Loading...


ErytrocyttransfusionCinnarizin: Ett piperazinderivat med histamin H1-receptor- och kalciumkanalblockerande verkan, samt med god verkan mot kräkningar och illamående.Flunarizin: Flunarizin är en selektiv kalciuminflödesblockerare med kalmodulinbindande egenskaper och anti-histamin H1-verkan. Medlet har effekt vid förebyggande behandling av migrän, av perifer, ocklusiv kärlsjukdom, av vertigo av centralt eller perifert ursprung, samt som adjuvans vid epilepsibehandling.BlodtransfusionRöda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Blodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Blodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Erytrocytmembran: Den halvgenomträngliga, yttre delen av den röda blodkroppen. Efter hemolys bildar membranet en "spökcell".TrombocyttransfusionUtbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.AutotransfusionBlodkomponenttransfusionErytrocytåldrandeBlodtransfusion, intrauterinTvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.Erytrocytdeformerbarhet: Röda blodkroppars förmåga att ändra form i trånga passager, som i mikrokärlsystemet.Anjonbytesprotein 1, erytrocyt: Ett utbrett membrantransportprotein, som förekommer i plasmamembranet till olika typer av celler och vävnader, samt i cellkärnemembran, mitokondriemembran och Golgimembran. Det är det vanligaste membrantransportproteinet hos erytrocyterna och utgör 25% av allt protein i erytrocyternas membran. Det bildar dimerer och fungerar som en kanal för transport av bikarbonat genom membranet i utbyte mot klorjoner.Hemolys: Nedbrytningen av röda blodkroppar genom verkan av olika ämnen, som t ex antikroppar, bakterier, kemikalier, temperaturförändringar och ändringar i tonicitet (tryckförhållanden).Erytrocytantal: Mätning av antalet röda blodkroppar per enhetsvolym i ett venblodprov.Blodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.

*  Blodkomponenter
Små erytrocytenheter, används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden (upp till 4 månaders ålder). ...
  https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/blodkomponenter
*  Transfusionskomplikation - Landstinget Blekinge
vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-Q-T/transfusionskomplikation/
*  Köpa Moxilen utan recept på nätet i Sverige | Moxilen Online Apotek
J erytrocyttransfusion, om 'ja', antal transfusioner st. En femte booster kan övervägas vid, köp moxilen i sverige recept. ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/moxilen.html
*  Köpa Carzepin utan recept på nätet i Sverige | Carzepin Online Apotek
J erytrocyttransfusion, om 'ja', antal transfusioner st. Denna kvot har en oberoende prognostisk betydelse hos flertalet, ...
  http://apotekvarernettbutikk.life/carzepin.html
*  Köpa Ancaron utan recept på nätet i Sverige | Ancaron Online Apotek
Symptom: Anemi, ikterus, ej förväntad Hb-stegring vid erytrocyt-transfusion. Uppföljning av behandling vid hypotyreos hos hund ...
  http://apotekvarersverige.life/ancaron.html
*  Köpa Fenigramon utan recept på nätet i Sverige | Fenigramon Online Apotek
Symptom: Anemi, ikterus, ej förväntad Hb-stegring vid erytrocyt-transfusion. Du kan vara en av drygt 900 000 svenskar som har ...
  http://sverigeapotekpanatet.life/fenigramon.html