Arterio-arteriell fistel: Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.Fistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.Arteriovenös fistel: Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.Tarmfistel: Anatomisk missbildning i form av passage mellan olika delar av tarmen eller mellan tarm och annat organ. Yttre tarmfistel har förbindelse med huden (enterokutan fistel). Inre tarmfistel kan utgöra förbindelse med ett antall olika organ, som t ex magsäcken (gastrokolisk fistel), gallgångarna (kolecystoduodenal fistel), eller urinblåsan (kolovesikal fistel). Till riskfaktorerna hör inflammatoriska förlopp, cancer, strålbehandling och misslyckade kirurgiska ingrepp (behandlingsfel).Hudfistel: En onormal gång eller förbindelse från en inre kroppsdel till kroppsytan.Bronkialfistel: En onormal förbindelse mellan ett luftrör och annan kroppsdel.Kärlfistel: En onormal förbindelse mellan två eller fler artärer, eller mellan en artär och en ven.Rectal FistulaMagfistel: Onormal förbindelse med magsäcken.UrinvägsfistelEsofagusfistel: Onormal förbindelse med matstrupen.Gallgångsfistel: Onormal förbindelse någonstans i gallvägarna.BukspottkörtelfistelRektovaginal fistelVesikovaginal fistelLuftvägsfistel: En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.VaginalfistelTrakeoesofageal fistelUrinblåsefistel: Onormal kanal i blåsan eller mellan blåsan och något omgivande organ.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Halsartär-sinus cavernosusfistel: Sönderslitning av den intrakavernösa delen av halsartären eller någon av dess grenar, med direktförbindelse mellan den inre halsartären och sinus cavernosus som följd. Detta framkallar en pulserande e xoftalmus och nedsatt rörlighet i det drabbade ögat. Skallskada, särskilt basilära frakturer, är den vanligaste orsaken till detta tillstånd, men det kan också uppkomma spontant eller i samband med bi nsvävsdefekter, som vid Ehlers-Danlos syndrom.

*  Arterio-arteriell fistel - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. Ny tråd Sök Avancerad sökning 0 trådar • Sida 1 av 1 ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=298
*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ögonlocksförträngning - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=417
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Socker i urin - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1546
*  Akatisi, läkemedelsframkallad - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=126
*  Kronisk sjukdom - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=736
*  Antisocial personlighetsstörning - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=4233
*  Fekal klumpbildning - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1325
*  Peptiskt sår, perforerat - lookfordiagnosis.com
Arterio-arteriell fistel. * Arterioloskleros. * Arterioskleros. * Arterioskleros, oblitererande. * Arteriovenös fistel. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3060