Glutationdisulfid: En glutationdimer som bildas genom disulfidbindning mellan cysteinsulfhydrylsidokedjorna under pågående oxidation.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Disulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Ditioerytritol: En förening som, tillsammans med sin isomer ditiotreitol (Clelands reagens), används för att skydda sulfhydrylgrupper från att oxideras till disulfider och för reduktion av disulfider till sulfhydrylgrupper.Oxidation-reduktionSulfhydrylföreningarCystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Tertiär-butylhydroperoxidDiamid: Ett sulfhydrylreagens som oxiderar sulhydrylgrupper till disulfidform. Det är ett ämne med strålningsretande effekt på bakterie- och däggdjursceller.Diquat: Ett växtbekämpningsmedel som leder till uttorkning och avlövning.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Cystamin: Ett strålskyddsmedel som stör verkan av sulfhydrylenzymer. Det skyddar också mot leverskador av koltetraklorid.Oxidativ stressS-nitrosoglutationPeroxiderButioninsulfoximin: En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.TioredoxinerGlutaredoxinerGammaglutamyltransferas: Ett enzym, ibland benämnt GGT, som spelar en huvudroll vid syntes och nedbrytning av glutation, en tripeptid med skyddande effekt i cellerna. Det katalyserar omvandlingen av gammaglutamyldelen till en mottagaraminosyra.Vitamin K3Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.NADPLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.OxidanterProteindisulfidisomeraserGlutationsyntas: Ett av enzymerna som är verksamma i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av glutation från gammaglutamylcystein och glycin i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.3.OxidoreduktaserVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Acetaminofen: Smärtstillande, febernedsättande derivat av acetanilid. Det har svaga antiinflammatoriska egenskaper och används som ett vanligt smärtstillande medel, men kan orsaka skador på lever, blodceller och nj ure.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.PeroxiddismutasRåttor, inavlade stammarReaktiva syreradikalerKoldisulfid: CS2. En färglös, brännbar och giftig vätska. Den används som lösningsmedel och har irritationsdämpande och anestetiska egenskaper, men används inte som bedövningsmedel. Vätskan är mycket giftig, med uttalade CNS-, hematologiska och dermatologiska verkningar.Proteindisulfidreduktas (Glutation)Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Ditiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Glutation-S-transferas piRåttor, Sprague-DawleyCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Glutamat-cysteinligas: Ett av enzymerna i gammaglutamylcykeln. Det katalyserar syntesen av gammaglutamylcystein från glutamat och cystein i närvaro av ATP, varvid bildas ADP och ortofosfat. EC 6.3.2.2.ProteinveckningDinitroklorbensen: Ett hudirriterande ämne som kan orsaka såväl primär som allergisk dermatit (hudinflammation). Kontaktreaktioner mot dinitroklorbensen (DNCB) har använts som mått på cellulär immunitet. DNCB används även som reagens för påvisning och bestämning av pyridinföreningar.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.ProteinkonfigurationMetioninsulfoximin

*  Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 - PDF

Bild 1 Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 2 Miljömål : Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet samt övriga transporter Resultat:
docplayer.se/3452936-Res-ratt-och-vinn-tid-temadag-om-effektivt-och-hallbart-resande-30-nov-06.html

*  Dagens filosofiska tanke: 2015-nov-14

Dvärgstjärnan består av något så ovanligt för vita dvärgar som tungmetaller. Vad man tidigare visste var att de vita dvärgarna vilka är sista fasen av en stjärnas liv har metaller av detta slag vilka sjunker ner i stjärnan och blir i osynliga för spektralanalys ...
dagensfilosofiskatanke.blogspot.com/2015_11_14_archive.html

*  22:a årgången Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommar nummer. - den bästa sommaren - Sommaren - PDF

KRINGELFJORDS Kringelfjords-Nytt Nyheter och information för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Nov-2003 SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN NYTT 22:a årgången Utkommer 2 gånger om året Vinter & Sommar
docplayer.se/2808372-22-a-argangen-1986-2008-utkommer-2-ganger-om-aret-vinter-sommar-nummer-den-basta-sommaren-sommaren-2008-www-kringelfjordens-stugby.html

*  Hälsokost, Vitaminer, Antioxidanter, L-Glutathione

L-Glutation är en tripeptid som bildas av de 3 aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin. Näringsämnena selen och vitamin C bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
shopping4net.se/Haelsokost/Vitaminer/Antioxidanter/L-Glutathione.htm

*  NOW Glutation 500mg 60k - Vitaminer & Mineraler - Naturprodukter.se

Glutation (GSH) är en tripeptid som bildas av de 3 aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin. Den räknas inte som en essentiell aminosyra
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/now-glutation-500mg-60k/

*  grenz|wissenschaft-aktuell: Erfolgreicher Start: NASA-Sonde MAVEN auf dem Weg zum Mars

Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Rote Planet einst eine wesentlich dichtere Atmosphäre besaß, sodass sich auch flüssiges Wasser auf der Oberfläche halten konnte. Als Teil eines dramatischen klimatischen Wandels, der mit dem Schwund des Magnetfeldes des Planeten einherging, entwich demnach auch die schützende Hülle ins All. ...
grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2013/11/erfolgreicher-start-nasa-sonde-maven.html

*  Offshore Strategikonferansen PDF

Teknologi skapes gjennom utfordringer Empfohlen wird auf dem Titel der Einsatz eines vollflächigen Hintergrundbildes (Format: 25,4 x 19,05 cm): Bild auf Master platzieren (JPG, RGB, 144dpi) Bild in den
docplayer.me/3344313-Offshore-strategikonferansen-2008.html

*  Jag vill vara farlig: Ett litet boktips

Den handlar om Hans "Guldlock", en blond liten pojke, som blev bortrövad av zigenare till en hemlig grotta i skogen i trakten kring Bråviken. Till hjälp och vägvisare hade zigenarna den ökände landsvägsrånaren Korp-Erker som förälskat sig i zigenarhövdingen Vargs dotter. För att vinna hennes gunst måste han hjälpa zigenarna att röva bort kristna barn till zigenargrottan för att senare bli bortförda till Trynturken långt borta i Konstantinopel ...
jagvillvarafarlig.blogspot.com/2011/06/ett-litet-boktips.html

*  Att arbeta med tillväxtfrågor - PDF

Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,
docplayer.se/2965256-Att-arbeta-med-tillvaxtfragor.html

*  Allmänna datorfrågor - Minhembio forum

Allmänna datorfrågor: Här diskuterar vi alla datorfrågor (oavsett operativsystem) som inte rör HTPC eller något av nedan listade subforum.
https://minhembio.com/forum/index.php?showforum=70

*  Obligationer | VA Finans - för bättre investeringar

Obligationer - Här hittar du allt om obligationer. Hitta med hjälp av sökverktyget exakt den obligationen som erbjuder önskad avkastning.
vafinans.se/obligationer

*  fannyisaksson: torsdag morgon

Hej, när jag börjar skirva är klockan 06.17 och jag ska gå till bussen om typ 4o minuter. Orkade inte göra mig i ordning idag så därför sitter jag här istället. Har uppsats i Engelska idag, vi ska skriva om film....jag tror inte dte komemr gå bra. Uppsatsen ska nog vara rätt så lång för vi ska skriva mellan 08.00 och 10.20... Har fått låna Eriks bärbara för inte ens jag som har problem med att skriva kan skolan låna ut en dator till i 2 timmar :S Har vart dusktig och stäng av stavningkrontrollen och det redan så att det bara är klart o börja skriva när jag startar datorn. Usch vad jag är nervös, jag kommer inte klara det, har sovitjätte dåligt inatt också vaknat o somnat o vaknat o somnat och haft ont, också har jag drömt en massa konsiga saker med ...
fannyisaksson.blogspot.com/2008/11/torsdag-morgon.html

*  Asfaleia

Puffar upp denna viktiga text ännu en gång. Samtidigt vill jag passa på att tacka Linda Morge som kämpar så mycket för detta och som ser till att många människor gjort/gör ett informerat val, du är en fantastisk människa! Jag kommer att uppdatera denna text allt eftersom jag hittar information som jag tycker ska vara med, information som jag tycker är viktig att andra tar del utav.. Gå gärna med i Fb-grupperna Sen avnavling - barnets födslorätt. Leaving A Baby's Umbilical Cord To Stop Pulsating (Delayed Cord Clamping) Delayed Cord Clamping UK. Sen avnavling for alle nyfødte barn. Jag var in på doulan Rannveigs blogg (besök gärna hennes fina hemsida) och såg hennes inlägg om sen avnavling (sen avnavling är något jag tycker är otroligt viktigt!) Rannveig skriver så bra, så här kommer hennes text.. "Många som ska få barn tänker inte över hur och när man klipper navelsträngen efter att barnet är fött, det gjorde jag inte iallafall för 9 år sedan. Men under ...
asfaleia.se

*  strawberry fields

Alltså jag slängde inte ut min blockchoklad eller Oboy påse eftersom jag tänkte dte kanske någon gäst vill ha. Och blockchokladen kan man ju baka smarriga kakor med hmm ja eh. Fast jag får ju inte äta sådana mera då om jag nu skall följa det till punkt och pricka. Men att aldrig få äta kladdkaka I don't think so ...
honeyglazed.blogg.se/2009/august/skapa-goda-vanor-v2-socker.html

*  Ghana - sundhedsforhold | Gyldendal - Den Store Danske

Med en fødselsrate på 30,5 pr. 1000 indbyggere og en dødsrate på 9,7 pr. 1000 er befolkningstallet stærkt stigende. Børnedødeligheden er i gennemsnit 55 pr. 1000 levendefødte, højest i de fattigste nordlige regioner af landet. Middellevetiden er kun 59 år. Med mange fødsler pr. kvinde synes Ghana fanget i samme onde cirkel som så mange andre fattige lande: underernæring, høj børnedødelighed, høj fødselsrate, øget sygelighed og lav produktivitet, førende til yderligere underernæring. Det gennemsnitlige fødselstal er dog faldet fra 5,5 pr. kvinde i midten af 1990'erne til ca. 4 fødsler i 2006. Malaria er den hyppigste årsag til såvel sygelighed som død. Herudover dominerer infektionssygdomme som lungebetændelse, diarrésygdom, meningitis og tuberkulose. Filariasis, kolera og bilharziose forkommer stadig hyppigt. Derimod er mæslinger, stivkrampe, polio og andre infektionssygdomme, imod hvilke befolkningen er vaccineret, aftaget væsentligt i hyppighed i de seneste år. Aids er
denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Sundhedsforhold_i_verden/Ghana_

*  gudmundson: april 2013

Tiltalte har forklaret, at det er rigtigt, at han blev anholt i Pakistan. Han blev tilbageholdt og underkastet tortur. Han var rejst dertil for at deltage i en stor fejring af Ramadan i Lahore. Der skulle deltage tusindvis af muslimer, Tilbageholdenlsen var ikke begrundet i pkistanske forhold, men afhøringerne handlede om personer som tiltalte formodedes at kende, og som boede i Sverige. Tiltalte opfattede det som om, tilbageholdelsen skete efter svensk ønske. Tiltalte fik efterfølgende at vide af det pakistanske politi, at han ikke var anklaget for noget i Pakistan, og at han godt kunne rejse ind i landet igen. En højststående officer fra det pakistanske sikkerhedspoliti udskyldte over for tiltalte på den svenske ambassade. Han kendte ikke Zalouti dengang og skulle ikke møde ham i Pakistan. Han kendte dengang heller ikke Dhahri og mødte ham heller ikke. Tiltaltes hustru og Z kender hinanden. De er venner, og han var klar over, at Z havde været fængslet på Guantanamo ...
gudmundson.blogspot.com/2013_04_01_archive.html

*  IA NYCKELPIGA: LATA DAGAR

Du, har du kollat in garn hos Panduro Hobby. Dom har sjysst grovt bomullsgarn. Har aldrig testat själv men man kan ju handla online om man vill. Du sa nån gång för en stenålder sedan att dte var svårt att hitta garn där du bor ...
ianyckelpiga.blogspot.se/2012/06/lata-dagar.html

*  Urskogens dronning | Filmdatabasen

En ekspedisjon ledet av Clint Loman søker etter diamanter i det indre Borneo. De finner en slik skatt hos en innfødt stamme. Etter at mange innfødte er drept i kampen om diamantene, oppstår det konflikt mellom ekspedisjonens medlemmer, som dreper hverandre. Loman unnslipper med en innfødt kvinne og en håndfull diamanter ...
medietilsynet.no/filmdatabasen/11699

*  Oxidation - Wikipedia

Oxidation eller oxidering (från franskans oxydation), är en kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner. En oxidation sker till exempel när zinkmetall bildar zinkjon, Zn → Zn2+ + 2e-. I denna reaktion oxideras zink. Elektronerna kan inte existera fritt utan måste tas upp av ett ämne som därvid reduceras.[1] Vid snabbare förlopp och höga temperaturer brukar man tala om förbränning.. Enligt kemiskt språkbruk är oxidation en reaktion där oxidationstalet går upp. Det behöver inte handla om en reaktion med syre. Oxidation sker när en atom lämnar ifrån sig elektroner och övergår till en positiv jon. Se vidare i redoxreaktion.. ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidation

*  Runaway electrons in fusion plasmas

Inom projektet behandlas högenergetiska elektroners uppkomst och dynamik i fusionsreaktorer. Snabba elektroner förekommer ofta i tokamakplasmor i samband med plasmadisruptioner då plasmats inneslutning plötsligt bryts. Under sådana omständigheter kan en del av plasmaströmmen omvandlas till en smal stråle av skenande elektroner, som kan skada reaktorväggen allvarligt (ungefär på samma sätt som en okontrollerbar svetslåga). I tokamaker med stark plasmaström, som ITER, är effekterna av skenande elektroner extra allvarliga. Om plasmaströmmen är stark, kan det uppstå ett skred, vilket kan leda till att i stort sett hela plasmaströmmen omvandlas till en stråle av relativistiska elektroner. Uppkomsten av dessa skenande elektroner bör undvikas till varje pris. Det finns lovande experimentella resultat som visar att man i vissa fall kan transportera bort snabba elektroner på ett skonsamt sätt, om man t.ex skapar små störningar i det inneslutande magnetiska fältet eller exciterar interna
https://research.chalmers.se/en/project/5793

*  FAD | Gyldendal - Den Store Danske

FAD, Flavin-Adenin-Dinukleotid, coenzym, som indgår i en række forskellige redoxreaktioner i cellen, fx i citronsyrecyklus og i respirationskæden (se mitokondrie). FAD optager to elektroner og to protoner og bliver til den reducerede form FADH2.
denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Biokemi_og_molekylærbiologi/Biokemi/FAD

*  DEVAZ - Caring Skin ÖRTSALVA, ekologisk

En mycket mjukgörande och omvårdande salva, innehållande välgörande örter, arganolja, sheasmör och e-vitamin. Denna lyxiga salva motverkar torr och narig hud och är
butik.devaz.se/sv/produkter/hudvard/hander-fotter/caring-skin-ortsalva-ekologisk.html

*  Vakuumtorkning

Avlägsnande av vätska från ett fast material med hjälp av vakuum. Torkning med vakuum används ofta när produkter är känsliga för värme (orsakar oxidation), för att återvinna giftigt material eller om slutprodukten måste vara extremt torrt.. Fördelar med Piab. ...
https://piab.com/sv-SE/applications/solutions/process-vacuum/vakuumtorkning/

*  LIBRIS - Wirkungen von Antioxidanten s...

LIBRIS titelinformation: Wirkungen von Antioxidanten sowie hoher Kupfergaben und Zusätzen von Selen, Methionin, Cystin und Panthothensäure auf die Entwicklung von Masthühnerküken / Claus Brusenbauch
libris.kb.se/bib/499270

*  Lenovo System X3650 M5 5462 Intel Xeon E5-2640V3 16GB | Dustin.se

24 995 kr. Tackla företagets arbetsbelastning med kraft, effektivitet och tillförlitlighet. Kombinationen av öppna, industristandarder med affärsinsikt och lång erfanhet inom forskning och utveckling ger dig konkurrensfördelar genom innovativ teknologi IBM X-arkitekturen som gör att IT blir enklare och mer tillgänglig.
https://dustin.se/product/5010910004/system-x3650-m5-5462

Ditiotreitol: Ditiotreitol (DTT, Clelands reagens) är en tiolerad sockeralkohol som används som reduktionsmedel inom biokemi för att bryta svavelbryggor i proteiner vid analys, för att skydda tiolerade nukleinsyror från att dimerisera genom bildning av svavelbryggor och för att skydda oxidationskänsliga enzymer.Cystin: Cystin är en organisk förening med formeln (C2H3NH2COOH)2S2. Det är en dimer av aminosyran cystein.Levervärden: Levervärden, leverprover eller leverstatus är en grupp laboratorieanalyser som kontrolleras med blodprov och används för att mäta funktionen hos en patients lever. Enzymerna som mäts har även vissa andra funktioner i kroppen varför ett förhöjt värde inte automatiskt innebär att orsaken finns i just levern.No Mend No Repair: No Mend No Repair är Him Kerosenes tredje EP, utgiven 2001 på Chalksounds.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Paracetamol: Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) läkemedel som i Sverige säljs receptfritt vanligen under varunamnen Alvedon, Reliv, Panodil, Pamol med mera.FASS'95 Curadon är numera avregistrerat.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.ViskosProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.GlutationEclipsed