*  Så växte 1800-talets sågverkssamhällen fram - Umeå universitet

Maria Bergman, Institutionen för idé- och samhällsstudier / Centrum för befolkningsstudier. E-post: maria.bergman@ddb.umu.se ... Lördagen den 25 september försvarar Maria Bergman, Institutionen för idé- och samhällsstudier/Centrum för befolkningsstudier, ...

*  Zazaer - Wikipedia

Det exakta antalet zazaer är okänt, på grund av brist på större aktuella befolkningsstudier. Det att somliga zazaer har blandat ...

*  Statiner hjälper många med hjärtkärlsjukdom | Göteborgs-Posten

Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. Dessutom har ...

*  Lågt vitamin D är inte bra för hjärtat - Pharma Nord

I en meta-analys ingick 18 allmänna befolkningsstudier med sammanlagt 82.982 deltagare och den visade en 39% ökad risk för ... För att bekräfta sina resultat utförde forskarna två separata metaanalyser av tidigare och nya befolkningsstudier som jämför D- ... Sedan dess har flera befolkningsstudier visat ett invert förhållande mellan förekomsten av hjärt-och kärlsjukdomar och vitamin ...

*  Blåses doping ut ur proporsjoner? - NVC

For det første tyder data fra flere norske befolkningsstudier på at bruk av illegale dopingmidler ikke er økende. Bruk av ...

*  Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som - PDF

Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer ...

*  av allergisk sensibilisering - PDF

Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer ... FOTO: COLOURBOX.COM Biomarkörers roll i befolkningsstudier I kliniken är allergisk sensibilisering i sig tämligen ointressant, ... I befolkningsstudier är hyperreaktivitet alltså ett bra test för att bekräfta misstänkt astma (24), men dåligt som ... är sensibiliserade i vissa befolkningsstudier (27, 28). Eftersom förekomsten av astma är omkring 10 % och av rinokonjunktivit ...

*  Epidemiologi - Wikipedia

Det kan vara kliniska prövningar, registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier m.m. Läkaren John ...

*  NGruppen: 2008

Svårt med befolkningsstudier. Studien är en så kallad befolkningsstudie, d.v.s. en studie där man följer ett stort antal ...

*  Strandskydd. Redovisning av ett regeringsuppdrag. En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya...

... befolkningsstudier samt befintliga inventeringar. Utöver ovan nämnda material lyfts även för projektet specifika ...

*  Henrik Ekengren Oscarsson: juli 2016

Men man kan också göra sig besväret att genom stora befolkningsstudier av väljare söka svaren på vad väljarna avsett med sin ...

*  Asbjörg Westum, Språkvetenskap Karin Ljuslinder, Medievetenskap - PDF

3 Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier (CBS) 3 ... 4 Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier (CBS) ... för beredskapsplanering Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier ... Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplanering Centrum för befolkningsstudier (CBS) ...

*  3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten - PDF

Detta gäller inte minst stora befolkningsstudier. Av praktiska skäl bygger denna typ av undersökningar ofta på så kallade ...

*  Samverkansnyheter SU - Stockholms universitet

... befolkningsstudier, på svenska. Boken, "Demografi - befolkningsperspektiv på samhället", är skriven av forskare vid ...

*  Epoch Times | Nötter skyddar hälsan

Studien som baseras på data från två stora befolkningsstudier som inkluderade 76 464 kvinnor och 42 498 män. Kvinnostudien ...

*  Demografiska databasen - Wikipedia

Sedan 2015 ingår Demografiska databasen - liksom det tidigare Centrum för befolkningsstudier (CBS), forskningsprogrammet ...

*  forskning | Spelforskning.se - Part 2

Min forskning har utgått från kvantitativa data från stora befolkningsstudier. För att förstå processerna kring genus, hur ...

*  Köpa Capobal utan recept på nätet i Sverige | Capobal Online Apotek

Ingmar Skoog är forskare och leder befolkningsstudier om demens och alzheimer. Dessvärre fick jag väldiga komplikationer när ...

*  Centrum för demografi och åldrandeforskning - Umeå universitet

Det gemensamma temat för forskarna är befolkningsstudier, med inriktning mot två huvudområden:. *historisk demografisk ...

*  Evidensbaserad | RSMHbloggen

I befolkningsstudier finner man ofta överrepresentation av psykisk ohälsa i vissa släkter. Inte sällan har denna psykiska ...

*  Per Binde - Göteborgs universitet

Han har också skrivit om regleringsfrågor, analyserat data från befolkningsstudier och gjort översikter av olika fält inom ...

*  I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och...

... vilket också visat sig vara fallet i befolkningsstudier. Det finns bättre sätt att gå ned i vikt, vilket du kommer att upptäcka ...

*  SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr Höstnummer - PDF

I Malmö-Lund-området finns redan flera stora befolkningsstudier där man under de senaste 35 åren samlat in sådana uppgifter och ... Ett lika stort problem vore emellertid om man inte skulle bedriva de befolkningsstudier som här beskrivs. Sverige har genom ... Några av dessa stora befolkningsstudier är välkända, bland annat Malmö Förebyggande Medicin, Malmö Kost Cancer, liksom WHILA- ...

*  Beskrivning av programmet och resultaten - PDF

Detta framgår också tydligt i de så kallade befolkningsstudier som bland annat genomförs av de samhällsmedicinska enheterna. ...


Centrum

  • Sedan 2015 ingår Demografiska databasen - liksom det tidigare Centrum för befolkningsstudier (CBS), forskningsprogrammet Åldrande och livsvillkor (ALC) och Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik - i Enheten för demografi och åldrandeforskning (Cedar), som är en tvärvetenskaplig centrumbildning av svenska och internationella forskare och forskargrupper inom bland annat historia, kulturgeografi, medicin[förtydliga] och statistik. (wikipedia.org)
  • Centrum för demografi och åldrandeforskning (Cedar) - inklusive Demografiska databasen (DDB), är ett tvärvetenskapligt centrum som bildades 2015 genom sammanslagning av DDB, Centrum för befolkningsstudier och forskningsprogrammet Åldrande och Livsvillkor (ALC). (wikipedia.org)

stora befolkningsstudier

  • Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. (gp.se)
  • Men man kan också göra sig besväret att genom stora befolkningsstudier av väljare söka svaren på vad väljarna avsett med sin röst. (henrikoscarsson.com)
  • Studien som baseras på data från två stora befolkningsstudier som inkluderade 76 464 kvinnor och 42 498 män. (epochtimes.se)

tidigare

  • För att bekräfta sina resultat utförde forskarna två separata metaanalyser av tidigare och nya befolkningsstudier som jämför D-vitaminnivåer och risken för ischemisk hjärtsjukdom/för tidig död. (mynewsdesk.com)

visat

  • Sedan dess har flera befolkningsstudier visat ett invert förhållande mellan förekomsten av hjärt-och kärlsjukdomar och vitamin D-status. (mynewsdesk.com)

universitet

  • Idén till Europeiska CBRNE-centret väcktes av dåvarande chefen för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå, kemisten Åke Sellström, som såg möjliga synergieffekter mellan världsledande forskning vid Umeå universitet inom mikrobiologi, molekylär infektionsmedicin, befolkningsstudier samt miljö- och energiforskning, och mer tillämpad forskning med anknytning till CBRNE-frågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå och Norrlands universitetssjukhus. (wikipedia.org)

data

  • For det første tyder data fra flere norske befolkningsstudier på at bruk av illegale dopingmidler ikke er økende. (nordicwelfare.org)