Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.BarkResultats reproducerbarhetMjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Bioinformatik: Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.PolymeraskedjereaktionSensitivitet och specificitetObservatörsvariationBildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.RadiologiTidsfaktorerDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djur

*  Statistisk Process Kontroll - SPC - SPS -Predisys
Predisys är ett nordiskt mjukvaro företag, som sedan 1996 har utvecklat statistisk kvalitets kontrollsystem som baserar säj på SPC (statistisk kvalitetskontroll, statistisk processkontroll, statistical process control) principer. Våra system används idag av kunder i Asien, Europa samt Nord- och Syd Amerika för att kvalitetssäkra produktionen av t.ex. elektronik-, bil-, läkemedel-, och medico produkter.. Sedan 1980 talet har SPC program typiskt varit implementerat som traditionella PC program, men i 2004 lancerade Predisys, som den första mjukvarohuset i världen, ett modernt, intuitivt och användarvänligt web-baserat system för "Internet generationen". Vårt SPC software kan användas i en webbrowser (PC, tablet, smart phone) eller i program, som t.ex. Microsoft SharePoint, Office och Reporting Services. Till Predisys statistika kvalitetskontrolls lösning hör bland annat: ...
  http://predisys.com/SPC/PredisysSPCSverige.aspx
*  ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET PDF
ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR FÖRSTA HALVÅRET 21 2(25) Anmälda brott, statistik för första halvåret 21 Statistiken över anmälda brott visar alla händelser som anmälts som brott och blivit registrerade
  http://docplayer.se/49909912-Anmalda-brott-preliminar-statistik-for-forsta-halvaret-2010.html
*  Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik - Region Skåne
Region Skåne ger via Kliniska Studier Sverige - Forum Söder rådgivning, analyshjälp och utbildning inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt.
  https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/tjanster-inom-epidemiologisk-och-statistisk-metodik/
*  Kaunas City Hotel (Litauen) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Kaunas City Hotel, Kaunas: Se recensioner, 118 bilder och bra erbjudanden på Kaunas City Hotel, rankat #3 av 28 hotell i Kaunas och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g274948-d2254298-Reviews-Kaunas_City_Hotel-Kaunas_Kaunas_County.html
*  Park Inn by Radisson Kaunas (Litauen) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Park Inn by Radisson Kaunas, Kaunas: Se 7 recensioner, 276 bilder och bra erbjudanden på Park Inn by Radisson Kaunas, rankat #2 av 28 hotell i Kaunas och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g274948-d602550-Reviews-Park_Inn_by_Radisson_Kaunas-Kaunas_Kaunas_County.html
*  De bästa semesterpaketen till Kaunas - TripAdvisor
Semesterpaket till Kaunas, Litauen: Skapa det perfekta semesterpaketet för Kaunas på TripAdvisor genom att jämföra priser och läsa omdömen om hotell i Kaunas.
  https://www.tripadvisor.se/Vacation_Packages-g274948-Kaunas_Kaunas_County-Vacations.html
*  Park Inn by Radisson Kaunas Hotel - Kaunas - Hotels.com
Se våra erbjudanden för Park Inn by Radisson Kaunas Hotel i Kaunas. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
  https://sv.hotels.com/ho126719/park-inn-by-radisson-kaunas-hotel-kaunas-litauen/
*  Estimator - Wikipedia
I statistik är estimator en regel för att beräkna en skattning av en given kvantitet baserad på observerade data. På så sätt hålls regeln och dess resultat (skattningen) åtskilda. Med punktskattningar avses estimatorer som ger envärda resultat, fastän detta inbegriper entydigt vektor-värda resultat och sådana som kan uttryckas som en enstaka funktion. Motsatsen är en intervallskattning, där resultatet skulle vara en räcka av möjliga värden (eller vektorer respektive funktioner).. Teoretisk statistik sysslar med egenskaper hos estimatorer; det vill säga med att definiera egenskaper som kan användas att jämföra olika estimatorer (skilda regler för att skapa skattningar) för en och samma kvantitet, baserad på samma data. Sådana egenskaper kan användas som bästa regel för att ta till under givna omständigheter. Inom robust statistik går dock teorin vidare till att beakta balansen mellan att ha goda egenskaper, om snävt definierade antaganden gäller, och att ha mindre ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Estimator
*  Nya vägar till lärande med virtuella laboratorier och kalkylerade utsläpp - Göteborgs universitet ...
Experimenten i det virtuella labbet skulle vara svåra att genomföra i ett traditionellt skollabb eftersom det kräver att eleverna följer klimateffekter över en längre tidsperiod. Här kan de jämföra sina resultat med statistiska data från autentisk forskning. Vad gäller koldioxidkalkylatorn är kunskapen som den levererar mångfasetterad och uträkningarna för komplexa för att klara utan tillgång till redskapet, säger Emma Edstrand.. ...
  http://lincs.gu.se/svenska/nyheter/d/nya-vagar-till-larande-med-virtuella-laboratorier-och-kalkylerade-utslapp.cid1422003
*  Nya vägar till lärande med virtuella laboratorier och kalkylerade utsläpp - Göteborgs universitet ...
Experimenten i det virtuella labbet skulle vara svåra att genomföra i ett traditionellt skollabb eftersom det kräver att eleverna följer klimateffekter över en längre tidsperiod. Här kan de jämföra sina resultat med statistiska data från autentisk forskning. Vad gäller koldioxidkalkylatorn är kunskapen som den levererar mångfasetterad och uträkningarna för komplexa för att klara utan tillgång till redskapet, säger Emma Edstrand.. ...
  http://lincs.gu.se/svenska/nyheter/d/nya-vagar-till-larande-med-virtuella-laboratorier-och-kalkylerade-utslapp.cid1422003?feedbackForm=true&keepArticle=true&returnAddress=http%3A%2F%2Flincs.gu.se%2Fsvenska%2Fnyheter%2Fd%2F%2Fnya-vagar-till-larande-med-virtuella-laboratorier-och-kalkylerade-utslapp.cid1422003&recipientName=Torsten+Arpi&encodedEmail=dG9yc3Rlbi5hcnBpQGd1LnNl
*  barkersthlm: februari 2015
Egentligen är det statistiska underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsater utifrån dessa resultat, men det är en positiv indikation på att filmade föreläsningar kan användas för att utveckla undervisningen. Samtidigt visar dessa resultat att det inte går att förvänta sig en omedelbar förbättring om man publicerar sina genomgångar på Internet; i mitt fall tog det tre år innan jag såg något som verkade bekräfta mina förhoppningar om att eleverna inte bara gillade metoden, utan också lärde sig mer genom detta sätt att arbeta. Den slutsats jag med säkerhet ändå kan dra efter tre års beprövad erfarenhet är att filmade föreläsningar och frågor i förväg i sig inte räcker - det är vad som sedan händer på lektionerna som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling ...
  http://barkersthlm.blogspot.com/2015/02/
*  barkersthlm: 2015
Egentligen är det statistiska underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsater utifrån dessa resultat, men det är en positiv indikation på att filmade föreläsningar kan användas för att utveckla undervisningen. Samtidigt visar dessa resultat att det inte går att förvänta sig en omedelbar förbättring om man publicerar sina genomgångar på Internet; i mitt fall tog det tre år innan jag såg något som verkade bekräfta mina förhoppningar om att eleverna inte bara gillade metoden, utan också lärde sig mer genom detta sätt att arbeta. Den slutsats jag med säkerhet ändå kan dra efter tre års beprövad erfarenhet är att filmade föreläsningar och frågor i förväg i sig inte räcker - det är vad som sedan händer på lektionerna som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling ...
  http://barkersthlm.blogspot.com/2015/
*  Extremhögerns mobilisering är ett hot mot journalistiken
Resultatet har gett ny energi åt en debatt som pågått under de senaste åren. Det finns ett förtroendeglapp mellan allmänheten och medier. I stora drag har det legat på ungefär samma nivå de senaste 27 åren, då mätningarna började. Lite mer än hälften av befolkningen har stort förtroende för tv och radio. Ungefär tre av tio har stort förtroende för dagspressen. Den som djupdyker i statistiken kommer kunna hitta upp och ned-gångar ...
  http://expo.se/2017/extremhogerns-mobilisering-ar-ett-hot-mot-journalistiken_7396.html
*  friidrott.se :: - Uttagningskriterier
I kast i ungdomsåren, men även till viss del i junioråren, är fysisk utveckling mycket tongivande i vilken nivå aktiva presterar. Man kan kasta och stöta långt på att vara stark/explosiv/tidigt utvecklad fysisk utan att ha en teknik som är hållbar. Det är därför svårt att säga något om aktivas utvecklingspotential till seniornivå, det som vi egentligen är mest intresserade av. Det statistiska underlaget som används är det 'minst dåliga' sättet att selektera ...
  http://www.friidrott.se/elit/Prestationscentrum/Kast-Vaxjo/Grenutveckling/Utvecklingstraffar/Uttagningskriter.aspx
*  Daugirdas Kaunas, hotell Litauen. Just-nu-erbjudande!
All information du behöver om Daugirdas i Kaunas: rabatterade priser, egenfilmade videos av alla rumtyper, kartor, service och mycket mer
  http://www.tvtrip.se/Kaunas+hotell-hotels/daugirdas
*  Ole Henriksen - 3 little wonders
Brittiska webshopen ASOS har sedan ett par veckor sin årliga sommarrea på vilken man kan göra riktigt bra fynd om man är snabb på att klicka dit. Jag brukar alltid missa de riktiga kapen och sura över att jag inte tagit chansen när den gavs, men i år var jag snabbt där och roffade åt…
  https://sublim.wordpress.com/2009/07/10/ole-henriksen-3-little-wonders/
*  inteallsfoerbannad
Klart jag gick med på det, läkarens beslut och antaganden är waaay bättre än mina egna, men just i den stunden var det så många tankar, både tankarna på att jag har haft cancer utan att ha den blekaste aning om det själv, samtidigt som jag insåg att jag skulle behöva gå igenom samma procedur Igen. Sövas ned, vakna upp, må skit i flera dagar, spendera ytterligare en cirka vecka på ett jobbigt sjukhus. Det blev bara för mycket ...
  http://inteallsfoerbannad.blogg.se/2007/october/
*  Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke - PDF
+ Statistiska analyser C2 Inferensstatistik Wieland Wermke + Signifikans och Normalfördelning + Problemet med generaliseringen: inferensstatistik n Om vi vill veta ngt. om en population, då kan vi ju fråga
  http://docplayer.se/13356691-Statistiska-analyser-c2-inferensstatistik-wieland-wermke.html
*  Nye metoder
Alle kan levere inn forslag på metoder de ønsker vurdert på nasjonalt nivå.. De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder som kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.. Beslutninger som tas av Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjer. ...
  https://helsedirektoratet.no/prioritering/nye-metoder-
*  Fridah Jönsson - november 2014
Och det här kan man ju tolka som ett mass-sms som klubbägaren ifråga skickade till alla i sin telefonbok. Själv väljer jag att tolka det som att jag är en så mäktig DJ att folk inte ens vågar fråga mig rakt ut om jag vill spela ...
  http://indiepopochskit.blogg.se/2014/november/
*  Tolka moln | SMHI
Molnhimlens utseende förändras ständigt. Genom att studera molnen kan man få en bild av atmosfärens tillstånd. Här en liten snabbkurs.
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/tolka-moln-1.32314
*  Hur loggar man in? - Medarbetarwebben
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
  http://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/forskningsdatabasen/hur-loggar-man-in-1.125233?editor=functionAddress&mode=su-contact-editor
*  Etikprövning - Medarbetarwebben
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
  http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/forskning/etik-i-forskningen/etikpr%C3%B6vning-1.324574?editor=functionAddress&mode=su-contact-editor