Loading...


Bupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Ryggbedövning: Injektion av bedövningsmedel i subaraknoidal- eller epiduralrummet via lumbalpunktion.Smärtlindring, epidural: Smärtlindring utan förlust av medvetandet genom tillförsel av smärtstillande medel i epiduralutrymmet i ryggradskanalen.Amider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.Smärtlindring vid förlossning: Eliminering av smärtförnimmelse, utan förlust av medvetandet, i samband med förlossning.Epiduralbedövning: Anestesi genom insprutning av bedövningsmedel i epiduralrummet.Bedövning vid förlossningNervblockadLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Smärta, postoperativSakralanestesi: Epiduralbedövning via sakralkanalen.Etidokain: Ett lokalbedövnngsmedel med snabb och långvarig verkan, likt bupivakain.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.SufentanilFentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Anestetika, kombinerade: Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Anestetiska adjuvantia: Medel som ges tillsammans med narkosmedel för ökad effekt, förbättrad tillförsel eller för att reducera den nödvändiga doseringen.Mepivakain: Ett lokalt bedövningsmedel som är kemiskt besläktat med bupivakain, men farmakologiskt mer likt lidokain. Det används vidInjektioner, spinalaKejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Kartikain: Ett lokalbedövningsmedel med tiofen som farmakologiskt liknar mepivakain.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.SmärtanalysSmärtlindringStereoisomerismFörnimmelseSubaraknoidalt rumSmärtlindring, patientstyrd: Smärtlindring, utan förlust av medvetandet, med hjälp av smärtstillande medel som ges genom självdosering. Metoden har använts framgångsrikt vid postoperativ smärta, vid förlossning, efter brännskador och vid smärtlindring i livets slutskede. Risken för överdosering kan minimeras med en kombination av små doser och bestämda väntetider (lockout intervals) mellan doserna.Morfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.Armplexus: Det stora nätverk av nervtrådar som försörjer armen med nerver. Armplexus sträcker sig från nacken till armhålan. Hos människa utgår plexusnerverna vanligen från de nedersta cervikalsegmenten och det övre bröstsegmentet av ryggmärgen (C5-C8 och T1), men variationer kan förekomma.Värkarbete: Upprepade sammandragningar av livmodern i samband med barnafödande, med samtidig utvidgning av livmoderhalsen. Värkarbetet avslutas med utdrivning av foster och moderkaka. Förlossningsvärkarna kan vara spontana eller framkallade.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.ProkainInjektioner, epidurala: Injicering av läkemedel, oftast smärtstillande, i ryggmärgskanalen, utan punktering av den hårda hinnan.Dagkirurgiska tekniker: Kirurgisk behandling av öppenvårdspatienter.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.PrilokainAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Specifik densitetIschiasnerv: En nerv som utgår från ryggmärgen i höjd med ländryggen och korsbenet (L4 till S3) och leder nervimpulser till de nedre extremiteterna. Ischiasnerven (höftnerven), som är huvudutlöparen från korsbensplexus, är den största nerven i kroppen. Den har två stora grenar, skenbensnerven och vadnerven.TorakotomiLjumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.

*  Bupivacaine Accord injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket
Bupivakain är kompatibelt när det blandas med 0,9 % w/v (9 mg/ml) natriumkloridinjektion och Ringer‑laktatlösning. Detta ... adrenalininnehållande bupivakain för speciella tekniker (t.ex. penisblockad, Oberstblockad) för att bedöva delar av kroppen där ...
  https://www.apoteket.se/produkt/bupivacaine-accord-injektionsvatska-losning-25-mg-per-ml-20-milliliter-injektionsflaska-731980/
*  Bupivakain - Wikipedia
Bupivakain eller (RS)-1-Butyl-N-(2,6-xylyl)-2-piperidinkarboxamid är en kemisk förening med anestetisk verkan. Denna artikel ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bupivakain
*  Bupivakain-morfin APL infusionsvätska, lösning 1 mg/ml + 30 mikrogram/ml - Handla på Apoteket.se
Köp Bupivakain-morfin APL infusionsvätska, lösning 1 mg/ml + 30 mikrogram/ml hos Apoteket - Stort utbud och trygga betalningar ... Bupivakain-morfin APL. Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml + 30 mikrogram/ml 500 milliliter Påse ...
  https://www.apoteket.se/produkt/bupivakain-morfin-apl-infusionsvatska-losning-1-mg-per-ml-plus-30-mikrogram-per-ml-500-milliliter-pase-225797/
*  Carbocain injektionsvätska, lösning 20 mg/ml - Köp direkt på Apoteket
bupivakain, lidokain). *. som ryggbedövning (epiduralbedövning) om du är i allvarlig chock (d.v.s. har extremt lågt blodtryck t ...
  https://www.apoteket.se/produkt/carbocain-injektionsvatska-losning-20-mg-per-ml-5-x-20-milliliter-injektionsflaska-52297/
*  Medical Anesthesia Series
Bupivakain HCL (14252-80-3). Bupivakain HCL (14252-80-3) bedövningsmedel är ett bedövningsmedel som blockerar nervimpulserna ... Bupivakain ges som en epidural injektion i ryggraden för att ge domningar... ...
  http://se.ok-biotech.com/medical-anesthesia-series-1
*  Bofors - Wikipedia
1957 lanserades mepivakain och 1966 bupivakain. Under 1970-talet inleddes ett samarbete med Astra, som bland annat fick ta över ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bofors
*  Köpa Licab utan recept på nätet i Sverige | Licab Online Apotek
Läkemedel som används för anestesi lidokain, Novocaine, bupivakain. Symptomen är feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/licab.html
*  Allmän del - Janusinfo.se
... bupivakain) och möjligen amitriptylin vid samtidigt hjärtstopp. Mekanismen är oklar. Bolus/snabbinfusion 20 % Intralipid, 1,5 ...
  https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/forgiftningar/forgiftningar/allmandel.5.1ea9f2b5161097babdcb5c4.html
*  Världshälsoorganisationens lista över essentiella läkemedel - Wikipedia
Halotan Isofluran Kväveoxid Syrgas Ketamin Propofol Bupivakain Lidokain Lidokain/adrenalin Efedrin (inte ett lokalanestetikum, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationens_lista_%C3%B6ver_essentiella_l%C3%A4kemedel
*  ATC-kod N01: Anestetika - Wikipedia
... kombinationer N01BB01 Bupivakain N01BB02 Lidokain N01BB03 Mepivakain N01BB04 Prilokain N01BB05 Butanilikain N01BB06 Cinkain ... N01BB07 Etidokain N01BB08 Artikain N01BB09 Ropivakain N01BB10 Levobupivakain N01BB20 Kombinationer N01BB51 Bupivakain, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ATC-kod_N01:_Anestetika
*  Myofasciellt smärtsyndrom. MFS | Privat Medicin
Triggerpunktsbedövning: Injicera 1/½-1 ml bupivakain 2,5 mg/ml solfjäderformigt över alla triggerpunkter i muskeln. ...
  https://www.privatmedicin.se/medicinboken/rorelseorganens-sjukdomar/myofasciellt-smartsyndrom-mfs/
*  Riksstämman 2008 - samlade artiklar - Janusinfo
En pågående studie av intratekal behandling vid svår smärta tyder på att bupivakain som monoterapi ger god smärtlindrande ...
  http://www.janusinfo.se/Nyheter/Symposiereferat-och-webbtv-sandningar/Riksstamman-2008---samlade-artiklar/
*  Köpa Amlode utan recept på nätet i Sverige | Amlode Online Apotek
För anestesi används lokalbedövningsmedel: prokain, lidokain, Marcain, bupivakain och andra. Verkningen av Haldol är omfattande ...
  http://sverige-apotek.life/amlode.html
*  Ryggbedövning inte helt komplikationsfri - PDF
I ytterligare två fall hade bupivakain använts, medan uppgifter om anestesimedel saknades i de övriga två fallen. Tabell III. ... Man lade därför in en spinalkateter, patienten erhöll sedermera även bupivakain; dessutom sövdes patienten. ...
  http://docplayer.se/125479-Ryggbedovning-inte-helt-komplikationsfri.html
*  Köpa Beconase-aq (beclomethasone Dipropionate) 200MDI utan recept | Beconase-aq Online Apotek
Bupivakain blockerar impulsledningen i nerverna reversibelt, pris beconase aq apoteket priser. Moderns immunisering Rhesus ...
  http://www.speakeasypress.com/news/apotek/beconase-aq/
*  Köpa Amplobiotic utan recept på nätet i Sverige | Amplobiotic Online Apotek
Bupivakain är en långtidsverkande lokalbedövande substans som finns för, säljes amplobiotic priser. Loratadin Hexal är ...
  http://apotekvarersverige.life/amplobiotic.html
*  Köpa Bufferin utan recept på nätet i Sverige | Bufferin Online Apotek
Strukturen av sådana medel inkluderar lidokain, bupivakain, pantenol, ibland - extrakt av kamomill, klorhexidin. Kören fyllde ...
  http://billigeapotekvarer.life/bufferin.html
*  Köpa Doxiten Bio utan recept på nätet i Sverige | Doxiten Bio Online Apotek
Effekten av nandrolon decanoate administration på återhämtning från bupivakain-inducerad muskelskada, jumexal generisk ...
  http://apoteksverige.life/doxiten-bio.html
*  Köpa Baycip utan recept på nätet i Sverige | Baycip Online Apotek
För smärtlindring används olika salvor, geler ochstearinljus - bupivakain, lidokain, bensokain, ultraprokt, säkert baycip ...
  http://apotekvarer-sverige.life/baycip.html
*  Köpa Caprilon utan recept på nätet i Sverige | Caprilon Online Apotek
Vi fann att ett lokalanestetikum, bupivakain, blockerar signaleringen av den kroppsegna substansen endotelin-1, säger Malkolm ...
  http://sverige-apotek.life/caprilon.html
*  Köpa Azulfidine (sulfasalazine) 500mg utan recept | Azulfidine Online Apotek Sverige
En liknande effekt på den mänskliga kroppen har droger: Inokain, Novocaine Angro, Menovazin, Alkain, Novocaine, bupivakain, ...
  http://www.timedmg.com/i/apotek/azulfidine.html

Bupivakain: miniatyr|höger|250px|strukturformelLokalanestetika: Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.Spinalanestesi: Spinalanestesi är en form av central nervblockad eller ryggbedövning, som i folkmun felaktigt ibland kan kallas ryggmärgsbedövning.Amid: En amid är en kemisk förening som kan tänkas som en förening mellan ett karboxylsyrederivat och en amin. Eftersom det ger för dåligt utbyte att tillverka amider på så vis använder man ofta reaktionen mellan en ester och en amin istället.Lidokain: Lidokain, 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, är en aktiv substans i läkemedel, bland annat Xylocain, Xylocain adrenalin och EMLA. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp.AnestesiSufentanil: Sufentanil, summaformel C22H30N2O2S, är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider. Sufentanil blev syntetiserat vid Janssen Pharmaceutica 1974.Opioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Obstetrisk plexusskadaRegeringen Nordli: Regeringen Nordli var en norsk Arbeiderparti-regering som tillträdde den 15 januari 1976 och satt till 4 februari 1981. Statsminister var Odvar Nordli och utrikesminister var Knut Frydenlund.Prokain: Prokain är ett lokalbedövningsmedel som är kemiskt härlett ur kokain, men som inte ger eufori och är mindre giftigt än detta. Det syntetiserades första gången 1905 strax efter amylokain av den tyska kemisten Alfred Einhorn.Brix-skalan: Brix-skalan (symbol °Bx) är en skala som anger innehållet av socker i en vattenlösning, och som används inom livsmedelsindustrin och vinframställning (där den mäter mustvikt).Calwineries: Brix Scale, läst 2010-08-17 Brix-skalan använder måttet grader Brix (°Bx) som har definitionen 1 °Bx = 1 gram per 100 gram lösning (vara).Ischiasnerven: Ischiasnerven (på latin nervus ischiadicus) är kroppens tjockaste nerv. Den löper ut från ryggmärgen i nedre delen av ryggen, L4 - S3, och går genom nedre delen av kroppen via lårets baksida och ner i foten.Bråck