• Incidens
 • Hade det funnits ett antal forsknings-rapporter som visar att de som deltar i sprutbyte har lägre prevalens och/eller incidens (antal smittade respektive nysmittade) av hiv jämfört med dem i en kontrollgrupp, så hade vi som är skeptiska till sprutbyte fått dessa rapporter dunkade i skallen om och om igen. (rns.se)
 • olika
 • Personlighetsstörningar i olika svårighetsgrader har en prevalens på omkring var tionde vuxen person. (wikipedia.org)
 • Svaret mäts enligt nominalskalan och kan ha fler än två olika utfall För tester av typ 3 kan man ange hur väl testet stämmer överens om man låter två olika personer utföra testet (inter-rater reliability' = inter-rater agreement) eller om man låter samma person utföra testet vid två olika tillfällen (test-retest reliability). (docplayer.se)
 • Fysiskt våld Psykiskt våld Sexuellt våld Utdrag ur: Dubbelt utsatt Land/år Prevalens i Norden Antal Ålder Prevalens u. livstid % Det anmälda våldet ser olika ut Finland 1997 Sverige 2001 Sverige 2000 Danmark 2003 Norge 2004 LHBT (Sv) (kv) 13 (m) Män Utsätts av andra män. (docplayer.se)
 • Uppskattningen baseras på internationella och nationella studier om förekomsten (prevalens) av demenssjukdom i olika åldrar. (socialstyrelsen.se)
 • annan person
 • Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. (docplayer.se)
 • personer
 • Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba Sanning: Många personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är inte välkomna på arbetsmarknaden. (docplayer.se)
 • symptom
 • Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. (wikipedia.org)
 • visar
 • En rad nya studier visar emellertid att risken för att en HIV-positiv person överför viruset till sin partner kan vara så låg som 0,0 procent. (wikipedia.org)