Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Död: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.OrgangivareVävnads- och organanskaffningCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Hjärnskador: Akuta eller kroniska hjärnskador, omfattande hjärnhalvorna, lillhjärnan eller hjärnstammen. De kliniska symtomen varierar med arten av skada. Diffus hjärnskada är ofta förknippad med diffus axonal ska da eller posttraumatisk koma. Avgränsade skador kan ha samband med kognitiva symtom, hemipares eller andra fokala, neurologiska störningar.HjärnkemiVävnads- och organtagningAndningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.Koma: Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.PersonhoodVegetativt tillståndHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.OrgantransplantationLiv: Det tillstånd som skiljer organismer från oorganisk materia, kännetecknat av tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning och anpassning. Det omfattar tillvarons förlopp, samlade erfarenheter, livs- och levnadsform, eller varandet i sig. Genom århundraden har frågor om livet varit föremål för engagemang inom filosofi, biologi, rättsmedicin, antropologi osv, i den skapande så väl som den vetenskapliga litteraturen.Hjärnstam: Den del av hjärnan som förbinder hjärnhalvorna med ryggmärgen. Den består av mesencefalon (mitthjärnan), pons (bryggan) och medulla oblongata (förlängda märgen).Hjärnans kartläggningAttityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.Rättsvetenskap: Vetenskapen eller filosofin om lag och rätt; även tillämpningen av lag och rättsordning inom hälso- och sjukvård och medicin.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Livsuppehållande vård: Vård som kräver särskilda behandlingsinsatser för att uppehålla eller förlänga livet.Kaloriska prov: Framkallande av rotatorisk nystagmus genom stimulering av den yttre hörselgången med vatten eller luft som är över eller under kroppstemperatur. Med varm stimulering uppstår nystagmus mot det stimuler ade örat, medan kyla ger nystagmus bort från den stimulerade sidan. Utebliven nystagmus tyder på störning i labyrintfunktionen.Livets börjanUpphävande av behandlingElektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.Tredje parts samtyckeTidsfaktorerFördröjd transplantatfunktionOximerMevinfos: Ett kolinesterashämmande organofosfat som används för insektsbekämpning.HjärnödemFilosofi, medicinskOrganförvaringHjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.


Warning: file_get_contents(http://94.23.197.202:8001/search): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 (No room for thread in thread queue) in /home/lookformedical/www/web.php on line 237

Warning: file_get_contents(http://94.23.197.202:8001/search): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 (No room for thread in thread queue) in /home/lookformedical/www/web.php on line 237
*  Hjärndöd musik för en hjärndöd generation - Wikipedia
Hjärndöd musik för en hjärndöd generation è un album di studio band hard rock svedese Lillasyster. È stato pubblicato il 9 maggio 2007. L'album precedente, Sod Off, God! We Believe in Our Rockband, è stato pubblicato con il nome del gruppo Rallypack. Berätta det för Lina - 3:48 Kräkas - 3:24 Svin - 3:50 Hårdrock - 3:31 Nu har jag fått nog - 3:17 Barn utan ben - 4:13 Kometen - 3:27 Spänn hjälmen - 3:01 Stukaplan - 3:17 Varfördärför - 3:02 Martin Westerstrand - voce Max Flövik - chitarra Daniel Cordero - basso Ian-Paolo Lira - batteria ^ a b c d Hjärndöd musik för en hjärndöd generation su ...
  https://it.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnd%C3%B6d_musik_f%C3%B6r_en_hj%C3%A4rnd%C3%B6d_generation
*  Hjärndöd - Wikipedia
Hjärndöd, hjärnstamsdöd, är ett tillstånd med oåterkalleligt utsläckta hjärnfunktioner och det kliniska kriteriet på död i de flesta västländer, tillämpat i Sverige från 1988. Införandet av hjärndöd som definition av en persons död var avgörande för transplantationskirurgin och organdonationer. Det innebar att organ kan tas från en donator där hjärtat fortfarande slår, något som var omöjligt så länge personen definierades som levande så länge hjärtat slår. För svensk lagstiftning utreddes frågan i Dödsbegreppet (Statens offentliga utredningar 1984:79) och en Lag om kriterier för bestämmande av människans död (SFS 1987:269) utfärdades i maj 1987 och trädde i kraft den 1 januari 1988. Den har senare reviderats 1995 och 2005. För att konstatera hjärndöd krävs två kliniska undersökningar med minst två timmars mellanrum. Undersökningen ska göras av specialist med vana av hjärndödsdiagnostik, vanligen en anestesiolog. Vid undersökningen måste alla ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnd%C3%B6d
*  'Hjärndöd' pistolbeskyddades - Begångna eller misstänkta brott - Brott...
'Hjärndöd' pistolbeskyddades - Läkarna hade bestämt att den 'hjärndöde' skulle få sin livsuppehållande apparat avstängd i Housto...
  https://brott.ifokus.se/discussions/567aad75ce12c45bb50008d9-hjarndod-pistolbeskyddades
*  X-Bondmoora i stan: Hjärndöd??!!?
Precis vad jag tänkte idag, dvs sticka på maskin o filta. Har massor av garn. Problemet är att jag ingen maskin har. Gick en stickmaskinskurs på hemslöjdens gård Sätergläntan i Dalarna 1989. Men lovade mig att inte köpa maskin förrän jag blev arbetslös (efter disputation). Nu är jag arbetsbefriad o vill ha en enkel maskin, men det tar ju en himla tid att bara komma på vilken.. SvaraRadera ...
  https://tilda-bondmora.blogspot.com/2011/02/hjarndod.html
*  Organdonationer per miljon invånare i Europa 2007
Kommentar: I Spanien har man aktivt arbetat för att öka antalet utförda organtransplantationer. Man har i detta arbete bl.a tillåtit att ge kliniskt döda patienter fortsatt vård om möjlighet finns att rädda deras organ för en transplantation. Denna möjlighet finns inte i Sverige och är även något som socialminister Göran Hägglund har vägrat överväga ...
  http://veckansgraf.blogspot.com/2010/10/organdonationer-per-miljon-invanare-i.html
*  Fick ersättning för 50 000 döda | Aftonbladet
Läkare på Sicilien har krävt ersättning för 50 000 döda patienter. Skandalen har kostat staten 14 miljoner euro - en summa som kan stiga när polisen fortsätter att utreda…
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article11567195.ab
*  Nationell stroke-kampanj räddar liv och lidande!
Förra året kom Nationella riktlinjer för Stroke. Riktlinjerna har absolut underlättat för att föra upp stroke-sjukvård på agendan. Det har sedan länge arbetats med stroke men detta arbete har än mer intensifierats runt om i landet för att förbättra arbetet av och kring vården för just stroke-drabbade patienter. Inom VGR har en stor satsning gjorts, "Hjärnvägen", för att korta tid från insjuknande till fastställd diagnos och åtgärd och behandling. Bara genom att en stor del av utredning redan kan göras under ambulansfärd till sjukhus har lett till att patienten körs direkt till röntgen i stället för via akutintag, vilket innebär en tidsbesparing på ca 30-40 minuter. Och tiden i dessa fall är av vital betydelse. Varje sekund innebär en försämring för patienten. Varje sekund innebär att hjärnceller dör pga syrebrist. Varje insparad sekund innebär att patienten snabbare kan få rätt behandling, ha större chans att överleva, få färre efterföljande ...
  http://kristinapalmgren.blogspot.com/2010/12/nationell-stroke-kampanj-raddar-liv-och.html
*  Magdoo - Beräknad till april.
Vanligtvis älskar jag att laga mat. Jag sprudlar av energi. Jag älskar livet trots alla motgångar. Men sen förra hösten har jag inte orkat eller velat göra mat. Jag ser goda recept men gör dem inte. Jag tänker nya recept men kommer inte till spisen. Jag vill inte äta. Inte laga mat. Jag är trött. Trött på att förespråka tre fasta mål per dag. Trött på att aldrig få livet att rulla. Pyret föddes i våras men jag och min matlagning dog innan dess. Aldrig är min mat efterfrågad. Ingen vill komma hit. Ingen bjuder in sig. Ingen säger ja till inbjudan. Alla tror att de är ivägen. Jag har tappat min motivation. Det är inte motivation nog att göra mat för att jag ska må bra. På nu ligger jag här. Helt utslagen. Utan energi. Utan tålamod. Och förespråkar ännu att göra egen mat. För om du skulle veta vad det skulle betyda att få middagsbesök så hade du bjudit in dig. Hos oss äter vi potatis kött och sallad när sambon är hemma. Hjärndöd mat. Det enda jag ...
  http://magdoo.blogg.se/2012/august/som-nar-det-ar-bra.html
*  Mother! Oh God, mother! Blog! Blog!: Billy, nu har jag fått nog av dig
Stångade mitt huvud blodig mot en mjuk kudde igår när jag glömde Stonecake-plattan som chefen gav mig igår. Hade velat rippa den och köra in den i Mp3-spelaren. Bra pop/rock-platta som nästan känns helt bortglömd. Under the biketree heter den. Men i ren desperation eftersom jag behövde något annat på Mp3-spelaren så tankade jag ner Lillasysters Hjärndöd musik för en hjärndöd generation, en platta som kändes väldigt bra och som jag kommer att köpa vid nästa löning. I alla fall så var det en låt som stack ut, och det var "Nu har jag fått nog av dig". Jag vet inte hur Lillasyster har tänkt sig den, men för min del representerar den förhållande med Billy så väl. Så otroligt väl ...
  http://fredzilla.blogspot.com/2007/08/billy-nu-har-jag-ftt-nog-av-dig.html
*  Nuclear Assault - Wikipedia
Nuclear Assault är ett thrash metal-band från den amerikanska delstaten New York, bildat 1984. De har spelat in klassiska thrash-låtar som "Brain Death", "Fight To Be Free" och "Critical Mass".. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Assault
*  Elite Screens ER100DHD3 - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på Elite Screens ER100DHD3, läs recensioner om Elite Screens Projektordukar. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Elite Screens ER100DHD3.
  https://www.pricerunner.se/pl/178-3697299/Projektordukar/Elite-Screens-ER100DHD3-priser
*  Kollektivavtal bör värnas vid upphandling | Nyhetssajten Europaportalen
Vid Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESKs, möte i april fördes en livlig debatt om sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. Bakgrunden är den pågående så kallade moderniseringen av upphandling inom EU. EESK framför i sitt yttrande att man måste höja kvaliteten på den offentliga upphandlingen och sociala och miljömässiga aspekter måste inkluderas för att främja anställningsskydd, goda arbetsvillkor samt stödja personer med funktionshinder och andra missgynnade grupper.
  https://www.europaportalen.se/2012/05/kollektivavtal-bor-varnas-vid-upphandling
*  Upphandling.fi: Vad är offentlig upphandling? | upphandling.fi
Servicepost upphandlingrådgivning. Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling. Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.. upphandling@kommunforbundet.fi. ...
  http://www.hankinnat.fi/sv/vad-ar-offentlig-upphandling/
*  Upphandlingsmyndigheten - V gledning f r h llbar upphandling
... H llbar offentlig upphandling (Sustainable Public Procurement) inneb r att de offentliga myndigheterna tillgodoser sitt behov av varor och tj nster p ett s tt som s kerst ller den goda aff ren sett till hela livscykeln. Man tar inte bara h nsyn till de f rdelar som uppst r f r organisationen utan ven sett till samh llet i sin helhet samtidigt som man minimerar skador p milj n. R tt utf rd uppn r man en l mplig balans mellan de tre dimensionerna f r h llbar utveckling social, milj m ssig (ekologisk) och ekonomisk h llbarhet - vid upphandling av varor, tj nster eller byggentreprenader. Upphandling r ett viktigt styrmedel f r att n samh llspolitiska m l. Att ta milj h nsyn och sociala h nsyn i upphandlingen bidrar till en h llbar utveckling och till att n de nationella milj kvalitetsm len. Upphandlande myndighet har stor m jlighet att st lla l ngtg ende krav p vad som ska upphandlas - men inte fr n vem.
  http://www.klimatsmart.se/miljokonsulter/upphandlingsmyndigheten.html
*  Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster - PDF
Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med
  http://docplayer.se/890953-Analys-av-offentlig-upphandling-kreativa-tjanster.html
*  Frukostseminarium: Upphandling av städtjänster
Den 4 mars arrangerade Konkurrensverket ett frukostseminarium om upphandling av städtjänster.. På seminariet presenterar Konkurrensverket nytt vägledningsmaterial för upphandling av städtjänster. Bland annat presenteras en tjänsteupphandlingsmodell, utvärderingsmodeller på olika nivåer och stöd till uppföljning. Riksbanken presenterar arbetet med sin upphandling av städtjänster. Från leverantörssidan får vi höra reaktioner på det material vi tagit fram.. Datum: 4 mars ...
  http://www.konkurrensverket.se/seminarier/frukostseminarium-stadtjanster/
*  Going Green - A Study of Public Procurement Regulation | Lunds universitet
I avhandlingen ges en introduktion till den offentliga upphandlingen och begreppen normer och rättsliga rationaliteter, följt av syfte och avhandlingens disposition. Metoden utgör ett eget kapitel och där beskrivs hur empirin i form av intervjuer med offentliga upphandlare och analyser av rättsfall gått till. Dessutom ges en översikt av de bifogade artiklarna i metodkapitlet, vilka reproducerats i sin helhet i slutet av avhandlingen. Följaktligen beskrivs operationaliseringen av begreppet rättsliga rationaliteter genom att olika normer relateras till de rättsliga rationaliteterna. Regleringen av miljöanpassad offentlig upphandling beskrivs i det efterföljande kapitlet genom olika utvecklingsfaser, med avslutning i nutid, vilket även besvarar den första delfrågeställningen ovan ...
  https://www.lu.se/lup/publication/97539622-f7a3-4456-9064-dc347ca265ab
*  Granskning av upphandling i Finspångs kommun - PDF
Granskning av upphandling i Finspångs kommun Innehållsförteckning 1 Slutsatser Bakgrund och syfte Metod Lagregler Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...
  http://docplayer.se/891269-Granskning-av-upphandling-i-finspangs-kommun.html
*  Organdonationer | Finn rätt väg för framtiden
Med anledning av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU9 vad gäller organdonationsfrågor deltog jag i debatten med följande: Anf. 70 FINN BENGTSSON (M): Herr talman! Tio motioner i detta betänkande, varav fem från moderata ledamöter, med väsentligen samma ambitioner har inneburit att utskottet efter hörande av Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd kommit fram till att regeringen bör återkomma…
  https://finnbengtsson.wordpress.com/2012/01/25/organdonationer/
*  Public Procurement Network | Konkurrensverket
Public Procurement Network (PPN) ett nätverk med representanter från europeiska regeringar/ministerier och myndigheter som arbetar med offentlig upphandling.
  http://www.konkurrensverket.se/omossmeny/om-oss/internationell-roll/public-procurement-network-ppn---upphandling/
*  Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef - PDF
Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning
  http://docplayer.se/2117628-Stod-vid-upphandling-av-fortbildning-i-forflyttningskunskap-for-dig-som-ar-chef.html
*  dagen.tv: Jim Poullion pro-life aktivist mördad
Jaha , så tittade jantelagen fram med sitt fula tryne igen. Det är fult att tjäna pengar i Sverige och ännu värre är det om du både tjänar ...
  http://www.dagen.tv/2009/09/jim-poullion-pro-life-aktivist-mordad.html
*  Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management - PDF
Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal
  http://docplayer.se/6209522-Organisation-och-upphandling-av-byggprojekt-construction-management.html
*  Polar 590 DBD (Bk) - BORLÄNGE - Bytbil.com
Köp Polar 590 DBD (Bk) 2009 hos Loods Fritids AB i Dalarnas län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Polar 590 DBD (Bk) från fler bilhandlare!
  https://www.bytbil.com/dalarnas-lan/husvagn-590-dbd-bk-6463-10797474