Cromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Benspyraner: Syn. bensopyraner.PyrrolerKaliumradioisotoper: Instabila isotoper av kalium som sönderfaller och avger strålning. K-atomer med atomvikterna 37-38, 40, 42-45 är radioaktiva kaliumisotoper.Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.PinacidilMinoxidil: Ett kraftfullt, direktverkande kärlvidgande medel som minska det perifera motståndet och ger blodtrycksfall.RubidiumradioisotoperNikorandilKaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.ParasympatikusblockerareDiazoxid: Ett perifert verkande kärlvidgande medel som sänker blodtrycket. Diazoxid har även antidiuretisk (urinhämmande) och hypoglycemisk effekt.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Guanidiner: En familj iminoureaderivat. Modersubstansen har isolerats från svamp, majsgroddar, risskal, musslor, daggmaskar och saft från rovor. Derivaten kan ha antiviral effekt och verkan mot svamp.PikolinerMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.NifedipinMarsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.NiacinamidMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.KATP-kanalerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Charybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Dekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.Hydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.PyranerKalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.RubidiumMikroelektroder: Elektroder med ytterst tunn spets, som används i en elklämma eller annan apparat för att stimulera eller mäta bioelektriska potentialer hos enstaka celler, antingen i cellern eller utanför.NitroprussidKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Parasympatiska nervsystemetUrinledareSulfonylureaföreningarNitroglycerinKaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Tetraetylammoniumföreningar

*  Oakley Flak 2.0 XL Steel W/ Clear To Photochromic köp och erbjuder, Swiminn

Oakley Flak 2.0 XL Steel W/ Clear To Photochromic. Oakley teknik tar prestandan till nästa nivå och ger stil med på resan. Flak 2.0 erbju, simning

*  2004 4 | VärmlandsRötter

De ömkade de barnen, som mistat mor och far.. De föräldralösa barnen fick flytta till en avlägsen släkting, Jonas Jordan Mossberg, som med sin familj bodde i grannhemmanet Töresbyn. Äldste sonen Daniel kom 1847 till Ed i Dalsland, troligen till sin morbror Jonas, som var bosatt där. Daniel utvandrade sedermera till Amerika. Johanna och Carl Fredrik kom så småningom till sin faster Florinna, som tillsammans med maken Sven Brask bodde i Breviken, Blomskog. Johanna gifte sig 1862 och bosatte sig i samma hemman. Carl Fredrik flyttade 1870, liksom sin bror, till Eds socken, där han etablerade sig som duktig skomakare, gifte sig och fick nio barn.. Föräldrarnas bouppteckning är omfattande. Trots att de inte ägde någon egen fastighet, värderades boets tillgångar till 786 riksdaler. Intressant är att man i den finner "2 par örhängen". Mycket ovanligt i denna trakt på den tiden!. Nils Bomans far Sven Gullbrandsson Snarfält var korpral och bodde med sin familj i Snarkil i Sillerud. ...

*  Atorvastatin Mylan filmdragerad tablett 20 mg - Köp på Apoteket.se

Köp Atorvastatin Mylan filmdragerad tablett 20 mg hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och trygga betalningar. Ditt apotek på nätet

*  Sten- och tumörsjukdomar i urinvägarna | Läkemedelsboken

De kombinationsbehandlingar som prövats hittills har gett mycket biverkningar. Därför är det så kallad sekvensbehandling som används. I gruppen nya läkemedel bör man även nämna så kallade PD1- eller PDL1-hämmare som ökar aktiviteten hos cytotoxiska T-lymfocyter genom att neutralisera en hämning medierad via dessa cellers PD-1-receptorer. Denna typ av läkemedel, som redan är tillgänglig för behandling av exempelvis melanom (nivolumab och ipilinumab) kommer sannolikt att få betydelse för behandling av avancerad njurcancer.. Prognosen vid njurcancer, som är begränsad till njuren, är mycket god med en 5-årsöverlevnad på 90-95 %. Vid metastaserande sjukdom är prognosen betydligt sämre och vid påvisande av fjärrmetastaser (lungor , skelett , lever , hud och hjärna) är 5-årsöverlevnaden i regel under 20 %.. ...

*  Sun-Kyoung Choi: Kraften att älska | Norsk barnebokinstitutt

Umeå: Två Förläggare Bokförlag, 2017. Hva er sammenhengen mellom eventyr, kristendom og kvinnefrigjøring? Det er emnet for denne nye doktoravhandlingen. Sun-Kyoung Choi viser til tidligere forskning som har påvist at flere svenske kvinnelige forfattere rundt år 1900 benyttet eventyrsjangren som et frirom. Der kunne de tematisere konflikten kvinne og kunstner og den egne frihetslengselen. Chois agenda er å komplettere denne etablerte forståelsen av kvinnelige eventyrforfattere med å peke på fremveksten av liberale kristne likestillingsperspektiver.. Selv om Jeanne Oterdals eventyr ikke er spesielt godt kjent i Norge er fokuset på det kristne kjærlighetsbudskapets betydning for kvinnekampen interessant også her. Det burde holde og minne om at den norske kvinnekampen ble innledet av Camilla Collett og Aasta Hansteen, som begge benyttet kristendommen i sin argumentasjon. De samme emnene som de diskuterte, gjenfinner Choi i sin drøfting av Oterdals eventyr. Choi viser hvordan Oterdal ...

*  PLT4S-C8 - PANDUIT - Buntband, Pan Ty® spärr, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Grå, 368 mm, 4.8 mm, 102 mm, 50 lb | Farnell element14...

Buy PLT4S-C8 - PANDUIT - Buntband, Pan Ty® spärr, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Grå, 368 mm, 4.8 mm, 102 mm, 50 lb at Farnell element14 Sverige. order PLT4S-C8 now! great prices with fast delivery on PANDUIT products.

*  PLT1.5I-M120 - PANDUIT - Buntband, Pan Ty® spärr, Nylon 12 (Polyamid 12), Svart, 142 mm, 3.6 mm, 35 mm, 25 lb | Farnell...

Buy PLT1.5I-M120 - PANDUIT - Buntband, Pan Ty® spärr, Nylon 12 (Polyamid 12), Svart, 142 mm, 3.6 mm, 35 mm, 25 lb at Farnell element14 Sverige. order PLT1.5I-M120 now! great prices with fast delivery on PANDUIT products.

*  PLT6H-C30 - PANDUIT - Buntband, Pan Ty® spärr, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 530 mm, 8.9 mm, 152 mm, 175 lb | Farnell...

Buy PLT6H-C30 - PANDUIT - Buntband, Pan Ty® spärr, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 530 mm, 8.9 mm, 152 mm, 175 lb at Farnell element14 Sverige. order PLT6H-C30 now! great prices with fast delivery on PANDUIT products.

*  BT2M-M - PANDUIT - Buntband, Dome Top® Barb Ty, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 201 mm, 2.4 mm, 51 mm, 18 lb | Farnell...

Buy BT2M-M - PANDUIT - Buntband, Dome Top® Barb Ty, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 201 mm, 2.4 mm, 51 mm, 18 lb at Farnell element14 Sverige. order BT2M-M now! great prices with fast delivery on PANDUIT products.

*  Q120R-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 420 mm, 7.7 mm, 110 mm |...

Buy Q120R-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 420 mm, 7.7 mm, 110 mm at Farnell element14 Sverige. order Q120R-HS-NA-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q120I-PA66-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 300 mm, 7.7 mm, 70 mm |...

Buy Q120I-PA66-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 300 mm, 7.7 mm, 70 mm at Farnell element14 Sverige. order Q120I-PA66-NA-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q30R-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 160 mm, 3.6 mm, 38 mm |...

Buy Q30R-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 160 mm, 3.6 mm, 38 mm at Farnell element14 Sverige. order Q30R-HS-NA-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q30R-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 160 mm, 3.6 mm, 38 mm |...

Buy Q30R-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 160 mm, 3.6 mm, 38 mm at Farnell element14 Sverige. order Q30R-HS-NA-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q50L-PA66-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 410 mm, 4.7 mm, 110 mm |...

Buy Q50L-PA66-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 410 mm, 4.7 mm, 110 mm at Farnell element14 Sverige. order Q50L-PA66-NA-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q120I-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 300 mm, 7.7 mm, 70 mm |...

Buy Q120I-HS-NA-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Naturlig färg, 300 mm, 7.7 mm, 70 mm at Farnell element14 Sverige. order Q120I-HS-NA-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q50L-PA66-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 410 mm, 4.7 mm, 110 mm | Farnell...

Buy Q50L-PA66-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 410 mm, 4.7 mm, 110 mm at Farnell element14 Sverige. order Q50L-PA66-BK-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q50I-HS-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 290 mm, 4.7 mm, 75 mm | Farnell...

Buy Q50I-HS-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 290 mm, 4.7 mm, 75 mm at Farnell element14 Sverige. order Q50I-HS-BK-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q50I-PA66-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 290 mm, 4.7 mm, 75 mm | Farnell...

Buy Q50I-PA66-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 290 mm, 4.7 mm, 75 mm at Farnell element14 Sverige. order Q50I-PA66-BK-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  Q50I-PA66-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 290 mm, 4.7 mm, 75 mm | Farnell...

Buy Q50I-PA66-BK-C1 - HELLERMANNTYTON - Buntband, Q buntband, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Svart, 290 mm, 4.7 mm, 75 mm at Farnell element14 Sverige. order Q50I-PA66-BK-C1 now! great prices with fast delivery on HELLERMANNTYTON products.

*  LED-fatning Polyamid 66 Passer til LED 5 mm SnapIn Richco LEDHPM-1 - LED-fatninger - Komponenter - Conrad Elektronik

K b LED-fatning Polyamid 66 Passer til LED 5 mm SnapIn Richco LEDHPM-1 hos Conrad Elektronik - Til montering af en 5 mm LED i en frontplade med enkel klikfastgørelse. LED'en føres ind nedefra og går .....

*  Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom | Göteborgs-Posten

Statiner är säkra läkemedel som kan minska risken för hjärtkärlsjukdom och död, framför allt hos personer med tidigare hjärt-kärlsjukdom eller med riskfaktorer

*  Läs allt om Xbox One X och se 4K-videos på vår nya sida -

Xbox One X-lanseringen är mindre än två veckor bort och då startar Microsoft 4K-revolutionen på allvar. Otaliga stora spel kommer köra i 4K-upplösning till Microsofts nya...

*  Vinterv st - Box Of Brands AB

Vinterv st i slitstark polyamid med smidigt quiltfoder. F rst rkt med Cordura p oket och i nederkant. Br stficka med blixtl s och ID-kortsfack. Rymliga framfickor med blixtl s och dubbla innerfickor. Reglerbar i midjan. Reflexpasspoal i okets nederkant. S-XXXL.

*  Rådgivande organ - Köpings kommun

Kommunen har flera rådgivande organ för olika områden i kommunens verksamhet. Folkhälsorådet, Brottsförebyggande rådet och Ungdomsfullmäktige är några exempel som presenteras här. ...

*  ByNinni.se

Varv nr 2 fortsatte jag i samma tempo och pulsen var fortfarande låg. Regnet övergick till rejält regn men det gjorde inget. 32 km passerades och kroppen kändes fortfarande mycket bra. Nu var det bara 1 mil kvar och mina 3 delar på 4 km vardera avverkades en efter en. Här släppte jag också min löparvän som började få problem med sina vader. Jag började springa om löpare efter löpare och det gav mig massor av energi. Hade även vänner som hejade på mig denna sista bit och jag fick höra att det såg lätt och starkt ut. Det gav mig massor av energi ...