Loading...


Halvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)Kadmiumföreningar: Oorganiska föreningar i vilka kadmium utgör en väsentlig beståndsdel av molekylen.Quantum DotsSelenföreningarSemikonduktorlaserElektronikGermanium: Metalliskt grundämne med blågrå färg, kemiskt tecken Ge, atomnummer 32 och atomvikt 72,59. De stabila isotoperna har masstalen 70, 72, 73, 74 och 76. Radioisotoperna har atommassor mellan 65 och 78. Germanium är en halvledare, med egenskaper liknande dem hos kisel.TelluriumTransistors, ElectronicSilikonSolenergiZinkföreningarSulfiderNanoteknologiNanostrukturerOxiderNanotrådarAnalys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Luminiscens: Avgivande av synligt ljus när exciterade elektroner faller från en högre energinivå till en lägre och därvid förlorar energi i form av fotoner. Detta ljus kallas ofta kallt ljus, då det inte uppkommer till följd av upphettning, som vid incandescens. Luminiscens utnyttjas i många praktiska tillämpningar.Kemisk teknologiUtrustningsdesignFörstärkare, elektroniska: Elektroniska apparater som ökar styrkan hos en inkommande signal, eller en apparat som ökar förstoringen i ett mikroskop.Konduktometri: Bestämning av mängden av ett ämne i en blandning genom mätning av dess effekt på blandningens ledningsförmåga.ZinkoxidNanotuberTillverkade materialGammaspektrometri: Mätning av energifördelningen i gammastrålning från atomkärnor.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.Mikro-elektromekaniska system: En typ av apparater med både elektriska och mekaniska delar som har åtminstone någon dimension i ett mikrometerintervall (mellan 1 mikrometer och 1 millimeter). Hit hör sensorer, manöverdon, mikrokanaler och mikropumpar.Elektroner: Stabila elementarpartiklar med den minsta, kända negativa laddningen. Elektroner ingår i alla grundämnen. De kallas även negatroner. Positivt laddade elektroner kallas positroner. Elektronernas antal, energinivå och placering runt atomkärnor avgör grundämnens kemiska identitet. Strålflöden av elektroner kallas katodstrålar eller betastrålar, en högenergistrålning som uppstår vid kärnsönderfall.NanopartiklarGallium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ga, atomnummer 31 och atommassa 69,72 (de två stabila isotoperna har atommassa 69 resp. 71). Tolv radioisotoper är kända. Gallium är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, ca 16 g/ton, och förekommer i förening med aluminium och zink. Metallen har en ovanlig fysikalisk egenskap: den smälter redan vid 29,8 grader och håller sig flytande till ca 2400 grader.Electronic NoseFotometriMaternal Serum Screening TestsFysikOptik och fotonikKronetrarDatorstödd tillverkning: Användning av datorer för utveckling och/eller tillverkning av någon metod eller produkt, inklusive läkemedel, kirurgiska metoder, ortoser, proteser m m.Metaller: Elektropositiva grundämnen som kännetecknas av böjlighet, smidbarhet, glans och värmelednings- och elektrisk ledningsförmåga. De kan ersätta vätejonen i syror och bilda baser med hydroxylradikaler.Kvantteori: Teori om att strålning och absorption av energi sker i bestämda mängder som kallas kvanta (E), vilka varierar i storlek och definieras av ekvationen E=hv, där h är Plancks konstant och v strålningens frekvens.

*  1.5KE30A... - ON SEMICONDUCTOR/FAIRCHILD - TVS Diode | Farnell element14 Sverige
Halvledare *. Halvledare - IC-kretsar. * Effekthantering IC-kretsar - PMIC * Förstärkare & Komparatorkretsar * Logik * ...
  http://se.farnell.com/fairchild-semiconductor/1-5ke30a/tvs-diode-1-5kw-30v-do-201ae/dp/1358484
*  Halvledare - Wikipedia
Alla halvledare är goda detektorer av ljus. Kisel sänder däremot inte ut ljus. Av denna anledning används i stället halvledare ... Ett stycke halvledare som dopats med ett material som ger extra elektroner kallas n-dopat, och om det är dopat med atomer med ... Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en ... Halvledare har en liknande elektronisk struktur som isolatorer har, men med ett relativt lågt bandgap som är ofta mindre än 2 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Halvledare
*  Kategori:Halvledare - Wikipedia
Artiklar i kategorin "Halvledare". Följande 16 sidor (av totalt 16) finns i denna kategori. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Halvledare&oldid=24789796" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Halvledare
*  Rekordsälj av halvledare i Europa
Försäljningen av halvledare första kvartalet gick i taket, med en tillväxt på 33 procent inom EMEA, enligt DMASS. Bristen på ... Försäljningen av halvledare första kvartalet gick i taket, med en tillväxt på 33 procent inom EMEA, enligt DMASS. Bristen på ...
  http://evertiq.se/news/20549
*  Micronic exporterar halvledare till USA
... 'Denna order är ytterligare en bekräftelse på vår inbrytning på halvledarmarknaden', ...
  https://evertiq.se/news/437
*  Injektion (halvledare) - Wikipedia
Injektion är en elektronisk process i en halvledare, när laddningsbärare accelereras i ett elektriskt fält och på detta sätt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Injektion_(halvledare)
*  Gartner: Halvledare ned för första gången sedan 2012
Analytikern Gartner skriver att försäljningen av halvledare väntas backa med 0,8 procent under 2015 - den första nedgången ... Gartner: Halvledare ned för första gången sedan 2012. Analytikern Gartner skriver att försäljningen av halvledare väntas backa ... Inte nog med att året började dåligt, vi ser inte den typiska ramp-up:en i försäljningen av halvledare inom många områden på ...
  http://evertiq.se/news/30722
*  Halvledare. Transistorer, Förstärkare - PDF
Halvledare Transistorer, Förstärkare Om man har en två-ports krets v in (t) ~ v ut (t) R v ut (t) = A v in (t) A är en konstant ... Föreläsning 2 - Halvledare Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom Molekyl - Kristall Metall-Halvledare-Isolator ... 1 Halvledare Transistorer, Förstärkare. 2 Om man har en två-ports krets v in (t) ~ v ut (t) R v ut (t) = A v in (t) A är en ... Inledning I kapitlet om halvledare lärde vi oss att en P-ledare har positiva laddningsbärare, och en N-ledare har negativa ...
  http://docplayer.se/48047785-Halvledare-transistorer-forstarkare.html
*  Praktisk beräkning av SPICE-parametrar för halvledare - PDF
SPICE-parametrar för halvledare IH1611 Halvledarkomponenter Ammar Elyas Fredrik Lundgren Joel Nilsson elyas at kth.se flundg at ... Föreläsning 2 - Halvledare Föreläsning 2 - Halvledare Historisk definition Atom Molekyl - Kristall Metall-Halvledare-Isolator ... 1 SPICE-parametrar för halvledare IH1611 Halvledarkomponenter Ammar Elyas Fredrik Lundgren Joel Nilsson elyas at kth.se flundg ... Utgång V fs 3R/2 Analog Sample R R D E C O D E R P/S Skiftregister R/2 2 N-1 Komparatorer Digital elektronik Halvledare, ...
  http://docplayer.se/2512695-Praktisk-berakning-av-spice-parametrar-for-halvledare.html
*  11. Halvledare. [HH 5, Kittel 8, AM 28] Fasta tillståndets fysik, Kai Nordlund - PDF
Halvledare [HH 5, Kittel 8, AM 28] All modern datorteknologi baserar sig helt på halvledande materials fysik. Detta är ett ... 34 Dopade halvledare Intrinsiska halvledare är inte särdeles nyttiga i sig i.o.m. att de är svåra att tillverka, och har ganska ... Halvledare [Understanding Physics: 20.8-20.11] Som framgår av fig. 20.27, kan energigapet i en halvledare uttryckas E g = E c E ... Praktisk beräkning av SPICE-parametrar för halvledare SPICE-parametrar för halvledare IH1611 Halvledarkomponenter Ammar Elyas ...
  http://docplayer.se/19586712-11-halvledare-hh-5-kittel-8-am-28-fasta-tillstandets-fysik-kai-nordlund-2015-1.html
*  Produktutveckling och livscykelhantering inom elektroniksektorn - Dassault Systèmes®
PLM-lösningar för elektronikindustrin från Dassault Systèmes® omfattar processhantering med avancerade verktyg för produktkonstruktion och tillverkningsplanering.
  https://www.3ds.com/se/industries/high-tech/
*  Elektrisk strömtäthet - Wikipedia
Elektriska strömtätheten för halvledare[redigera , redigera wikitext]. Elektriska strömtätheten definieras inom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6mt%C3%A4thet
*  Små bolag, stora möjligheter | Placera
Heta Listan: Halvledare igen Heta Listan Stämningen stiger inför rapportperioden på Stockholmsbörsen och volatiliteten har ökat ...
  https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/03/15/sma-bolag-stora-mojligheter.html
*  Besviken på H&M? Här finns alternativ | Placera
Heta Listan: Halvledare igen Heta Listan Stämningen stiger inför rapportperioden på Stockholmsbörsen och volatiliteten har ökat ...
  https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/03/17/besviken-pa-hm-har-finns-alternativen.html
*  Toyota Sweden AB hybrid - Pressmeddelanden
Ny typ av halvledare kan ge snålare hybridbilar. Pressmeddelanden • Maj 23, 2014 08:48 CEST Toyota har utvecklat en ny typ av ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/toyota/pressreleases/tag/hybrid
*  De ersätter ovanlig metall med vanligt kol | Forskning & Framsteg
... platina i katalysatorer eller gallium i halvledare kan Rickard Arvidsson inte svara på. ...
  https://fof.se/comment/14203
*  Köp Transport och förvaring av farliga material | Elfa
Beställ idag, leverans imorgon! Köp Transport och förvaring av farliga material i Elfa Distrelecs webbutik | We love electronics
  https://www.elfa.se/sv/underhall-och-saekerhet/transport-och-foervaring-av-farliga-material/c/cat-L3D_525452

Halvledare: Halvledare är material som inte leder elektrisk ström lika bra som en ledare, men inte heller utesluter strömledning som en isolator. De grundläggande materialen i de flesta moderna elektroniska apparater är halvledare.Laserprojektions-TV: Laserprojektions-TV är en teknisk lösning som gör det möjligt att visa rörliga bilder med användandet av laser som ljuskälla. Genom att kombinera tre laserljuskällor fördelade på de tre grundfärgerna röd, grön och blå kan ett stort antal färger blandas enligt den additiva färgblandningsprincipen.Elektronisk komponent: Elektroniska komponenter används för att bygga upp elektroniska kretsar.GermaniumTellurDTLKiselisotoper: Kiselisotoper är isotoper av grundämnet kisel (Si), det vill säga atomer och kärnor med 14 protoner och olika antal neutroner.Grätzelsolcell: Grätzelsolceller är en variant av solcell, skapad av Michael Grätzel som drar nytta av färgämnen och nanopartiklar av titandioxid som fotoaktivt substrat. Principen för Grätzelcellen bygger på fotoelektrisk effekt.Rökridå: Rökridå är en på artificiellt sätt skapad rök, konstgjord dimma, på stridsfältet för att skyla verksamhet. Färgad rök kan utnyttjas som signalmedel.Sulfidmineral: Sulfidmineral, en typ av mineral som innehåller svavelföreningar. Industriell bearbetning av dessa mineral har ofta lett till svåra luftföroreningar eftersom svavlet avgår i gasform.Nanoteknik: miniatyr|[[Nanorör kan skapas av grundämnet kol]]Nanotråd: Nanotrådar är en nanostruktur som har en diameter i storleksordningen en nanometer (10−9 meter). Nanotrådar kan även definieras som en struktur som har diametern i tiotal nanometer och kan också ha mindre diameter.LysorganEnhetsoperation: En enhetsoperation är ett grundläggande processteg inom kemiteknik och närliggande områden inom processindustriell teknik och produktion. Varje enhetsoperation medför någon form av kemisk eller fysikalisk förändring av materialet i processen; exempel är krossning, blandning och destillering.Biosensor: En biosensor är ett analytiskt verktyg, som kan hitta intressanta kemiska beståndsdelar, vilka kombinerar en biologisk komponent med en fysikokemisk detektor. Detta baseras på att det i biologiska system finns molekyler med överlägsen förmåga att känna igen och binda till olika sådana så kallade analyter.Valenselektron: En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet). Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i, det vill säga antalet bestämmer atomslagets kemiska egenskaper.Nanopartikel: Nanopartikel betecknar en partikel som ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper. Den är vidare definierad utifrån storlek i diameter:Arsenider: Arsenider är kemiska föreningar bestående av arsenik (As) och en eller flera andra metalliska grundämnen.http://www.Fotometer: Den vidaste betydelsen av begreppet fotometer är ett instrument för bestämning av ljusintensitet eller av optiska egenskaper hos lösningar eller ytor. Det innefattar därför instrument som mäter:Kalorimeter (partikelfysik): Kalorimeterns uppgift i hög energi fysiken är att mäta energin för de partiklar som skapats i en kollision. Energin mäts genom en förstörande mätning, partikeln förstörs genom att den interagerar med detektor materialet.Intermetallisk förening: En intermetallisk förening är en särskild form av förening i fast form mellan två eller flera metaller som inte styrs av vanliga regler för bindning och valens. Den har en kristallstruktur som skiljer den från den hos de rena metallerna.Klassiska gränsen: Den klassiska gränsen är ett begrepp inom fysiken, som innebär att en teori i specialfall approximeras av den klassiska mekaniken.


  • Bandgap
  • Halvledare har en liknande elektronisk struktur som isolatorer har, men med ett relativt lågt bandgap som är ofta mindre än 2 eV . (wikipedia.org)
  • De är alla i grupp IV i det periodiska systemet: Nuförtiden räknas också C i diamantform ofta som en halvledare, trots att dess bandgap är så brett att rent diamant är i praktiken nästan ickeledande. (docplayer.se)
  • Bandgap Gemensamt för alla tetragonala halvledare är alltså att vid 0 K är det översta valensenergibandet helt fyllt, och det följande energibandet helt tomt. (docplayer.se)
  • rena
  • För halvledare däremot ligger ferminivån ungefär halvvägs mellan ledningsbandets minimum och valensbandets maximum för rena (odopade) halvledare. (wikipedia.org)
  • Bor (latin: borium) är ett halvmetalliskt grundämne med atomnummer 5 och den kemiska beteckningen B. Det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nära nog ogenomskinligt svartröda. (wikipedia.org)
  • Kisel
  • De kemiska bindningarna hos cellerna är vitala för att fenomenet ska kunna ske, och kisel är mest använt då den är en halvledare och dessutom har bindningsförmågor som är nästintill identiska med kol. (wikipedia.org)