Sjukdomar 26Anatomi 21Fenomen och processer 17Kemikalier och läkemedel 16Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 7Hälso- och sjukvård 6Organismer 5Psykiatri och psykologi 4Publikationers särdrag 4Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 3Specialiteter och yrken 2Teknologi, industri, lantbruk 2Geografiska orter 1Humaniora 1Informatik 1Personer 1