*  Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - Masterprogram | Lunds universitet
Start › Studera › Välja studier › Program och kurser › Program › Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - ... Studieavgiften för Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - Masterprogram är 240 000 SEK. ...
  https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-EAETU
*  Så växte 1800-talets sågverkssamhällen fram - Umeå universitet
Maria Bergman, Institutionen för idé- och samhällsstudier / Centrum för befolkningsstudier. E-post: maria.bergman@ddb.umu.se ... Lördagen den 25 september försvarar Maria Bergman, Institutionen för idé- och samhällsstudier/Centrum för befolkningsstudier, ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/saa-vaexte-1800-talets-saagverkssamhaellen-fram-473698
*  Epidemiologi - Wikipedia
Det kan vara kliniska prövningar, registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier m.m. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Epidemiologi
*  Zazaer - Wikipedia
Det exakta antalet zazaer är okänt, på grund av brist på större aktuella befolkningsstudier. Det att somliga zazaer har blandat ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zazaer
*  Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom | Göteborgs-Posten
Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. Dessutom har ...
  http://www.gp.se/statiner-hj%C3%A4lper-m%C3%A5nga-med-hj%C3%A4rtk%C3%A4rlsjukdom-1.253983
*  Demens - ett brett symtomspektrum av sjukdomar | Forskning | Karolinska Institutet
Via befolkningsstudier kan vi lära vi oss mer om samspelet mellan arv och miljö. Fysisk, mental och social stimulans tycks ha ...
  https://ki.se/forskning/demens-ett-brett-symtomspektrum-av-sjukdomar
*  Nummer 3-05 - Tvärsnitt
Centrum för befolkningsstudier - gökungen som vann respekt. Reportage Mycket glädje, men också en oerhörd press. Så kan ...
  http://tvarsnitt.vr.se/tvarsnittjoel/tvarsnitt/huvudmeny/nummer305.4.427cb4d511c4bb6e386800015906.html
*  Lågt vitamin D är inte bra för hjärtat - Pharma Nord
I en meta-analys ingick 18 allmänna befolkningsstudier med sammanlagt 82.982 deltagare och den visade en 39% ökad risk för ... För att bekräfta sina resultat utförde forskarna två separata metaanalyser av tidigare och nya befolkningsstudier som jämför D- ... Sedan dess har flera befolkningsstudier visat ett invert förhållande mellan förekomsten av hjärt-och kärlsjukdomar och vitamin ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/laagt-vitamin-d-aer-inte-bra-foer-hjaertat-799242
*  Framstående demensforskare prisas - - Svenskt Demenscentrum
Han har också initierat flera befolkningsstudier som identifierat både riskfaktorer och skyddsfaktorer för Alzheimers sjukdom. ...
  http://www.demenscentrum.se/Forskning/Nyheter/Framstaende-demensforskare-prisas/
*  Artros och osteoporos - Netdoktor
Hej, Det finns en tendens till att osteoporos och atros är varandras motsatser, om man tittar på stora befolkningsstudier. ...
  https://www.netdoktor.se/skelett/benskorhet/fraga-experten/artros-och-osteoporos/
*  Mission is Possible | Forskningsområden | Epihealth
Befolkningsstudier. *Klinisk epidemiologi. *Gen-miljö interaktion, exemplet kost-mikrobiota-sjukdom. *Reproduktionsepidemiologi ...
  http://missionispossible.lu.se/sv/research-area/epihealth-sv/
*  Blåses doping ut ur proporsjoner? - NVC
For det første tyder data fra flere norske befolkningsstudier på at bruk av illegale dopingmidler ikke er økende. Bruk av ...
  http://nordicwelfare.org/sv/popNAD/Articles/Blases-doping-ut-ur-proporsjoner/
*  Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som - PDF
Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer ...
  http://docplayer.se/3372545-Metodik-kohorten-utgors-av-101-personer-som.html
*  av allergisk sensibilisering - PDF
Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer ... FOTO: COLOURBOX.COM Biomarkörers roll i befolkningsstudier I kliniken är allergisk sensibilisering i sig tämligen ointressant, ... I befolkningsstudier är hyperreaktivitet alltså ett bra test för att bekräfta misstänkt astma (24), men dåligt som ... är sensibiliserade i vissa befolkningsstudier (27, 28). Eftersom förekomsten av astma är omkring 10 % och av rinokonjunktivit ...
  http://docplayer.se/373643-Av-allergisk-sensibilisering.html
*  NGruppen: 2008
Svårt med befolkningsstudier. Studien är en så kallad befolkningsstudie, d.v.s. en studie där man följer ett stort antal ...
  http://ngruppen.blogspot.se/2008/
*  Henrik Ekengren Oscarsson: juli 2016
Men man kan också göra sig besväret att genom stora befolkningsstudier av väljare söka svaren på vad väljarna avsett med sin ...
  http://www.henrikoscarsson.com/2016_07_01_archive.html
*  Asbjörg Westum, Språkvetenskap Karin Ljuslinder, Medievetenskap - PDF
3 Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier (CBS) 3 ... 4 Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier (CBS) ... för beredskapsplanering Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier ... Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier (CBS) ...
  http://docplayer.se/3267208-Asbjorg-westum-sprakvetenskap-karin-ljuslinder-medievetenskap.html
*  3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten - PDF
Detta gäller inte minst stora befolkningsstudier. Av praktiska skäl bygger denna typ av undersökningar ofta på så kallade ...
  http://docplayer.se/46491132-3-indikatorer-for-uppfoljning-av-statens-stod-till-idrotten.html
*  Samverkansnyheter SU - Stockholms universitet
... befolkningsstudier, på svenska. Boken, "Demografi - befolkningsperspektiv på samhället", är skriven av forskare vid ...
  http://www.su.se/samverkan/samverkansnyheter-su?cache=999999.9%29+%2F
*  Epoch Times | Nötter skyddar hälsan
Studien som baseras på data från två stora befolkningsstudier som inkluderade 76 464 kvinnor och 42 498 män. Kvinnostudien ...
  https://www.epochtimes.se/notter-skyddar-halsan/
*  ROP. G Holmström Syn- och ögonproblem hos för tidigt födda barn. Ögon- och synproblem. Hur går det för ögonen och synen? - PDF
4 Screening guidelines - Sverige Baserade på befolkningsstudier 1. Stockholm County (BJO 93) 2. Stockholm County (BJO 02) 3. ... Sverige Baserade på befolkningsstudier 1. Stockholm County (BJO 93) 2. Stockholm County (BJO 02) 3. EXPRESS-study (Arch Ophth ...
  http://docplayer.se/29991319-Rop-g-holmstrom-syn-och-ogonproblem-hos-for-tidigt-fodda-barn-ogon-och-synproblem-hur-gar-det-for-ogonen-och-synen.html
*  Demografiska databasen - Wikipedia
Sedan 2015 ingår Demografiska databasen - liksom det tidigare Centrum för befolkningsstudier (CBS), forskningsprogrammet ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Demografiska_databasen
*  forskning | Spelforskning.se - Part 2
Min forskning har utgått från kvantitativa data från stora befolkningsstudier. För att förstå processerna kring genus, hur ...
  http://spelforskning.se/tag/forskning/page/2/


  • universitet
  • Idén till Europeiska CBRNE-centret väcktes av dåvarande chefen för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå, kemisten Åke Sellström, som såg möjliga synergieffekter mellan världsledande forskning vid Umeå universitet inom mikrobiologi, molekylär infektionsmedicin, befolkningsstudier samt miljö- och energiforskning, och mer tillämpad forskning med anknytning till CBRNE-frågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå och Norrlands universitetssjukhus. (wikipedia.org)