*  Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård PDF

Capnocytophaga canimorsus mer sällsynt, men kan ge fulminant förlopp. Staph aureus förekommer. Vanligast med lokal sårinfektion ...