Hjärtmuskelinflammation: Inflammatoriska tillstånd i hjärtats muskulatur som leder till skador på hjärtmuskelcellerna. Sjukdomsförloppet kan variera från subkliniskt till plötslig död. Myokardit tillsammans med funktionsstörningar hos hjärtat klassificeras som inflammatorisk kardiomyopati, oftast orsakad av infektion, autoimmun sjukdom eller reaktion på giftiga ämnen. Hjärtmuskelinflammation är även en vanlig orsak till dilaterande kardiomyopati och andra hjärtmuskelsjukdomar.Coxsackievirusinfektioner: En heterogen grupp infektioner orsakade av Coxsackievirus. Hit hör t ex herpangina, aseptisk meningit, förkylningsliknande sjukdomar, icke-paralytisk, polioliknande sjukdom, epidemisk pleurodyni och svår myokardit.Enterovirus B, humant: En art av Enterovirus som ger infektion hos människor och som omfattar 36 kända serotyper. Arten utgörs av samtliga echovirus och ett fåtal coxsackievirus, däribland alla som tidigare gick under benämningen coxsackievirus B.Autoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.EnterovirusinfektionerKardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.Chagas kardiomyopati: Hjärtmuskelsjukdom med överledningsdefekter och hjärtförstoring typiska för slutfasen av Chagas sjukdom.Enterovirus: Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen "humant enterovirus" och en löpande numrering.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Cardiovirusinfektioner: Infektioner orsakade av virus av släktet Cardiovirus i familjen Picornaviridae.Encefalomyokarditvirus: Typarten av Cardiovirus som ger upphov till encefalomyelit och hjärtmuskelinflammation hos gnagare, grisar och apor. Hos människor har infektion med CNS-påverkan, men utan myokardit, rapporterats.Råttor, inavlade LewHjärtmyosinerHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.ReoviridaeinfektionerHjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).MyosinerVirussjukdomarHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.KardiomyopatierJätteceller: Flerkärniga massor av ett flertal sammansmälta celler, ofta förknippade med virusinfektioner. I AIDS uppkommer de när HIVs höljeglykoprotein binder till CD4-antigenet på icke-infekterade T4-celler intill varandra. Det uppkomna syncytiet leder till celldöd och kan förklara virusets cellförstörande effekt.Hjärtödem: En manifestation av hjärtsvikt beroende på ökat tryck i vener och kapillärkärl och ofta förknippad med natriumretention i njurarna.Möss, inavlade BALB CSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Trypanosoma cruziParvovirus B19, humantDödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.

*  Hjärtmuskelinflammation - Wikipedia
Hjärtmuskelinflammation (myokardit) innebär inflammation av hjärtmuskeln (lat. myocardium) och är en relativt vanlig ... "Hjärtmuskelinflammation". Sjukvårdsrådgivningen. http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=28332. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtmuskelinflammation
*  Myokardit - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kallas också Hjärtmuskelinflammation. Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset * 2015-09-03 Granskad av ...
  https://www.sahlgrenska.se/w/m/myokardit/
*  Hjärtmuskelinflammation
Startsidan / Ställ en fråga / Övrigt / Hjärtmuskelinflammation. Hjärtmuskelinflammation. Fråga. Tja! Jag pratade nyss med en ... hjärtmuskelinflammation, det orsakas av ett speciellt virus och man kan få det utan att man tränar. Hur ser du på detta? Svar. ... Endokardit (hjärtmuskelinflammation), och perikardit (hjärtsäcksinflammation) är fruktade komplikationer till virusinfektioner ...
  http://idrottsdoktorn.se/fragor-svar/ovrigt/hjartmuskelinflammation
*  hjärtmuskelinflammation/ överträning?
Startsidan / Ställ en fråga / Övrigt / hjärtmuskelinflammation/ överträning?. hjärtmuskelinflammation/ överträning?. Fråga. Hej ... Min fråga är om man kan ha en hjärtmuskelinflammation utan att det visar sig på EKG eller sänkan? Min puls är också extremt hög ... Hur kan man veta om man är övertränad eller har en hjärtmuskelinflammation? den lilla temperatur ökning vad kan det bero på, ... den har jag haft sedan början av september? ska på arbets EKG imorn, visar den om man har en hjärtmuskelinflammation? Älskar ...
  http://idrottsdoktorn.se/fragor-svar/ovrigt/hjartmuskelinflammation-overtraning
*  Expertchatt om livsstilsfrågor - Netdoktor
Hjärtmuskel-inflammation (myokardit) Hjärtmuskelinflammation har sannolikt funnits så länge människan existerat, men beskrevs ...
  https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/expertchatt-om-livsstilsfragor/
*  Risker med LDL-kolesterolet omdebatterat - Netdoktor
Hjärtmuskel-inflammation (myokardit) Hjärtmuskelinflammation har sannolikt funnits så länge människan existerat, men beskrevs ...
  https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/risker-med-ldl-kolesterolet-omdebatterat/
*  Kolesterolsänkande kost - Netdoktor
Hjärtmuskel-inflammation (myokardit) Hjärtmuskelinflammation har sannolikt funnits så länge människan existerat, men beskrevs ...
  https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/kolesterolsankande-kost/
*  Mykoplasmapneumoni - Wikipedia
... hjärtmuskelinflammation, hepatit, ledinflammation, hjärnhinneinflammation, ge hudutslag, med mera. Dessa sjukdomsförlopp är ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mykoplasmapneumoni
*  Brustet hjärta | Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset | Karolinska Institutet
Andra patienter har hjärtmuskelinflammation eller trots allt en riktig hjärtinfarkt av oklar orsak. Att genomföra en bred ...
  http://ki.se/kisos/brustet-hjarta
*  Uhrbergs stjärna på gång | Travronden
Prada Pellini, som ifjol höstas drabbades av hjärtmuskelinflammation, har gjort endast Prova Travronden och få tillgång till ...
  https://www.travronden.se/nyheter/ovrigt/uhrbergs-stjarna-pa-gang
*  Julius Regis - Wikipedia
Regis dog 1925, 35 år gammal, till följd av kronisk hjärtmuskelinflammation. Regis' Blå spåret är en av Gunvald Larssons ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Regis
*  "Vi måste ta hjärtsvikt på allvar" -...
Även hjärtmuskelinflammation samt alkohol i överkonsumtion kan bidra, men dessa anledningar ses inte som lika vanliga. ...
  https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/hjartsvikt/artiklar/edvi-maste-ta-hjartsvikt-pa-allvared/
*  Gianluca Bortolami - Wikipedia
Gianluca Bortolomi avslutade sin karriär efter säsongen 2005 på grund av en hjärtmuskelinflammation. 1992 1:a, etapp 2, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gianluca_Bortolami
*  Borrelia - infektionssjukdom efter fästingbett - Netdoktor
Dessutom kan borrelia visa sig som hjärtmuskelinflammation, myokardit, med störningar i hjärtrytmen som symtom, eller som ...
  https://www.netdoktor.se/hud-har/bett-stick/artiklar/borrelia/
*  HUS - Hjärtsjukdomar hos barn
Förutom medfödda hjärtfel kan barnets eller den ungas hjärta bli skadat till exempel till följd av en hjärtmuskelinflammation. ...
  http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvard-for-barn-och-ungdom/Barnsjukdomar/Hjartsjukdomar_hos_barn/Sidor/default.aspx
*  David Petander - Wikipedia
År 1914 ställdes han inför krigsrätt som vapenvägrare men avled strax därefter, sannolikt av hjärtmuskelinflammation. Petander ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/David_Petander
*  Hjalmar Branting - Wikipedia
Han var nu trött och insjuknade snart i influensa som utvecklades till hjärtmuskelinflammation och gallstensanfall. 19 januari ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting
*  EKG - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
... som en hjärtinfarkt eller hjärtmuskelinflammation. Ett EKG kan påvisa om hjärtinfarkten är gammal eller färsk. En färsk ...
  https://www.1177.se/Vastmanland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Vilo-EKG/?expandshare=1
*  Gillis Grafström - Wikipedia
Drygt två månader senare avled han dock, enligt vissa uppgifter av hjärtmuskelinflammation, enligt andra av blodförgiftning. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gillis_Grafstr%C3%B6m
*  Q-feber - Wikipedia
... hjärtmuskelinflammation) utan ofta även aborter och oregelbundna omlöpningar. Publicerade studier har visat att användning av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Q-feber
*  Toxoplasmos - Netdoktor
... hjärtmuskelinflammation (myokardit) och näthinneinflammation. ...
  https://www.netdoktor.se/graviditet/sjukdomar/toxoplasmos/
*  ALKOHOL OCH ANDRA DROGER - BEROENDE OCH SKADEPANORAMA. - PDF
58 HJÄRTMUSKELINFLAMMATION. förekommer främst hos män med en lång och tung alkoholkonsumtion. Denna sjukdom visar sig främst av ...
  http://docplayer.se/1978383-Alkohol-och-andra-droger-beroende-och-skadepanorama.html