MårdhundarBett och stickBindning, människa-sällskapsdjur: Det känslomässiga förhållandet människor kan ha till husdjur.PetsKattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.VargarDirofilaria immitis: En filariaparasit som främst ses hos hundar, men som även förekommer hos rävar, vargar och människor. Parasiten överförs av myggor.Dirofilariasis: Infektioner orsakade av nematoder av släktet Dirofilaria. De drabbar oftast hundar, men kan sporadiskt förekomma hos människor.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RabiesArtsspecificitetAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Flea InfestationsHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TidsfaktorerValpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.VagusnervHöftdysplasi hos hundFästinginfestationerLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Rhipicephalus sanguineusHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ehrlichia canisZoonoserHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Valpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.AvföringHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.TryckreceptorerDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.CtenocephalidesPropranololRabiesvaccinerEhrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Rävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Regionalt blodflödeVagotomiAvlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.NoradrenalinAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.ReflexBinjurebarkshyperfunktionUppfödningHälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Babesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.ElektrokardiografiEhrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.AcaricidesLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Kloralos: Ett derivat av kloralhydrat som tidigare använts som sömnmedel, men som ersatts av säkrare och effektivare preparat. Det vanligaste användningsområdet är som allmänt narkosmedel vid djurexperiment.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.Slumpmässig fördelningBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Parasitsjukdomar, djurIsofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Hjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.SertolicellstumörCanidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.VeterinärmedicinRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Knäled, djur: Den led mellan lårben och skenben hos hästar, nötkreatur och andra fyrfotingar som motsvarar knäleden hos människor.ThelazioideaMedetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.PolymeraskedjereaktionTryckBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Angiostrongylus: Ett släkte parasitiska nematoder tillhörande familjen Metastrongyloidea. Två arter, A. cantonensis och A. vasorum, infekterar lungorna hos råttor (cantonensis) och hundar (vasorum). A. cantonensis kan spridas till människa och då orsaka dödlig infektion i centrala nervsystemet.GenomspolningNeosporaSciuridaeMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Seroepidemiologiska studierRefraktärperiod, elektrofysiologiskElektrostimuleringAndningInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.HistocytokemiMeningoencefalit: Ett inflammatoriskt förlopp som berör hjärnan och hjärnhinnorna, och som oftast orsakas av patogena organismer som invaderar det centrala nervsystemet, eller ibland av toxiner, autoimmuna störningar och andra tillstånd.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Urinutsöndring: Syn. diures.NatriumBartonellainfektioner: Bartonella kockobacillinfektioner. Bartonella bacilliformis kan orsaka akut blodbrist med hög feber, kallad Oroyafeber, och godartat hudutslag, verruga peruana. Bartonella quintana orsakar skyttegravs feber, Bartonella henselae är orsaken till bacillär angiomatos och är också en av orsakerna till kattklössjuka hos immunkompetenta patienter.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Sympatiska nervsystemetEktoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Influensa A-virus, subtyp H3N8Echinococcus granulosus: En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PortåderHundparvovirus: En art av släktet Parvovirus och variant av kattparvovirus. Viruset ger upphov till häftig enterit hos hundar, med hög dödlighet. Viruset skiljer sig från hundparvovirus typ 1, ett annat parvovirus hos hund.OwnershipHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Adenovirus, hund: Arter av släktet Mastadenovirus som orsakar feber, ödem, kräkningar och diarre hos hundar, samt encefalit hos rävar.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Injektioner, intraarteriellaGlukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.ReninAnalkörteltumörerDirofilaria: Ett släkte filarianematoder. Olika arter har i omoget stadium visat sig orsaka ögon- eller underhudsinfektioner hos människor.Histiocytiskt sarkomHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.TakykardiPentobarbitalSyrgasförbrukningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Blåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Hundcoronavirus: En art av Coronavirus som infekterar hundar. Sjukdom inträder plötsligt, med kräkningar, diarré och uttorkning. Syn. Coronavirus hos hund.NatriuresMacaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.Undertryckande, kemisktHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Metabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Bartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.FästingarVävnadsdistributionAminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Magfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.SiphonapteraEnfluran: Ett ytterst stabilt inhalationsnarkosmedel som medger snabba justeringar av bedövningsgraden med små förändringar i puls och andningsfrekvens.Capnocytophaga: En gramnegativ, glidande bakterie som kan förekomma i munhålan. Den orsakar periodontit.Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.NitroglycerinAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.BukspottkörtelToxocariasisHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Tolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Analsäckar: Två säckliknande körtlar hos köttätare som mynnar ut vid ändtarmsöppningen.NjurcirkulationEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.VeratrinSammandragningEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.SinusknutaDjursjukhusHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.SekretinGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.RadioisotoperPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.NitroföreningarFenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Gangliosidos, GM1: En typ av gangliosidos som kännetecknas av ansamling av G(M1)-gangliosid och oligosackarider i lysosomer, till följd av svår brist på enzymet beta-galaktosidas (typ A1). De tre fenotyperna av sjukdomen är infantil (generaliserad), juvenil och den hos vuxna. Den infantila typen har skelettmissbildningar, hypotoni, dåligt utvecklad psykomotorik, hirsutism, förstorad lever och mjälte och ansiktsmissbildningar. Den juvenila typen uppvisar hyperakusi, krampanfall och outvecklad psykomotorik. Den form som uppträder i vuxen ålder karakteriseras av intellektuell försämring, ofrivilliga rörelser, ataxi och muskelryckningar.SyrgasDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.TvättbjörnarMagutvidgning: Onormal vidgning av magsäcken till följd av ansamling av maginnehåll, som kan nå en volym av 10-15 l. Magutvidgning kan bero på ventrikeltömningshinder, ileus, magmuskelförlamning eller nervskada.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Spirurida-infektionerMotilin: En peptid av ca 22 aminosyror som isolerats från tolvfingertarmen. Vid lågt pH hämmar den magens motoriska aktivitet, medan den vid högt pH har stimulerande verkan.

*  Mamma80- Du vet vem - may 2012
Visst vi vet att hon är jobbig mot andra hundar och skäller och gärna visar vem som bestämmer. Hon gillar helt enkelt inte ... andra hundar. Men vem gillar alla på jorden? INGEN! Idag fick älsklingen i alla fall höra höra att vår hund SKA BORT! HUr fan ...
  http://enmammasliv.webblogg.se/2012/may/
*  Fakta om katter | Glanna - Part 3
Både katter och hundar blir allt äldre. Djuren har en högre status idag och många djurägare är villiga att lägga både pengar ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ... Har du problem med att möta andra hundar? Vill din hund hälsa på alla ni ser eller försöker den mucka gräl? ... Vill du träna på att möta andra hundar, lära dig vad du bör tänka på och få tips och råd? ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/kattsidan/kattfakta-kattsidan/page/3/
*  Lagar | Glanna
Hundar är inte bara människans bästa vän, de är ofta också ett värdefullt arbetsredskap åt oss. Några hundar föds upp och ... En, två eller ännu fler hundar?. Fakta om hundar, Hund, Mat & hundhälsa, Valpar ... De flesta hundägare har en eller kanske två hundar, men det finns de som har fler än så. Finns det några lagliga begränsningar ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ...
  http://glanna.se/Hundsidan/tag/lagar/
*  Fakta om hundar | Glanna - Part 3
Många hundar äter bajs som andra djur har lämnat ifrån sig, men några äter även sin egen avföring. Det finns flera orsaker till ... De flesta katter och hundar är idag märkta med ett id-chip som har ett unikt nummer. Men det skulle också fungera att använda ... Vintern är för många hundar en rolig tid som lockar till mycket spring och bus i snön. Men mycket snö gör det jobbigare att ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/hundsidan/hundfakta-hundsidan/page/3/
*  Fakta om hundar | Glanna - Part 5
Fästingar på hundar och katter. Fakta om hundar, Fakta om katter, Hund, Katt, Mat & hundhälsa, Mat & katthälsa ... Hundar som nafsar eller biter. Fakta om hundar, Hund, Online butik, Valpar ... Vilka metoder används vid beteendeproblem hos hundar?. Fakta om hundar, Hund, Hundträning ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/hundsidan/hundfakta-hundsidan/page/5/
*  Valpar | Glanna
Hundar som nafsar eller biter. Fakta om hundar, Hund, Online butik, Valpar ... Många hundar äter bajs som andra djur har lämnat ifrån sig, men några äter även sin egen avföring. Det finns flera orsaker till ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ... Har du problem med att möta andra hundar? Vill din hund hälsa på alla ni ser eller försöker den mucka gräl? ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/hundsidan/valpar/
*  Fakta om hundar | Glanna - Part 12
Två hundar per dag i trafikolyckor. Fakta om hundar, Hund, Online butik ... Betydligt fler hundar än vi tror har någon gång problem med sin rygg. Men det luriga är att de inte visar det utan de kanske ... Drygt 600 hundar skadas eller dödas i trafikolyckor varje år enligt Agria. 70% av olyckorna sker under september t.o.m. mars, ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/hundsidan/hundfakta-hundsidan/page/12/
*  diamondsarenotagirlsbestfriend
Sen så ser jag att Amanda står där och tyckte det var lite kul att se henne, vi har ju bara pratat hundar här på bloggen. Och ... Jag är så trött på fördomar kring hundar som har allergier. "Oj, ni har inte tänkt på att ta bort honom?" Det är absolut det ... Sky gillar inte alla hundar, han hade inte brytt sig om dom bara hade stått där. Men nu kom den lös med kopplet efter sig.. Det ... Jag är lite smått irriterad.. Vi var ute på morgonrundan och gick förbi en grupp människor och två hundar. Jag hade Sky på min ...
  http://diamondsarenotagirlsbestfriend.blogg.se/2011/september/
*  Kjelle Ströms gästbok - En gratis gästbok från GästbokDelux
Vi går nu långa promenader utan utfall mot andra hundar, vi kan ta emot besök utan att han hoppar och skäller. Helt underbart. ... Pepe går fantastiskt i koppel och hans aggressivitet mot andra hundar börjar avta! Igår såg han en hund på 3 meters avstånd som ... är ute på era promenader bland folk och hundar. Jätteroligt att det har har gått bra och att ni gör framsteg.. Lycka till med ...
  http://www.gastbokdelux.se/gbook.php?page=5&book=4223
*  Fakta om hundar | Glanna - Part 2
Hundar är inte bara människans bästa vän, de är ofta också ett värdefullt arbetsredskap åt oss. Några hundar föds upp och ... Hundar förstår om vi vet svaret eller om vi gissar oss fram. Fakta om hundar, Hund ... Att hundar förstår oss människor rätt väl har nog varje hundägare förstått. Men för att det ska vara vetenskapligt bevisat så ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/hundsidan/hundfakta-hundsidan/page/2/
*  Varför ställer man ut sin hund på hundutställning?
Som exempel jag märkt är att domaren gillar bara vita hundar, stora hundar framför bruna hundar o mindre hundar. Det måste till ... Något som jag oxså har noterat är att hundar med gradfel på höfter/armbågar (C-E) samt ögonfel som man inte kan avla på får ... Många är de som tar hundutställningarna på så stort allvar att de inte klarar av att se andra hundar vinna över sin egen. ... Vill ni läsa mera om våra Pomeranian hundar så finns vi på www.blackoranges.se ...
  https://dognews.se/2007/10/15/589428/
*  Fakta om hundar | Glanna - Part 4
Hundar äter gräs, det är ett normalt beteende hos dem och vissa äter mer och oftare än andra. Speciellt valpar och yngre hundar ... Hundar som kissar överallt och markerar revir. Fakta om hundar, Hund, Hundträning ... Rädda hundar mår bättre av motion. Fakta om hundar, Hund, Mat & hundhälsa ... Människor mår bättre av att röra på sig det vet vi genom mycket forskning, men hur är det med våra hundar? Faktum är att ny ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/hundsidan/hundfakta-hundsidan/page/4/
*  Fakta om katter | Glanna - Part 2
De flesta katter och hundar är idag märkta med ett id-chip som har ett unikt nummer. Men det skulle också fungera att använda ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ... Har du problem med att möta andra hundar? Vill din hund hälsa på alla ni ser eller försöker den mucka gräl? ... Vill du träna på att möta andra hundar, lära dig vad du bör tänka på och få tips och råd? ...
  http://glanna.se/Hundsidan/category/kattsidan/kattfakta-kattsidan/page/2/
*  K.Malm | Om K.Malm
Hon hade troligen också haft en hel del dåliga erfarenheter med andra hundar och hade problem med att möta och se andra hundar ... Det var en fantastisk förmån att få följa hur en relation mellan två hundar kan utvecklas så som den gjorde mellan Tickan och ... Jag har tidigare under många år haft glädjen att leva tillsammans med två hundar. En collietik Too-Ticky (kallad Tickan) som ... inte våra hundar. Det kommer ständigt nya metoder och experter, och teorier om träning, problembeteende och vår relation till ...
  http://kmalm.se/om-k-malm/
*  SPECIALKURS - HUNDMÖTEN - holmstorp.vimeddjur.se
Vill din hund hälsa på alla hundar ni möter? Verkar den rädd för andra hundar, blir den upprörd, skäller och gör utfall? Eller ... På kursen får du tips och praktisk träning på hur du möter och går förbi andra hundar. Vi kommer att gå igenom och praktiskt ... vill den fram för att bråka med andra hundar när ni ska passera? ...
  http://holmstorp.vimeddjur.se/hundkurser/specialkurser-radslor-hundmoten-antijakt/specialkurs-hundmoten-beraknad-kursstart-april-maj-2015/
*  O'Tom - Varumärken - Erbjudande & övrigt - Hund
Fri leverans direkt till din dörr! - Hos OLIVER'S Petfood hittar du ett brett urval av hundmat, kattmat och tillbehör av högsta kvalitet.
  https://www.olivers-petfood.se/hund/andet/hund-brands/hund-otom
*  Sociala hundar
Är du pensionär som bor på landet, utan andra hundar men med katter? Då är du hemmet vi söker!. Vi har en pulitik som vi ... Sociala Hundar. Bloggen drivs av Christina Dan och Alice. Christina är sociolog och uppfödare av raserna kuvasz och puli. Hon ... Sociala hundar Hundens roll i samhället ur ett sociologiskt perspektiv. Som uppfödare av puli och kuvasz delar jag även med mig ... Det går att sakta vänja henne vid andra hundar men då måste det vara hanar som är större än henne. Vi bor ju på landet så hon ...
  http://socialahundar.blogspot.com
*  Rädsla | Glanna
Rädda hundar mår bättre av motion. Fakta om hundar, Hund, Mat & hundhälsa ... Hundar är flockdjur, precis som vi människor och de kan därför ha svårt för att bli lämnade ensamma. Valpar behöver lära sig ... Människor mår bättre av att röra på sig det vet vi genom mycket forskning, men hur är det med våra hundar? Faktum är att ny ... Men det finns lite som är bra att tänka på när det gäller våra hundar och denna högtid. Vill du ha den som utskrivbar pdf? ...
  http://glanna.se/Hundsidan/tag/radsla/
*  Så här ska barn nog inte leka med en Grand Danois - eller någon annan hund för den delen! - I huvudet på en Grand Danois galning
Jag säger detta som en nybliven person som för inte alls så längesen fick reda på hur hundar visar stress, så jag är ingen ... Hundar talar ständigt om vad de vill med olika ansiktsuttryck, men vi människor missförstår dem. Konstant. ... Däremot vill jag sprida vidare den här otroligt viktiga kunskapen så andra hundägare kan tolka deras hundar bättre och därmed ...
  https://blogg.ameriksson.se/2015/04/28/sa-har-ska-barn-nog-inte-leka-med-en-grand-danois-eller-nagon-annan-hund-for-den-delen/
*  Vuxna hundar för omplacering - Pjasenshundhem.se
Vuxna hundar för omplacering. Posted on februari 22, 2017. juli 14, 2017. by admin ... Ordet omplaceringshund klingar dessvärre lite sådär för de flesta, men det är inte alla hundar som är "svåra". Vissa behöver ...
  http://pjasenshundhem.se/vuxna-hundar-omplacering/
*  Forskning | Glanna
Hundar förstår om vi vet svaret eller om vi gissar oss fram. Fakta om hundar, Hund ... Att hundar förstår oss människor rätt väl har nog varje hundägare förstått. Men för att det ska vara vetenskapligt bevisat så ... Vid tredje tillfället träffas vi på en plats där det finns andra hundar också.. Efter några veckor har vi ett fjärde ... Det bedrivs mycket forskning på hundar och deras beteenden. För många studier krävs det att hundarna tränas att klara av olika ...
  http://glanna.se/Hundsidan/tag/forskning/
*  Tindalos hundar - Wikipedia
Tindalos hundar är fiktiva djur som förekommer i skräckromaner. Frank Belknap Long kom med uppslaget till H. P. Lovecrafts ... Tindalos hundar uppehåller sig i jordens avlägsna förflutna, då normalt liv ännu inte hade nått förbi encelliga djur. De är ... Tindalos hundar är mindre andeväsen, lupiner, i spelet Final Fantasy X-2 . ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindalos_hundar&oldid=41830261" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tindalos_hundar
*  Pavlovs hundar - Wikipedia
Pavlovs hundar är ett begrepp som uppkommit av de psykologiska experiment vetenskapsmannen Ivan Pavlov (1849 - 1936) utförde på ... Pavlovs hundar hette bland annat Arleekin, Valiet, Tungus, Barbos, Laska, Ikar, Rogdi, Pastrel, Toi, Rafael, Milkah, Avgust, ... Genom att operera fast en liknande apparat som han använde när han utförde experiment på sina hundar kunde han mäta barnens ... Namnen återfanns av den amerikanske genforskaren Tim Tully, som ville döpa minnesgener hos Drosophila efter Pavlovs hundar. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pavlovs_hundar
*  Svarta hundar - Wikipedia
Svarta hundar (eng: Black Dogs) är en roman av den brittiska författaren Ian McEwan, som släpptes på originalspråk 1992 samt i ... Svarta hundar i Libris Motsvarande artikelversion på engelskspråkiga Wikipedia Denna artikel om en bok eller en serie böcker ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svarta_hundar
*  Lyckliga hundar - Wikipedia
Lyckliga hundar Välkommen till min värld Absolut ensam Vi som blommar sent Cool tid ihop Tyck synd om mig Sjunde slöjan faler ... Lyckliga hundar är ett studioalbum av musikgruppen Wilmer X. Skivan är producerad av Dan Sundqvist och släpptes år 2003 på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyckliga_hundar

Psykiatrisk servicehundVarg bland vargar: Varg bland vargar () är en roman från 1937 av den tyske författaren Hans Fallada. Den utspelar sig 1923 och skildrar ett brett persongalleri som hankar sig fram i Berlin under pågående hyperinflation och massarbetslöshet.Hjärtmask: Hjärtmask (Dirofilaria immitisJoseph Leidy 1856) är en parasitisk mask som tillhör stammen nematoda (rundmaskar). Maskarna är smala, vita och kan bli upp till 30 centimeter långa.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Negrikroppar: Negrikroppar är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasman hos hjärnans purkinjeceller (speciella nervceller) vid rabies. Negrikroppar är 2 till 10 mikrometer i diameter.Ctenocephalides canis: Ctenocephalides canis är en loppart som först beskrevs av Curtis 1826. Ctenocephalides canis ingår i släktet Ctenocephalides och familjen husloppor.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Limfärger: Limfärger, målningsfärger där bindemedlet består av limämnen, till exempel förklistrad stärkelse, cellulosa, protein, kasein. Pigment och bindemedel är uppslammade i vatten.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Höftledsdysplasi: Höftledsdysplasi (HD) är en sjukdom som är vanlig främst bland stora och medelstora hundraser. Sjukdomen är en felaktig utveckling av hundens höftled.LeishmaniasisQualia: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Sicyases sanguineus: Sicyases sanguineus är en fiskart som beskrevs av Müller och Troschel, 1843. Sicyases sanguineus ingår i släktet Sicyases och familjen dubbelsugarfiskar.Erlichia: Erlichia är en gramnegativ bakterie Anaplasma phagocytophilum, av typen rickettsier och kan orsaka sjukdomen ehrlichios, i Sverige även kallad fästingfeber. Den ger influensaliknande symptom med feber och kraftlöshet.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Halotan: Halotan är ett anestetikum avsett för inhalationsanestesi. Halotan kan användas till patienter i alla åldrar och vid alla typer av kirurgiska ingrepp.ValpsjukaBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).KarotissinusPropranololSkugga-Baldur: Skugga-Baldur är en kortroman från 2003 av den isländske författaren Sjón. Handlingen utspelar sig i Reykjavik 1883, när en gåtfull flicka med Downs syndrom anländer med båt.Holländare (pappersmassa): En holländare är en maskin som används för att mala våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland på 1600-talet.Avlivning: Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur.PatellarreflexVäxtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Ukrainsk ridhäst: Den ukrainska ridhästen () är en ganska nyutvecklad hästras från Ukraina som föddes upp efter andra världskriget för att möta omvärldens nya krav och efterfrågan på bra hästar med hög kvalitet som var anpassade till ridsport. Uppfödarna följer strika regler och hästarna får genomgå hårda prestationsprov där enbart de bästa hästarna behålls till avel.Francis RossiSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Tom Chaplin: Thomas Oliver Chaplin, född 8 mars 1979 i Battle, East Sussex, Storbritannien, är sångare och frontman i det brittiska piano-rockbandet Keane.Galla: Galla (lat. bilis, gr.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.KoprolitVeterinärKnäledsurvridningSpirocerca lupi: Spirocerca lupi är en rundmaskart som först beskrevs av Rudolphi 1809. Spirocerca lupi ingår i släktet Spirocerca och familjen Spirocercidae.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.BlödningSpermophilus brevicauda: Spermophilus brevicauda är en däggdjursart som ingår i släktet sislar och familjen ekorrar. Inga underarter finns listade.


 • hund
 • Eftersom hundar i allmänhet är extremt fästa vid sina ägare, är det troligt att din hund drömmer om ditt ansikte, din lukt och om hur den gör dig glad och irriterad, säger han till People . (expressen.se)
 • Barney, en av George W. Bush's hundar Blondi, Adolf Hitlers hund Bo, Barack Obamas hund. (wikipedia.org)
 • artikel
 • Lyckliga hundar Välkommen till min värld Absolut ensam Vi som blommar sent Cool tid ihop Tyck synd om mig Sjunde slöjan faler Vägen söderut Ska vi ta en lång väg hem Pojken i skuggan XXX Sent i september Denna singel- eller album-relaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Trond Espen Seim - Varg Veum Bjørn Floberg - Jacob Hamre Siv Klynderud - Marit Haug Kyrre Haugen Sydness - Einar Bergene Kai Remlow - Fredriksen Robert Skjærstad - Jan A. Sanne Rebekka Karijord - Ingvild Steen Endre Hellestveit - Jan Isachsen Sampda Sharma - Alex Hallvard Holmen - Trond Rogn Varg Veum - Begravda hundar på Internet Movie Database (engelska) Denna artikel om norsk film saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Stora
 • Stora hundar är ovanliga här och i centrum för uppmärksamheten står Blackie, en helsvart tibetansk mastiff. (svt.se)
 • kontakt
 • Länsstyrelsen har haft kontakt med djurägaren under en period och påpekat att ägaren hade för många hundar och att det fanns brister i miljön för djuren, skriver Västerbottens-Kuriren. (gp.se)
 • Camilla Larsson från Lindesberg har under några år i Kina skapat kontakt med volontärer och djurvänner som försöker hindra den skrupelfria handeln med hundar. (svt.se)
 • Genom
 • Genom att operera fast en liknande apparat som han använde när han utförde experiment på sina hundar kunde han mäta barnens salivutsöndring när de åt. (wikipedia.org)
 • Alla hundar - hunddagis r en del av information om F retag p Gotland , som du kan f mer information om genom att klicka h r . (guteinfo.com)
 • Genom detta samarbete hoppas vi kunna lära oss mer om hur man bygger upp hundar långsiktigt utan att slita på dem, säger Cecilia Tideström. (forsvarsmakten.se)
 • vann
 • Mannen som talar med hundar vann Emmy-nomineringar för Outstanding Reality Program under 2006 och 2007. (wikipedia.org)
 • År 2000 vann den för bästa film vid Montréal Comedy Festival, och vid Robertgalan samma år var den nominerad både till Bästa smink och Bästa manus, vid samma prisutdelning vann I Kina käkar de hundar pris för Bästa specialeffekter. (wikipedia.org)
 • arbete
 • Anders Bagge följer Hundstallets arbete med att ge hemlösa hundar omvårdnad och kärlek för att slutligen hitta ett nytt hem till dem. (tv4.se)
 • olika
 • Om hundarna varit av olika ras så ligger tanken nära att det inte bara är dessa två hundar utan även hundraserna som skiljer sig åt ur allergisynpunkt. (netdoktor.se)
 • Hundar av alla de slag, många stulna, hamnar på överlastade bilar med olika slakthus som mål. (svt.se)
 • film
 • I Kina käkar dom hundar var den film som startade det nya sättet att göra action-komedier i Danmark, efterföljande filmer i samma genre är Blinkande lyktor, De gröna slaktarna och Adams äpplen, alla med manus av Anders Thomas Jensen. (wikipedia.org)
 • Kina
 • I Kina käkar dom hundar sågs av 214 907 människor på bio i Danmark, vilket gör den till den trettonde mest sedda filmen 1999, och den femte mest sedda danska filmen. (wikipedia.org)
 • Svenska Camilla Larsson försöker rädda livet på utsatta hundar i Kina. (svt.se)
 • I Peking har SVT Nyheter träffat svenska Camilla Larsson som på frivillig väg tillsammans med kinesiska likasinnade försöker rädda livet på utsatta hundar i Kina. (svt.se)
 • Men hundar transporterade under horribla förhållanden är ingen nyhet i Kina, och de profitdrivna skräcktransporterna går för det mesta under myndigheternas radar. (svt.se)
 • FHTE
 • För att lära sig ännu mer om träning av hundar kommer SLU och FHTE att använda sig av en kraftmätningsplatta och en höghastighetskamera. (forsvarsmakten.se)
 • Mannen
 • Medan han fortfarande sörjer sina älskade hundar kidnappar han mannen som anlitade honom samt hans halvbror som han blivit anlitad att mörda. (wikipedia.org)
 • stort
 • Det är inte konstigt att intresset för allergenfria hundar är stort. (netdoktor.se)
 • Han följs ständigt av ett stort antal hundar, som han bor med i ett enkelt och smutsigt hus, och verkar vara det enda han bryr sig om. (wikipedia.org)