Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Lentivirus, bovina: Ett undersläkte av Lentivirus som omfattar virus som ger flerorganssjukdomar med lång inkubationstid hos nötkreatur.Q-feberCoxiella burnetii: En art av gramnegativa rickettsior som företrädesvis förekommer i värdcellens vakuoler. Den orsakar Q-feber.Smittsam hästanemivirus: En art av Lentivirus, undersläktet hästlentivirus, som ger akut eller kronisk infektion hos hästar. Smittan överförs med bitande eller stickande insekter, eller som iatrogen infektion genom användning av osteriliserade instrument. Kronisk infektion består ofta av akuta episoder och tillbakagångar.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Sjukdomsalstrande förmågaHästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.Encefalomyelit, autoimmun, experimentell: En experimentell djurmodell för demyeliniserande sjukdom i det centrala nervsystemet. Inokulation med en emulsion av vit substans i kombination med Freunds adjuvans, myelinbasprotein eller renat centralmyelin utlöser ett T-cellsförmedlat immunsvar riktat mot centralmyelin. De patologiska dragen liknar dem vid multipel skleros, inkluderande perivaskulära och periventrikulära inflammationshärdar och demyelinisering. Subpial (under den mjuka hjärnhinnan) demyelinisering under hjärnhinneinfiltrationer förekommer också, vilket också är ett kännetecken vid akut, disseminerad encefalomyelit. Passiv immunisering med T-celler från ett drabbat djur till ett friskt djur framkallar också detta tillstånd.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.VirusförökningMöss, inavlade BALB CMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.T-lymfocyterTidsfaktorerLymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Möss, inavlade C57BLBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.

*  Budget | Sjukv rdspartiet G vleborg
Sjukv rd vid akut sjukdom och patientens upplevelse av hur v rden genomf rs r av st rsta vikt f r trygghet och f rtroende i f ... Vid akut sjukdom som kr ver sjukhusv rd b r tiden f r ambulanstransport understiga timmen och helst ske inom 30 minuter, stora ... S rskild omtanke b r gnas de som drabbas av oh lsa utan bot och med behov av akut v rd under den sista tiden av sina liv. ... D l net r stort inneb r det ofta l nga restider vid sjukdom och Sjukv rdspartiet G vleborg anser att det m ste finnas en ...
  http://www.svp-gavleborg.se/budget.html
*  Allmänna villkor - Bilfrakt.se
Frånvaro på grund av "akutläge" (som t ex plogning och akut sjukdom) hanteras från fall till fall. ...
  http://www.bilfrakt.se/Utbildning--Kunskap/Allmanna-villkor/
*  NEURORADIOLOGI medicinakuten - PDF
Körschema AKUT STROKE. Katarina 56 år. På akuten. Bedömning av ambulanssjukvårdare. Akut handläggning AKUT STROKE Bernice ... 8 Behandling med trombolys Kan bli aktuell om: Symtom , 4 timmar (Trombolyslarm) Ingen ökad blödningsrisk på grund sjukdom ... Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 ... Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och ...
  http://docplayer.se/3487554-Neuroradiologi-medicinakuten.html
*  Nyheter24 - Inrikes
Christoffer Barnekow död - efter akut sjukdom * Regissören, journalisten och kulturprofilen Christoffer Barnekow har gått bort ...
  https://nyheter24.se/nyheter/inrikes
*  Skadefall utomlands
Akut sjukdom eller svåra olycksfallsskador. Om du behöver hjälp med svårare sjukdoms- eller olycksfall, arrangemang av ...
  https://www.aktia.fi/sv/vakuutukset/vahingot/ohjeita-vahingon-satuttua/vahinko-ulkomailla
*  Patient- och anhörigföreningar kritiska mot sjukvården - P4 Östergötland | Sveriges Radio
Till slut så handlar det om akut sjukdom. det kanju vara riktigt drastiskt. Att man blir försämrad i sitt funktionshinder, i ... sin sjukdom och det kan ju bli katastrof, säger Agneta Lindqvist och hon tycker att folk borde få vård efter behov och inte ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=1604727
*  Skolsköterska - Trollhättans stad
Detta gäller även vid akut sjukdom.. Läkarintyg utfärdas av behandlande läkare.. Relaterad information. Primärvård, Västra ...
  http://www.trollhattan.se/startsida/utbildning-och-barnomsorg/sarskilda-behov-extra-stod/vilket-stod-finns-det/skolskoterska/
*  Lofsens Fjällby M3:4 (djurtillåten) 6 bäddar | Lofsdalen
* Mysig stugby * liftnära * Braskamin och bastu Stugby med mysiga och välutrustade stugor. Här har du nära till liftar och längdspårsystem. Stugorna är fristående, alla är rökfria och några av dem speciellt lämpade för allergiker.
  https://www.lofsdalen.com/sv/lofsens-fjallby-m34-djurtillaten-6-baddar
*  Lofsens Fjällby M10:2A,3B (djurtillåten) 6 bäddar | Lofsdalen
Stugby med mysiga och välutrustade stugor. Här har du nära till liftar och längdspårsystem. Stugorna är fristående, alla är rökfria och några av dem speciellt lämpade för allergiker. Bastu och braskamin finns i alla stugor.
  https://www.lofsdalen.com/sv/lofsens-fjallby-m102a3b-djurtillaten-6-baddar
*  G-vägen 2 gäststuga, 2-bäddar (djurtillåten) | Lofsdalen
* nära skoterled * liten gäststuga * bra att hyra i kombination med stuga G2 Alla hus i Hovärksområdet är privatägda och ligger ca 3-5 km från liftarna. Här bor du också bra till om du tycker om att åka skoter.
  https://www.lofsdalen.com/sv/g-vagen-2-gaststuga-2-baddar-djurtillaten
*  Egendomsförsäkring - Wikipedia
De olyckshändelser som brukar omfattas är: Akut sjukdom och olycksfall, samt akut tandvård Outnyttjad resekostnad (till exempel ... akut sjukdom innan avresa) omfattas i regel inte utan ingår i avbeställningsförsäkringar. Huvudartikel: Rättsskydd Ersätter ... Utan ordentligt försäkringsskydd på resan kan sjukdom och sjukhusvistelse bli väldigt dyrt. Hemtransport från Spanien till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Egendomsf%C3%B6rs%C3%A4kring
*  Qilakitsoq-mumierna - Wikipedia
Det fanns inga tecken på undernäring, våld eller - för de flesta av dem - akut sjukdom. En teori om att hela gruppen dött i en ... Även om det fanns tecken på sjukdom hos enstaka av de begravda, så var de döda inte i dåligt skick när de dog. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Qilakitsoq-mumierna
*  Israels historia - Wikipedia
I januari 2006 drabbades emellertid Sharon av akut sjukdom (stroke), vilket satte honom ur stånd att leda landet; rollen som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Israels_historia
*  Dave Alvin - Wikipedia
Dave och Phil Alvin återupptog sitt samarbete efter att Phil återhämtat sig efter en livshotande akut sjukdom under en turné ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dave_Alvin
*  Feberkramp - Wikipedia
38°) utan bakomliggande neurologisk sjukdom (akut eller kronisk). Komplicerad feberkramp (eng. complex febrile seizure): Kramp ... febrile seizures) är ett relativt vanligt och godartat tillstånd som drabbar barn, vilka under pågående sjukdom med feber blir ... är symptom på allvarlig bakomliggande sjukdom. Enkel feberkramp (eng. simple febrile seizure): Episod (. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Feberkramp
*  Hälsa - Wikipedia
... akut sjukdom eller annan allvarlig händelse. Det ska finnas beredskap på arbetsplatsen både för psykiskt och socialt ... Däremot är det inte alltid som sjukdom, i form av till exempel latent sjukdom eller sjukdom i ett tidigt skede, förorsakar ... Hon har en sjukdom om hon hyser någon kroppslig eller mental process som är sådan att den tenderar att sänka hennes hälsonivå, ... Se även sjukdom.Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa
*  Gastroenterit - Wikipedia
Gastroenterit är i vanliga fall en akut självbegränsande sjukdom som inte kräver medicinering. En behandling som kan vara att ... Crohns sjukdom är också en icke-infektiös orsak till (ofta allvarlig) gastroenterit. Sjukdom till följd av toxiner kan också ... Detta vaccin kan även förhindra sjukdom hos icke-vaccinerade barn i och med att antalet cirkulerande infektioner reduceras. ... Pankreasinsufficiens, korttarmssyndrom, Whipples sjukdom, glutenintolerans och missbruk av laxermedel kan också övervägas. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Gastroenterit
*  News - Wikipedia
Ordbok News kan syfta på: News (medicinsk term) - ett system för bedömning och hantering av akut sjukdom hos vuxna News ( ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/News
*  News (medicinsk term) - Wikipedia
... är ett av flera system som används av sjukvården för att snabbt bedöma och hantera akut sjukdom. NEWS är avsedd för användning ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/News_(medicinsk_term)
*  Samhällsfarlig sjukdom - Wikipedia
Enligt Smittskyddslagen är följande sjukdomar samhällsfarliga: smittkoppor svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) Ebolafeber ^ ... Samhällsfarlig sjukdom (2004:168) är enligt Smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom som kan få en spridning i samhället och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Samh%C3%A4llsfarlig_sjukdom
*  Elizabeth Holmes - Wikipedia
... år arbetade Holmes i ett laboratorium på Genome Institute of Singapore med tester för svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Holmes


 • respiratorisk
 • Efter sitt första år arbetade Holmes i ett laboratorium på Genome Institute of Singapore med tester för svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) genom insamling av blodprover. (wikipedia.org)
 • Enligt Smittskyddslagen, Bilaga 1 är följande allmänfarliga sjukdomar: Campylobacterinfektion Difteri Ebola Infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC) Giardiainfektion Gonorré Hepatit A-E HIV-infektion Infektion med HTLV I eller II Klamydiainfektion Kolera Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) Mjältbrand Paratyfoidfeber Pest Infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G Polio Rabies Salmonellainfektion Shigellainfektion Smittkoppor Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) Syfilis Tuberkulos Tyfoidfeber Virala hemorragiska febrar exkl. (wikipedia.org)
 • SARS (engelska: Severe acute respiratory syndrome, "svår akut respiratorisk sjukdom"), tidigare kallad sal eller SAL efter svår akut lunginfektion, är en smittsam lunginflammation som upptäcktes i Hongkong och Vietnam i februari 2003. (wikipedia.org)
 • Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to 31 July 2003 på WHO:s webbplats, läst 10 oktober 2010 ^ [a b] Sjukdomsinformation om sars (svår akut respiratorisk sjukdom) på Smittskyddsinstitutets webbplats Arkiverad 18 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • Psykisk
 • Psykisk sjukdom yttrar sig ofta som euthyroid-sick syndromes, liksom diabetes mellitus, vissa läkemedel (till exempel betablockerare), undervikt och flera andra systemiska sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Referensvärdet för T4 är 60-140 nmol/L, och för fritt T4 för vuxna och barn ungefär 12-22 pmol/L, och för gravida 8.4-17 pmol/L. Det finns också ett stadium som kallas subklinisk hypotyreos, då TSH är hög men T3 och T4 är inom normala gränsvärden.I några fall av akut psykisk sjukdom höjs T4. (wikipedia.org)
 • sjukdomar
 • Då man under antiken och i den äldre traditionen endast kunde bota ett fåtal sjukdomar kom hälsoupplysning, det vill säga levnadsregler för hur den enskilde skulle kunna undvika ohälsa och sjukdom, att spela en stor roll. (wikipedia.org)
 • Vesalius arbetade med dissektioner av människokroppar och kunde därigenom visa ett biologiskt samband mellan symptom och sjukdom.Under 1800-talet då den moderna medicinska vetenskapen etablerades genom ökade kunskaper i patologi, fysiologi och bakteriologi och då man så småningom i allt högre grad kunde bota sjukdomar, fick hälsa en "negativ" definition. (wikipedia.org)
 • feber
 • febrile seizures) är ett relativt vanligt och godartat tillstånd som drabbar barn, vilka under pågående sjukdom med feber blir medvetslösa och får ett krampanfall. (wikipedia.org)
 • För att få en initial diagnos på mänsklig granulocytisk anaplasmosis eller fästingfeber bör patienten, människa eller djur, ha en akut feber sjukdom och komma från ett geografiskt område som är endemiskt för just mänsklig granulocytisk anaplasmosis eller fästingfeber. (wikipedia.org)
 • genom
 • Sjukdom ansågs som självförvållad genom att man inte hade levt enligt naturens föreskrifter. (wikipedia.org)
 • Om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för omedelbar risk att smittas får smittskyddsläkaren besluta om tillfällig isolering. (wikipedia.org)
 • ofta
 • De olyckshändelser som brukar omfattas är: Akut sjukdom och olycksfall, samt akut tandvård Outnyttjad resekostnad (till exempel om du blir inlagd på sjukhus under resan) Hemtransport vid dödsfall/begravning på plats Hemresa om nära anhörig skadas allvarligt Stora och allvarliga händelser är i regel bra täckta av hemförsäkringen, med undantag för outnyttjad reskostnad på framförallt dyra resor där ersättningstaket ofta slås i. (wikipedia.org)
 • Akut lipodermatoskleros uppträder ofta utan föregående sjukdom, uppkommer i episoder och smärtar och huden kan bortsett från övriga symtom fjälla. (wikipedia.org)
 • sars
 • SARS räknas dock inte som en helt utrotad sjukdom eftersom den fortfarande eventuellt kan bäras av djur och det finns möjlighet att den kan återgå till den mänskliga befolkningen i framtiden. (wikipedia.org)
 • snabbt
 • Medicinska termen NEWS, som används både på engelska och svenska, står för National Early Warning Score (ungefär Nationell tidig varningspoäng), är ett av flera system som används av sjukvården för att snabbt bedöma och hantera akut sjukdom. (wikipedia.org)
 • I fall av förhöjda värden tyreoideahormoner hos akut psykiskt sjuka patienter, normaliseras värdena snabbt. (wikipedia.org)
 • enligt
 • Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. (wikipedia.org)
 • Anmälningspliktig sjukdom är i Sverige en sjukdom som, när den upptäcks, enligt föreskrifter som smittskyddslagen, smittskyddsförordningen eller andra smittskyddsförordningar skall anmälas av behandlande läkare till myndigheter som är verksamma inom smittskyddet, framför allt smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. (wikipedia.org)
 • exempel
 • Orsaken till låga nivåer T3 och T4 under sjukdom kan vara ett minskat antal transportproteiner, nedsatt lever- eller njurfunktion, eller som respons på läkemedel, till exempel dopamin. (wikipedia.org)
 • Hos personer med akut psykiatrisk sjukdom (till exempel schizofreni), ses i ungefär hälften av fallen förhöjda tyreoideahormoner i kombination med ett opåverkat TSH, och till skillnad från giftstruma sjunker inte TSH till följd av de förhöjda nivåerna av tyreoideahormoner. (wikipedia.org)