis kan spridas till människa och då orsaka dödlig infektion i centrala nervsystemet.GenomspolningNeosporaSciuridaeMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Seroepidemiologiska studierRefraktärperiod, elektrofysiologiskElektrostimuleringAndningInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.HistocytokemiMeningoencefalit: Ett inflammatoriskt förlopp som berör hjärnan och hjärnhinnorna, och som oftast orsakas av patogena organismer som invaderar det centrala nervsystemet, eller ibland av toxiner, autoimmuna störningar och andra tillstånd.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Urinutsöndring: Syn. diures.NatriumBartonellainfektioner: Bartonella kockobacillinfektioner. Bartonella bacilliformis kan orsaka akut blodbrist med hög feber, kallad Oroyafeber, och godartat hudutslag, verruga peruana. Bartonella quintana orsakar skyttegravs feber, Bartonella henselae är orsaken till bacillär angiomatos och är också en av orsakerna till kattklössjuka hos immunkompetenta patienter.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Sympatiska nervsystemetEktoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Influensa A-virus, subtyp H3N8Echinococcus granulosus: En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PortåderHundparvovirus: En art av släktet Parvovirus och variant av kattparvovirus. Viruset ger upphov till häftig enterit hos hundar, med hög dödlighet. Viruset skiljer sig från hundparvovirus typ 1, ett annat parvovirus hos hund.OwnershipHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Adenovirus, hund: Arter av släktet Mastadenovirus som orsakar feber, ödem, kräkningar och diarre hos hundar, samt encefalit hos rävar.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Injektioner, intraarteriellaGlukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.ReninAnalkörteltumörerDirofilaria: Ett släkte filarianematoder. Olika arter har i omoget stadium visat sig orsaka ögon- eller underhudsinfektioner hos människor.Histiocytiskt sarkomHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.TakykardiPentobarbitalSyrgasförbrukningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Blåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Hundcoronavirus: En art av Coronavirus som infekterar hundar. Sjukdom inträder plötsligt, med kräkningar, diarré och uttorkning. Syn. Coronavirus hos hund.NatriuresMacaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.Undertryckande, kemisktHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Metabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Bartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.FästingarVävnadsdistributionAminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Magfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.SiphonapteraEnfluran: Ett ytterst stabilt inhalationsnarkosmedel som medger snabba justeringar av bedövningsgraden med små förändringar i puls och andningsfrekvens.Capnocytophaga: En gramnegativ, glidande bakterie som kan förekomma i munhålan. Den orsakar periodontit.Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.NitroglycerinAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.BukspottkörtelToxocariasisHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Tolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Analsäckar: Två säckliknande körtlar hos köttätare som mynnar ut vid ändtarmsöppningen.NjurcirkulationEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.VeratrinSammandragningEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.SinusknutaDjursjukhusHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.SekretinGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.RadioisotoperPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.NitroföreningarFenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Gangliosidos, GM1: En typ av gangliosidos som kännetecknas av ansamling av G(M1)-gangliosid och oligosackarider i lysosomer, till följd av svår brist på enzymet beta-galaktosidas (typ A1). De tre fenotyperna av sjukdomen är infantil (generaliserad), juvenil och den hos vuxna. Den infantila typen har skelettmissbildningar, hypotoni, dåligt utvecklad psykomotorik, hirsutism, förstorad lever och mjälte och ansiktsmissbildningar. Den juvenila typen uppvisar hyperakusi, krampanfall och outvecklad psykomotorik. Den form som uppträder i vuxen ålder karakteriseras av intellektuell försämring, ofrivilliga rörelser, ataxi och muskelryckningar.SyrgasDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.TvättbjörnarMagutvidgning: Onormal vidgning av magsäcken till följd av ansamling av maginnehåll, som kan nå en volym av 10-15 l. Magutvidgning kan bero på ventrikeltömningshinder, ileus, magmuskelförlamning eller nervskada.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Spirurida-infektionerMotilin: En peptid av ca 22 aminosyror som isolerats från tolvfingertarmen. Vid lågt pH hämmar den magens motoriska aktivitet, medan den vid högt pH har stimulerande verkan.

*  Stora Nolia ordnar hunddagis - vill undvika att hundar lämnas i... - Nolia AB

Stora Nolia ordnar hunddagis - vill undvika att hundar lämnas i varma bilar. Pressmeddelande • Jun 21, 2012 13:45 CEST ... Vi hälsar alla hundar varmt välkomna! Hunddagiset har drop-in dagligen under mässan - inga förbokningar. På hunddagiset passar ... För tredje året i rad ordnar Stora Nolia ett hunddagis för mässbesökarnas hundar. - Vi vet att det här underlättar för våra ... Innan vi började med hunddagis fick vi ofta larm från våra parkeringsvakter om att besökare lämnat sina hundar i varma bilar. I ...
mynewsdesk.com/se/nolia/pressreleases/stora-nolia-ordnar-hunddagis-vill-undvika-att-hundar-laemnas-i-varma-bilar-774532

*  TV: Pigga hundar på "after work" - Motala - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

MOTALA Motala Rallylydnad har blivit en mycket populär träningsform för hundar och förare. Det ihop med en alkoholfri afterwork ... TV: Pigga hundar på "after work". Motala Rallylydnad har blivit en mycket populär träningsform för hundar och förare. Det ihop ... Det är varmt i luften och svettigt för såväl hundar som människor. Fler och fler ansluter sig till anläggningen i Kolmetorp i ... Det är ett trevligt gäng att träna med, säger Agneta Mayer som kommit med sina två hundar, Viggo och Lukaz. ...
corren.se/nyheter/motala/tv-pigga-hundar-pa-after-work-om4660473.aspx

*  Hundkoppel | För hundar upp till 30 kg | KAYOBA | Jula

Just denna modell är anpassad för hundar som väger maximalt 30 kg. Själva handtaget är tillverkat av slagtålig plast som har ...
jula.se/catalog/fritid/husdjur/hund/koppel-och-halsband/hundkoppel-796204/

*  Svenska Magasinet - Hundar och katter som s ker hem

Hundar och katter som s ker hem Triple A i Marbella har f r n rvarande runt 350 hundar och 300 katter. ... Det är nu möjligt att adoptera även i Sverige och Finland genom samarbete med liknande organistioner där ; www.ada-hundar.org ...
svenskamagasinet.nu/article.1372.html

*  Ökning av vargtagna hundar i Wisconsin

... år förlorat nära dubbelt så många hundar till varg som förra året. Varg har tagit hundarna i samband med björnjakten i den ... Minst 40 hundar har i år bekräftats tagits av varg. Det kan jämföras med 23 hundar förra året. Också det en rekordsiffra, ... Jägarna i Wisconsin har i år förlorat nära dubbelt så många hundar till varg som förra året. Varg har tagit hundarna i samband ... Vargvänner anser att jägarna inte borde jagaa hundar i områden där det finns mycket varg.. De i Wisconsin som får bekräftat att ...
https://jaktojagare.se/kategorier/utrikes/okning-av-vargtagna-hundar-i-wisconsin-20161015/

*  Hundar & tillbehör-Gotland-1 ABC-annons.se Gratis annonsering för alla

... i kategori Hundar & tillbehör, från Gotland, sida 1 - Hundar, valpar och hundtillbehör, hundburar hundkojor, samt avelshundar ... Rastning av hundar/dagmatte över sommaren. Jobb s kes Gotland. Gotland. Hundar & tillbehör. ... Start » Gotland » Husdjur » Hundar & tillbehör » Sida 1. Alla Privat F retag S kord:. S kmetod:. N got s kord. Alla s kord. ... Minnesplats f r hundar Hedra minnet av en k r v n.. ... Foder för hundar & katter - Oliver's Petfood. Se fler butiker, ...
abc-annons.se/Gotland/Husdjur_Hundar-tillbehor/Annonser-sida1.htm

*  Hundar & tillbehör-Jobb sökes-1 ABC-annons.se Gratis annonsering för alla

... i kategori Hundar & tillbehör, Jobb sökes, sida 1 - Hundar, valpar och hundtillbehör, hundburar hundkojor, samt avelshundar mm ... Hundar & tillbehör 14/11 2014. Ska du bort och behöver hjälp med hunden under julen?. Jobb s kes Stockholm. Stockholm. Hundar ... Hundar & tillbehör 17/10 2015. Flexibel och omtänksam hundvård erbjudes!. Jobb s kes 100:- sterg tland. Norrköping. Hundar & ... Start » Husdjur » Hundar & tillbehör » Jobb sökes » Sida 1 (Sid2). Alla Privat F retag S kord:. S kmetod:. N got s kord. Alla s ...
abc-annons.se/Husdjur_Hundar-tillbehor/Jobb-sokes_/Annonser-sida1.htm

*  Hundar & tillbehör-Högst pris-1 ABC-annons.se Gratis annonsering för alla

... i kategori Hundar & tillbehör, Högst pris först, sida 1 - Hundar, valpar och hundtillbehör, hundburar hundkojor, samt ... Hundar & tillbehör. 11/1 2016. Central asiatiska ovtjarka valpar!. S ljes 19000:- V stra G taland. Falköping. Hundar & ... Hundar & tillbehör. 29/5 2015. Kuperad dobermann tik 2 år. Barn & hundvänlig. S ljes 25000:- Stockholm. Nacka. Hundar & ... Hundar & tillbehör 27/1 2014. Miniatyr Bullterrier valpar födda 1/1 2014. S ljes 20000:- Sk ne. Kristianstad. Hundar & ...
abc-annons.se/Husdjur_Hundar-tillbehor/H-pris_/Annonser-sida1.htm

*  Hundar

Skåne.Totalt har det blivit 14 kullar med 77 hundar. Sedan 2014 har all uppfö... ... Skåne.Totalt har det blivit 14 kullar med 77 hundar. Sedan 2014 har all uppfödning upphört. Mer om bakomliggande orsak finns ...
raskabo.se

*  Hundar & Kaffe& Pimpelfiske

Jag heter Tezz ( ja faktiskt, INTE Therese som man gärna vill tro) Segling och hundar är Livet! Min båt heter Andromeda, ett ...
sailaway.bloggplatsen.se/2013/03/31/9666442-hundar-kaffe-pimpelfiske/

*  Snålcoachen: juni 2016

Men det är fortfarande alldeles knäpptyst och plötsligt händer något med hunden. Han blir alldeles till sig i ett glädjerus. Han kråmar sig och svansen går som en propeller. Ivrigt snurrar han runt, runt på golvet och letar febrilt efter något att bära i munnen (typiskt fågelhundar) och hittar en toffla. Exakt som han gör när vi kommer hem och han möter oss i dörren. Jag ser detta från min plats i sängen och tror knappt mina ögon. Rummet är helt tyst, det finns ingen annan där och hunden beter sig som om han kärleksfullt välkomnar någon. Han svansar lyckligt runt den osynliga glädjekällan en stund för att sedan på lätta tassar kila ut genom dörröppningen och försvinna ur mitt blickfång. Jag kliver upp och går ut i hallen. Golvet knarrar under mina fötter. Jag ser inte hunden någonstans men vet att han inte försvunnit nerför trappan (eftersom det hade dunsat rejält). Förvirrat står jag i hallen och tittar mot badrummet och de andra sovrummen. Vart tog han ...
spardiet.blogspot.se/2016/06/

Psykiatrisk servicehundVarg bland vargar: Varg bland vargar () är en roman från 1937 av den tyske författaren Hans Fallada. Den utspelar sig 1923 och skildrar ett brett persongalleri som hankar sig fram i Berlin under pågående hyperinflation och massarbetslöshet.Hjärtmask: Hjärtmask (Dirofilaria immitisJoseph Leidy 1856) är en parasitisk mask som tillhör stammen nematoda (rundmaskar). Maskarna är smala, vita och kan bli upp till 30 centimeter långa.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Negrikroppar: Negrikroppar är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasman hos hjärnans purkinjeceller (speciella nervceller) vid rabies. Negrikroppar är 2 till 10 mikrometer i diameter.Ctenocephalides canis: Ctenocephalides canis är en loppart som först beskrevs av Curtis 1826. Ctenocephalides canis ingår i släktet Ctenocephalides och familjen husloppor.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Limfärger: Limfärger, målningsfärger där bindemedlet består av limämnen, till exempel förklistrad stärkelse, cellulosa, protein, kasein. Pigment och bindemedel är uppslammade i vatten.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Höftledsdysplasi: Höftledsdysplasi (HD) är en sjukdom som är vanlig främst bland stora och medelstora hundraser. Sjukdomen är en felaktig utveckling av hundens höftled.LeishmaniasisQualia: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Sicyases sanguineus: Sicyases sanguineus är en fiskart som beskrevs av Müller och Troschel, 1843. Sicyases sanguineus ingår i släktet Sicyases och familjen dubbelsugarfiskar.Erlichia: Erlichia är en gramnegativ bakterie Anaplasma phagocytophilum, av typen rickettsier och kan orsaka sjukdomen ehrlichios, i Sverige även kallad fästingfeber. Den ger influensaliknande symptom med feber och kraftlöshet.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Halotan: Halotan är ett anestetikum avsett för inhalationsanestesi. Halotan kan användas till patienter i alla åldrar och vid alla typer av kirurgiska ingrepp.ValpsjukaBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).KarotissinusPropranololSkugga-Baldur: Skugga-Baldur är en kortroman från 2003 av den isländske författaren Sjón. Handlingen utspelar sig i Reykjavik 1883, när en gåtfull flicka med Downs syndrom anländer med båt.Holländare (pappersmassa): En holländare är en maskin som används för att mala våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland på 1600-talet.Avlivning: Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur.PatellarreflexVäxtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Ukrainsk ridhäst: Den ukrainska ridhästen () är en ganska nyutvecklad hästras från Ukraina som föddes upp efter andra världskriget för att möta omvärldens nya krav och efterfrågan på bra hästar med hög kvalitet som var anpassade till ridsport. Uppfödarna följer strika regler och hästarna får genomgå hårda prestationsprov där enbart de bästa hästarna behålls till avel.Francis RossiSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Tom Chaplin: Thomas Oliver Chaplin, född 8 mars 1979 i Battle, East Sussex, Storbritannien, är sångare och frontman i det brittiska piano-rockbandet Keane.Galla: Galla (lat. bilis, gr.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.KoprolitVeterinärKnäledsurvridningSpirocerca lupi: Spirocerca lupi är en rundmaskart som först beskrevs av Rudolphi 1809. Spirocerca lupi ingår i släktet Spirocerca och familjen Spirocercidae.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.BlödningSpermophilus brevicauda: Spermophilus brevicauda är en däggdjursart som ingår i släktet sislar och familjen ekorrar. Inga underarter finns listade.


flera


  • Det här underlättar för våra besökare som inte vill lämna sina hundar ensamma i flera timmar, säger Lars Olovson. (mynewsdesk.com)
  • Det antas att den ökande vargpopulationen medfört att flera hundar offrats. (jaktojagare.se)

verklighet


  • Mitas Place drömmar och verklighet: TVÅ HUNDAR ELLER DUBBELDUSCH? (blogspot.com)

varmt


  • Vi hälsar alla hundar varmt välkomna! (mynewsdesk.com)
  • Det är varmt i luften och svettigt för såväl hundar som människor. (corren.se)

finns


  • Det finns plats för cirka 20 hundar. (mynewsdesk.com)
  • Vargvänner anser att jägarna inte borde jagaa hundar i områden där det finns mycket varg. (jaktojagare.se)

modell


  • Just denna modell är anpassad för hundar som väger maximalt 30 kg. (jula.se)

vill


  • vill undvika att hundar lämnas i. (mynewsdesk.com)
  • Jag heter Tezz ( ja faktiskt, INTE Therese som man gärna vill tro) Segling och hundar är Livet! (bloggplatsen.se)