Abomasum: Den fjärde magen hos idisslare. Kallas också den "riktiga" magen. Den består av en avlång, päronformad säck till höger nertill i buken, ungefär mellan sjunde och tolfte revbenet. Den leder till tunnta rmen.Magsäck, idisslareReticulumOmasumHaemonkiasis: Infektion med nematoder (rundmaskar) av släktet Haemonchus, kännetecknad av matsmältningsstörningar och anemi, som vid hakmaskinfektion.Magsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.RumenNötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Haemonchus: Ett släkte parasitära rundmaskar som infekterar mage och tolvfingertarm hos gräsätare, främst får och getter, som får i sig parasiterna med gräset de betar. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder. Endast undantagsvis drabbas människor av infektion.FårKetos: Ett tillstånd kännetecknat av onormalt höga halter av ketonkroppar i kroppsvävnader och -vätskor. Ketos är en komplikation av diabetes mellitus och svält.Parturient paresNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Bromus: Ett växtsläkte (lostor) av familjen Poaceae. Den vanligaste arten i Sverige är luddlosta (B. hordeaceus).TrichostrongyloidiasisTrichostrongyloideaFårsjukdomarMatsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Gastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.VagotomiMatsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Mag-tarminnehåll: Resterna av de födoämnen som intagits och befinner sig i mag-tarmkanalen.DjurfoderRundmaskinfektionerMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.

*  Volkswagen Passat 1974-1980 | Klassiker
Abomasum! Det är det latinska ordet för kons fjärde och sista mage. På svenska säger vi "löpmage" och det var från den magen ...
  http://www.klassiker.nu/kopguide/volkswagen-passat-1974-1980
*  Löpmage - Wikipedia
Löpmagen, abomasum, är en av de fyra magarna hos idisslare, och en av de tre magarna hos kameldjur. Löpmagen är den egentliga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6pmage