Ektoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Huvudlöss: Parasitinvasion på huden av arter av ordningen Phthiraptera, särskilt Pediculus humanus (familjen Pediculidae), som parasiterar i huvud- och könshår hos människa.FästinginfestationerFlea InfestationsPediculusHårbottenssjukdomarInsektsbekämpningMyiasisAcaricidesSkabbTriatomaVägglöss: Skinnbaggar av familjen Cimicidae. Arten Cimex lectularius är den vanliga vägglusen. Den är rödaktig med oval, platt kropp och tillbakabildade vingar. Lusen är en blodsugare, men kan överleva länge ut an föda. Den kan överföra sjukdomar mellan människor, men är normalt inte en sjukdomsvektor.CtenocephalidesSkabbkvalsterTungiasisTungaKvalster: Alla leddjur av underklassen Acari, utom fästingar. De är mycket små djur, besläktade med spindlarna, ofta med genomskinliga eller halvgenomskinliga kroppar. De kan vara parasiter hos människor och husdjur och därvid ge olika hudirritationer. Många kvalsterarter är av medicinsk betydelse som parasiter och sjukdomsvektorer. RhipicephalusParasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.Bostäder: Byggnader för människors boende.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Ivermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.SiphonapteraInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Hudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.RhodniusPhthirapteraSkadedjursbekämpning

*  BETESSET ÖRING 3P - Betesset - Fiske - Fritid

Betesset öring Skeddrag för kustfiske är ofta drag med goda kastegenskaper. För det lättare kustfisket efter öring men även horngädda och makrill används

*  Lilla B: september 2008

Älgfluga (Lipoptena cervi) är en lusfluga av familjen Hippoboscidae. Flugan är en blodsugande parasit som lever på stora hjortdjur såsom älg, hjort och rådjur. Följaktligen kallas insekten även för älglus eller hjortfluga.. Älgflugan är ca 5 mm lång och relativt ny i den nordiska faunan. De vuxna insekterna börjar söka värddjur efter kläckningen i augusti-oktober. Den till kroppsformen platta flugan landar på sitt värddjur och bryter av sina vingar för att leva resten av sitt liv på värddjuret. Därefter kryper den in i håret och suger blod. Den släpper sina larver till marken och dessa blir flugor på hösten. Den brukar ta miste på sina värddjur och människor, som även kan bli bitna, men de kan inte använda människoblod för sin utveckling. Betten är inte farliga eftersom flugorna inte tros bära med sig några farliga virussjukdomar, dock kan betten ge klåda och svullnad.. Älgflugan är svår att bli kvitt när den väl landat eftersom den är både flat, ...

*  Renar - Evira

Av de fem hela renar som undersöktes var tre i utsvultet tillstånd. Hos en av dessa renar konstaterades ytterligare inflammatoriska förändringar i bukhålan, vilka härrörde från inflammerade skador. En av de utsvultna renarna hade bukhinneinflammation och bölder i bukhålan.. Hos en ren konstaterades förändringar i hjärn- och ryggmärgshinnan orsakade av rundmasken Elaphostrongylus rangiferi, dvs. hjärnmasken . Renen hade haft symptom i centrala nervsystemet som är typiska för cerebrospinal nematodiasis. En ren hade troligen dött på grund av chock till följd av att ett rovdjur hade attackerat renen. De renar som kom hela undersöktes om möjligt också med tanke på hud- och tarmparasiter samt mikrofilarier i blodet. Hos en ren från Utajärvi konstaterades älgflugor ( Lipoptena cervi) i pälsen. Mängderna konstaterade tarmparasiter och mikrofilarier var relativt små i samtliga fall. Alla prover som togs av vuxna renar på grund av misstanke om TSE-sjukdom var ...

*  Outdoor.se - Sportfishing NewsLathund för lax & öring i Vänern » Outdoor.se - Sportfishing News

Mariestadsbon Sten-Gunnar Stéenson har under många år haft hand om registreringen av invägd lax och öring vid Vänertävlingarna Kinnekulle- och Sunnanåträffen. Under resans gång

*  Fakta om laxlus - Norges sjömatråd

Laxlus (Lepeoptheirus salmonis) finns naturligt i alla havsområden på det norra halvklotet och är den vanligaste parasiten hos lax. Laxlus är inte en lus...

*  Outdoor.se - Sportfishing NewsBombarda kastflöte Archives » Outdoor.se - Sportfishing News

Mitt första kast med Inno-flötet i beteshaken skedde den 1 april 2015 i samband med premiären efter havsöring utmed västkusten. Inför premiärkastet hade jag skummat igenom en artikel i danska sportfisketidningen Fisk & Fri där Inno Bombarda (patenterat av dansken Martin Buch) hade hårdtestats. Jens Bursell, tidningens redaktör och mannen bakom testet klassade Inno Bombarda som den mest spännande kastdobben på årtionden.. Danskarna är sedan urminnes tider väl förtrogna med kust- och kastflötefiske efter havsöring och kan erfarenhetsmässigt avgöra vad som är hiss eller diss. Att auktoriteten herr Bursell gav Inno Bombarda toppbetyg indikerade att den danska kulan skulle tas på allvar.. Är av ohejdad vana, sedan många år fast i duppträsket. Havsöring, regnbåge och insjölax är favoritfiskarna. Kastflöten som dinglat på min lina under årens lopp har varit allt från hemmasnidade träpluttar, vattenfyllda kulor, plastiga cigarrer till spolformade tingestar av modernt ...

*  Erik | SPORTFISKEBLOGGEN - ett fiskande klassrum

I artikeln "Hungrig öring vandrar bäst" (Havsutsikt 9/2009) skriver Stefan Larsson om öringen är en anadrom fisk. Anadroma fiskar föds i sötvatten, lever där en tid, sedan vandrar de ut i havet för att växa sig stora. När öringen vandrar ut till havet på våren kallas den smolt. Efter ett eller några år i havet återvänder den till sötvatten för att leka, och cirkeln är därigenom sluten.. Larsson skriver att öringens vandring är mycket riskfylld men när öringen återvänder har den tack vare den stora tillgången på föda i havet blivit mycket större och starkare än de fiskar som inte vandrat. De öringar som inte vandrar kallas stationär öring. När inte alla fiskar inom samma art vandrar kallas det partiell vandring. Om öringen väljer att vandra eller inte beror, enligt Larsson, på hur mycket föda det finns.. Artikelförfattaren tar även upp att vattenkraften utgör ett problem när öringen ska vandra. Dessutom har den odlade smolten svårare än den vilda att ...

*  Inventering av fladdermöss - Umeå

Fladdermöss är skyddade och får inte fångas, dödas eller flyttas. Man får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen skadar normalt inte hus, inventarier eller livsmedel. Men, de gör stor nytta genom att äta insekter i våra trädgårdar och kring våra hus.. Få vilda djur i Sverige är så intimt knutna till människan och kulturlandskapet som fladdermössen. Fladdermöss verkar inte ha något emot närheten till människor, utan de kan ibland snarare dra nytta av den. De har ganska lätt för att anpassa sig till nya miljöer och förutsättningar, bara miljöerna erbjuder vad fladdermössen behöver. Några fladdermusarter bor i våra hus och söker sin föda i trädgårdar och runt gatlampor. ...

*  TEAM MARRES FISKERAPPORT: Öring eller lax?

Hej, Det är en mager lax från Västra Silen - utan tvekan! Ibland kan de bli en anings magra där men oftast är de feta och fina. Utseendet i övrigt är typiskt lax från sjöarna. Mer kontraster i täckningen. Tro mig - jag har sett många därifrån...! / Tommy Nerstrand. ...

*  Havsöring - artikelspecial

De slutar att vara aggressiva och hålla ett revir och bildar istället små stim. Förändringarna sker under ett par veckor och när dessa förändringar har skett brukar man kalla öringen för smolt. Smolten måste inom ett par veckor ut i havet, om den väntar för länge finns det en risk att kloridcellerna börjat tillbakabildas vilket gör att smolten riskerar att dö om den tar sig ut i havet.. Faror på vägen ut. I västkuståarna är det dock inte alltid så lätt att ta sig ut i havet då vattenflödet kan variera kraftigt. Smolten brukar därför, i de flesta vattendragen, vänta till det sker en ökning i flödet i samband med regn. Regnet gör också att vattnet blir grumligt vilket gör att smolten blir svårare att upptäcka för rovdjur, tillexempel fåglar och större fiskar, vilket ökar chanserna att överleva. I vissa vattendrag finns det dock sjöar som gör att vattennivåerna håller sig ganska jämna. I dessa vattendrag brukar istället smolten vandra ut när ...

*  Outdoor.se - Sportfishing News14,33 ton lax & öring nätades yrkesmässigt i Vänern 2016 » Outdoor.se - Sportfishing News

Vänerns yrkesfiskare rapporterar att de 2016 tillsammans landade 14 334 kilo odlad laxfisk fördelade på 10 187 kg insjölax och 4 147 kg insjööring. 14,33 ton lax/öring omräknat till antal

*  februari

älvkarleby ( 892 ) lax ( 701 ) 2012 ( 646 ) 2013 ( 477 ) 2014 ( 457 ) 2011 ( 367 ) havsöring ( 331 ) 2015 ( 263 ) gavleån ( 263 ) flugfiske ( 236 ) 2016 ( 182 ) gädda ( 174 ) öring ( 160 ) gös ( 151 ) regnbåge ( 148 ) ljusne ( 142 ) filmklipp ( 129 ) thomas karlström ( 121 ) salmon ( 119 ) 2010 ( 113 ) ismete ( 110 ) 2017 ( 97 ) calle björk ( 83 ) najc fiske och fritid ( 79 ) pg ( 77 ) gavleoring ( 74 ) korallen ( 72 ) bergeforsen ( 69 ) jalle ( 62 ) pimpel ( 62 ) hikmet ( 61 ) svedda ( 59 ) Hubo ( 54 ) tony berggren ( 54 ) pb ( 53 ) ampa ( 50 ) länkat ( 50 ) krönika ( 48 ) fasta fisket ( 47 ) fredrik nygren ( 47 ) klubbsjön ( 47 ) kusten ( 47 ) stefan åkesson ( 47 ) storvreta pelle ( 47 ) victor gustavsson ( 47 ) storsjön ( 45 ) micke malm ( 44 ) thomas svärdström ( 44 ) leo valkama ( 43 ) Älvkarleby sportfiske ( 40 ) abborre ( 38 ) årvara ( 38 ) tamer özturk ( 37 ) testeboån ( 37 ) gavleöring ( 36 ) reklam ( 36 ) simon gustafsson ( 36 ) flugspö ( 35 ) kjell bohlin ( 35 ) ...

*  Pojke försvann under skidskotur på sjön Roxen | Nyheter | Expressen

En 14-årige pojke försvann under en skridskotur på sjön Roxen utanför Sättuna i Östergötland. Han hittades kraftigt nedkyld men vid liv.

*  Regn, stigande fisk och sköna drillar! | Laxlyckan.se

Laxfiske i Mörrum, Mörrumsån. Flugfiskekurser för lax och havsöring med tvåhandsspö. Fiskeguide och instruktör med mångårig erfarenhet av laxfiske. Fiskepaket all inclusive i Mörrumsån. Beskrivningar av Mörrumsåns fiskesträckor. Laxfiskeblogg. Kunder från hela världen.

*  BUADRAGET 16G - Fiskedrag - Fiske - Fritid

Buadraget Långsmalt, lättkastat bete för kust- och älvfiske efter havsöring och lax. Lackad framsida och kromad blank baksida. Teknisk information Färg: s

*  Team Lalax: Det nappar på... en hög gäddor och en liten gös på ca 50cm + en bonusborre på fina 7 hg..

Det blir mestadels fiske i Vänern efter alla dess arter med olika metoder. Favoritfisket är dock trolling efter Lax och Öring. Lite historik: Hållit på med trollingfiske sedan 1988. Egen båt för trolling skaffade jag 1991. Första tävlingen var i Mariestad, tror det var 1995. Har sedan deltagit i flertalet träffar. Tidigare Teamnamn: Team JUMBO , Team ...

*  SPORTFISKEBLOGGEN - ett fiskande klassrum

En lördag i november hade jag och två kompisar beslutat att fiska öring ifrån flytring.. Men så blev det inte då vi var för sent ute med att meddela det till vattenvårdsområdet, så där stod vi utan någon plan för vad vi skulle göra. Då fick Krisse en idé, vi kunde ju fråga vår lärare om han kände till någon liten sjö där det skulle vara bra för både kvalitet och kvantitet av gäddor vilket betyder många fiskar och lite större fiskar, och ja, han kände till ett ställe som lät bra. Fortsätt läsa Plan B bar frukt →. ...

*  Mammothpikehunting: 2014-04-01 - 2014-05-01

Efter återutsättningen åkte kaffetermosen fram och med en harmonisk känsla i kroppen njöt jag av att årets första tia var landad. Då jag hade ganska bra stirr på betesfiskarna valde jag att ge platsen en chans till. Efter en stund får jag ett märkligt hugg där flötet först sticker för att sedan ploppa upp och så håller det på ett par gånger.. Misstänker en öring eller en lite gädda som inte får in mörten ordentligt i munnen och tar därför inte hugget på fullt allvar. Därför blir jag tämligen förvånad när jag möts av en bra tyngd i mothugget. Tänker att det kan vara en skaplig fisk på en 7-8 kg för det kan ju inte vara en rökare till, eller? Pressar in fisken ganska hårt och det är först när hon dyker upp intill båten och ruskar med huvudet som jag inser att det är en riktigt bra fisk! Pulsen stiger och hon gör ett par kortare rusningar inne vid båten innan hon går i håven. Sekunderna senare ringer telefonen och jag kan skrika ut ett härligt ...

*  TEAM MARRES FISKERAPPORT: Tomas väntar på hugg!!!!

Idag har Tomas "Blydonkern" Silden och jag fiskat vid Milskär efter grov öring ,men endast gröna långnosade nappade idag.Hur som helst så har vi haft det trevligt på sjön, tack Tomas och välkommen snart igen...// Göran. ...

*  Years on the Fly: January 2012

Och vips hade jag dessutom hittat ett mönster för kräfta som visst är en favorit inte bara till brännvinet i augusti utan även för allt emellan abborre till öring. Jag modifierade mönstret litegranna och band upp några av den sorten med ...

*  Amir drog en drömöring | Fiskejournalen

Sportfiskarnas ungdomsledare Amir Rastkerdar inledde semestern på bästa sätt. I grumligt skånevatten lyckades han kroka en silverblank havsöring som var

*  Fladdermusborg

Många av våra europeiska fladdermöss är utrotningshotade. Genom att sätta upp holkar så hjälper man dem att finna boplatser. Det är en fördel att sätta upp flera holkar i samma område då fladdermössen tycker om att ha alternativa boplatser om de blir...

*  På gång | www.sxk.se

Svenska Kryssarklubben är en ideell förening som bildades 1923 av en grupp entusiaster med Sven Grenander i spetsen med syfte att få ut fler familjer på sjön. Klubben har idag närmare 43 000 medlemmar från 40 länder ...

*  0<...

Idag åkte jag och tre vänner till mig Eckerölinjen. En alldeles lagom dagsutflykt på semestern som var mycket trevligare än jag trodde att den skulle vara. Jag tog två åksjuketabletter så att jag inte skulle bli åksjuk i bussen eller sjösjuk på sjön. Medelåldern var väl över sjuttio år, men det gjorde inget eftersom jag var i ett så bra och roligt sällskap. Jag shoppade lite på taxfree också. Eftersom jag handlade produkter från Clinique över en viss summa fick jag en strandväska. Den får bli min nya karatebag. Här kommer lite bilder.. ...

*  Julklappstips: Smart flytväst

Att få folk på sjön att ha flytväst på sig är inte helt lätt - det anses lite töntigt och många säger att de kan simma och inte behöver någon ...

Infestation: Infestation (från latin: infestare, "angripa") betecknar ett ett kraftigt angrepp av en parasit, parasitoid eller ett skadedjurCtenocephalides canis: Ctenocephalides canis är en loppart som först beskrevs av Curtis 1826. Ctenocephalides canis ingår i släktet Ctenocephalides och familjen husloppor.Chrysomya bezziana: Chrysomya bezziana är en tvåvingeart som beskrevs av Villeneuve 1914. Chrysomya bezziana ingår i släktet Chrysomya och familjen spyflugor.SkabbTriatoma protracta: Triatoma protracta är en insektsart som först beskrevs av Philip Reese Uhler 1894. Triatoma protracta ingår i släktet Triatoma och familjen rovskinnbaggar.Sarcoptes scabiei: Sarcoptes scabiei är ett parasitiskt kvalster som tillhör släktet Sarcoptes och familjen Sarcoptidae i klassen spindeldjur. Sarcoptes scabiei gräver gångar under huden hos pälsdjur och orsakar hudsjukdomen skabb.Brevipalpus: Brevipalpus är ett släkte av spindeldjur. Brevipalpus ingår i familjen Tenuipalpidae.Norco, KalifornienInsekticid: Insekticider är substanser som är mycket giftiga specifikt för insekter, så att de oftast dör när de utsätts för dessa substanser. Människan använder ofta insekticider, till exempel för att skydda grödor i jordbruket mot skadedjur.Råttloppa: Råttloppa eller europeisk råttloppa (Nosopsyllus fasciatus) är en loppart. Den är 2–3 millimeter lång och har brunråttan som värddjur.Doppingsläktet: Doppingsläktet (Podiceps) är ett släkte inom familjen doppingar.Anticimex