Folsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Anemi, makrocytär: Anemi med större erytrocyter än normalt.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.FIGLU-test: Ett urinprov för påvisande av formiminoglutaminsyra, en mellanmetabolit i L-histidinkatabolismen vid omvandlingen av L-histidin till L-glutaminsyra. Förekomst kan vara ett tecken på vitamin B12- eller folsyrabrist, eller leversjukdom.C-vitaminbrist: Ett bristtillstånd orsakat av för lite C-vitamin i födan. Typiska symtom är sjukdomskänsla, trötthet och svaghet. I ett framskridet stadium av sjukdommen kan blödningar uppstå i leder, muskler och und erhudsvävnad. Hos små barn som ensidigt ges komjölk kan bristen på C-vitamin leda till skörbjugg, ett tillstånd som även är vanligt hos alkoholmissbrukare.Vitamin B12-bristFettsyror, essentiella: Långa fettsyramolekyler som är nödvändiga för, men inte bildas i organismen, utan måste tillföras via födan. Linolsyra och linolensyra är exempel på essentiella fettsyror.Vitamin B12SkörbjuggBristsjukdomar: Sjukdomstillstånd till följd av födoämnes- eller ämnesomsättningsbrister. Begreppet omfattar alla sjukdomar orsakade av otillräckliga förråd i kroppen av livsviktiga näringsämnen, t ex protein (eller aminosyror), vitaminer och mineral. NeuralrörsdefekterKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Linolensyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och tre dubbelbindningar.TetrahydrofolaterSaffloroljaHomocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. AlfalinolensyraVitamin B-komplexParenteral näringC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.OljorFolsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.Kokos: Tropisk palm (Cocus nucifera) av familjen Arecaceae som ger stora, ätliga frukter (kokusnötter) med hårt skal, av vilka också olja och fibrer bereds.Parenteral näring, totalLinolsyror: Essentiella fettsyror med 18 kol och två dubbelbindningar.Råttor, mutanta stammarKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Malabsorptionssyndrom: Allmän benämning för en grupp näringsbristsyndrom, orsakade av bristande förmåga till normalt näringsupptag i tarmarna.Vård i samband med fortplantningDokosahexaensyror: C22-omättade fettsyror (omega 3-fettsyror) som främst finns i fiskoljor. Syn. DHA.Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.Fettsyror, omättade: Fettsyror, vars kolkedjor innehåller en eller flera dubbel- eller trippelbindningar mellan kolen.Omega-3-fettsyror: En grupp fettsyror, ofta av marint ursprung, vars första omättade bindning är belägen i den tredje positionen från omegakolet. Dessa fettsyror anses kunna minska halten serumtriglycerider, motverka insulinresistens, förbättra blodfettprofilen, ge förlängd blödningstid, reducera antalet blodplättar och minska plättarnas vidhäftningsförmåga.

*  Salazopyrin EN enterotablett 500 mg - Köp tryggt på Apoteket

Behandling med Salazopyrin EN kan leda till folsyrabrist.. Koncentrationen av läkemedlet kan förväntas vara lika hos modern och ...
https://apoteket.se/produkt/salazopyrin-en-enterotablett-500-mg-300-styck-burk-53167/

*  Vaccin spetsat med abortmedel i WHO-program

Förebyggande mot livmoderhalscance är att INTE få folsyrabrist, vilket p-piller orsakar. Cervix reagerar först på folsyrabrist ...
thenhf.se/vaccin-spetsat-med-abortmedel-i-who-program/

*  Högt homocysteinvärde | Privat Medicin

Höjt homocystein pga folsyrabrist: kan ge trötthet personen kan bli mer lättirriterad (neurastenisk).. Höga homocysteinnivåer, ... Vanligaste orsaken till förhöjt homocystein är vitamin B-12 -, B6- eller folsyrabrist. Orsaken till denna brist är i sin tur ...
https://privatmedicin.se/medicinboken/hormonrubbningar/hogt-homocysteinvarde/

*  ÖVERFALLSMISSTÄNKT HAR TVÅNGSVÅRDATS - PDF

Två exempel är exempelvis B12 och folsyra. Brist på B12 kan äldre och veganer få. Folsyra är det många kvinnor i dag som får i ...
docplayer.se/2379141-Overfallsmisstankt-har-tvangsvardats.html

*  March | 2013 | socialstudiesband.com

För att undvika folsyrabrist bör man som gravid, eller även om man planerar att bli gravid, att äta 400 mikrogram folsyra om ... Folsyrabrist är onödigt eftersom det är enkelt att ta tillskott av den konstgjorda folsyran eller att äta mycket livsmedel som ... Folsyrabrist är givetvis allvarligt för alla, men kanske framförallt för de kvinnor som planerar att bli, eller som redan är, ... Folsyrabrist kan yttra sig i en rad tillstånd såsom fosterskador hos ens barn, anemi, dålig tillväxt, försämrad produktion av ...
socialstudiesband.com/2013/03/

*  Allmän neurologi och multipel skleros - PDF

orsakas av järnbrist, B 12 - och folsyrabrist och är vanligt hos gravida. Läkemedelsbehandling med dopaminantagonister ( ... eller folsyrabrist och upphör efter förlossningen. Dystoni Dystonisjukdomar ger upphov till ofrivilliga toniska kramper, ...
docplayer.se/1820682-Allman-neurologi-och-multipel-skleros.html

*  Sociologforbundet

Ett barn som föds med folsyrabrist kan ha outvecklad hjärna, ryggmärg, eller hjärnhinnor. ...
sociologforbundet.se

*  View all posts filed under Hälsa & Skönhet

Ett barn som föds med folsyrabrist kan ha outvecklad hjärna, ryggmärg, eller hjärnhinnor. ...
sociologforbundet.se/category/halsa-skonhet

*  Niontix medicinsk gas, flytande 100 % - Beställ på Apoteket.se

Om du har diagnostiserad men obehandlad vitamin B12-brist eller folsyrabrist eller har en genetisk rubbning i de enzymsystem ...
https://apoteket.se/produkt/niontix-medicinsk-gas-flytande-100-procent-50-liter-gasflaska-225294/

*  Anemi och trombocytopeni - PDF

Vidare finns det hos äldre patienter oftare kombination mellan B12/folsyrabrist och järnbrist vilket kan dölja makrocytosen och ...
docplayer.se/5184298-Anemi-och-trombocytopeni.html

*  Finns det något som heter amningsreumatism? - BakingBabies

... beror på folsyrabrist B9. Farligt tillstånd. Och den vanligaste vitaminbristen. Tyvärr vet inte alla läkare det ÄN. Kolla upp ...
bakingbabies.se/2017/03/21/finns-det-nagot-som-heter-amningsreumatism/

*  KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté...

B12-brist cyanokobalamin Behepan, Betolvex, Betolvidon tablett RF Folsyrabrist folsyra Folsyra, Folacin, Folvidon Järnbrist ...
docplayer.se/1948715-Kloka-listan-oka-din-kunskap-om-lakemedel-med-kloka-listan-for-patienter-och-allmanhet-stockholms-lans-lakemedelskommitte-gor-urvalet.html

*  Syfilis, kardiovaskulär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3810

*  Nässjukdomar - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2826

*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689

*  Dissektion av inre halsartär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=607

*  Infarkt, främre hjärnartär - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1994

*  Ätande, överdrivet - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1890

*  Benbildning, heterotop - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2899

*  Kardiomyopati, dilaterande - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=596

*  Acanthosis nigricans - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=25

*  Myoklon epilepsi, progressiv - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2649

*  Pubertet, för tidig - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3320

*  Erdheim-Chesters sjukdom - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1226

*  Intrakraniell blödning, hyperton - lookfordiagnosis.com

Du kan inte ta bort dina inlägg i denna ...
https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2033


vitamin B-


  • Vanligaste orsaken till förhöjt homocystein är vitamin B-12 -, B6- eller folsyrabrist. (privatmedicin.se)
  • Om du har diagnostiserad men obehandlad vitamin B 12 -brist eller folsyrabrist eller har en genetisk rubbning i de enzymsystem som är involverade i omsättningen av dessa vitaminer, eftersom användningen av lustgas ytterligare kan förvärra bristen. (apoteket.se)