*  Azoförening - Wikipedia
Ett exempel är azobensen: C6 H5 - N = N - C6 H5 Azoföreningar är färgade och stabila. Genom att byta ut ett eller flera väten i ... Azoföreningar kallas i den organiska kemin en klass av föreningar, som utmärks av att de innehåller den funktionella gruppen - ... Azofärgämnen Azoföreningar i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904) ^ Bra Böckers lexikon, 1973. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Azof%C3%B6rening
*  Litiumaluminiumhydrid - Wikipedia
Aromatiska nitroföreningar reduceras med viss svårighet till azoföreningar. Som framgår av uppräkningen reduceras en mängd ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Litiumaluminiumhydrid
*  Diazen - Wikipedia
Genom omvandligan av azoföreningar (till exempel genom protolys av azodikarbonat). Genom hydrogenering av kvävgas. Cis-diazen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Diazen
*  Arsfenamin - Wikipedia
Genom analogi med då kända azoföreningar föreslog Ehrlich att arsfenamin innehöll en dubbelbindning As=As, det vill säga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arsfenamin
*  Heinrich Goldschmidt - Wikipedia
Bland de förra kan nämnas hans undersökningar om oximer, om diazo- och azoföreningar samt hans metod att med hjälp av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Goldschmidt
*  Angelo Angeli - Wikipedia
... en grupp av azoföreningar. I tre monografier sammanfattade Angeli en del av sina mest på italienska skrivna ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Angelo_Angeli
*  Otto Nikolaus Witt - Wikipedia
... över aromatiska aminer och azoföreningar, naftalinderivat samt färgämnen, såsom krysoidin, safraniner, eurodiner och induliner ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Nikolaus_Witt


  • samt
  • Bland de förra kan nämnas hans undersökningar om oximer, om diazo- och azoföreningar samt hans metod att med hjälp av fenylisocyanat påvisa vissa atomgrupper, särskilt hydroxylgruppen. (wikipedia.org)
  • Hans viktigaste undersökningar behandlar kväveföreningarnas kemi, speciellt pyrrol samt azoxiföreningar, en grupp av azoföreningar. (wikipedia.org)