*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Alkoholmissbruk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=139

*  Anemi, sideroblastisk - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=205

*  Galaktosemi

{{Faktamall hälsotillstånd. Name = Galaktosemi latinskt namn = Perturbationes metabolismi galactosi. Image = Beta-D-Galactopyranose.svg. Caption = Galaktos. DiseasesDB =. DiseasesDB mult =. ICD10 =. ICD9 = {{ICD9|271.1}}. ICDO =. OMIM = 230400. eMedicineSubj = ped. GeneReviewsName = Galactosemia. GeneReviewsName2 = Epimerase Deficiency Galactosemia }} 'Galaktosemi' är ett samlingsnamn för ärftliga metabola sjudomar som innebär brist på enzym er som behövs för att lever n ska kunna omvandla sockerarten galaktos till glukos., Socialstyrelsen, läst 2013-01-07 Då galaktos inte kan omsättas till glukos inlagras det istället i lever och andra organ, vilket kan ge vävnadsskador på lever, njure, centrala nervsystemet, ögonlins och äggstock ar. Detta kan leda till komplikationer som gulsot, hypoglykemi, katarakt och mental retardation. Vanligaste formen Behandling Historik Referenser. Vanligaste formen. Den vanligaste formen är den som orsakas av brist på enzymet galaktos-1-fosfat-uridyltransferas GALT. Den formen ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Galaktosemi