Gallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Gallvägstumörer: Cancersjukdom i gallvägarna, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Gallvägar: Gallblåsan och dess gångar.Kolelitiasis: Förekomst eller bildande av gallstenar i gallvägarna, vanligen i gallblåsan (kolecystolitiasis) eller den gemensamma gallgången (koledokolitiasis).Gallblåseinflammation: Syn. kolecystit.Gallblåseoperation: Operativt avlägsnande av gallblåsan. Syn. kolecystektomi.Gallstenar: Fasta, kristallina utfällningar i gallvägarna, oftast bildade i gallblåsan. De ur gallan bildade gallstenarna består huvudsakligen av kalcium, kolesterol och bilirubin.Gallblåsa: En lagringsblåsa för gallvätska. Gallblåsan levererar gallsyror i hög koncentration och på ett kontrollerat sätt via gallblåsegången till tolvfingertarmen, för nedbrytning av lipider i födan.Galla: En emulgerande substans som produceras i levern, ansamlas i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen. Vätskan innehåller gallsyror och -salter, kolesterol och elektrolyter, och underlättar spjälkni ngen av fett i tarmen.Kolestas, extrahepatisk: Hämmat flöde av galla genom de olika gallgångarna eller Vaters ampull. Tillståndet kallas ibland för kirurgisk gulsot.Gallstas: Varje hinder av gallflödet mellan levercell och Vaters ampull. Syn. kolestas.Kolangiopankreatografi, endoskopisk retrograd: Fiberoptisk endoskopi avsedd för undersökning och kanylering av Vaters ampull via tolvfingertarmen, så att bukspottkörtel- och gallvägssystem skall kunna visualiseras genom retrograd tillförsel av kontrastmedel. Endoskopisk sfinkterotomi av Vaters papill (papillotomi) kan härvid utföras.BukspottkörtelinflammationGallvägskirurgiska tekniker: Någon teknik tillämpad vid kirurgiska ingrepp i gallvägarna.LuftvägssjukdomarLeversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.Gallblåsetumörer: Tumörer eller cancer i gallblåsan.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.UrinvägssjukdomarLuftvägsinfektionerKolangiokarcinom: En elakartad tumör som utgår från levergallgångens epitelvävnad. Den består av kanaler, klädda med kub- eller pelarceller utan innehåll av galla, och rikligt med bindväv.Gallgångar utanför levern: Ductus hepaticus communis (den gemensamma levergången), ductus cysticus (gallblåsegången) och ductus choledochus (den gemensamma gallgången).Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.Respiratoriska syncytialvirusinfektionerMatsmältningssystemets sjukdomar: Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Gallgångar i levern: Ductus hepaticus dexter och ductus hepaticus sinister (den högra resp. vänstra levergången).Gallvägsinflammation: Inflammation i gallgångarna, såväl de intrahepatiska som extrahepatiska, eller båda.Respiratoriskt syncytialvirus, humantRespiratoriska syncytialvirusVaters ampullBocavirusBukspottkörtelsjukdomarGallgångar: En serie kanaler som börjar med ductus hepaticus och slutar med ductus choledochus, genom vilka galla förs från levern till tolvfingertarmen.Metapneumovirus: Ett släkte av underfamiljen Pneumovirinae, med två medlemmar: kalkonrinotrakeitvirus och ett humant Metapneumovirus. Viruspartiklarna saknar hemagglutinin och neuraminidas.UrinvägarKoledokostomi: Kirurgiskt anlagd öppning (stoma) i den gemensamma gallgången för dränering eller för direktförbindelse med något område i tunntarmen, främst tolvfingertarmen eller jejunum.Gallgång, gemensam: Den största gallgången (ductus choledochus). Den utgörs av den kanal som bildas där levergången (ductus hepaticus communis) går samman med gallblåsegången (ductus cysticus).Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.

*  Gallvägssjukdomar: Patofysiologi gallstenssjukdom (Kirurgi)
Detta dokument handlar om Gallvägssjukdomar. Sida 1: Patofysiologi gallstenssjukdomSida 2: Klinik - gallstenSida 3: ...
  http://www.medinsikt.se/kirurgi/gallvagssjukdomar
*  Kirurgkliniken | Vårdbolaget Tiohundra
Gallvägssjukdomar. Vi ser gärna att remittenten vid misstänkt gallstenssjukdom startar utredningen med ett ultraljud av lever ...
  http://tiohundra.se/remittent-kirurgkliniken
*  Medinsikt.
Gallvägssjukdomar. Patofysiologi gallstenssjukdom (Gallvägssjukdomar s.1). Klinik - gallsten (Gallvägssjukdomar s.2). ...
  http://www.medinsikt.se/sitemap/farmakologi
*  Kirurgi
Gallvägssjukdomar. Patofysiologi gallstenssjukdom (Gallvägssjukdomar s.1). Klinik - gallsten (Gallvägssjukdomar s.2). ...
  http://www.medinsikt.se/kirurgi
*  Vilka läkemedel kan ge upphov till sekundär diabetes? - Netdoktor
Alkohol och gallvägssjukdomar (ffa gallsten) kan orsaka inflammation i. bukspottkörteln. Läkemedel/medicinska behandlingar som ...
  https://www.netdoktor.se/diabetes/fraga-doktorn/vilka-lakemedel-kan-ge-upphov-till-sekundar-diabetes/
*  Köp Japol Myntaolja, orala droppar 10 ml på vitaminvaruhuset.se
om du har gallvägsinflammation, gallsten eller andra gallvägssjukdomar.. - om du lider av aklorhydri (minskad mängd syra i ...
  https://www.vitaminvaruhuset.se/japol-myntaolja-orala-droppar-10-ml
*  Köpa Dobupal utan recept på nätet i Sverige | Dobupal Online Apotek
Leversjukdom, gallvägsinflammation, aklorhydri, gallsten och andra gallvägssjukdomar. Erfarenheter av biologiska läkemedel vid ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/dobupal.html
*  Överläkare/specialistläkare kirurgi - Capio Sverige
... sekreterare och biomedicinsk analytiker i nära samarbete.Den kirurgiska verksamheten innefattar diagnostik av gallvägssjukdomar ... Den kirurgiska verksamheten innefattar diagnostik av gallvägssjukdomar, ljumsk- och navelbråck, varicer, hudförändringar, ...
  https://capio.se/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/jobb-arkiv/overlakarespecialistlakare-kirurgi/
*  Bröstförändringar: Fysiologi (Kirurgi)
Detta dokument handlar om Bröstförändringar. Sida 1: Fysiologi, mjölkproduktion, utveckling (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Bröstförändringars anatomi (beskriver bland annat bröstcancer, patofysiologi). Sida 3: Epidemiologi / riskfaktorer / patogenes (beskriver bland annat bröstcancer). Sida 4: Maligna bröstförändringars patologi (beskriver bland annat bröstcancer, patofysiologi). Sida 5 (beskriver bland annat bröstcancer, patofysiologi). Sida 6: Prognos, utredning, behandling (beskriver bland annat bröstcancer). Sida 7 (beskriver bland annat bröstcancer).
  http://www.medinsikt.se/kirurgi/brostforandringar
*  Ångest: Ångestsymptom (Psykiatri)
Detta dokument handlar om Ångest. Sida 1: Patofysiologi vid ångest (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Panikattack-psykologisk modellSida 3: ÅngestsymptomSida 4: ÅngestsyndromSida 7: Anxiolytika
  http://www.medinsikt.se/psykiatri/angest/3
*  Glomerulonefriter (Nefrologi)
Detta dokument handlar om Glomerulonefriter. Sida 1: Glomerulonefriter-patogenes (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Glomerulonefriter (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3 (beskriver bland annat patofysiologi).
  http://www.medinsikt.se/nefrologi/glomerulonefriter/3
*  Astma: Patofysiologi vid astma (Lungmedicin)
Detta dokument handlar om Astma. Sida 1: Patofysiologi vid astmaSida 4: Akut astmaanfallSida 5: Behandling av akut astmaanfallSida 6: Sjukdomsförlopp och flödesschema för kronisk diagnostikSida 7: Mer om utredning av astmaSida 8: Underhållsbehandling av astma
  http://www.medinsikt.se/lungmedicin/astma/1
*  Nefrologi
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren ...
  http://www.medinsikt.se/nefrologi
*  Medinsikt.
En webbplats med kompendier i medicin, skrivna på svenska av Erik Boberg, läkarkandidat vid Linköpings universitet. Målet är att göra informationen öppen och lättillgänglig, samt att öppna för diskussion.
  http://www.medinsikt.se
*  Kräkning och antiemetika: Illamående (Kliniska symptom)
Detta dokument handlar om Kräkning och antiemetika. Sida 1: Illamående, kräkningsmekanismer och behandling (beskriver bland annat patofysiologi).
  http://www.medinsikt.se/kliniska-symptom/krakning-och-antiemetika
*  Pneumoni: Symptom och diagnostik av pneumoni (Infektion)
Detta dokument handlar om Pneumoni. Sida 1: Patologi vid pneumoni (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Komplikationer till pneumoni (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3: Typer av pneumoni (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 4: Klassiska luftvägspatogener (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 5: Atypiska luftvägspatogener (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 6: Influensa (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 7: Övriga virusSida 8: Symptom och diagnostik av pneumoniSida 10: Nosokomial- och aspirationspneumoni (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 11: Pneumoni hos person med nedsatt immunförsvar (beskriver bland annat patofysiologi).
  http://www.medinsikt.se/infektion/pneumoni/8
*  H Pylori och Ulcus
Detta dokument handlar om H Pylori och Ulcus. Sida 1: Patogenes, ulcusSida 2: Manifestationer av H Pylori och Läkemedel på magsäcksslemhinnanSida 3: Dyspepsi - handläggning
  http://www.medinsikt.se/gastroenterologi/h-pylori-och-ulcus