*  Hur ser överlevnadsstatistiken ut efter en lungtransplantation? | Hjärt-Lungfonden
Hjärt-lungfondfen stöder fortsatt forskning för att ytterligare förbättra möjligheterna. En nyligen gjord redovisning av de ... Hjärt-Lungfondens skriftserie ger dig heltäckande information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och fakta om den senaste ... Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt- och lungforskning i världsklass. ... Hur ser överlevnadsstatistiken ut efter en lungtransplantation? Någon god statistik för längre överlevnad än upp mot 10 år ...
  https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Fraga-om-forskning/Lunga1/Hur-ser-overlevnadsstatistiken-ut-efter-en-lungtransplantation-/
*  Transplantation - Wikipedia
Hjärta och lungor är ibland transplanterade tillsammans, i en hjärt-lung-transplantation. Den operationen var tidigare vanlig ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transplantation
*  Christian Cabrol - Wikipedia
År 1982 utförde han Frankrikes första hjärt-lungtransplantation och 1986 landets första artificiella hjärttransplantation. Han ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Cabrol
*  Allt för hälsan sid 5. Nytt liv med nya lungor sid 3 Blodcentralen skänker blodbuss sid 6 ZEPHYR - en klinisk studie om KOL sid...
Mer sällan genomför man kombinerad hjärt-lungtransplantation. Transplantationerna utförs nästan jämt med lungor från en avliden ... GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT- ... Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland - 1 - Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i ... Hjärt- och Lungsjukas förening i Stockholm erbjuder alla medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas föreningar i Stockholms län att ...
  http://docplayer.se/3253487-Allt-for-halsan-sid-5-nytt-liv-med-nya-lungor-sid-3-blodcentralen-skanker-blodbuss-sid-6-zephyr-en-klinisk-studie-om-kol-sid-6.html
*  Forskare - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/search.html?lastName=C
*  Philosophical Quarterly - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/philosophical-quarterly
*  Basic and Applied Ecology - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/basic-and-applied-ecology
*  Socialmedicinsk tidskrift - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/socialmedicinsk-tidskrift
*  11 maj - Wikipedia
1987 - Världens första hjärt-lungtransplantation genomförs i Baltimore i USA, när läkaren Bruce Reitz opererar in ett nytt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/11_maj
*  Environmental and Ecological Statistics - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/environmental-and-ecological-statistics
*  Journal of Intelligence History - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/journal-of-intelligence-history
*  Neuroscience Letters - Forskningsoutput - Lunds universitet
Hjärt- och lungtransplantation. *. Hjärt-lungsjukdom - information, stöd och bemötande. *. Klinisk och experimentell ...
  http://portal.research.lu.se/portal/sv/journals/neuroscience-letters
*  Lungtransplantation - Netdoktor
Trots det utförs lungtransplantation i en relativt begränsad omfattning. ... Lungtransplantation är idag en etablerad behandling för svåra kroniska lungsjukdomar. ... Vid enstaka tillfällen genomförs även kombinerad hjärt-lungtransplantation. Lungtransplantation kan utföras med lungor från ... Lungtransplantation. Lungtransplantation är idag en etablerad behandling för svåra kroniska lungsjukdomar. Trots det utförs ...
  https://www.netdoktor.se/lungor-luftvagar/kol/artiklar/lungtransplantation/
*  Livsmedelshygien. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska, - PDF
Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- och/eller ... lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134 Läs mer Hur gör man en faroanalys och ...
  http://docplayer.se/11454725-Livsmedelshygien-ingrid-isaksson-hygiensjukskoterska.html
*  Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter - PDF
Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- och/eller ... lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134 Läs mer Kost för bra prestation. Att äta ...
  http://docplayer.se/3176853-Koagulationssystemet-med-sarskilt-fokus-pa-warfarinets-effekter.html
*  Innehållsförteckning - PDF
Kost & idrott Andreas B Fysakademin.se 1. Hälsa Viktkontroll Varför är kost viktigt? Hjärt och kärl sjukdomar Osteoporos osv 2 ... och/eller lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134 ... Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- ...
  http://docplayer.se/231950-Innehallsforteckning.html
*  Omöjliga organbyten möjliga med ny medicin - MOD
Ungefär var tredje patient som står i kö för en njur-, hjärt-, bukspottkörtel- eller lungtransplantation har antikroppar mot de ...
  http://merorgandonation.se/omojliga-organbyten-mojliga-med-ny-medicin/
*  Bakterieenzym skyddar vid "omöjlig" transplantation - MOD
Ungefär var tredje patient som står i kö för en njur- hjärt-, bukspottkörtel eller lungtransplantation har antikroppar mot de ...
  http://merorgandonation.se/bakterieenzym-skyddar-vid-omojlig-transplantation/
*  Gästbok | Hjärt-Lungfonden
Hjärt-Lungfondens skriftserie ger dig heltäckande information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och fakta om den senaste ... Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt- och lungforskning i världsklass. ... Du använder en gammal webbläsare, eller har javascript avstängt och kan tyvärr inte ta del av innehållet på www.hjart- ...
  https://www.hjart-lungfonden.se/Minnesfonder/Andre-Gjorlings-minnesfond/Gastbok/