Hjärtstimulerande medelPyridazinerAmrinon: Ett hjärtstimulerande, positivt inotropt preparat med kärlvidgande egenskaper, fosfodiesterashämmande aktivitet och förmåga att stimulera kalciumjonflödet till hjärtats celler. Dess terapeutiska värde ligger i avsevärt ökat hjärtindex och minskat kärlmotstånd, med liten eller ingen förändring i artärtrycket. En allvarlig bieffekt är dock trombocytopeni hos vissa patienter.HjärtglykosiderBufanolider: Steroider från olika Bufoarter (paddor) med hjärtstimulerande egenskaper.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.OuabainKardenolider: C(23)-steroider med metylgrupper vid C-10 och C-13, samt ett femledat lakton vid C-17. De är aglykondelar (icke-kolhydratdelar) av hjärtglykosider och måste ha åtminstone en dubbelbindning i molekylen . I klassen ingår kardadienolider och kardatrienolider. Hit hör digitoxin och digoxin med derivat, samt strofantinerna.Na-K-ATPasDigoxin: En hjärtstimulerande glykosid som huvudsakligen erhålls från fingerborgsblomman Digitalis lanata. Den består av tre sockerdelar och aglykonet digoxigenin. Digoxin har positivt inotrop och negativt kronotrop effekt, och används för att reglera kammarrytmen vid förmaksflimmer och för behandling av kronisk hjärtinsufficiens med förmaksflimmer. Däremot är effekten vid kronisk hjärtinsufficiens och sinusrytm osäker. Marginalen mellan toxisk och terapeutisk dos är liten.Digitoxin: En hjärtstimulerande glykosid som ibland används istället för digoxin. Den har längre halveringstid än digoxin, och de toxiska effekterna, vilka liknar digoxinets, varar längre.Digitalisglykosider: Glykosider från växter tillhörande släktet Digitalis (fingerborgsblomma). Några av dessa har användning som hjärtstimulerande och antiarytmimedel. Hit hör också halvsyntetiska derivat av de naturligt förekommande glykosiderna.Amfibiegifter: Gifter från grodor, paddor, salamandrar osv. Giftkörtlarna är oftast belägna i huden på ryggen och innehåller bl a kardiotoxiska glykosider. Gifterna har använts som pilgift och omfattar bufogenin, bu fotoxin, bufagin, bufotalin, histrionikotoxiner och pumiliotoxin.TiadiazinerStrofantin: 3-[(2,6-dideoxi-3-O-metyl-b-D-ribo-hexopyranosyl)oxi]-5,14-dihydroxi-19-oxo-, (3b,5b)-cymarin. En hjärtglykosid som isolerats från arter av växtsläktet Strophantus (S. sarmentosa; S. gratus), Apocynum cannabinum m fl. Syn. cymarin.Kardanolider: Aglykon(icke-kolhydrat)delar av hjärtglykosider. Ringstrukturen är en cyklopentanoperhydrofenantrenkärna förbunden med en laktonring vid position C-17.Digitoxigenin: 3-beta,14-dihydroxi-5-beta-kard-20(22)enolid. En kardenolid som är aglykonen av digitoxin. Syn. cerberigenin; echujetin; evonogenin; thevetigenin.AntiarisStrofantidinCesiumisotoper: Stabila cesiumatomer med samma atomnummer som Cs-133, men med olika atomvikter.Milrinon: Ett medel med positiv inotrop effekt på hjärtat och kärlvidgande egenskaper. Det hämmar cAMP-fosfodiesterasverkan i hjärtmuskeln och i kärlens glatta muskulatur. Milrinon är ett derivat av amrinon och har 20-30 gånger så hög jonotropisk kraft som amrinon.DipterocarpaceaeHydrazoner: Föreningar med den allmänna formeln R:N.NR2, erhållna genom reaktion mellan hydraziner och aldehyder eller ketoner.Salvia miltiorhizaPyridonerPapillarmusklerSaponinerMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.SjöanemonTroponin CNatriumHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kinoliner

*  Bufotalin - Wikipedia
Liksom bufagin från Agapadda och senso från Japansk padda har det använts som hjärtstimulerande medel. ^ Göthberg Gunnar, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bufotalin
*  Ordlista - FASS Allmänhet
Fenylefrin är ett hjärtstimulerande medel och används om blodtrycksfall inträffar i samband med operationer eller vid ...
  http://www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=F
*  Atenolol Accord tablett 100 mg - Köp på Apoteket.se
Perifera muskelavslappnande medel (bland andra suxametonhalider, tubokurarin): Om medlen används samtidigt som atenolol kan den ... Adrenalin och noradrenalin - hjärtstimulerande läkemedel.. *. Ibuprofen eller indometacin - för smärta och svullnad. ... Läkemedel mot depression som tillhör gruppen tricykliska anti-depresssiva medel eller MAO-hämmare. ...
  https://www.apoteket.se/produkt/atenolol-accord-tablett-100-mg-90-tabletter-blister-243606/
*  Läkemedel vid kroniskt förmaksflimmer - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Blodförtunnande medel Blodförtunnande medel. Ökad risk för blodpropp vid förmaksflimmer. Förmaksflimmer ökar risken att få ... Digitalis är ett hjärtstimulerande ämne som förekommer naturligt i fingerborgsblomman, digitalis purpurea. ... Använd inte medel som innehåller johannesört när du behandlas med digitalis utan att först ha talat med läkare. ...
  https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-kroniskt-formaksflimmer-/
*  Läkemedel vid attackvis förmaksflimmer - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Använd inte medel som innehåller johannesört när du behandlas med digitalis utan att först ha talat med läkare. ... Digitalis är samlingsnamnet på några hjärtstimulerande ämnen som förekommer naturligt i fingerborgsblomman, digitalis purpurea. ...
  https://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-attackvis-formaksflimmer-/
*  Köpa Lamisil (terbinafine) 250mg utan recept | Lamisil Online Apotek
Choklad, och andra kakaokällor - teobromin som är ett ämne i kakao är ett diuretikum och hjärt stimulerande som kan orsaka ... Understödjande medel vid fysikalisk terapi och rehabilitering, Lamisil (terbinafine) 250mg. Det har sitt stora värde som ...
  http://glenncannon.com/apotek/lamisil
*  Beckers muskeldystrofi
För närvarande kan arbetet grovt indelas i sju olika områden; antiinflammatoriska medel (som kortison), calpain/proteas hämmare ... kan detta behandlas med vätskedrivande och hjärtstimulerande mediciner. Under senare år har även hjärttransplantationer vid ...
  http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/beckersmuskeldystrofi
*  BLODTRYCKET. Diabetes mellitus en hjärtsjukdom? Trombocyter och trombocythämmande läkemedel STENO 2 en landmarkstudie i tiden -...
Under 6,9 8,8 (medel 7,8) års uppföljning rapporterades 118 kardiovaskulära händelser, varav 85 bland 35 patienter (44%) i den ... I avsaknad av randomiserade prövningar av den hjärtstimulerande effekten av knådningen, så hoppade jag faktiskt över den, ... Vid förekomst av hypertoni adderades andra antihypertensiva medel som tiazider, kalciumantagonister och betablockerare. Fler ... år till totalt i medel 13,3 år. Man ville få en säkrare värdering av interventionens effekt på mortalitet, men även få svaret ...
  http://docplayer.se/2477935-Blodtrycket-diabetes-mellitus-en-hjartsjukdom-trombocyter-och-trombocythammande-lakemedel-steno-2-en-landmarkstudie-i-tiden.html

Inotrop: Inotrop avser hjärtats kontraktionskraft.Diazin: Diaziner är organiska föreningar med summaformeln C4H4N2. Dessa består av en bensenring där två av kolatomerna har ersatts av två kväveatomer.KennelklubbDigoxin: Digoxin är ett positivt inotropt läkemedel som tillsammans med digitoxin utger de två viktigaste digitalisglykosiderna. Läkemedlet, som i vardagligt tal benämns digitalis, används på indikationerna snabba supraventrikulära takyarytmier (SVT, förmaksflimmer/fladder) och dels måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA II-III).Hyloxalus subpunctatus: Hyloxalus subpunctatus är en groddjursart som först beskrevs av Cope 1899. Hyloxalus subpunctatus ingår i släktet Hyloxalus och familjen pilgiftsgrodor.Dipterocarpus tuberculatus: Dipterocarpus tuberculatus är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Roxburgh. Dipterocarpus tuberculatus ingår i släktet Dipterocarpus och familjen Dipterocarpaceae.Saponin: Saponiner är kemiska substanser från växtriket som utgör en undergrupp av glykosider, det vill säga ämnen med två distinkta kemiska delar varav den ena är en sockerart och den andra någon annan typ av substans. Sapnoniner ger upphov till skummande lösningar när de löses i vatten.Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.Sagartia ichthystoma: Sagartia ichthystoma är en havsanemonart som beskrevs av Gosse 1858 nomen oblitum?. Sagartia ichthystoma ingår i släktet Sagartia och familjen Sagartiidae.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".