*  Medicinsk informationssökning (Azoföreningar • Definitionerna)

AzoföreningarAmarantfärgämne: 3-hydroxy-4-((4-sulfo-1-naftalenyl)azo)-2,7-naftalendisulfonsyra, trinatriumsalt. Ett ...

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

SpermierAzoföreningarGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med ...