MårdhundarBett och stickBindning, människa-sällskapsdjur: Det känslomässiga förhållandet människor kan ha till husdjur.PetsKattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.VargarDirofilaria immitis: En filariaparasit som främst ses hos hundar, men som även förekommer hos rävar, vargar och människor. Parasiten överförs av myggor.Dirofilariasis: Infektioner orsakade av nematoder av släktet Dirofilaria. De drabbar oftast hundar, men kan sporadiskt förekomma hos människor.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RabiesArtsspecificitetAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Flea InfestationsHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.TidsfaktorerValpsjuka: Benämning på flera mycket smittsamma virussjukdomar hos djur, särskilt hundar, hos vilka infektionen orsakas av valpsjukeviruset. Den kännetecknas av tvåfasfeber, leukopeni, inflammation i tarmar och luftvägar, och ibland neurologiska komplikationer. Hos katter är infektionen känd som felin panleukopeni.VagusnervHöftdysplasi hos hundFästinginfestationerLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Medvetande: Ett tillstånd som innebär uppmärksamhet på jaget och omgivningen.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Rhipicephalus sanguineusHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Ehrlichia canisZoonoserHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Halotan: Ett icke brännbart, halogenerat kolväte som används som narkosmedel med relativt snabb induktion och obetydlig retning. Smärtlindringen kan ibland vara otillräcklig. Ofta ges kväveoxid samtidigt. Eftersom halotan inte ger tillräcklig muskelavslappning, kan annan neuromuskulär blockad vara nödvändig.Valpsjukevirus: En art av Morbillivirus som orsakar valpsjuka hos hundar, vargar, rävar, tvättbjörnar och illrar. Också sälar har drabbats av valpsjuka genom kontakt med hundar.AvföringHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.TryckreceptorerDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Injektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Karotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.CtenocephalidesPropranololRabiesvaccinerEhrlichios: En fästingburen infektionssjukdom kännetecknad av feber, huvudvärk, muskelvärk, anorexi och ibland hudutslag. Hos människa orsakas den av Ehrlichia chaffeensis, hos hundar av E. canis och hos hästar av E. equi.Rävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Regionalt blodflödeVagotomiAvlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.NoradrenalinAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.ReflexBinjurebarkshyperfunktionUppfödningHälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Babesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.ElektrokardiografiEhrlichia: Små och ofta pleomorfa, rundade eller ellipsformade mikroorganismer inom familjen Rickettsiaceae som kan uppträda i cytoplasman i cirkulerande lymfocyter. De är orsaken till fästingburna infektionssjukdomar hos människor, hundar, nötkreatur, får, getter och hästar.AcaricidesLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acepromazin: Ett fentiazin som används vid behandling av psykoser.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Kloralos: Ett derivat av kloralhydrat som tidigare använts som sömnmedel, men som ersatts av säkrare och effektivare preparat. Det vanligaste användningsområdet är som allmänt narkosmedel vid djurexperiment.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.Slumpmässig fördelningBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Parasitsjukdomar, djurIsofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Hjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.SertolicellstumörCanidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.VeterinärmedicinRabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Knäled, djur: Den led mellan lårben och skenben hos hästar, nötkreatur och andra fyrfotingar som motsvarar knäleden hos människor.ThelazioideaMedetomidin: En agonist för adrenerga alfa-2-receptorer som används inom veterinärmedicin för sina smärtstillande och lugnande egenskaper. Den är en racemat av dexmedetomidin.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.PolymeraskedjereaktionTryckBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Angiostrongylus: Ett släkte parasitiska nematoder tillhörande familjen Metastrongyloidea. Två arter, A. cantonensis och A. vasorum, infekterar lungorna hos råttor (cantonensis) och hundar (vasorum). A. cantonensis kan spridas till människa och då orsaka dödlig infektion i centrala nervsystemet.GenomspolningNeosporaSciuridaeMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Seroepidemiologiska studierRefraktärperiod, elektrofysiologiskElektrostimuleringAndningInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.HistocytokemiMeningoencefalit: Ett inflammatoriskt förlopp som berör hjärnan och hjärnhinnorna, och som oftast orsakas av patogena organismer som invaderar det centrala nervsystemet, eller ibland av toxiner, autoimmuna störningar och andra tillstånd.Djurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Urinutsöndring: Syn. diures.NatriumBartonellainfektioner: Bartonella kockobacillinfektioner. Bartonella bacilliformis kan orsaka akut blodbrist med hög feber, kallad Oroyafeber, och godartat hudutslag, verruga peruana. Bartonella quintana orsakar skyttegravs feber, Bartonella henselae är orsaken till bacillär angiomatos och är också en av orsakerna till kattklössjuka hos immunkompetenta patienter.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Sympatiska nervsystemetEktoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Influensa A-virus, subtyp H3N8Echinococcus granulosus: En art av hydatidbandmask i familjen Taeniidae och klassen Cestoda, som i vuxenstadiet infekterar matsmältningskanalen hos hundar och katter. I larvstadiet infekterar den får, grisar, hästar och även människor, hos vilka parasiten vandrar till olika organ och etablerar permanenta hydatidcystor.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.PortåderHundparvovirus: En art av släktet Parvovirus och variant av kattparvovirus. Viruset ger upphov till häftig enterit hos hundar, med hög dödlighet. Viruset skiljer sig från hundparvovirus typ 1, ett annat parvovirus hos hund.OwnershipHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Adenovirus, hund: Arter av släktet Mastadenovirus som orsakar feber, ödem, kräkningar och diarre hos hundar, samt encefalit hos rävar.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Injektioner, intraarteriellaGlukagon: Ett bukspottkörtelhormon som utsöndras av Langerhansöarnas alfaceller. Det är en rak polypeptid med 29 aminosyror (molekylvikt 3550 D) som spelar en viktig roll i regleringen av blodsockerhalten, ketonomsättningen och flera andra biokemiska och fysiologiska förlopp.ReninAnalkörteltumörerDirofilaria: Ett släkte filarianematoder. Olika arter har i omoget stadium visat sig orsaka ögon- eller underhudsinfektioner hos människor.Histiocytiskt sarkomHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.TakykardiPentobarbitalSyrgasförbrukningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Levercirkulation: Blodflöde genom levern.Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Blåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.Hjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Hundcoronavirus: En art av Coronavirus som infekterar hundar. Sjukdom inträder plötsligt, med kräkningar, diarré och uttorkning. Syn. Coronavirus hos hund.NatriuresMacaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.Undertryckande, kemisktHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Metabol clearance-hastighet: Mått på den volym kroppsvätska som helt renas från läkemedelsmetaboliter under en viss tidsenhet. Elimineringen sker till följd av omsättningsprocesser i njurar, lever, saliv, svett, tarmar, hjärta, hjärna och andra kroppsdelar.Interkostalmuskler: Andningsmuskler som sitter mellan revbenen, från underkanten av ett till ovansidan av nästa, och som drar sig samman vid andning.Bartonella: Ett släkte gramnegativa bakterier som typiskt uppträder som kedjor av segmenterade celler. Den förekommer endast i Anderna i Sydamerika, där den påträffas hos människor och insektvektorer och ger upph ov till bartonellos. Bartonella och Rochalimaea bildar ett gemensamt släkte.FästingarVävnadsdistributionAminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Magfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.SiphonapteraEnfluran: Ett ytterst stabilt inhalationsnarkosmedel som medger snabba justeringar av bedövningsgraden med små förändringar i puls och andningsfrekvens.Capnocytophaga: En gramnegativ, glidande bakterie som kan förekomma i munhålan. Den orsakar periodontit.Hexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.NitroglycerinAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.BukspottkörtelToxocariasisHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Tolvfingertarm: Tunntarmens översta del.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Analsäckar: Två säckliknande körtlar hos köttätare som mynnar ut vid ändtarmsöppningen.NjurcirkulationEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.VeratrinSammandragningEnergiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.SinusknutaDjursjukhusHalveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.SekretinGastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.RadioisotoperPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.NitroföreningarFenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Gangliosidos, GM1: En typ av gangliosidos som kännetecknas av ansamling av G(M1)-gangliosid och oligosackarider i lysosomer, till följd av svår brist på enzymet beta-galaktosidas (typ A1). De tre fenotyperna av sjukdomen är infantil (generaliserad), juvenil och den hos vuxna. Den infantila typen har skelettmissbildningar, hypotoni, dåligt utvecklad psykomotorik, hirsutism, förstorad lever och mjälte och ansiktsmissbildningar. Den juvenila typen uppvisar hyperakusi, krampanfall och outvecklad psykomotorik. Den form som uppträder i vuxen ålder karakteriseras av intellektuell försämring, ofrivilliga rörelser, ataxi och muskelryckningar.SyrgasDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.TvättbjörnarMagutvidgning: Onormal vidgning av magsäcken till följd av ansamling av maginnehåll, som kan nå en volym av 10-15 l. Magutvidgning kan bero på ventrikeltömningshinder, ileus, magmuskelförlamning eller nervskada.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Spirurida-infektionerMotilin: En peptid av ca 22 aminosyror som isolerats från tolvfingertarmen. Vid lågt pH hämmar den magens motoriska aktivitet, medan den vid högt pH har stimulerande verkan.

*  Så kan noskvalster undvikas

Låt inte den värdefulla jakthunden träffa andra hundar om du vill vara säker på att undvika noskvalster. Det säger Dan ... HundarPublicerad: 2008-07-15 14:53. - Låt inte den värdefulla jakthunden träffa andra hundar om du vill vara säker på att ... Det finns beskrivningar av att noskvalster kryper ut ur nosarna på hundar som sövs. Det kan hända, men inte i alla fall, slår ... Noskvalster är små djur som bara lever i de övre luftvägarna och huvudets bihålor hos hundar. Forskare har funnit ett liknande ...

*  Lisa-arkiv - Gods & Gårdar

Han börjar nu härma de vuxna hundarna Alice och Tindra, om de skäller på andra hundar (vilket inte är ok) så tittar han på dem ... Säga vad man vill om busiga hundar men oj va charmiga de är. Kolla jämt-valpens blick. Han har precis fyllt 16 kg (veckorna har ...

*  systerysters

Ett par bilder från bus, ja det är hundar men vad fan, är ju dem jag umgås med hela dagarna. Och så åkte vi skidor på Tämnaren ... mina hundar har inte alls fina tänder. Ghanim har tandsten och gula fula tänder. Hans pussar luktar ibland död och förruttnelse ... Mina hundar behöver en ny garderob. Och se, helt plötsligt har jag massor med sömnadsprojekt!. Grabbarna behöver: Biltäcken - ... Det roligaste med LC är enligt honom att få komma ut och träffa andra hundar och att hälsa på alla roliga människor.. Hemma hos ...

*  Kurser | Lottas Hundskola

Somliga hundar lär sig fort andra behöver mer tid och då ger vi den det. På kurs hos oss är det i första hand ägaren som lär ... Hunden lär sig att jobba trots störning av andra hundar. Vi jobbar med små grupper ca 10 deltagare för att du ska få det just ... Vardagslydnad - Kursen som följer efter valpkurs eller för vuxna hundar som inte gått kurs tidigare. ...

*  Historia | Svenska Pudelklubben

... framgångsrik och många hundar har exporterats vilket gör att en hel del av de hundar som idag importeras har nordiska hundar ... Många hundar kunde ha samma hund som både far, morfar och också mormorsfar. Man tog sina avelsmodeller från de brittiska och ... amerikanska kennlarna som ofta förespråkade inavel som den bästa metoden att få fram hundar som var mycket lika varandra. ...

*  Hundfoder Carrier High-Energy Professional, 15 kg

... är ett vetefritt foder till högpresterande hundar samt övriga hundar med ett högt energibehov. ... High-Energy Professional från Carrier är ett vetefritt foder till högpresterande hundar samt övriga hundar med ett högt ... High-Energy Professional är med sin höga fetthalt ett utmärkt foder till hundar som är svåra med maten, har problem med att ... High-Energy Professional är ett komplett vetefritt och köttbaserat helfoder till hundar av alla raser som har behov av ett ...

*  Snålcoachen: juni 2016

Jag låg och funderade över om hundar kan gå i sömnen. Om han drömt något som väckte honom och om han kanske trodde att det var ... Jag var själv i elva- till tolvårsåldern när jag började rasta hundar i grannskapet för att tjäna lite fickpengar och senare ...

*  Rektorn begravde gatuhunden levande på skolgården. Men då fick kocken nog och gjorde något fantastiskt.

... än andra hundar. ...

*  Gårdsbacken: september 2013

Den här lilla tösen har bott tillsammans med två hundar i sitt tidigare hem och det är ju jättebra att hon är van vid hundar om ... Danne vallade lite med Lime ikväll och jag var tvungen att fråga Danne om han trodde att hundar kunde vara sura, för det var ... Klockan var bara strax efter åtta när vi låser huset, packar hundar och kör i ilfart till Sundsvall, nästan tjugo mil bort. ...

*  Övrigt - Hund

Bajspåsar 4x20 påsar blandade färger, Bajspåse, Cykelfäste, Flytväst, Friskluftskrok, Hund Hyaluron 365, Hundboken 2015, Klövjeväska, Nossele

*  Hundar smartare än folk tror | Aftonbladet

Hundar är bra mycket smartare än vad man tidigare trott. En ny studie visar att människans bästa vän till och med har ... Hundar smartare än folk tror. Kommunicerar genom sitt skall och kan räkna. NYHETER. 1 augusti 2002 14:42. ... Hundar är bra mycket smartare än vad man tidigare trott. En ny studie visar att människans bästa vän till och med har ... När hundar separeras från sin matte eller husse ger den ofta ifrån sig höga skall. När en främling närmar sig skäller den ...

*  Hundar på utbildning - Försvarsmakten

Hundar på utbildning. 15 oktober 2010 kl: 12.45 Senast uppdaterad: 13 juni 2013 kl: 14.40 ... 15 ekipage, det vill säga hundar och förare, deltog i utbildningen, som var en av fyra som genomförts under året. Utbildningen ...

*  Badning av hundar

14 får hundar ej vistas på, och därmed bada, på de badplatser som är klassade som Karlshamns... ... Enligt Karlshamns kommuns Lokala Ordningsföreskrifter §14 får hundar ej vistas på, och därmed bada, på de badplatser som är ...

*  Hundar med nos för granbarkborrar | Wood

Hundar med nos för granbarkborrar. Granbarkborren är inte helt enkel att se med blotta ögat. Men en tränad hund kan sniffa sig ...

*  Kriminella gäng använder hundar som vapen | Aftonbladet

Kriminella i Storbritannien skrämmer sina offer med hundar. ... Kriminella gäng använder hundar som vapen. Myndigheterna slår ...

*  Fighten mot fobier: Hundar - UR Play

... hundar. Deltagarnas liv har begränsats av rädslorna och nu ska de konfrontera dem genom att vara i närkontakt med hundar. ... Hundexperten Steve Mann hjälper deltagarna att träna hundar i lydnad. Från att inte ha klarat av att vistas i samma rum som en ... Människor med fobi för hundar förändrar sina liv dramatiskt genom att möta det värsta de vet - ... Hundar. Avsnitt 3 · 41 min · Deltagarna jobbar mot sina fobier genom att umgås nära med hundar. ...

*  Vanvårdade hundar omhändertogs - P4 Malmöhus | Sveriges Radio

Nitton hundar omhändertogs av polisen en hundgård utanför Höganäs i torsdags. Ägaren polisanmäldes häromveckan för djurplågeri ... Mannen har haft hundar på tomten sedan slutet av 1990-talet och har sedan 2003 tillstånd att hålla 10 hundar för utbildning av ... Och Richard Åkesson hoppas att mannen aldrig mer får ha hundar.. - På nämnden nu i augusti kommer jag föreslå att tillståndet ... Nitton hundar omhändertogs av polisen en hundgård utanför Höganäs i torsdags. Ägaren polisanmäldes häromveckan för djurplågeri ...

*  Hundar går på bio - Borås Tidning

Nu får hundar gå på bio med husse och matte. ...

*  Hundar och katter - Bygga, bo & miljö - Lund

Hundar och katter. Katter. Många har stor glädje av sina katter som sällskapsdjur. Men det ställer också krav på ägaren att ta ... Hundar. Som hundägare har du så kallat "strikt ansvar" för din hund. "Strikt ansvar" innebär att du kan hållas ansvarig för den ...

*  Schmallenbergvirus även hos hundar? - P4 Uppland | Sveriges Radio

Uppsalaforskare har hittat antikroppar mot det så kallades schmallenbergviruset hos en svensk hund. Antikroppar bildas som ett svar på en infektion men ...

*  Bunkra torrfoder till hundar!?

Deras kultur r sjuk och skulle vi pl ga hundar som dom g r i dessa l nder skulle vi f b de djurf rbud och f ngelse. Det r ett ... Deras kultur r sjuk och skulle vi pl ga hundar som dom g r i dessa l nder skulle vi f b de djurf rbud och f ngelse. Det r ett ... Ska man bunkra matf rr d och har hundar s beh ver man ha en animalisk proteink lla till dom ocks . r det n gon som vet om det ... Det r inget nytt hur hundar och katter torteras i dessa l nder. Det r bland det grymmaste djurpl geri som besk dads. Herregud ...

*  Comment on Talande hundar - video

Talande katter och hundar Talande katter Via Digga. ... One thought on "Talande hundar - video" * Liska says: 2007-01- ...

*  Både hundar och vargar har känsla för orättvisa | SVT Nyheter

Detta beteende har man tidigare sett hos hundar, men nu visar man att det är en egenskap som hunden troligen ärvt av en ... Hundar och vargar har samma känsla för orättvisor, visar ny forskning. ... Både hundar och vargar har känsla för orättvisa. Hundar och vargar har samma känsla för orättvisor, visar ny forskning. Detta ... Två individer från varje art testades åt gången, hundar för sig och vargar för sig, där den ena placerades i ett hägn med mat- ...

*  Brudparet avböjde presenter - skänkte 15 000 till utsatta hundar | Aftonbladet

Istället bad de gästerna att skänka pengar till utsatta hundar. ... Mat till 150 hundar. Gåvorna från bröllopsgästerna resulterade i att 15 000 kronor skänktes till behövande hundar, via ... skriver organisationen att pengarna kommer att gå till hundar som lever i hägn. Summan kommer att kunna hålla 150 hundar med ... Det känns helt fantastiskt att vår kärlek bidragit till att hjälpa utsatta hundar'. *. ...

*  Norfolk Terrier Hundar Gratis Stock Bild - Public Domain Pictures

Norfolk Terrier Hundar. Gratis Stock Bild. Gratis för privat och kommersiellt bruk ... Norfolk Terrier Norfolk terrier terrier hund hundar sittande bly koppel bra tålmodig husdjur djur gulligt förtjusande nätt bild ... Två sittande norfolk terrier hundar. Canon EOS 40D. 1/125s, f 2.8, ISO 100, 105 mm ...

Psykiatrisk servicehundVarg bland vargar: Varg bland vargar () är en roman från 1937 av den tyske författaren Hans Fallada. Den utspelar sig 1923 och skildrar ett brett persongalleri som hankar sig fram i Berlin under pågående hyperinflation och massarbetslöshet.Hjärtmask: Hjärtmask (Dirofilaria immitisJoseph Leidy 1856) är en parasitisk mask som tillhör stammen nematoda (rundmaskar). Maskarna är smala, vita och kan bli upp till 30 centimeter långa.Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Negrikroppar: Negrikroppar är en typ av inklusionskropp som kan hittas i cytoplasman hos hjärnans purkinjeceller (speciella nervceller) vid rabies. Negrikroppar är 2 till 10 mikrometer i diameter.Ctenocephalides canis: Ctenocephalides canis är en loppart som först beskrevs av Curtis 1826. Ctenocephalides canis ingår i släktet Ctenocephalides och familjen husloppor.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Limfärger: Limfärger, målningsfärger där bindemedlet består av limämnen, till exempel förklistrad stärkelse, cellulosa, protein, kasein. Pigment och bindemedel är uppslammade i vatten.Cefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.Höftledsdysplasi: Höftledsdysplasi (HD) är en sjukdom som är vanlig främst bland stora och medelstora hundraser. Sjukdomen är en felaktig utveckling av hundens höftled.LeishmaniasisQualia: Qualia är ett filosofiskt begrepp för den subjektiva fenomenvärlden; qualia är den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser. Det vill säga de känslor eller upplevelser som påstås inte gå att beskriva, såsom till exempel smaken av choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Sicyases sanguineus: Sicyases sanguineus är en fiskart som beskrevs av Müller och Troschel, 1843. Sicyases sanguineus ingår i släktet Sicyases och familjen dubbelsugarfiskar.Erlichia: Erlichia är en gramnegativ bakterie Anaplasma phagocytophilum, av typen rickettsier och kan orsaka sjukdomen ehrlichios, i Sverige även kallad fästingfeber. Den ger influensaliknande symptom med feber och kraftlöshet.Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Halotan: Halotan är ett anestetikum avsett för inhalationsanestesi. Halotan kan användas till patienter i alla åldrar och vid alla typer av kirurgiska ingrepp.ValpsjukaBaroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).KarotissinusPropranololSkugga-Baldur: Skugga-Baldur är en kortroman från 2003 av den isländske författaren Sjón. Handlingen utspelar sig i Reykjavik 1883, när en gåtfull flicka med Downs syndrom anländer med båt.Holländare (pappersmassa): En holländare är en maskin som används för att mala våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland på 1600-talet.Avlivning: Avlivning är metoder som används för att döda djur. Ordet används enligt gängse språkbruk enbart när det handlar om djur.PatellarreflexVäxtförädling: Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.Ukrainsk ridhäst: Den ukrainska ridhästen () är en ganska nyutvecklad hästras från Ukraina som föddes upp efter andra världskriget för att möta omvärldens nya krav och efterfrågan på bra hästar med hög kvalitet som var anpassade till ridsport. Uppfödarna följer strika regler och hästarna får genomgå hårda prestationsprov där enbart de bästa hästarna behålls till avel.Francis RossiSinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Tom Chaplin: Thomas Oliver Chaplin, född 8 mars 1979 i Battle, East Sussex, Storbritannien, är sångare och frontman i det brittiska piano-rockbandet Keane.Galla: Galla (lat. bilis, gr.Dactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.KoprolitVeterinärKnäledsurvridningSpirocerca lupi: Spirocerca lupi är en rundmaskart som först beskrevs av Rudolphi 1809. Spirocerca lupi ingår i släktet Spirocerca och familjen Spirocercidae.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.BlödningSpermophilus brevicauda: Spermophilus brevicauda är en däggdjursart som ingår i släktet sislar och familjen ekorrar. Inga underarter finns listade.


fler hundar

 • En annan faktor är enskilda vargindivider eller -familjegrupper som vissa år angriper fler hundar än de "genomsnittliga" vargarna gör. (jaktjournalen.se)
 • Enligt SLU behövs det nu tas fram fler hundar som tränats att markera doften av barkborre och de måste också kvalitetssäkras. (jaktojagare.se)
 • Han valde då att släppa fler hundar för att snabbt klara av eftersöket. (jaktjournalen.se)

tidigare

 • Hundar är bra mycket smartare än vad man tidigare trott. (aftonbladet.se)
 • Detta beteende har man tidigare sett hos hundar, men nu visar man att det är en egenskap som hunden troligen ärvt av en gemensam förfader med vargen, snarare än något som tillkommit när hunden domesticerades, menar forskarna. (svt.se)

Katter

 • Det r inget nytt hur hundar och katter torteras i dessa l nder. (alternativ.nu)
 • Beskedet om att en varakvinna fått djurförbud sedan hon vanvårdat ett stort antal hundar och katter tas emot med blandade känslor av Kathrin Abrahamsson på Föreningen Hundskyddet i Mariestad. (sverigesradio.se)
 • Hundägaren har möjlighet att överklaga Länsstyrelsens beslut om förbud mot att ha hundar och katter, men Kathrin Abrahamsson tror inte att beslutet kommer att ändras. (sverigesradio.se)
 • Det här är ingen person som kommer ändra sitt sätt att ta hand om djur i första taget och därmed tror jag inte att hon kommer att få tillbaka rätten att ha hundar och katter. (sverigesradio.se)

kunna

 • Detta skulle kunna bero på att hundar som vi lever tillsammans är mer benägna att vilja arbeta med oss och därför kan man tänka sig att de tolererar en sorts orättvisa, när de jämför sig med oss människor, säger Jennifer Essler. (svt.se)
 • Summan kommer att kunna hålla 150 hundar med näringsrik mat i en hel månad. (aftonbladet.se)

Kontakt

 • Ralph och hans hundar är i morgon i Björna för att på nytt försöka komma i kontakt med björn. (jaktjournalen.se)

fram

 • Forskaren Robert Young vid det brasilianska katolska universitetet i Minas Gerais i Belo Horizonte, har kommit fram till att hundar kan räkna. (aftonbladet.se)
 • Det är genom en studie vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som man tagit fram två hundar som är tränade att markera för doften av barkborren. (jaktojagare.se)

torsdag

 • Ralph jagade på torsdag med sina hundar i Flykälen i närheten av Storåbränna tillsammans med Fredrik Ottosson och Måns Askert. (jaktjournalen.se)

prata

 • Forskare vid universitetet i Davis, Kalifornien är övertygade om att hundar kan prata. (aftonbladet.se)

visar

 • Hundar och vargar har samma känsla för orättvisor, visar ny forskning. (svt.se)
 • Årets statistik från Viltskadecenter visar att 70 hundar under förra året angreps av fredade rovdjur. (jaktjournalen.se)

stor

 • Man lät uppfödda vargar och hundar trycka på en stor knapp i en anordning som gav mat som belöning. (svt.se)

matte

 • När hundar separeras från sin matte eller husse ger den ofta ifrån sig höga skall. (aftonbladet.se)
 • Nu får hundar gå på bio med husse och matte. (bt.se)

Kommer

 • skriver organisationen att pengarna kommer att gå till hundar som lever i hägn. (aftonbladet.se)

vill

 • 15 ekipage, det vill säga hundar och förare, deltog i utbildningen, som var en av fyra som genomförts under året. (forsvarsmakten.se)

genom

 • Människor med fobi för hundar förändrar sina liv dramatiskt genom att möta det värsta de vet - hundar. (urplay.se)
 • Deltagarnas liv har begränsats av rädslorna och nu ska de konfrontera dem genom att vara i närkontakt med hundar. (urplay.se)
 • Avsnitt 3 · 41 min · Deltagarna jobbar mot sina fobier genom att umgås nära med hundar. (urplay.se)

finns

 • Det finns folk som har hävdat att en del hundar är mer intelligenta än andra. (aftonbladet.se)
 • Forskarna på Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt ska nu titta närmare på om det finns risk för allvarliga problem som fosterskador även hos hundar. (sverigesradio.se)