• katter
  • J ag älskar alla sorters djur men känner en stark samhörighet med främst Rävar, men även Vargar, Lodjur, Hundar och Katter med flera djur ser jag som heliga och vill värna om dem. (bloggo.nu)
  • Evira rekommenderar att också sällskapsdjur såsom hundar och katter som enbart vistats i Finland regelbundet vaccineras. (evira.fi)
  • Rabiesfallet som konstaterats i ryska Karelen ökar risken att sjukdomen sprids också till Finland och därför är det särskilt i östra Finland viktigt att alla hundar och sådana katter som rör sig utomhus vaccineras mot rabies. (evira.fi)
  • Hundar och katter som införts till Finland utan påkallade vaccineringar kan sprida rabies till Finland. (evira.fi)
  • Vid införsel av hundar, katter och illrar till Finland krävs allt enligt landet som djuret kommer ifrån bland annat vaccinering mot rabies eller vaccinering mot rabies och undersökning av att nivån antikroppar är tillräckligt hög. (evira.fi)