Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Anemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.FIGLU-test: Ett urinprov för påvisande av formiminoglutaminsyra, en mellanmetabolit i L-histidinkatabolismen vid omvandlingen av L-histidin till L-glutaminsyra. Förekomst kan vara ett tecken på vitamin B12- eller folsyrabrist, eller leversjukdom.C-vitaminbrist: Ett bristtillstånd orsakat av för lite C-vitamin i födan. Typiska symtom är sjukdomskänsla, trötthet och svaghet. I ett framskridet stadium av sjukdommen kan blödningar uppstå i leder, muskler och und erhudsvävnad. Hos små barn som ensidigt ges komjölk kan bristen på C-vitamin leda till skörbjugg, ett tillstånd som även är vanligt hos alkoholmissbrukare.Vitamin B12-bristFettsyror, essentiella: Långa fettsyramolekyler som är nödvändiga för, men inte bildas i organismen, utan måste tillföras via födan. Linolsyra och linolensyra är exempel på essentiella fettsyror.Vitamin B12SkörbjuggBristsjukdomar: Sjukdomstillstånd till följd av födoämnes- eller ämnesomsättningsbrister. Begreppet omfattar alla sjukdomar orsakade av otillräckliga förråd i kroppen av livsviktiga näringsämnen, t ex protein (eller aminosyror), vitaminer och mineral. NeuralrörsdefekterKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Linolensyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och tre dubbelbindningar.TetrahydrofolaterSaffloroljaHomocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. AlfalinolensyraVitamin B-komplexParenteral näringC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.OljorFolsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.Kokos: Tropisk palm (Cocus nucifera) av familjen Arecaceae som ger stora, ätliga frukter (kokusnötter) med hårt skal, av vilka också olja och fibrer bereds.Parenteral näring, totalLinolsyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och två dubbelbindningar.Råttor, mutanta stammarKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Malabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.Vård i samband med fortplantningDokosahexaensyror: C22-omättade fettsyror (omega 3-fettsyror) som främst finns i fiskoljor. Syn. DHA.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.Fettsyror, omättade: Fettsyror, vars kolkedjor innehåller en eller flera dubbel- eller trippelbindningar mellan kolen.Omega-3-fettsyror: En grupp fettsyror, ofta av marint ursprung, vars första omättade bindning är belägen i den tredje positionen från omegakolet. Dessa fettsyror anses kunna minska halten serumtriglycerider, motverka insulinresistens, förbättra blodfettprofilen, ge förlängd blödningstid, reducera antalet blodplättar och minska plättarnas vidhäftningsförmåga.

*  Folsyrabrist - Wikipedia
Folsyrabrist eller vitamin B9-brist är en näringsrubbning som i de flesta fallen beror på dålig kosthållning med för låga ...
  http://tsfa.info/24-nyheter/folatbrist.php
*  June | 2014 | deskmag.se
Bevis visade att allvarlig folsyrabrist leder till neuralrörsdefekter som kallas ryggmärgsbråck. Men forskarna från Wolfson ...
  http://deskmag.se/2014/06/
*  folsyrabrist | technopole-bordeaux-montesquieu.com
folsyrabrist. Posted on April 25, 2013. Nog är det märkligt att folsyrabrist är den vanligaste sortens vitaminbrist i ... Det finns också samband mellan folsyrabrist och Downs syndrom, läpp- och gomspalt, medfödda hjärtfel, missfall, för tidig ...
  http://technopole-bordeaux-montesquieu.com/folsyrabrist/
*  Folsyrabrist - Wikipedia
Folsyrabrist är särskilt allvarligt vid graviditet eftersom det är nödvändigt vid nybildning av celler. Folsyrabrist ökar ... Folsyrabrist är sällan symtomgivande innan bristen är uttalad. Folsyrabrist kan yttra sig i andfåddhet, kärlkramp, trötthet, ... Folsyrabrist eller vitamin B9-brist är en näringsrubbning som i de flesta fallen beror på dålig kosthållning med för låga ... Folsyrabrist kan liksom vitamin B12-brist ge förhöjda värden homocystein, vilket möjligen ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Folsyrabrist
*  hypofysinsufficiens
Jag har två andra värden som är höga som stärker det men även kan peka på att jag har folsyrabrist igen, ett prov som glömde ...
  http://ina.uniqe.se/tag/hypofysinsufficiens
*  Vitaminbrist - Wikipedia
Se huvudartikel: folsyrabrist. B12-brist (Kobalamin) Vid B12-brist kan man drabbas av perniciös anemi, en svårare form av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vitaminbrist
*  Folvidon®
Megaloblastiska anemier med folsyrabrist. Alkoholism och hemolytiska anemier med snabb folatomsättning.. ...
  https://www.abigo.se/produkter/receptbelagt-for-sjukvardspersonal/folvidon-2/
*  Fibromyalgi
B12/folsyrabrist. *Anemi. UTREDNING Man börjar med att skaffa sig en helhetsbild över smärtans utbredning genom att be ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=492
*  Moderkaksavlossning - 9månader
folsyrabrist. *yttre vändning. *häftig vattenavgång. *framfödandet av första tvillingen. Komplikationer. Nedan följer några av ...
  http://www.9manader.nu/arkiv/gravid/moderkaksavlossning-128/
*  Makrocytär anemi - Wikipedia
perniciös anemi), det vill säga vitamin B12- och/eller folsyrabrist Alkoholism Praktisk Medicin - Anemiutredning. Anemi. Denna ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Makrocyt%C3%A4r_anemi
*  Sökresultat för "Alkoholism" - Wikipedia
perniciös anemi), det vill säga vitamin B12- och/eller folsyrabrist Alkoholism Praktisk Medicin - Anemiutredning. Anemi. Denna ... kan till exempel bero på: Matsmältningsorganens sjukdomar Hypotyreos Alkoholism Folsyrabrist Vitamin B12-brist Bieffekt av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Special:S%C3%B6k?search=Alkoholism&fulltext=S%C3%B6k
*  Vitamin B9, B10, M, folsyra, folat, folacin | Morotsliv
Eftersom den huvudsakliga metaboliska konsekvensen av folsyrabrist är sjukliga förändringar i cellkärnan drabbas snabbt ... ryggmärgsbrock och för tidigt födda barn kan ha samband med folsyrabrist. Flera studier visar en skyddande effekt mot ...
  https://morotsliv.com/2017/12/vitamin-b9-b10-m-folsyra-folat-folacin.html
*  Sverige tvekar att tillsätta folsyra i mjöl | Forskning & Framsteg
Risken är annars att deras barn, på grund av folsyrabrist, föds med ryggmärgsbråck eller svåra hjärnmissbildningar. Det drabbar ...
  https://fof.se/tidning/2006/2/sverige-tvekar-att-tillsatta-folsyra-i-mjol
*  Megaloblastisk anemi - Wikipedia
Huvudartikel:Folsyrabrist Vanligt är att folatbrist (eller folsyrabrist) orsakas av ensidig kost, då folatet i kroppen finns i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Megaloblastisk_anemi
*  Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården
Cytostatikabehandling, B12- och/eller folsyrabrist är andra vanliga orsaker till minskad bildning av neutrofiler. Ses även som ...
  http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Blod-och-blodbildande-organ/Neutropeni/
*  Vitamin B9 (folsyra) - Tony Berglund Hälsa
I industriländerna är det främst äldre som lider av folsyrabrist.. Folsyrabrist kan ge:. • megaloblastanemi.. • ömmande, ... Divertikulos ger ofta folsyrabrist.. • spelar en mycket viktig roll för cellförnyelsen i kroppens vävnader.. • är viktig för ... Indikationer av möjlig folsyrabrist vid undersökning av levande blod med funktionellt mörkfält och faskonstrast-mikroskopiering ... Makrocytär anemi kommer efter många år av folsyrabrist.. • Methylmalonsyra och homocysteinvärden anses som viktiga ...
  http://www.tonyberglund.se/kunskap/vitamin-b9-folsyra/
*  Blodvärdet - 9månader
Folsyrabrist har störst effekt på snabbväxande vävnad, som anläggning av nya organ hos foster eller blodkroppsbildning i ...
  http://www.9manader.nu/arkiv/gravid/blodvardet-109/
*  Buksmärtor: 15 orsaker och lösningar till låga buksmärtor; Typ och plats buksmärtor; Möjliga orsaker till buksmärta ...;...
Ingen drabbades av en folsyrabrist innan fokus syftade till att äta mindre kött, protein och naturligt fett där naturen har ... KÖTT dåliga kostvanor orsakar folsyrabrist. Här är lite intressant information som du bör känna till. Kanske din läkare eller ...
  http://jackabacon.com/article/buksmrtor-15-orsaker-och-lsningar-till-lga-buksmrtor
*  Anemi - Wikipedia
Huvudartikel: Makrocytär anemi Vanligaste orsaken till makrocytär anemi är brist antingen B12-brist, folsyrabrist eller båda. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anemi
*  jagfestarmot
Depression hos män med anknytning till folsyrabrist Folsyra är form av vitamin B9 och finns främst i gröna bladgrönsaker, ...
  http://jagfestarmot.se
*  B12-brist - Inas Dekor
Därför tar jag därför upp folsyrabrist senare ;). Vad tyckte du om detta inlägg, hjälpte det dig? Blev du klokare? Eller var ... Det gick en vecka så hade jag nya symptom och det visade sig att jag hade folsyrabrist. Fick efter att Lelle ringt till läkaren ... eftersom folsyrabrist kan ge samma laboratoriefynd som B12-vitaminbrist. ...
  http://inasdekor.blogg.se/2014/june/b12-brist.html
*  Makrocytos - Wikipedia
Makrocytos kan till exempel bero på: Matsmältningsorganens sjukdomar Hypotyreos Alkoholism Folsyrabrist Vitamin B12-brist ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Makrocytos