*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av ... men inte aktiverar adrenerga receptorer. Adrenerga antagonister blockerar verkan av de endogena adrenerga transmittorerna ... Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare ( ... Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).TryckAdrenerga blockerare ...
https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Kärlutvidgning&src=definitions

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

Postoperativa komplikationerAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och ... Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest. ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Kranskärlssjukdom&lang=6

*  Medicinsk informationssökning (Adrenalin • Definitionerna)

Kemisk formel är HOCH2CH(OH)CH2OH.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga ... Adrenerga medel: Läkemedel som verkar på adrenerga receptorer eller på adrenerga transmittorsubstansers livscykel. Till dessa ... epinefrin.Adrenerga stimulerare: Läkemedel som binder till och aktiverar adrenerga receptorer.NoradrenalinKatekolaminer: En ... Allergisk chockbeta-adrenerga receptorerAlfaadrenerga receptorerAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till ...
lookformedical.com/definitions.php?q=Adrenalin&lang=6

*  Respirationsfarmakologi - ppt ladda ner

ASA och NSAID Betablockerare ACE-hämmare 43 Arakidonsyra Cyklooxygenas 5-lipoxygenas LTA4 PGI2 LTC4 Tx2 LTB4 PGE2. COX-hämmare ... 16 Bronkdilaterare Adrenerga stimulanter b2-agonister Antikolinergika. Teofyllin 17 b2-agonister: Kortverkande: Exempelvis ...
slideplayer.se/slide/2538432/