Loading...


*  Floroglucinol - Wikipedia
Floroglucinol eller floroglucin är ett fenolderivat. Ur vattenlösningar kristalliserar den ut som sitt dihydrat C6H3(OH)3·2H2O ... Floroglucinol uppvisar en kraftig tautomeri mellan sin fenol- och ketonform; det vill säga mellan 1,3,5-trihydroxibensen och ... Men på grund av tautomeri så förekommer triaminobensen även som imin som kan hydrolyseras till ammoniak (NH3). Floroglucinol ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Floroglucinol
*  Katekol - Wikipedia
Resorcinol Hydrokinon Floroglucinol Fenol. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Katekol
*  Resorcinol - Wikipedia
När resorcinol smälts med kaliumhydroxid bildas floroglucinol, katekol och diresorcin. Den kondenseras med karboxylsyror och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Resorcinol
*  Heinrich Hlasiwetz - Wikipedia
... floroglucinol och alkaloider. Hlasiwetz, Heinrich i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1909) Johannes Uray: Organische Chemie ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hlasiwetz
*  Trinitrobensen - Wikipedia
Det används i liten skala i organisk syntes, som till exempel för syntetisk framställning av floroglucinol, men ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trinitrobensen
*  ATC-kod A03: Medel vid funktionella mag-tarmsymtom - Wikipedia
Idanpramin A03AX07 Proxazol A03AX08 Alverin A03AX09 Trepibuton A03AX10 Isometepten A03AX11 Karoverin A03AX12 Floroglucinol ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_A03:_Medel_vid_funktionella_mag-tarmsymtom
*  Cykliske forbindelser | Gyldendal - Den Store Danske
Cykliske forbindelser er kemiske stoffer, der indeholder carbonatomer i en ring. Fem- og seksleddede ringe er mest almindelige. Testosteron, benzen og mentol er cykliske forbindelser.
  http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Cykliske_forbindelser