*  Flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika) jämfört med placebo vid symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande,...
Rytmreglering med flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika). Jämförelse:. Placebo. Utfall:. Dödlighet, stroke, ... Flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika) jämfört med placebo vid symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, ... Flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika) jämfört med placebo vid symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, ...
  https://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/flecainid-eller-propafenon-klass-i-c-antiarytmika-jamfort-med-placebo-vid-symtomgivande-paroxysmalt-eller-persisterande-formaksflimmer-avseende-dodlighet-stroke-hjartsvikt-livskvalitet-och-arbetsformaga/
*  Terbinafin Actavis tablett 250 mg - Beställ på Apoteket.se
Beställ Terbinafin Actavis tablett 250 mg hos Apoteket - Snabb leverans och alla läkemedel i lager. Handla online eller i butik
  https://www.apoteket.se/produkt/terbinafin-actavis-tablett-250-mg-28-tabletter-blister-219445/
*  Pacemaker - Behandling av Lång RP-takykardi (RP-tid längre än PR-tid), Region Jönköpings län
Antiarytmika.. *Kalicumblockad.. *Elkonvertering kan övervägas på samma grunder som ovan.. Adenosin är oftast verkningslöst för ...
  http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43673&childId=21287
*  Norfloxacin Krka filmdragerad tablett 400 mg - Köp på Apoteket.se
läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/norfloxacin-krka-filmdragerad-tablett-400-mg-30-tabletter-blister-229456/
*  Ciprofloxacin Hexal filmdragerad tablett 250 mg - Beställ på Apoteket.se
läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ciprofloxacin-hexal-filmdragerad-tablett-250-mg-20-styck-blister-210022/
*  Atenolol Orifarm tablett 100 mg - Köp direkt på Apoteket
medel som innehåller diltiazem, disopyramid, klass I-antiarytmika, klonidin), *. vissa avsvällande läkemedel (t.ex. medel som ...
  https://www.apoteket.se/produkt/atenolol-orifarm-tablett-100-mg-100-styck-blister-217546/
*  Escitalopram Orion filmdragerad tablett 20 mg - Handla på Apoteket.se
antiarytmika av klass IA och III, antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, haloperidol), tricykliska antidepressiva ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/escitalopram-orion-filmdragerad-tablett-20-mg-100-tabletter-burk-308347/
*  Sök - Kunskapsluckor
Flecainid eller propafenon (klass I c antiarytmika) jämfört med placebo vid symtomgivande, paroxysmalt eller persisterande, ...
  http://www.sbu.se/sv/kunskapsluckor-sok/?freetext=&sort=title&page=4&op-100=AND&cat-100=%C3%84mneskategori&value-100=Hj%C3%A4rt-k%C3%A4rlsjukdomar
*  Haldol Depot injektionsvätska, lösning 100 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket
om du har rubbningar i hjärtrytmen och får behandling med en viss typ av läkemedel (klass IA och III antiarytmika) ... vissa typer av läkemedel mot rubbningar i hjärtrytmen (klass IA och III antiarytmika) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/haldol-depot-injektionsvatska-losning-100-mg-per-ml-5-x-1-milliliter-ampull-250435/
*  BRINAVESS koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml - Handla på Apoteket.se
BRINAVESS får inte ges till patienter som har fått intravenösa antiarytmika (klass I och III) inom 4 timmar före vernakalant ( ... BRINAVESS får inte ges till patienter som fått intravenösa antiarytmika (klass I och III) inom 4 timmar före vernakalant (se ... du under de senaste fyra timmarna innan BRINAVESS ska ges, har använt vissa andra intravenösa läkemedel (antiarytmika klass I ... Använd inte BRINAVESS om du använder vissa andra intravenösa läkemedel (antiarytmika klass I och III) som används för att ...
  https://www.apoteket.se/produkt/brinavess-koncentrat-till-infusionsvatska-losning-20-mg-per-ml-25-milliliter-injektionsflaska-242684/
*  Citalopram Teva filmdragerad tablett 20 mg - Köp på Apoteket.se
antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/citalopram-teva-filmdragerad-tablett-20-mg-100-tabletter-blister-228154/
*  Citalopram Sandoz filmdragerad tablett 10 mg - Köp direkt på Apoteket
antiarytmika av klass IA och III (läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet), antipsykotika (t.ex. fentiazinderivat, pimozid, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/citalopram-sandoz-filmdragerad-tablett-10-mg-105-tabletter-burk-308700/
*  Ondansetron Aurobindo filmdragerad tablett 4 mg - Köp på Apoteket.se
Läkemedel för behandling av hjärtbesvär som onormala hjärtslag (antiarytmika) och/eller högt blodtryck (betablockerare) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ondansetron-aurobindo-filmdragerad-tablett-4-mg-50-tabletter-blister-253769/
*  Ondansetron Aurobindo filmdragerad tablett 8 mg - Köp direkt på Apoteket
Läkemedel för behandling av hjärtbesvär som onormala hjärtslag (antiarytmika) och/eller högt blodtryck (betablockerare) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ondansetron-aurobindo-filmdragerad-tablett-8-mg-10-tabletter-blister-253774/
*  Emconcor CHF filmdragerad tablett 2,5 mg - Köp på Apoteket.se
vissa läkemedel som används för att behandla oregelbunden eller onormal hjärtrytm (klass I-antiarytmika, som kinidin, ... vissa läkemedel som används för att behandla oregelbunden eller onormal hjärtrytm (klass III-antiarytmika som amiodaron) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/emconcor-chf-filmdragerad-tablett-25-mg-100-styck-blister-216615/