*  Forskare: En snusdosa om dagen ökar risken för typ 2-diabetes | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar

Befolkningsstudier som underlag. Det är forskare vid Karolinska institutet och Umeå och Lunds universitet som har arbetat med ... Studien bygger på fem olika befolkningsstudier där man har följt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013 och har publicerats i ...

*  Hur bryter man med någon som gör en illa? | Aftonbladet

En del visar på ungefär samma förekomst och det är stora befolkningsstudier, bla i USA. Men våld från män får generellt ofta ...

*  Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom | Göteborgs-Posten

Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. Dessutom har ...

*  Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som - PDF

Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer ...

*  av allergisk sensibilisering - PDF

Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer ... FOTO: COLOURBOX.COM Biomarkörers roll i befolkningsstudier I kliniken är allergisk sensibilisering i sig tämligen ointressant, ... I befolkningsstudier är hyperreaktivitet alltså ett bra test för att bekräfta misstänkt astma (24), men dåligt som ... är sensibiliserade i vissa befolkningsstudier (27, 28). Eftersom förekomsten av astma är omkring 10 % och av rinokonjunktivit ...

*  Avhandlingspressmeddelanden från Umeå universitet

Befolkningsstudier från OLIN-studierna i Norrbotten visar att ett vanligt EKG kan identifiera förändringar av prognostisk ...

*  Strandskydd. Redovisning av ett regeringsuppdrag. En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya...

... befolkningsstudier samt befintliga inventeringar. Utöver ovan nämnda material lyfts även för projektet specifika ...

*  Henrik Ekengren Oscarsson: juli 2016

Men man kan också göra sig besväret att genom stora befolkningsstudier av väljare söka svaren på vad väljarna avsett med sin ...

*  Pcb | Läkare för framtiden

Men befolkningsstudier som värderar olika kostmönster visar att fiskätare uppvisar […]. Läs mer › ...

*  Vems kostråd kan man lita på? | Samhälle | svenska.yle.fi

Befolkningsstudier i USA tyder på att det kan vara okay med ett kolhydratintag på bara 35-40 procent om fettet och proteinet ...

*  Epoch Times | Nötter skyddar hälsan

Studien som baseras på data från två stora befolkningsstudier som inkluderade 76 464 kvinnor och 42 498 män. Kvinnostudien ...

*  Kvinnor som drack mycket mjölk levde kortare - Specialistområden,Kvinnohälsa - Dagens Medicin

I studien har Karl Michaëlsson och hans kollegor följt upp två stora framåtblickande befolkningsstudier, den ena med runt 61 ...

*  Jessika Svensson | Spelforskning.se

Min forskning har utgått från kvantitativa data från stora befolkningsstudier. För att förstå processerna kring genus, hur ...

*  forskning | Spelforskning.se - Part 2

Min forskning har utgått från kvantitativa data från stora befolkningsstudier. För att förstå processerna kring genus, hur ...

*  Evidensbaserad | RSMHbloggen

I befolkningsstudier finner man ofta överrepresentation av psykisk ohälsa i vissa släkter. Inte sällan har denna psykiska ...

*  EpiLife - EpiLife, Göteborgs universitet

Forskningen bygger på de befolkningsstudier som har bedrivits i Göteborg sedan 1960-talet. Syftet med EpiLife är att stödja ...

*  SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr Höstnummer - PDF

I Malmö-Lund-området finns redan flera stora befolkningsstudier där man under de senaste 35 åren samlat in sådana uppgifter och ... Ett lika stort problem vore emellertid om man inte skulle bedriva de befolkningsstudier som här beskrivs. Sverige har genom ... Några av dessa stora befolkningsstudier är välkända, bland annat Malmö Förebyggande Medicin, Malmö Kost Cancer, liksom WHILA- ...

*  ProHelia - Alkohol och missbruksrehabilitering

Befolkningsstudier och studier genomförda på arbetsplatser i Sverige visar att 10-20 procent har en riskkonsumtion av alkohol. ...

*  Överskuldsättningens ansikten. En studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter - PDF

Studierna bygger både på analys av redan insamlat material från större befolkningsstudier och designade studier utifrån ett ...

*  Finns det säkra spelandet? | Spelforskning.se

De har också använt befolkningsstudier för att nå sina slutsatser, men de har använt flera olika studier för att nå sina ... Resultaten var framräknade genom att studera befolkningsstudier där man bland annat frågar människor om spelvanor, men också om ...

*  Spel om pengar | Spelforskning.se

De har också använt befolkningsstudier för att nå sina slutsatser, men de har använt flera olika studier för att nå sina ... Resultaten var framräknade genom att studera befolkningsstudier där man bland annat frågar människor om spelvanor, men också om ...

*  Xenosidian: Ljusare tider

Att ett så stort fall inträffar på kort tid är överraskande" enligt professor David Voas, expert på befolkningsstudier vid ...

*  Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER PDF

... återkommande befolkningsstudier inom länet. Dessa genomförs medelst enkät med några års mellanrum. Undersökningen baseras på ...

*  nutritionsfakta.se | kunskapsportalen om mat och halsa

Merja Suominen visade resultat från befolkningsstudier där högt intag av omega 3-fett förknippas med lägre risk för demens och ...

*  3 14 Med lust för hälsa - PDF

... att bygga upp biobanken kom bland annat från Cancerkommitténs rapport 1984 som rekommenderade stora befolkningsstudier inom den ...


stora befolkningsstudier

  • En del visar på ungefär samma förekomst och det är stora befolkningsstudier, bla i USA. (aftonbladet.se)
  • Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. (gp.se)
  • Men man kan också göra sig besväret att genom stora befolkningsstudier av väljare söka svaren på vad väljarna avsett med sin röst. (henrikoscarsson.com)
  • Studien som baseras på data från två stora befolkningsstudier som inkluderade 76 464 kvinnor och 42 498 män. (epochtimes.se)
  • Min forskning har utgått från kvantitativa data från stora befolkningsstudier. (spelforskning.se)

olika

  • Studien bygger på fem olika befolkningsstudier där man har följt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013 och har publicerats i Jouranl of Internal Medicine. (doktorn.com)

kvinnor

  • I studien har Karl Michaëlsson och hans kollegor följt upp två stora framåtblickande befolkningsstudier, den ena med runt 61 000 kvinnor och den andra med runt 45 000 män. (dagensmedicin.se)

visar

  • Befolkningsstudier från OLIN-studierna i Norrbotten visar att ett vanligt EKG kan identifiera förändringar av prognostisk betydelse och att förändringarna ökar med svårighetsgrad av KOL. (umu.se)