Loading...
 • barn
 • Tillståndet drabbar såväl barn som vuxna. (wikipedia.org)
 • Lägst prevalens (under 5 % för barn och vuxna) har Kina , Indien och andra asiatiska länder . (wikipedia.org)
 • 3 Innehåll Bevisgraderingssystem Varningstecken för primär immunbrist hos barn och vuxna Antikroppsbrister X-kromosombunden agammaglobulinemi (Brutons sjukdom, XLA) Variabel immunbrist (Common variable immunodeficiency, CVID). (docplayer.se)
 • Icke-infekterade kvinnor både föder och önskar sig färre barn i områden med hög dödlighet bland vuxna i fertil ålder och hög HIV-prevalens. (sida.se)
 • [ 3 ] Hos vuxna utgör nyckelbensfrakturer cirka 5% av alla frakturer, medan de hos barn utgör cirka 13% av frakturer. (wikipedia.org)
 • Bland barn i Köpenhamn syntes däremot ingen förändring i sensibilisering mellan 1986 och I Sverige uppmättes bland vuxna ökningar i sensibilisering mot pälsdjur och pollen mellan 1994 och 2009 i Norrbotten, och mot pollen under de senaste 20 åren i Västra Götaland. (docplayer.se)
 • Psykiatrisk samsjuklighet, beteendeproblem och social problematik är vanlig hos både barn och vuxna, med bland annat svårigheter på arbetsmarknaden, ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa inklusive missbruk. (viss.nu)
 • Dock har två senare studier av Dr. Russell Barkley kunnat påvisa att trots att barn och vuxna med SCT hade vissa problem med exekutiva funktioner (EF) i vardagsaktiviteter så var dessa till största delen mindre och mestadels centrerade kring problem med självorganisering och problemlösning. (wikipedia.org)
 • Barn är i högre grad predisponerade för HUS än vuxna. (wikipedia.org)
 • Färre än 10 % av barn och mellan 30-50% vuxna får symtom med gulsot, blir ikteriska, vid akut hepatit B-infektion medan småbarn är ofta helt symtomfria förutom att de får sjukliga leverblodvärden. (wikipedia.org)
 • 20-50% för smittade i åldrarna 1-5 år och 1-10% för äldre barn och vuxna. (wikipedia.org)
 • finns
 • Gulfärgningen av huden, ikterusen, är inte lika påfallande vid smitta som vid genotyperna 1 eller 2 men patienterna mår sämre och det finns en viss risk för kronisk sjukdom och även dödlighet särskilt bland äldre vuxna. (wikipedia.org)
 • symtom
 • Dessutom kan det uppstå följdsjukdomar av en obehandlad WED. Vanliga symtom Vuxna som lider av WED har ofta samtliga utmärkande symtom: obehagen känns djupt inne i benen, oftast mellan knä och ankel och ger ett oemotståndligt behov av rörelse. (docplayer.se)