Atrioventrikulär knuta: AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retlednings system.AVNRTHis bunt: Litet knippe specialiserade hjärtmuskelfibrer som utgår från atrioventrikulärknuten och sträcker sig in i den membranösa delen av förmakens skiljevägg (pars membranacea septi interventricularis).Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.SinusknutaHjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Hjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Takykardi, paroxysmalElektrokardiografiLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Elektrofysiologiska tekniker, hjärta: Invasiva undersökningsmetoder, varmed takykardi, framkallad eller spontan, kartläggs med hjälp av kateterteknik för mätning av hjärtats elektriska aktiviteter. Förutom för diagnostiska ändamål används programmerad elektrostimulering i hjärtat i behandlingssyfte.TakykardiWolff-Parkinson-Whites syndromTakykardi, supraventrikulärHjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Tachycardia, Ectopic JunctionalFörmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Förmaksfunktion: Hjärtförmakens (atria) hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Elektrokoagulering: Elektrokirurgisk teknik för behandling av blödningar, avlägsnande av tumörer och slemhinnesår, och behandling av refraktära arytmier.Sjuka sinus-syndromFörmaksfladder: Snabba (200-350 slag/min), men regelbundna sammandragningar orsakade av onormal retning av atriummuskulaturen.Refraktärperiod, elektrofysiologiskUltimobrankialorganetHjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.Takykardi, ektopisk atriellKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.ElektrofysiologiPacemaker, konstgjordVagusnervRadiovågorAtrioventrikulär blockAntiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.PurkinjetrådarHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Konnexiner: En grupp homologa proteiner, som bildar kanaler mellan membraners föreningspunkter. De utgör produkter av en identifierad genfamilj med såväl väl bevarade som mycket divergenta regioner. Variabiliteten bidrar till att ge de intracellulära förbindelserna ett stort antal funktionella egenskaper.Kroppsytepotential: Registrering av elektrofysiologiska data inom ett kroppsområde genom analys av ytpotentialer för att få fram en fullständig bild av effekten av hjärtats elektriska strömmar på kroppsytan. Metoden har används bl a för diagnostisering av äldre hjärtinfarkter. Metodens komplexitet begränsar dock dess användbarhet.Lymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.HjärttumörerMikroelektroder: Elektroder med ytterst tunn spets, som används i en elklämma eller annan apparat för att stimulera eller mäta bioelektriska potentialer hos enstaka celler, antingen i cellern eller utanför.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.TrikuspidalklaffHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Sentinel node-biopsiHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.TidsfaktorerAdenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.

*  Aberrant atrioventrikulär överledning (aberration) - EKG.nu
Efter varje depolarisation måste retledningsceller och kontraktila celler repolarisera snabbt för att vara mottagliga för nästkommande impuls. Om någon komponent i kammarnas retledningssystem inte repolariserat (dvs är refraktär) innan nästa impuls anländer så kommer impulsen blockeras. Det kan exempelvis innebära att impulsen blockeras i höger skänkel (vilket ger ett högergrenblock på EKG) om höger skänkel inte hunnit repolarisera.. Retledningssystemets refraktärperiod korrelerar med hjärtfrekvensen. Långsam hjärtfrekvens ger lång refraktärperiod medan snabb hjärtfrekvens ger kort refraktärperiod. Under normala omständigheter anpassar retledningscellerna sin refraktärperiod efter hjärtfrekvensen. Exempelvis så förkortas refraktärperioden gradvis allteftersom hjärtfrekvensen ökar vid fysisk aktivitet. I vissa situationer kan hjärtfrekvensen dock ändras hastigt, från ett slag till ett annat. Sådana plötsliga ändringar i hjärtcykelns längd kan orsaka ...
  https://www.ekg.nu/aberrant-atrioventrikular-overledning-aberration/
*  Hotell i SANTOS - Mercure Santos Hotel
The Mercure Santos is located in the elegant and traditional neighborhood of Boqueirão, on Av. Washington Luiz, canal 3, opposite the beach. We are also close to Av. Conselheiro Nébias and Av. Ana Costa. Bars, restaurants and leisure venues can all be fou
  https://www.accorhotels.com/sv/hotel-6314-mercure-santos-hotel/index.shtml
*  Colour by Ninni: oktober 2010
behöver jag en ny ögonkräm. Bra att tänka till lite i förväg vad man vill ha och jag har en del kvar i tuben jag använder nu så det är inte bråttom. Jag har den röda från L300 nu och gillar den, men vill inte ha samma sort igen för jag vill alltid prova nytt. Jag har ganska fet hud kring ögonen, men vill ändå ha nån form av antirynk för jag börjar få lite fina linjer. Har tittat på Avéne, Cliniderm, Korres m fl. men inte hört något om dessa när det gäller ögonkrämer. Är det någon som har några bra tips, den ska passa mig som är i 40-årsåldern. Helst inte för dyr men behöver inte vara direkt budget (mellandyr går bra). Jag ska ha den till natten för på dagen använder jag min nya Clinique-rull-ögonkräm som jag gillar skarpt och som ska minimera mörka ringar och svullna ögon (som jag ofta har på mornarna ...
  http://colourbyninni.blogspot.com/2010/10/
*  Colour by Ninni: oktober 2010
behöver jag en ny ögonkräm. Bra att tänka till lite i förväg vad man vill ha och jag har en del kvar i tuben jag använder nu så det är inte bråttom. Jag har den röda från L300 nu och gillar den, men vill inte ha samma sort igen för jag vill alltid prova nytt. Jag har ganska fet hud kring ögonen, men vill ändå ha nån form av antirynk för jag börjar få lite fina linjer. Har tittat på Avéne, Cliniderm, Korres m fl. men inte hört något om dessa när det gäller ögonkrämer. Är det någon som har några bra tips, den ska passa mig som är i 40-årsåldern. Helst inte för dyr men behöver inte vara direkt budget (mellandyr går bra). Jag ska ha den till natten för på dagen använder jag min nya Clinique-rull-ögonkräm som jag gillar skarpt och som ska minimera mörka ringar och svullna ögon (som jag ofta har på mornarna ...
  http://colourbyninni.blogspot.dk/2010/10/
*  AVJÄMNING :: Information om AVJÄMNING :: Kryssakuten.se -- Korsordshjälp - Korsordslexikon - Fusk för Wordfeud och Alfapet -...
AVJÄMNING :: Information om AVJÄMNING -- Kryssakuten.se är en söktjänst för sökning efter svenska ord. Det är en bra korsordshjälp, hjälper till att fuska i Wordfeud och Alfapet, men söker även efter palindrom, anagram, del av ord, ord i ordet, och mycket mera. Samtliga sökningar görs i en ordlista med fler än 628 000 svenska ord.
  http://www.kryssakuten.se/Details.aspx?word=AVJ%C3%84MNING
*  AVJÄMNINGSMASSA CM INDUSTRI 920 20KG - KAMPANJ
CM 920 Industri avjämningsmassa 20kg/säck CM 920 Industri är en pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. OBS! Vid köp av hela pallar levereras produkten
  https://www.bauhaus.se/cm-industri-920-20-kg.html
*  Slitstark och estetisk betongyta utomhus med weber avjämning ute - Weber
Weber Avjämning Ute är en lättflytande ytbetong som används för att avjämna fasta underlag och håligheter utomhus och i utsatta miljöer. Den ger en hållbar och estetisk betongyta. Ytan är även möjlig att ytbelägga med t.ex. plattor eller betongfärg.
  https://www.weber.se/nyheterpress/nyhetsarkiv/nyheter/slitstark-och-estetisk-betongyta-utomhus-med-weber-avjamning-ute.html
*  Triangel - Wikipedia
För musikinstrumentet, se Triangel (musikinstrument). Triangeln är en tresidig polygon och en av de grundläggande geometriska formerna. En triangel begränsas av tre räta linjer vars skärningpunkter bildar triangelns hörn. Triangelns hörn betecknas vanligen med A, B, C och motsvarande vinklar med α , β , γ {\displaystyle \alpha ,\beta ,\gamma } . Triangeln kan refereras till som triangeln ABC. Sidan a säges vara motstående sida till hörnet A och vinkeln α {\displaystyle \alpha } . Hörnet A sägs vara motstående hörn till sidan a. Semiperimetern är triangelns halva omkrets eller s = 1 2 ( a + b + c ) {\displaystyle \ s={\frac {1}{2}}\left(a+b+c\right)} Artikeln behandlar trianglar i planet; trianglar på sfäriska och hyperboliska ytor har särskilda artiklar. En triangel är Spetsvinklig om alla vinklar är mindre än 90 grader Rätvinklig om en vinkel är rät (90 grader eller π / 2 {\displaystyle \pi /2} radianer) Trubbvinklig om en av vinklarna är större än 90 grader ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Triangel
*  Right Triangle Gratis Vektorgrafik - (1517 Gratis nedladdningar)
1517 Best Right Triangle Gratis Vektorgrafik Nedladdningar from the Vecteezy community. Right Triangle Gratis Vektorgrafik licensed under creative commons, open source, and more!
  https://sv.vecteezy.com/gratis-vektor/right-triangle
*  Räkna ut arean av en godtycklig triangel - Miniräknare online
Använd vårt verktyg online för att räkna ut arean av en godtycklig triangel, vi kan även lära dig hur man egentligen beräknar arean av en godtycklig triangel.
  https://www.miniräknareonline.se/matematik/geometri/rakna-ut-arean-av-en-godtycklig-triangel
*  Beställ Triangel Cirkel-T-shirts online | Spreadshirt
Triangel Cirkel-T-shirts på Spreadshirt ✓ Unika motiv ✓ 30 dagars returrätt ✓ Beställ Triangel Cirkel-T-shirts online nu!
  https://www.spreadshirt.se/triangel+cirkel+t-shirts
*  Avjämning för golvvärme - så gör du - Weber
Weber floor 4320 fibre flow rapid är en mycket bra produkt för golvavjämning när man ska ha värme i golvet. Hur arbetsprocessen går till kan du se här.
  https://www.weber.se/filmarkiv/golvavjamning/avjamning-for-golvvarme.html
*  Avjämningsbalk för grävmaskiner
Att planera markytor med tiltrotator ger en överlägsen effektivitet då tilt och roterings-funktionen innebär att grävmaskinen inte behöver stå i samma plan som
  http://www.akerioentreprenad.se/2015/08/14/avjamningsbalk-for-gravmaskiner/
*  Spackel Kitt Avjämning | Velltra.se
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.OK, Jag förstår ...
  https://www.velltra.se/produkt-kategori/farg/spackel-kitt-avjamning/
*  Beach banner Triangle
... har ett unikt utseende tack vare sin triangelform. Idealisk for för kongresser och turneringar. Kan användas inom 30 sekunder.
  https://www.beachflags.com/sv/beach-banner-triangle.html
*  Love Triangle Faithful Midi Dress Red - Festklänningar online - Modegallerian
Hos Nelly kan du köpa denna Faithful Midi Dress Red från Love Triangle för 699 kr i kategorin festklänningar inom klänningar för överdelar. Leveranstiden för denna Faithful Midi Dress Red är 3-5 arbetsdagar och du har 14 dagars returrätt.
  https://www.modegallerian.se/love-triangle-faithful-midi-dress-red-3501559
*  Love Triangle Opulent Dress Red - Festklänningar online - Modegallerian
Hos Nelly kan du köpa denna Opulent Dress Red från Love Triangle för 424 kr i kategorin festklänningar inom klänningar för överdelar. Leveranstiden för denna Opulent Dress Red är 3-5 arbetsdagar och du har 14 dagars returrätt.
  https://www.modegallerian.se/love-triangle-opulent-dress-red-3531374
*  Triangeln, Malmö, Triangeln - Bokadirekt
På Scandinavian Skincenter erbjuder vi massor av behandlingar inom avancerad hudvård, estetiska behandlingar och kosmetik. Hos oss är du i fokus tillsammans med våra skönhetsexperter. Vi erbjuder alltid det lilla extra för att du ska känna dig trygg och nöjd. Välkommen!
  https://www.bokadirekt.se/places/triangeln-16770
*  Pythagoras sats - Mathleaks Online
I en triangel man vet är rätvinklig, kan satsen användas för att beräkna en okänd sida. Men satsen innebär också att om Pythagoras sats gäller, då är triangeln rätvinklig. Därför kan man även använda satsen för att avgöra om en triangel är rätvinklig, ifall man vet ...
  https://mathleaks.se/utbildning/Pythagoras_sats_
*  Räkna ut hypotenusan med Pythagoras sats - Miniräknare online
Använd vårt verktyg online för att räkna ut hypotenusan på en rätvinklig triangel direkt, vi kan även lära dig hur man använder Pythagoras sats för att räkna ut hypotenusan på en triangel.
  https://www.miniräknareonline.se/matematik/geometri/rakna-ut-hypotenusan-med-pythagoras-sats
*  Lokal Triangeln, Malmö - NMK Företagsmäklare
Möjlighet att förvärva en mycket trivsam lokal för café/salladsbar, med valfrihet. Lokalen är belägen i centrala Malmö, ca 100 meter från Triangelns Köpcentrum.
  http://www.nmk.se/foretag-till-salu/51207-lokal-triangeln-malmo/
*  AV1 hjälper Emil på Vikskolan - Voister
Med roboten AV1 kan Emil Johansson vara med i undervisningen i klassen, trots att han sitter i ett eget rum för att inte bli sjuk.
  http://voister.se/artikel/2017/12/av1-hjalper-emil-pa-vikskolan/
*  Räkcrêpes | Findus Sverige
En läcker crepes med räkfyllning. Servera en som förrätt eller två som huvudrätt, gärna med lite sallad till. Läs mer om Findus räkcrepes här.
  https://www.findus.se/produkter/rakcrepes-6-st
*  Magnesium - Vitaminer & mineraler - Apotek Hjärtat
För att få klubbpris och spara {{clubModal.clubDiscount,apCurrency}} behöver du vara medlem i Klubb Hjärtat. Är du redan medlem - Logga in. Vill du medlem blir du enkelt det i kassan. ...
  https://www.apotekhjartat.se/produkter/kost-halsa/vitaminer-mineraler/magnesium/