*  Hur ser överlevnadsstatistiken ut efter en lungtransplantation? | Hjärt-Lungfonden
Hjärt-lungfondfen stöder fortsatt forskning för att ytterligare förbättra möjligheterna. En nyligen gjord redovisning av de ... Hjärt-Lungfondens skriftserie ger dig heltäckande information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och fakta om den senaste ... Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt- och lungforskning i världsklass. ... Hur ser överlevnadsstatistiken ut efter en lungtransplantation? Någon god statistik för längre överlevnad än upp mot 10 år ...
  https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Fraga-om-forskning/Lunga1/Hur-ser-overlevnadsstatistiken-ut-efter-en-lungtransplantation-/
*  Transplantation - Wikipedia
Hjärta och lungor är ibland transplanterade tillsammans, i en hjärt-lung-transplantation. Den operationen var tidigare vanlig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transplantation
*  Christian Cabrol - Wikipedia
År 1982 utförde han Frankrikes första hjärt-lungtransplantation och 1986 landets första artificiella hjärttransplantation. Han ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Cabrol
*  Allt för hälsan sid 5. Nytt liv med nya lungor sid 3 Blodcentralen skänker blodbuss sid 6 ZEPHYR - en klinisk studie om KOL sid...
Mer sällan genomför man kombinerad hjärt-lungtransplantation. Transplantationerna utförs nästan jämt med lungor från en avliden ... GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT- ... Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland - 1 - Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i ... Hjärt- och Lungsjukas förening i Stockholm erbjuder alla medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas föreningar i Stockholms län att ...
  http://docplayer.se/3253487-Allt-for-halsan-sid-5-nytt-liv-med-nya-lungor-sid-3-blodcentralen-skanker-blodbuss-sid-6-zephyr-en-klinisk-studie-om-kol-sid-6.html
*  Provtagning Lund - Skånes universitetssjukhus Sus
Hjärt- och lungtransplantation Visa * Hjärttransplantation * Lungtransplantation * Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel ...
  https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/mottagningar-och-avdelningar/provtagning-lund/
*  Synthese - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/synthese
*  Systematic and Applied Microbiology - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/systematic-and-applied-microbiology
*  Neurology. Genetics - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/neurology-genetics
*  Forskare - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=M
*  11 maj - Wikipedia
1987 - Världens första hjärt-lungtransplantation genomförs i Baltimore i USA, när läkaren Bruce Reitz opererar in ett nytt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/11_maj
*  Scandinavian Journal of Public Health - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/scandinavian-journal-of-public-health
*  Philosophical Quarterly - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/philosophical-quarterly
*  Basic and Applied Ecology - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/basic-and-applied-ecology
*  Socialmedicinsk tidskrift - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/socialmedicinsk-tidskrift
*  Environmental and Ecological Statistics - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/environmental-and-ecological-statistics
*  Journal of Intelligence History - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/journal-of-intelligence-history
*  Neuroscience Letters - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/neuroscience-letters
*  Akademiska får förlängt avtal för svåra brännskador - Akademiska sjukhuset
Hittills har 12 områden definierats som rikssjukvård, förutom svåra brännskador exempelvis hjärt-, lever- och ... lungtransplantation.. I Sverige söker närmare 30 000 personer sjukvård på grund av brännskada per år. Av dessa vårdas cirka 1 ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset/pressreleases/akademiska-faar-foerlaengt-avtal-foer-svaara-braennskador-835869
*  Lungtransplantation - Netdoktor
Trots det utförs lungtransplantation i en relativt begränsad omfattning. ... Lungtransplantation är idag en etablerad behandling för svåra kroniska lungsjukdomar. ... Vid enstaka tillfällen genomförs även kombinerad hjärt-lungtransplantation. Lungtransplantation kan utföras med lungor från ... Lungtransplantation. Lungtransplantation är idag en etablerad behandling för svåra kroniska lungsjukdomar. Trots det utförs ...
  https://www.netdoktor.se/lungor-luftvagar/kol/artiklar/lungtransplantation/
*  Transplantation - så mycket mer än ett nytt organ - Vetenskap och Hälsa
Hon har sedan 2010, då Lund fick rikssjukvård inom hjärt- och lungtransplantation, bedrivit forskning för att bättre förstå ... Psychosocial aspects before and up to 2 years after heart or lung transplantation: Experience of patients and their next of kin ... hjärttransplantation lungtransplantation organtransplantation retransplantation stödjande vård supportive care transplantation ... Vi har tråkiga exempel, som en patient som stått på väntelistan för lungtransplantation, och som blivit uppringd av ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/transplantation-sa-mycket-mer-an-ett-nytt-organ/
*  Livsmedelshygien. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska, - PDF
Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- och/eller ... lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134 Läs mer Hur gör man en faroanalys och ...
  http://docplayer.se/11454725-Livsmedelshygien-ingrid-isaksson-hygiensjukskoterska.html
*  Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter - PDF
Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- och/eller ... lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134 Läs mer Kost för bra prestation. Att äta ...
  http://docplayer.se/3176853-Koagulationssystemet-med-sarskilt-fokus-pa-warfarinets-effekter.html
*  Innehållsförteckning - PDF
Kost & idrott Andreas B Fysakademin.se 1. Hälsa Viktkontroll Varför är kost viktigt? Hjärt och kärl sjukdomar Osteoporos osv 2 ... och/eller lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134 ... Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- ...
  http://docplayer.se/231950-Innehallsforteckning.html