Cystationin-betasyntas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det andra steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det reaktionen mellan homocystein och serin, vilken ger cystationin och eliminering av vatten. Brist på detta enzym leder till hyperhomocysteinemi och homocystinuri. EC 4.2.1.22.Homocystinuri: En autosomalt recessiv defekt i metioninmetabolismen som oftast orsakas av brist på cystationin-betasyntas och leder till höjda halter av homocystein i plasma och urin. Kliniska särdrag är lång och smal kroppsform, skolios, araknodaktyli (spindelfingrar), muskelsvaghet, hjulbenthet, tunt, ljust hår, kindrodnad, linsförskjutning, ökad risk för utvecklingsstörning och tendens till fibros i artärerna, vilken ofta följs av slaganfall och hjärtinfarkt.CystationinCystationin-gammalyas: Ett pyridoxalfosfatenzym med flera funktioner. I det sista steget i cysteinbiosyntesen katalyserar det klyvningen av cystationin till cystein, ammoniak och 2-ketobutyrat. EC 4.4.1.1.Svavelväte: En brännbar, giftg gas med tydlig lukt av ruttet ägg. Den används inom kemisk industri och metallurgi, och som analytiskt reagensmedel.Homocystein: En tiolbärande aminosyra som bildas genom demetylering av metionin.Hyperhomocysteinemi: Medfödd störning i metiononomsättningen som leder till överskott av homocystein i blodet. Den beror oftast på brist på enzymet cystationinbeta-syntas och utgör en risk för kranskärlsjukdom.S-adenosylmetioninMetionin: En svavelhaltig, essentiell aminosyra av betydelse för många kroppsfunktioner. Den bildar tungmetallkelat.HomocystinHydrolyaser: Enzymer som katalyserar brott på kol-syrebindningen, vilket leder till uppkomst av omättade ämnen genom förlust av vatten. EC 4.2.1.Betainhomocystein-S-metyltransferasPyridoxalfosfatS-adenosylcysteinPyridoxinCystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.Cysteinsyntas: Enzym som i mikroorganismer och växter katalyserar biosyntesen av cystein från O-acetyl-L-serin och vätesulfid. EC 4.2.99.8.Betain: En naturligt förekommande förening med betydelse för osmotisk reglering. Som läkemedel har betainhydroklorid använts som saltsyrakälla vid behandling av hypoklorhydri (saltsyrabrist i magsäcken). Beta in har också använts för att behandla leveråkommor, hyperkalemi, homocystinuri och gastrointestinala störningar.SvavelHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av metionin genom överföring av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat till homocystein. Det kräver ett kobamidkoenzym. Enzymet kan ha verkan på mono- eller triglutamatderivat. EC 2.1.1.13.Serin-O-acetyltransferasLyaser: En klass av enzymer som katalyserar klyningen av C-C, C-O och C-N, och andra bindningen på andra sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.Alkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.Vitamin B6-bristSulfiderKol-syrelyaser: Enzymer som katalyserar klyvningen av kol-syrebindningar på annat sätt än genom hydrolys eller oxidation. EC 4.2.SvaveltransferaserMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.SerinFolsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.

*  Bodil Wennbergs EQ-blogg: Ansvar?

Och vilket ansvar tar vår generation för att ha uppfostrat bort vikten av att ta ansvar för sig själv? Jag tycker att vi ska våga erkänna för oss själva och för omvärlden att vi misslyckats på denna punkt. Det är hög tid att vägleda unga människor på ett sådant vis att de förmår ta ansvar för sin tid, sina pengar, sin hälsa - kort sagt SINA LIV. Hälsar Ingrid Ö. SvaraRadera ...
bodilwennberg.blogspot.no/2009/06/enligt-media-drabbas-ungdomar-av-sms.html

*  Öppet brev till kulturminister Alice Bah Kuhnke Mittmedia AB:s styrelseordförande Jan Friedman - DN.SE

I veckan har vi läst om hur du sömnlöst ligger vaken och ser med oro på hur de lokala medierna, för att använda dina egna ord, "står inför ett stup". Detta som en kommentar till den i DN i förra veckan initierade mediediskussion kring Mittmedias framtida inriktning.. Vi som är något närmare verksamheten väljer att inte uttrycka oss lika drastiskt, men ditt engagemang och insikt ger respekt när du nu ställer lokalpressens framtidsutmaningar på sin spets. I vår bransch pekar de flesta kurvor fel sedan många år. Prenumeranter blir allt färre och ålderstigna samtidigt som många annonsörer numera väljer andra lokala kontakt- och betalkanaler, inte minst utlandsägda Google och Facebook. Sammantaget minskar många av de lokala mediebolagen sina marginaler och intresset till förnyelse varierar starkt runt om i landet.. Mittmedia försöker möta dessa problem genom att med öppna ögon ställa om till digitala spetstjänster och samtidigt effektivisera vår produktion och ...
dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/oppet-brev-till-kulturminister-alice-bah-kuhnke/

*  Köp - Emite Make Up Online - TopHead i Ullared

För oss är god etik lika viktigt som kvalitet. Från råvara till färdig och paketerad produkt, arbetar vi aktivt med etik- och moralfrågor som berör vår produktion. Vi har en enkel filosofi och klar vision. Samtliga produkter inom Emite Make Up skall hålla absolut högsta kvalitet och lämpa sig både för professionellt studioarbete och för privatpersoner med högt ställda krav. Oavsett om du arbetar professionellt eller önskar kvalitetsprodukter för eget bruk är Emite Make Up det självklara valet för dig
tophead.se/sv/varumarken/emite-make-up/

*  chokladägg

Beställ kvalitetschoklad on-line direkt från vår tillverkning i Askersund. Du får chokladen snabbt, enkelt och helt nygjord.
venuschoklad.se/product/choklad-ägg-fylld

*  Ingefära i 70% choklad

Beställ kvalitetschoklad on-line direkt från vår tillverkning i Askersund. Du får chokladen snabbt, enkelt och helt nygjord.
venuschoklad.se/product/ingefära-i-70-choklad

*  Oblat Rosé

Beställ kvalitetschoklad on-line direkt från vår tillverkning i Askersund. Du får chokladen snabbt, enkelt och helt nygjord.
venuschoklad.se/product/oblat-rosé

*  LIBRIS - Spänningskorrosion i svetsför...

LIBRIS titelinformation: Spänningskorrosion i svetsförband hos konstruktionsstål vid närvaro av svavelväte / Lena Hagström, Bertil Ahlblohm, Christer Karlsson
libris.kb.se/bib/566866

*  Montague Keen - 16 juni 2013

Det blir mer uppenbart för er varje dag varför många tycker att det är så svårt att vakna upp. Allting de trodde på visar sig nu vara falskt. Varenda institution de stödde, litade på och trodde på exponeras nu som motsatsen till vad de hade fått lära sig att de var. De känner att själva strukturen i deras liv håller på att trasas sönder, och det skrämmer dem. De vill blunda för allt detta och det är därför de kallar det för "konspiration", för det skrämmer dem.. Det krävs mod för att se med klara ögon på vad som hölls hemligt, tills nu, och se det som det är: kontrollen och övertagandet av er planet och den mänskliga rasen. Ni måste vara både säkra och starka i er övertygelse att ni måste stå upp för sanning och rättvisa. All information ni behöver för att avslöja sanningen flödar nu in i det offentliga rummet varenda dag. Ni måste ta varje tillfälle att utforska det och smälta det. Hela er existens beror på att ni gör detta med öppet sinne och ...
galacticchannelings.com/svenska/montague16-06-13.html

*  100% GÖS: maj 2010

Jag är en sportfiskare med årgång 66 och är bosatt i Huskvarna med min fru Weronica och våra barn och hundar...Jag fick min första fisk när jag var 4 år och sen var det kört för mej.. Jag har sysslat med det mesta i sportfiskeväg men fiskar numera bara gös och jag tar dom helst på mete och vertikalfiske... Om nån behöver få tag på mej så finns jag på mobilen,,, 0707-941593 eller på mejl,, pw.rose@telia. ...
gos-peter.blogspot.com/2010/05/

*  Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2005 | SMHI

Stora mängder blågröna alger observerades i västra och östra Gotlandsbassängerna samt norr om Gotland. I Arkona och Bornholmsbassängerna var fosfat och silikathalterna i ytvattnet fortfarande höga. I södra Kattegatt och Öresund uppmättes höga fosfat- och silikathalter i det från Östersjön utströmmande ytvattnet. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid botten i Arkonabassängen och vid djup överstigande 70 till 80 meter i övriga Östersjön. Svavelväte fanns i bottenvattnet i Bornholmsbassängen samt i östra och västra Gotlandsbassängen. ...
smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-u-f-argos-vecka-28-2005-1.9197

*  Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 14, 2013 | SMHI

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden i Västerhavet, medan halterna i Östersjön däremot låg över det normala. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns vid djup överstigande 80 till 90 meter i större delen av området. Svavelväte uppmättes i östra och västra Gotlandsbassängerna från 125 meters djup. ...
smhi.se/publikationer/expeditionsrapport-fran-kbv002-triton-vecka-14-2013-1.29920

*  Syrgaskartering i Östersjön hösten 2008 | SMHI

Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten var fortsatt mycket dålig. Utbredningen av helt syrefria bottnar (påverkade av svavelväte) var den största som noterats under perioden 1960 till 2008. Syrefria områden påträffades i stora delar (...
smhi.se/syrgaskartering-i-ostersjon-hosten-2008-1.118

*  Sheldan Nidle - 9 juli 2013

Den mest väsentliga anledning till att införas det nya finansiella systemet är att uppnå ett allomfattande välstånd och knäcka de privata bank-kartellerna. På er värld har det alltid funnits de som använt bankerna för att samla in stor rikedom åt sig själva och begränsa den till ett fåtal gynnade personer. Det ska nu bli slut på detta och ekonomin kommer att omvandlas så att den ger välstånd för alla. Det här nya systemet kommer snabbt att ta er bortom era nuvarande teorier om ett fysiskt universum och om era begränsande filosofier om det förflutna. Genom att föra in välstånd till var och en på er planet påvisas aktivt den universella lagen om överflöd. Genom att göra detta kommer man att skapa en helt ny verklighet som inte har något behov av pengar som sådana. Det kommer snabbt att bli ett samhälle utan pengar, ett samhälle som baseras på teknologier som gör fabrikation och jordbruk föråldrat och därmed kommer själva grunden i hur ni definierar er ...
galacticchannelings.com/svenska/sheldan09-07-13.html

*  Loading.se Blogg - Oskar Skog - Topp 10 - C64 / AMIGA

Under andra omst ndigheter hade jag kanske gillat detta. Jag gillar ju trots allt grafiken. Och musiken. Och kontrollen. Men... jag gillar absolut inte niv designen. Blir galen p den, och ibland tycker jag det r extremt sv rt att se vad man skall g ra eller hur man skall g . Trial and error av absolut v rsta sort (ja, man kan absolut uppskatta denna sort av trial and error och ha hedern i beh ll, men jag g r det inte) d r de l ngre niv erna kan kvaddas fullst ndigt de sista sk lvande sekunderna... och d blir det bara till att spela om allt igen... och riskera att g ra bort sig nnu en g ng... och f spela om allt igen... osv. Usch ...
loading.se/blogg.php?user_id=12&blogg_id=15532

*  VI SKULLE HA FÅTT ETT TREDJE BARN | Felicia Cardell

HEJ fina ni! Som många av er kanske märkt så har vi haft en lång paus från bloggen, kanalen och alla andra social medier. Vi har gått igenom en jobbi...
https://feliciacardell.vimedbarn.se/vi-skulle-ha-fatt-ett-tredje-barn/

*  pysselnabon: Virka bläckfiskar för välgörenhet

Några av er kanske också minns besvikelsen och uppståndelsen som uppstod när flera sjukhus valde att tacka nej till och sluta ta emot bläckfiskarna? Det finns fortfarande sjukhus som förstår vilken fantastisk idé bläckfiskarna och nyligen läste jag en riktigt glädjande nyhet. I Ystad har sjukhuset SJÄLVA tagit initiativ till att få bläckfiskar till sina för tidigt födda barn. Jag blev helt lycklig av att läsa om det och blir så glad att barn som föds för tidigt där får sig en trygghetskompis. Inspirationen till att börja virka bläckfiskar igen sköt i höjden såklart! ...
pysselnabon.blogspot.com/2014/04/virka-blackfiskar-for-valgorenhet.html

*  SEB - Råvarukommentarer, 14 januari 2013 - Prognos på naturgaspriset

SEB analyserar priset på naturgas och ger en prognos. BULL NATGAS X4 S och BEAR NATGAS X4 S kan användas för att investera eller spekulera i priset.
ravarumarknaden.se/seb-ravarukommentarer-14-januari-2013-naturgas-prognos/

*  WOW Bästa sättet att bygga muskler > Bekräftat! Bygga muskler...

Denna produkt som tillhandahålls av tillverkaren medger en mycket snabb ökning av muskelmassa och en betydande ökning av hållfastheten. Ytterligare gynnsam effekt uppnås genom användning av produkten kommer att öka energi och förbättra den naturliga styrkan. Stor vikt är också att öka testosteronnivåerna med mer än 100%. Tillägget innehåller epihydroksytiolan, vilket är den viktigaste ingrediensen som ansvarar för tillväxten av muskelvävnad. Detta ämne påverkar också hypofysen, vilket leder till ökad utsöndring av hormonet ansvarar för vår ämnesomsättning. Tillägget innehåller epihydroksytiolan, vilket är den viktigaste ingrediensen som ansvarar för tillväxten av muskelvävnad. Detta ämne påverkar också hypofysen, vilket leder till ökad utsöndring av hormonet ansvarar för vår ämnesomsättning. De som uppfyller tillverkarens rekommendationer, eller ta en vanlig tillägg kommer att genomföra intensiv träning kan uppnå przyrosr muskelmassa upp till 8 kg ...
se.flashmuscle.org

*  Amalgamskadefonden

Amalgamfyllningar utgör den genomsnittligt största exponeringskällan för kvicksilver för vuxna, foster och spädbarn. Vi vet att metylkvicksilver och kvicksilverånga har kraftig skadeverkan på hjärnan, vilket kan leda till funktionsstörningar och dessutom framkalla missbildningar. Djurstudier visar att den skadliga nivån av kvicksilver i hjärnan hos foster och hos nyfödda, efter exponering för kvicksilverånga, är i nivå med eller lägre än vad en mamma med omfattande amalgamfyllningar kan tillföra fostret och spädbarnet. Naturligtvis innebär det att det blivande barnets exponering för kvicksilverånga från amalgamfyllningar ska minimeras. Vi måste använda försiktighetsprincipen och kan inte acceptera onödiga risktaganden när det gäller utvecklingen av foster och nya liv. Det är därmed oacceptabelt att utföra amalgamarbete på flickor, fertila kvinnor, gravida och ammande kvinnor.. Del 1 - Bakgrund Del 2 -Det blivande barnets kvicksilverexponering från mammans ...
amalgamskadefonden.se/graviditet_och_amalgam_del6.shtml

*  Muslimska friskolan: januari 2012

Just barns rätt att inte påtvingas kulturella eller religiösa seder som de inte själva är i position att ta ställning till kräver att staten och samhället är starka nog att stå upp emot dogmatiska föräldrar. T.ex. har det mest relevanta i debatten om slöjor för mig alltid varit barnens utsatthet. Om en vuxen kvinna väljer att täcka håret, eller för all del hela ansiktet, så är det hennes val och bör respekteras även om man kan se och bekämpa bakomliggande patriarkala strukturer. Men en sex år gammal flicka, som bär en synbart skrymmande och otymplig slöja, har inte den valmöjligheten. Och det sekulära samhällets möjlighet att under hennes uppväxttid visa på alternativ till de sedvänjor hon växt upp med och sedan själv ta ställning begränsas allt mer genom att föräldrar tillåts placera barn i religiösa friskolor." ...
muslimskafriskolan.blogspot.com/2012/01/

*  B-vitamin mot fästingar - giftfritt alternativ

Många år gav vi B-vitamin till hundarna mot fästingar i stället för de preparat som finns på apoteket, vi såg en del fästingar men inte så många.. Svenska kennelklubben skrev om B-vitamin i Hundsport för något år sedan, en del veterinärer viftar bort det som nonsens men faktum är att B-vitamin inte är farligt och värt att prova.. Nästa vecka skall vi ringa Läkemedelsverket angående inrapporterade biverkningar på fästingpreparat, fram till dess får hundarna B-vitamin framför apotekens fästingpreparat.. Vi har använt oss av Shy Feeder som egentligen är för häst, eftersom B-vitamin kommer ut med urinen så ges den med fördel både morgon och kväll. Dosen skall vara ganska hög.. Alternativt B-vitamin tabletter B-Mild Diafarm för hund som ni kan köpa här ...
https://dognews.se/2016/05/05/b-vitamin-mot-fastingar-giftfritt-alternativ/

*  P LS B-VITA, Standardt, B-Vitamin, Hund

B-vitamin. Standardt P LS B-VITA stimulerar p lskvaliteten med B-vitamin p din hund. Stort utbud av kosttillskott f r hund. Bes k oss!
https://haromi.se/palsbvitastandardt-p-1669.html

*  B-vitaminer - Nationalt Videnscenter for Demens

B12-vitamin spiller en afgørende rolle i dannelsen af røde blodlegemer (sammen med folinsyre) og cellernes myelinskeder samt i omsætningen af kulhydrater, lipider og proteiner. En systematisk gennemgang fra 2012 af 21 kohorteundersøgelser fandt ikke nogen sikker sammenhæng mellem B-12 vitamin og risiko for kognitiv svækkelse eller demens. Dog ses, at studier, der anvender præcise biomarkører for B12-status (methylmalonsyre eller holotranscobalamin), finder en sammenhæng med kognitiv funktion. Sammenfattende vurderes det, at tilskud af B-vitamin formentlig kun har en forebyggende effekt mod kognitiv svækkelse hos ældre, der mangler et eller flere af pågældende B-vitaminer.. (Opdateret juli 2016). ...
videnscenterfordemens.dk/risikofaktorer/kost-og-ernaering/b-vitaminer/

*  Köp Hela Pharma B6 B12 Folsyra 90 tabl hos Naturprodukter.se

Hela Pharma B6 B12 Folsyra är bra vid anemi. Anemi eller blodbrist innebär att man har för få röda blodkroppar. De röda blodkropparna
https://naturprodukter.se/vitaminer-mineraler/b-vitaminer/hela-pharma-b6-b12-folsyra-90-tabl/

*  Elon Musk berättar mer om Neuralink - Nyhetskommentarer

Tesla- och Space X-grundaren Elon Musk arbetar med ett nytt företag kallat Neuralink, vilket ska utveckla hjärnimplantat för koppla ihop människor och AI sam...
m.sweclockers.com/forum/trad/1474122-elon-musk-berattar-mer-om-neuralink

JärnsulfidMetionin: Metionin (förkortas Met eller M) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, hydrofoba, opolära aminosyror och är en av de essentiella aminosyrorna, som kroppen inte själv kan tillverka och därför måste tillföras i födan.Homocystein: Homocystein är en aminosyra som innehåller en tiol, som bildas av metionin och som ombildas till cystein eller återbildas till metionin. Den är känslig för oxidation, och har en tendens att binda till sig andra svavelhaltiga ämnen i kroppen.Pyridoxin: Vitamin B6 är en grupp B-vitaminer vilka kemiskt sett är pyridiner. B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare.Betainer: Betainer är en klass av organiska kemiska föreningar som har en positivt laddad katjonisk funktionell grupp (såsom en kvaternär ammoniumjon eller en fosfoniumjon) utan väteatomer, samt en negativt laddad funktionell grupp, såsom en karboxylatjon, som inte behöver finnas direkt vid katjonen. En betain är således en speciell form av zwitterjon.Alkyn: En alkyn är inom organisk kemi ett omättat kolväte med en trippelbindning. Den generella summaformeln är CnH2n–2.Sulfidmineral: Sulfidmineral, en typ av mineral som innehåller svavelföreningar. Industriell bearbetning av dessa mineral har ofta lett till svåra luftföroreningar eftersom svavlet avgår i gasform.Lyaser: Lyaser är en enzymklass vars uppgift är att katalysera spjälkningsreaktioner. Ett lyas bryter en kovalent bindning under bildande av en dubbelbindning; detta till skillnad från ett hydrolas som bryter en kovalent bindning under konsumtion av en vattenmolekyl.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.