Loading...
*  Forskning | Externwebben
På SLU i Skara finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa- ... På SLU i Skara finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa- ... Djur i vården - om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra ... Oxytocinsystemet har en förmåga att öka social interaktion, det skapar bindning mellan individer, dämpar stress och stimulerar ...
  https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/djur-och-manniskors-halsa/forskning/?submenu=open