Ektoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Kvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Huvudlöss: Parasitinvasion på huden av arter av ordningen Phthiraptera, särskilt Pediculus humanus (familjen Pediculidae), som parasiterar i huvud- och könshår hos människa.FästinginfestationerFlea InfestationsPediculusHårbottenssjukdomarInsektsbekämpningMyiasisAcaricidesSkabbTriatomaVägglöss: Skinnbaggar av familjen Cimicidae. Arten Cimex lectularius är den vanliga vägglusen. Den är rödaktig med oval, platt kropp och tillbakabildade vingar. Lusen är en blodsugare, men kan överleva länge ut an föda. Den kan överföra sjukdomar mellan människor, men är normalt inte en sjukdomsvektor.CtenocephalidesSkabbkvalsterTungiasisTungaKvalster: Alla leddjur av underklassen Acari, utom fästingar. De är mycket små djur, besläktade med spindlarna, ofta med genomskinliga eller halvgenomskinliga kroppar. De kan vara parasiter hos människor och husdjur och därvid ge olika hudirritationer. Många kvalsterarter är av medicinsk betydelse som parasiter och sjukdomsvektorer. RhipicephalusParasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.Bostäder: Byggnader för människors boende.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Ivermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.SiphonapteraInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Hudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.RhodniusPhthirapteraSkadedjursbekämpning


Infestation: Infestation (från latin: infestare, "angripa") betecknar ett ett kraftigt angrepp av en parasit, parasitoid eller ett skadedjurCtenocephalides canis: Ctenocephalides canis är en loppart som först beskrevs av Curtis 1826. Ctenocephalides canis ingår i släktet Ctenocephalides och familjen husloppor.Chrysomya bezziana: Chrysomya bezziana är en tvåvingeart som beskrevs av Villeneuve 1914. Chrysomya bezziana ingår i släktet Chrysomya och familjen spyflugor.SkabbTriatoma protracta: Triatoma protracta är en insektsart som först beskrevs av Philip Reese Uhler 1894. Triatoma protracta ingår i släktet Triatoma och familjen rovskinnbaggar.Sarcoptes scabiei: Sarcoptes scabiei är ett parasitiskt kvalster som tillhör släktet Sarcoptes och familjen Sarcoptidae i klassen spindeldjur. Sarcoptes scabiei gräver gångar under huden hos pälsdjur och orsakar hudsjukdomen skabb.Brevipalpus: Brevipalpus är ett släkte av spindeldjur. Brevipalpus ingår i familjen Tenuipalpidae.Norco, KalifornienInsekticid: Insekticider är substanser som är mycket giftiga specifikt för insekter, så att de oftast dör när de utsätts för dessa substanser. Människan använder ofta insekticider, till exempel för att skydda grödor i jordbruket mot skadedjur.Råttloppa: Råttloppa eller europeisk råttloppa (Nosopsyllus fasciatus) är en loppart. Den är 2–3 millimeter lång och har brunråttan som värddjur.Doppingsläktet: Doppingsläktet (Podiceps) är ett släkte inom familjen doppingar.Anticimex