Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.Ferredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Flavodoxin: Ett järnfritt flavoprotein med låg molekylvikt (16 000), innehållande en molekyl flavinmononukleotid (FMN), som erhållits ur bakterier odlade på ett järnfritt medium. Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Anabaena: Ett släkte hårliknande cyanobakterier med mjukt hölje. De utgör en stor del av sötvattenplankton världen över. Arten Anabaena flos-aquae orsakar förgiftning hos djur.NADH, NADPH-oxidoreduktaserNADPFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.VäxterNitratreduktaserKloroplaster: Inklusionskroppar i växtceller som innehåller fotosyntespigmentet klorofyll, vilket hör samman med tylakoidmembranet. Kloroplaster finns i bladceller och unga stammar hos högre växter.PeasElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.NADPH-ferrihemoproteinreduktasHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.Oxidation-reduktionOxidoreduktaser

*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
NADPFerredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro ... Det kan ersätta ferredoxin i alla elektronöverföringsfunktioner i bakterieceller.Aminosyror, basiskaSvampproteiner: Alla ... and NADP (+) Dependent Alcohol OxidoreductasesSekvensinpassningProteindisulfidisomeraserOxidation-reduktionKolibakterie: En art ... basiskaFMN-reduktasPeriplasmaVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6
*  Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat - Wikipedia
I kloroplasterna blir NADP+ reducerat av ferredoxin-NADP+-reduktas som ett sista steg i elektrontransportkedjan i fotosyntesen ... Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat (NADP), NADP+ (oxiderad) eller NADPH (reducerad) är en molekyl som används i levande ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat