Cercopithecus: Ett släkte av gamla världens apor. De lever i Afrika, men några arter har förts till Västindien. Släktet omfattar mer än 20 arter.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Erythrocebus patas: Den enda arten av apsläktet Erythrocebus, familjen Cercopithecidae. Den lever i torrt och öppet landskap i Afrika. Arten kallas även patasapa eller rödapa.Apsjukdomar: Sjukdomar hos Gamla världens och Nya världens apor. Hit räknas även sjukdomar hos babianer, men inte chimpanser, orangutanger eller gorillor (= sjukdomar hos människoapor).Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).Cercopithecinae: En underfamilj av gamla världens apor, Cercopithecidae. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Underfamiljen omfattar följande släkten: Cercocebus, Cercopithecus, Erythrocebus, Macaca, Papio oc h Theropithecus.vpu-gener: DNA-sekvenser som bildar kodningsområdet för reglerproteinet vpu (virusprotein U) hos HIV-1. Detta protein bidrar till en kraftig ökning av utsläppet av viruspartiklar från infekterade celler. vpu-generna saknas hos HIV-2 och SIV.Kamerun: Republik i västra Centralafrika, gränsande till Tchad och Centralafrikanska republiken i öster och Nigeria och Atlanten i väster. Ytan är 475 442 km2, och folkmängden uppgår till ca 14,5 miljoner invå nare. Huvudstaden heter Yaoundé.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Immunbristvirus, apaArtsspecificitetSimian T-lymphotropic virus 3Cercocebus: Ett släkte markattliknande apor av underfamiljen Cercopithecinae som lever i Afrikas skogar. De kallas mangaber.Yaba monkey tumor virus: Syn. Yabavirus.Deltaretrovirusinfektioner: Infektioner orsakade av deltaretrovirusarterna HTLV eller BLV. Hit hör bl a human T-cellsleukemi/humant T-cellslymfom.STLV-1PrimaterSaids

*  Chlorocebus aethiops - Wikipedia
Den kan anpassa sig till människan och ibland hämtar Cercopithecus aethiops sin föda i växtodlingar. Arten äter frukter, frön, ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 ^ Jonathan Kingdon (2013). "Cercopithecus aethiops". Field Guide to African Mammals. A&C ... Chlorocebus aethiops är en däggdjursart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Chlorocebus aethiops ingår i släktet gröna ... a b c d] 2008 Chlorocebus aethiops Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 . Läst 2012-10-24. ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorocebus_aethiops
*  Husarapa - Wikipedia
Cercopithecus aethiops) in Laikipia, Kenya.". International Journal of Primatology 30 (1): sid. 103-124. doi:10.1007/s10764-009 ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Husarapa
*  Gröna markattor - Wikipedia
Kitts vervet (Chlorocebus aethiops, SK)". International perspectives: the future nonhuman primate resources; 2002 Apr 17-19; ... Cercopithecus). Dessutom kategoriserades alla populationer som en enda art men idag skiljs vanligen mellan sex arter: ... Chlorocebus aethiops - finns i Etiopien, Eritrea och Sudan. Chlorocebus cynosuros - lever i sydvästra Afrika. Chlorocebus ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6na_markattor
*  Chlorocebus tantalus - Wikipedia
ISBN 0-8018-8221-4 ^ [a b] Jonathan Kingdon (2013). "Cercopithecus tantalus". Field Guide to African Mammals. A&C Black. sid. ... Denna markattartade apa räknades tidigare som underart till Chlorocebus aethiops och godkänns nu oftast som självständig art. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Chlorocebus_tantalus