*  Visualization of Endoplasmic Reticulum Subdomains in Cultured Cells | Protocol (Translated to Swedish)
Visualisering av endoplasmatiskt retikulum Domäner i odlade celler. Matteo Fossati1,2,3, Nica Borgese2,3,4, Sara Francesca ... Figur 1. Flödesschema för den experimentella proceduren. De odlade celler först transfekteras med jetPEI (se protokoll) för att ... Transmissionselektronmikroskopi visade att de fluorescerande aggregat observerades i odlade celler transfekterade med d EGFP-ER ... mindre framträdande ER domäner) eller i ett begränsat antal celler (såsom mikro-injicerade celler). Det är värt att notera att ...
  https://www.jove.com/video/50985/visualisering-av-endoplasmatiskt-retikulum-domner-i-odlade-celler?language=Swedish
*  Large-scale Scanning Transmission Electron Microscopy (Nanotomy) of Healthy and Injured Zebrafish Brain | Protocol (Translated...
Obs: Celler odlade i kultur (in vitro) kan direkt fixeras i glutaraldehyd, såsom beskrivs i nästa steg (1.1.1.5). ... Oväntat kärnorna hos celler som kantar ventrikeln är mycket elektrontätt förhållande till andra celler dispergerade mer ... Cellular funktioner inkluderar fagocytiska mikroglia och vakuoler storleken på celler, troligen representerar döende celler ( ... Dessutom är dessa ventrikulära kärnor visar mörka foci som är frånvarande i andra celler i hjärnan och verkar olika i storlek ...
  https://www.jove.com/video/53635/storskalig-scanning-transmissionselektronmikroskopi-nanotomy-hlsosam?language=Swedish
*  Miljoner bilder av cancer - Uppsala universitet
Det finns flera fördelar med att studera variationen mellan patienter på odlade celler. Dels det är lättare ur en etisk aspekt ... Genom att testa olika läkemedel på odlade celler hoppas vi på att bättre kunna förstå skillnader mellan olika patienter, säger ... Forskarna kan också plocka ut några celler som man tycker har en intressant förändring och be datorn att hitta liknande celler ... Men det gäller att komma ihåg att de här odlade cellerna är en modell av det som händer inne i kroppen och att cellerna ...
  http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=3340&typ=artikel
*  Kampen mot ebola | Forskning & Framsteg
Än så länge handlar det om försök på odlade celler i provrör. ... För att ytterligare förvirra immunsystemet ser viruset till att infekterade celler pumpar ut ett överskott av glykoprotein i ... sätter sig i höljet utanpå nya viruspartiklar och hjälper dem att tränga in i andra celler. ...
  http://fof.se/tidning/2015/1/artikel/kampen-mot-ebola
*  Substanser i mat kan stressa nervceller - Uppsala universitet
... kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade nervceller. Det visar Anna... ... För att studera mekanismerna bakom dessa effekter undersökte hon hur betakarboliner påverkade odlade celler med eller utan ... Celler som innehöll neuromelanin var däremot bättre skyddade, åtminstone vid exponering för låga halter betakarboliner, säger ... Substanser som påvisats i grillat kött, alkohol, kaffe och cigarettrök kan ge upphov till skadliga förändringar i odlade ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/uu/pressreleases/substanser-i-mat-kan-stressa-nervceller-61852
*  Mot individualiserad cancerbehandling | Forskning | Karolinska Institutet
Man kan exempelvis se hundratusentals odlade celler i flera färger under en enstaka händelse eller i ett tidsförlopp. ... Vi kan se samtliga celler i en brunn och samtidigt tre olika fluorescensfärger. Det är fantastiskt att kunna skapa en sådan här ... Gruppen har utvecklat en teknik som gör det möjligt att filma enskilda rörliga proteinmolekyler i levande celler och göra ... Filmar rörliga proteinmolekyler i levande celler. Hans forskargupp använder också annan live cell imaging-teknik som Nipkow ...
  http://ki.se/forskning/mot-individualiserad-cancerbehandling
*  Antioxidanter får hudcancer att spridas | Cancer | Dina mediciner
Även de nya resultaten kunde bekräftas i försök med odlade celler från patienter med malignt melanom. ... Antioxidanter skyddar alltså både friska celler och cancerceller från fria radikaler.. Tyvärr är det omöjligt att ta reda på om ... Resultaten från denna och tidigare studier visar sammantaget att antioxidanter visserligen skyddar friska celler från fria ...
  http://dinamediciner.se/nyheter/antioxidanter-far-hudcancer-att-spridas
*  EU hos oss i Västerbotten by Västerbottens-Kuriren - issuu
Stamceller och odlade celler För att reparera nerv- och ryggmärgsskador behöver alltså dels de skadade nervcellerna förmås att ... Men nu har ett projekt vid Umeå universitet genomfört lyckade försök med odlade celler för att förbättra nervläkning. Vid nerv ... Dessa celler kan utgöras av stamceller eller andra celler som odlas fram i provrör. Som "bryggor" över skadeområdet studerar ... Den odlade rödingen ska ha ett dokumenterat kvalitetsmått av omega-3 halt samtidigt som vi stävar mot ett hållbart nyttjande av ...
  https://issuu.com/vkdigital/docs/eu-bilaga_2010_04_29_vk?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=FFFFFF&showFlipBtn=true&autoFlip=true&autoFlipTime=6000
*  Kartläggning ger skjuts åt Parkinsonforskning | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
De har även utvecklat en metod för att bedöma kvalitén på framodlade dopaminproducerande celler, vilket kan ge forskningen ... Målet är att få fram odlade celler som så långt som möjligt liknar celler utvecklade i hjärnan. ... Det betyder att även kunskaperna om likheten mellan odlade och dopaminproducerarande celler i hjärnan är små. ... På så sätt har vi kunnat kartlägga laboratorieproducerade och patientegna dopaminproducerande celler, liksom celler från mus ...
  https://ki.se/nyheter/kartlaggning-ger-skjuts-at-parkinsonforskning
*  Maritha Marcusson-Ståhl | Swetox
a. odlade celler för stamcellstransplantation. På Swetox kommer hon att arbeta med in vitro-verksamheten till sammans med Karin ...
  http://swetox.se/contact/maritha-marcusson-stahl/
*  Frankrike stoppar Macrolane - Sidor - UNT.se
Den hyaluronsyra som används i Macrolane och andra Q-meds estetikprodukter tillverkas av odlade celler och förändras sedan på ...
  http://www.unt.se/uppland/uppsala/frankrike-stoppar-macrolane-1533064.aspx
*  Doktorand i biomedicinsk teknik med inriktning mot akustik och mikrofluidik
Följande är exempel på uppgifter som kan ingå: Hantering av blodprover och odlade celler enligt standardprotokoll Definiering ... Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med ... Utveckling av mekaniska specialkomponenter Utveckla en datorstyrd automatiserad mikroskopi-plattform för avbildning av celler i ... Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med ...
  https://lu.mynetworkglobal.com/dk/what:job/jobID:166231/type:job/where:4/apply:1
*  Cellodling - Wikipedia
Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål (adherenta celler) eller i suspension, där ... Primära celler, utvunna direkt från en vävnad, kan inte odlas i evighet utan dör småningom. En stor del av de celler som odlas ... Löst sittande celler, ofta de som befinner sig i mitos-fas, frigörs. Detta leder till att de celler som lossnar befinner sig i ... Denna tid är inte densamma som fördubblingstiden på grund av att alla celler inte delar sig och att celler dör. Vid cellodling ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellodling
*  Hopp om bot av ärftlig alzheimer - Uppsala - UNT.se
Även om våra försök hittills är begränsade till odlade celler och genförändrade laboratoriemöss är de ett bevis för att själva ... Eftersom gener ärvs i två exemplar - ett från mor och ett från far - finns i alla celler hos personer med den svenska ... Den "molekylära robot" som forskarna konstruerat har prövats i försök på odlade bindvävsceller - både från friska personer och ... som kan ta sig in i celler och bland flera miljarder dna-byggstenar i arvsmassan lokalisera och klippa sönder sjukdomsanlaget ( ...
  http://unt.se/nyheter/uppsala/hopp-om-bot-av-arftlig-alzheimer-4958684.aspx
*  Region Östergötland - Forskning och Utveckling (FoU)
Vi studerar också hur proteinuttrycken i odlade celler från människa påverkas vid exponering för miljöfaktorer. ...
  https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets--och-miljomedicin/FoU/
*  Abercrombie And Fitch Copenhagen Nöjd Kvalitetsgaranti Fri Frakt Lågt Pris
Fosfodiesterasaktivitet av odlade celler bestämdes med bis- (4-metylumbelliferyl) fosfat som substrat. I närvaro av Triton X- ...
  http://www.work-progress.se/pages/Abercrombie-And-Fitch-Copenhagen
*  Köpa Indexon utan recept på nätet i Sverige | Indexon Online Apotek
De odlade celler och testade dem regelbundet på förekomst av virusenzym, receptfri tilios usa. Keratit, dendritisk: En form av ...
  http://apotekvarersverige.life/indexon.html
*  Gurkmeja | Elixir
Det låter bra, men forskningen är för det mesta gjord på odlade celler och råttor. När man tittar på människor finns ett stort ...
  http://www.elixir.nu/preparat/gurkmeja/
*  Mikromatris - Wikipedia
... exempelvis odlade celler eller en vävnad. Det finns olika varianter av metoden, men alla har det gemensamt att en yta, ofta ett ... nylonmembran eller en kiseldioxidyta, delas in i tusentals olika mindre områden (celler). Genom en teknik som kallas för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikromatris
*  Ka-Wei Tang söker svar om cancerviruset som nästan alla har - Akademiliv, Sahlgrenska akademins nyheter
Deras translationella förhållningssätt, där de går från försök på odlade celler och senare implementerar behandlingarna ute i ...
  http://www.akademiliv.se/2018/05/49680/
*  Vävnadsrekonstruktion - Wikipedia
Celler tagna från biopsin är sedan odlade från explantat eller en kollagen spjälkning för att skapa en "cellbank". Dessa celler ... allogena celler, xenogena celler, stamceller, genmodifierade celler, och immunolog manipulation. Biomolekyler: Angiogena ... Celler är ofta implanterade eller "seedade" in en artificiell struktur kapabel att stödja en tredimensionell vävnadsformation. ... Eftersom de artificiella organen är konstruerade från patientens egna celler så kommer de att accepteras som en naturlig del av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4vnadsrekonstruktion
*  Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase 3B: Regulation in rat adipocytes and 3T3-L1 cells
I detta syfte valde vi att arbeta med 3T3-L1 celler, en cellinje som kan beskrivas som odlade adipocyter. Anledningen till ... Således har vi i delarbete IV undersökt effekterna av långvarig behandling av 3T3-L1 celler med tumour necrosis factor-a (TNF-a ... I dessa kan enzymaktiviteten bestämmas antingen i hela (intakta) celler där enzymerna reagerar med varandra under de i cellen ... är identiska i intakta celler.. Det sista delarbetet är av annan karaktär än de tre första. I denna studie har vi undersökt om ...
  https://lup.lub.lu.se/search/publication/39958
*  Friformsframställning - Wikipedia
... dels fylla på med odlade mänskliga stamceller, eller IPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller). Sedan enkla 3D-skrivare ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Friformsframst%C3%A4llning
*  Omprogrammerade celler
... är celler där utvecklingen styrs om från en celltyp till en annan celltyp. Se Inducerade pluripotenta stamceller. (uppdaterade ... Många av våra odlade växter är polyploida. Potatisen har till exempel fyra (tetraploid), bananen tre (triploid) och jordgubben ... Celler med cellkärna är eukaryota celler och celler utan cellkärna är prokaryota celler. ... Omprogrammerade celler. Omprogrammerade celler är celler där utvecklingen styrs om från en celltyp till en annan celltyp. Se ...
  https://genteknik.nu/omprogrammerade-celler/
 • andra
 • Den hyaluronsyra som används i Macrolane och andra Q-meds estetikprodukter tillverkas av odlade celler och förändras sedan på kemisk väg för att inte brytas ner snabbt i kroppen. (unt.se)
 • Användes från början för att beräkna blodceller men används nu även inom andra områden, till exempel vid beräkning av celler vid cellodling. (wikipedia.org)
 • Inom vävnadsrekonstruktion så är användandet av stamceller vanligt förekommande, en stamcell är en omogen och multipotent cell som kan implanteras i levande vävnad och bilda andra sorters celler. (wikipedia.org)
 • Några av dessa djur är rovdjur och andra dricker saft från växternas celler. (wikipedia.org)
 • Cellen har sitt ursprung i två andra celler, nämligen myelomcell och lymfocyt. (wikipedia.org)
 • Hybridomteknologin används till andra celler också där det behövs en kombination av två olika celler för att producera det eftersökta ämnet. (wikipedia.org)
 • ofta
 • alltför högt specialiserade celler har ofta förlorat förmågan att dela sig. (wikipedia.org)
 • Löst sittande celler, ofta de som befinner sig i mitos-fas, frigörs. (wikipedia.org)
 • En tillväxtkurva visar tiden (i dagar för det mesta) på x-axeln och antal celler (ofta naturliga logaritmen för antalet celler) på y-axeln. (wikipedia.org)
 • Vid cellodling är det ofta av stor vikt att veta antalet celler eller koncentrationen av celler. (wikipedia.org)
 • Celler är ofta implanterade eller "seedade" in en artificiell struktur kapabel att stödja en tredimensionell vävnadsformation. (wikipedia.org)
 • Enskilda celler, växtceller utan cellvägg (protoplast), delar av blad, eller (mindre vanligt) rötter kan ofta användas för att skapa en ny växtplanta på ett odlingsmedium som har erforderliga näringsämnen och växthormon. (wikipedia.org)
 • En blandning av både auxin och cytokinin kommer ofta att ge en oorganiserad tillväxt av celler, eller callus, men tillväxtens morfologi beror på växtarten samt på odlingsmediets sammansättning. (wikipedia.org)
 • Ordbok Odling kan avse: Jordbruk eller lantbruk kallas den systematiska odlingen av växter, främst för livsmedel, men också växtfibrer, prydnad, medicin eller njutningsmedel Den geografiska plats som inom ett jordbruk nyttjas för produktion av växter kan också omnämnas "en odling", alltså synonymt med exempelvis en åker Lantbruksvetenskap eller agronomi kallas läran om jordbruket Växtförädling har lett till att de odlade växterna ofta skiljer sig väsentligt från de vilda. (wikipedia.org)
 • Under normala förhållanden fungerar fria radikaler som viktiga signaleringssubstanser, men mycket höga nivåer under lång tid kan leda till sjukdom", säger professor Håkan Westerblad, som har lett en studie som publicerades 2011 Höga nivåer av fria radikaler kallas ofta för oxidativ stress Med oxidativ stress menas förhöjda nivåer av skadliga reaktiva syreradikaler i celler och vävnader. (wikipedia.org)
 • kunna
 • Genom att testa olika läkemedel på odlade celler hoppas vi på att bättre kunna förstå skillnader mellan olika patienter, säger Carolina Wählby. (uu.se)
 • Metoden har stor betydelse för förståelsen av hjärnans utveckling, och mer specifikt för att kunna bedöma kvalitén på de celler som i framtiden kommer att kunna transplanteras till människa i internationella kliniska studier. (ki.se)
 • Det är också första gången någon utvecklat en metod att kunna jämföra dopaminproducerande celler från två arter - människa och mus. (ki.se)
 • Vid både en diagnostisk och en behandlande tillämpning så ligger vävnadsrekonstruktionens fundament i förmågan att kunna utnyttja fullt levande celler på en rad olika sätt och idag pågår omfattande forskning på ämnet. (wikipedia.org)
 • stamceller
 • Forskning som inkluderar vävnadsrekonstruktion innefattar de följande områdena: Biomassa: Ny biomassa som är designad för att kontrollera, struktur, tillväxt och differentiering av celler vilka genomgår en process varvid de bildar funktionell vävnad genom att avge både fysiska och kemiska signaler Celler: Möjliggöra metoder för förökning och differentiering av celler, bestämma den lämpliga mängden av ursprungscellerna såsom autologa celler, allogena celler, xenogena celler, stamceller, genmodifierade celler, och immunolog manipulation. (wikipedia.org)
 • På experimentstadium tiilverkas idag biologiska strukturer, genom att dels bygga en "klätterställning" av bakterieodlad nanocellulosa, dels fylla på med odlade mänskliga stamceller, eller IPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller). (wikipedia.org)
 • cellerna
 • Detta, tillsammans med genetisk och molekylär analys, kopplas till hur de odlade cellerna reagerar på olika läkemedelsubstanser. (uu.se)
 • Men det gäller att komma ihåg att de här odlade cellerna är en modell av det som händer inne i kroppen och att cellerna befinner sig i en helt annan miljö än människokroppen. (uu.se)
 • Odlade celler kan växa på två sätt: vidhäftade vid ett underlag i en cellodlingsskål (adherenta celler) eller i suspension, där cellerna ligger löst i cellodlingsmediet antingen i aggregat eller som lösa celler. (wikipedia.org)
 • Slutligen extraherades DNA från cellerna och jämfördes med DNA från 14N- och 15N-celler. (wikipedia.org)
 • Detta stämde inte med dispersiv replikation, som skulle ha gett endast en densitet, lägre än den mellanliggande densiteten hos engenerations-cellernas DNA, men ändå högre än cellerna odlade endast i 14N-mediets DNA, eftersom det första 15N-DNA:et skulle ha delats up jämnt mellan alla DNA-strängar. (wikipedia.org)
 • Forskarna
 • Forskarna kan också plocka ut några celler som man tycker har en intressant förändring och be datorn att hitta liknande celler. (uu.se)
 • Den "molekylära robot" som forskarna konstruerat har prövats i försök på odlade bindvävsceller - både från friska personer och från personer med den svenska mutationen - och som en injektion direkt i hjärnorna på så kallade transgena möss, som med speciell teknik försetts med det mänskliga sjukdomsanlaget. (unt.se)
 • personer
 • Om sekvensering inte är möjlig kan istället en hudbiopsi utföras och därefter utvärdera karnitintransporten hos odlade fibroblaster då den är försämrad hos drabbade personer. (wikipedia.org)
 • kallade
 • Dessa strukturer, även kallade ställningar, är en kritisk del av vävnadsrekonstruktion både utanför och även inuti kroppen för att tillåta celler att influera sin egen mikromiljö. (wikipedia.org)
 • lossna
 • förmågan att få celler att fastna eller lossna, utövandet av mekaniska och biologiska influenser för att modifiera cellers beteende, spridning av viktig näring och förmågan att avge eller behålla celler samt biokemiska faktorer. (wikipedia.org)
 • studerar
 • Vi studerar också hur proteinuttrycken i odlade celler från människa påverkas vid exponering för miljöfaktorer. (regionostergotland.se)
 • Studerar man detta "arrow-mjöl" under mikroskop ser man att det består av nästan runda och brett, eller oregelbundet, äggformiga celler som, blötta i vatten, består av koncentriska lager kring en liten stjärnformigt sprucken centralhåla. (wikipedia.org)
 • hittills
 • Även om våra försök hittills är begränsade till odlade celler och genförändrade laboratoriemöss är de ett bevis för att själva principen för att selektivt slå ut en sjukdomsgen kan fungera. (unt.se)
 • kommer
 • Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med målet att skilja ut, avbilda och samla upp undergrupper av blodceller och cancerceller ur blodprover. (mynetworkglobal.com)
 • Eftersom de artificiella organen är konstruerade från patientens egna celler så kommer de att accepteras som en naturlig del av värdens kropp och på så sätt eliminera behovet av antifrånstötningsmedicin. (wikipedia.org)
 • skydda
 • Resultaten från denna och tidigare studier visar sammantaget att antioxidanter visserligen skyddar friska celler från fria radikaler som kan omvandla dem till cancerceller - men så fort en tumör uppstått kan antioxidanter skydda även tumören. (dinamediciner.se)
 • Särskilt framhävs de höga halterna av xantofyllen zeaxantin som påstås har en viktig funktion för att skydda ögats celler. (wikipedia.org)
 • eftersom
 • Detta har bidragit till viktig kunskap, eftersom så gott som all forskning inom området dopaminproducerande celler utförts på möss. (ki.se)
 • Eftersom man vet arean och höjden av området inom linjerna kan man också avgöra volymen och därmed få ett mått på antalet celler med mL. (wikipedia.org)
 • samt
 • En artificiell luftstrupe sammanfogades utifrån celler från patientens egen benmärg samt en plaststruktur och implanterades tillbaka in i patienten. (wikipedia.org)
 • stor
 • När DNA extraheras från dessa celler och centrifugerades på en saltdensitetsgradient, separerades DNA:et ut när dess densitet var lika stor som saltlösningens. (wikipedia.org)
 • funktion
 • Sjukdomssymtomen orsakas av att dopamin-producerande celler i mellanhjärnan dör, vilket leder till försämrad motorisk funktion. (ki.se)
 • idag
 • Kinesiskt odlade gojibär används inom traditionell kinesisk läkekonst och idag är regionen Ningxia den största producenten av frukten. (wikipedia.org)
 • utvecklat
 • De har även utvecklat en metod för att bedöma kvalitén på framodlade dopaminproducerande celler, vilket kan ge forskningen kring Parkinsons sjukdom nya förutsättningar. (ki.se)
 • antikroppar
 • Dessa två celler utgör tillsammans en perfekt kombination för produktionen för antikroppar, därför har en hybrid av dessa skapats. (wikipedia.org)