*  Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - Masterprogram | Lunds universitet
Start › Studera › Välja studier › Program och kurser › Program › Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - ... Studieavgiften för Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - Masterprogram är 240 000 SEK. ...
  https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-EAETU
*  Så växte 1800-talets sågverkssamhällen fram - Umeå universitet
Maria Bergman, Institutionen för idé- och samhällsstudier / Centrum för befolkningsstudier. E-post: maria.bergman@ddb.umu.se ... Lördagen den 25 september försvarar Maria Bergman, Institutionen för idé- och samhällsstudier/Centrum för befolkningsstudier, ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/saa-vaexte-1800-talets-saagverkssamhaellen-fram-473698
*  Individuell risk att drabbas av demenssjukdomar minskar 3 december 2016 kl 10:45 - Hopp i P1 | Sveriges Radio
Sådana slutsater kan vara svåra att dra från stora befolkningsstudier. Men forskarna har en hypotes om att det beror på två ...
  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/813552?programid=5021
*  Epidemiologi - Wikipedia
Det kan vara kliniska prövningar, registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier m.m. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Epidemiologi
*  Återställer lågfrekvent elektroakupunktur ... | FoU i Sverige
Befolkningsstudier (Population Surveillance) Klinisk prövning (Clinical Trial) Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I ...
  http://www.researchweb.org/is/sverige/project/17611?show_hidden_options=true
*  Zazaer - Wikipedia
Det exakta antalet zazaer är okänt, på grund av brist på större aktuella befolkningsstudier. Det att somliga zazaer har blandat ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zazaer
*  Medicinsk Access 2016 #4/5 by Medicinsk access - Issuu
Tre nya stora befolkningsstudier: LifeGene, EpiHealth och SCAPIS. Sammanfattningsvis kan det således bli tal om tre stora ... Den moderna epidemiologiska forskningen har utvecklat nya metoder för att på basen av befolkningsstudier med biobanker samt ... Modern molekylärepidemiologisk forskning har behov av data från stora befolkningsstudier med tillhörande biobanker och senare ... EpiHealth Modern molekylärepidemiologisk forskning har behov av data från stora befolkningsstudier med tillhörande biobanker ...
  https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma416_01-76
*  Årets avhandling kan ge bättre möjligheter att förutse frakturer hos äldre - Akademiliv, Sahlgrenska akademins nyheter
Taggat med: Årets avhandling, befolkningsstudier, institutionen för medicin, Klinisk forskning, osteoporos, populationsbaserad ... Från befolkningsstudier mot nya behandlingar för astma och allergi. 18 september, 2018. ... som ingår i två olika befolkningsstudier. Datortomografen, som står på Mölndals sjukhus, är den enda av sitt slag i Sverige. ...
  http://www.akademiliv.se/2018/05/49709/
*  Tufft läge för nyförlösta med diabetes typ 1 - Akademiliv, Sahlgrenska akademins nyheter
Från befolkningsstudier mot nya behandlingar för astma och allergi. 18 september, 2018. ...
  http://www.akademiliv.se/2018/03/48282/
*  2018 Anders Jahre Awards for Medical Research - Akademiliv, Sahlgrenska akademins nyheter
Från befolkningsstudier mot nya behandlingar för astma och allergi. 18 september, 2018. ...
  http://www.akademiliv.se/2017/12/45312/
*  Ruth Palmer får Göran Gustafssonpriset - Akademiliv, Sahlgrenska akademins nyheter
Från befolkningsstudier mot nya behandlingar för astma och allergi. 18 september, 2018. ...
  http://www.akademiliv.se/2016/04/32744/
*  Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom | Göteborgs-Posten
Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. Dessutom har ...
  http://www.gp.se/statiner-hj%C3%A4lper-m%C3%A5nga-med-hj%C3%A4rtk%C3%A4rlsjukdom-1.253983
*  Demens - ett brett symtomspektrum av sjukdomar | Forskning | Karolinska Institutet
Via befolkningsstudier kan vi lära vi oss mer om samspelet mellan arv och miljö. Fysisk, mental och social stimulans tycks ha ...
  https://ki.se/forskning/demens-ett-brett-symtomspektrum-av-sjukdomar
*  Nummer 3-05 - Tvärsnitt
Centrum för befolkningsstudier - gökungen som vann respekt. Reportage Mycket glädje, men också en oerhörd press. Så kan ...
  http://tvarsnitt.vr.se/tvarsnittjoel/tvarsnitt/huvudmeny/nummer305.4.427cb4d511c4bb6e386800015906.html
*  Lågt vitamin D är inte bra för hjärtat - Pharma Nord
I en meta-analys ingick 18 allmänna befolkningsstudier med sammanlagt 82.982 deltagare och den visade en 39% ökad risk för ... För att bekräfta sina resultat utförde forskarna två separata metaanalyser av tidigare och nya befolkningsstudier som jämför D- ... Sedan dess har flera befolkningsstudier visat ett invert förhållande mellan förekomsten av hjärt-och kärlsjukdomar och vitamin ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/laagt-vitamin-d-aer-inte-bra-foer-hjaertat-799242


  • universitet
  • Idén till Europeiska CBRNE-centret väcktes av dåvarande chefen för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå, kemisten Åke Sellström, som såg möjliga synergieffekter mellan världsledande forskning vid Umeå universitet inom mikrobiologi, molekylär infektionsmedicin, befolkningsstudier samt miljö- och energiforskning, och mer tillämpad forskning med anknytning till CBRNE-frågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå och Norrlands universitetssjukhus. (wikipedia.org)